Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vlastenecký manifest

Jmenuji se Stanislav Balík. Působím jako předseda společnosti Ludvíka Svobody na Vysočině, předseda Masarykovské vlastenecké jednoty a předseda Česko-slovenského výboru. Dlouholetou službu v armádě jsem ukončil v hodnosti majora.

Po celou dobu své vojenské kariéry i po jejím skončení patřilo k mým aktivitám pořádání vlasteneckých přednášek a psaní knih. Vytvořil jsem tak třísvazkovou trilogii pod názvem Ludvík Svoboda - československý de Gaulle, kterou jsem prostřednictvím pana Hynka Kmoníčka věnoval na pražském Hradě prezidentovi republiky Miloši Zemanovi.

  • vlastenecky-manifest

Po ukončení své vojenské kariéry jsem působil též jako učitel na základní škole ve Znojmě. Vedení školy mě protiprávně propustilo za to, že jsem žákům prezentoval krátkou filmovou ukázku kázání Mistra Jana Husa v Betlémské kapli. Spravedlnosti jsem se bohužel nikde nedovolal, přestože jsem odeslal celkem deset stížností na vedení školy.

Otevřená perzekuce mé osoby tedy pramenila z vlasteneckých postojů, jež jsem vždy důsledně hájil. Tyto nadčasové myšlenky však nejsou po chuti současným mocným, což jsem osobně velmi citelně pocítil. Mé osobní přesvědčení a vlastenecké smýšlení to však jen utvrdilo. Naše dějiny vykládám v duchu T. G. Masaryka, což odráží má společná kniha napsaná s ing. Podrackým Idea českého národního státu pro třetí tisíciletí.

V minulosti jsem pořádal vlastenecké přednášky na našich základních a středních školách. Získat srdce a mysl naší mladé generace totiž považuji za alfu a omegu přežití našeho národa, a to navzdory mému nezákonnému propuštění ze znojemské základní školy. V neposlední řadě jsem pořádal přednášky a psal knihy o masové migraci. Jde o tituly Náš boj s Islámským státem a Islamisté a soumrak Evropy, jež vznikly na základě spolupráce s dr. Stanislavem Polnarem.

V současné době připravuji k vydání další texty Velký covidový reset v podobě globální genocidy, Náš boj s henleinovskými Piráty, Válka globalistů proti národním státům a Evropská unie v podobě žaláře národů. S velkým znepokojením sleduji aktuální politický vývoj. Již ve svých dvaceti letech jsem bojoval proti minulé totalitě. V současné době se podle mého bytostného přesvědčení rodí totalita nová, a to v mnohem horší podobě. Za bod zlomu považuji 18. únor 2021, kdy došlo ke schválení tzv. pandemického zákona.

Jsem přesvědčen o tom, že všichni poslanci, kteří hlasovali pro tento zákon, slouží zcela otevřeně globalistickým zájmům. Následující den jsem se tak rozhodl stát se politikem, jelikož reálně hrozí ustavení vlády Pirátů a Demobloku. S panem Petrem Fialou se znám osobně, protože jsem s ním v roce 1991 studoval vybrané politologické otázky. Již tehdy byl členem tzv. Panevropy a živě propagoval sudetoněmecký výklad naší historie.

Jako přílohu posílám vzpomínku na časy, kdy probíhalo naše vzdělávání v politologii na brněnské Masarykově univerzitě. Vyzývám všechny české vlastence, aby spojili své síly do neformální národní fronty, která se rozhodně postaví globalistům reprezentovaným Ivanem Bartošem a též, neváhám to tak nazvat, revanšistům, jež ztělesňuje Petr Fiala. Jejich společným cílem je jediné, tedy vytvořit liberálně socialistickou totalitu v rámci nové německé hegemonie a zrušit Benešovy dekrety, které vytvářejí základy naší poválečné státnosti. Naše protektorátní minulost se již nikdy nesmí opakovat a je naivní si myslet, že toto nebezpečí navždy pominulo.

Naši předci na vlastní kůži zažili nacistickou Třetí říši a český národ se ocitl doslova nad propastí. Po říjnových volbách v případě vítězství Pirátů nám hrozí totalita, kterou jsme tu prožívali po roce 1938 a 1948. Je tak nezbytné zmobilizovat všechny vlastenecké síly v boji proti liberálně socialistickému autoritářství.

Za dané situace považuji volbu kandidátky SPD v říjnových parlamentních volbách za jedinou konstruktivní alternativu. Strany typu Trikolory, Přísahy atd. pouze tříští vlasteneckou jednotu a je nutno nastavit společný směr hlavního postupu. Ten nezabezpečí v žádném případě politické kluby jako ANS, nebo Důchodci, byť jejich cíle považuji za ušlechtilé. Všechny vlastenecké síly se musí efektivně spojit a dát se plně k dispozici SPD. Vše nasvědčuje tomu, že SPD své politické pozice nejen udrží, ale s naší společnou podporou po podzimních volbách i výrazně posílí. Všichni ryzí vlastenci musí postavit účinnou hráz naší republice nepřátelsky naladěným silám.

Rozum mi velí podporovat jedinou stranu, která úspěšně odporuje globalizaci, migraci, destrukci národního státu a je zároveň spojenkyní ostatních evropských stran, které důsledně hájí národní zájmy. Vyzývám tedy všechny vlastence v naší zemi, aby podporovali a volili SPD. Já osobně dávám veškerý svůj potenciál ve prospěch této strany, protože musí dosáhnout co nejlepšího výsledku v říjnových parlamentních volbách. Právě teď se rozhořívá boj všech vlastenců proti totalitářům a sluhům cizích zájmů v různých dresech, ale vždy s jednotnou globalistickou agendou totalitního Velkého resetu.

mjr. v. z. PhDr. Stanislav Balík 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře