Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Takto nelze dělat politiku, natož revoluci

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • politici_vezeni
Při sledování politické scény jsem pochopil, proč se Česká republika neustále propadá na mezinárodní scéně na úroveň rozvojových zemí, proč se tolik daří korupci, proč na mezinárodní scéně ztrácí vážnost. Neustávající se napadání s opozicí je jen část problémů která se tady děje od listopadu 1989. Vždyť jen kolik energie a času bylo promrháno po převratu hádkami ve společné Československé vládě pouze o název státu, zda bude obsazeno to či ono ministerstvo slovenským či českým politikem až došlo k rozpadu Československa.

V tom nesmyslném boji o moc se nějak vytratilo, o co vlastně při převratu šlo, co bylo nejdůležitější a mělo komplexně řešit. Celý polistopadový vývoj se odebíral směrem k rychlému zbohatnutí a získání moci, na potřeby státu jako celku nedošlo, vždy se dělaly, jen dílčí řešení přičemž nikdo nebral v úvahu, jaký takové řešení bude mít vliv na celkové hospodaření státu, čehož důsledky začneme teprve sklízet měrou vrchovatou, protože roztáčející se druhé kolo krize teprve v plné nahotě ukáže, co ti jenž se po listopadu 1989 nacpali do vedení státu způsobili

V první ředě, se řešily mocenské posty a následně přišla bezhlavá likvidace českého zemědělství a průmyslu. Dodnes jsem nepochopil myšlení nové vládní garnitury, která je na svých postech pouze s kosmetickými úpravami dodnes. Privatizovat, spíše darovat převážně zahraničním investorům prosperující firmy, tahouny československé ekonomiky, cukrovary, hutě a další včetně Poldi Kladno, které byly zakrátko zlikvidovány, protože zahraniční investoři nemohli potřebovat konkurenci na trzích, kterou bezesporu mnohé československé produkty bezesporu představovaly. Z úst samozvaných vládců NE politiků se na občany řítila ze všech médií lavina lží o nízké technické úrovni, kvalitě československých produktů. Lhali - nikdo nezmínil, že značná část produkce jde na export do západní Evropy i na jihoamerický trh. Lhali, že československé produkty nejsou schopny konkurence na západních trzích, nevysvětlili však, proč je tady po nich taková poptávka.

Nejhorší ze všeho je, že je téměř zlikvidovaná zemědělská a potravinářská výroba. Snad každému normálně uvažujícímu člověku je jasné, že zemědělství je náročné na pracovní sílu a to nejen při pěstování brambor, výkrmu vepřů, ale od toho se odvíjí velký zpracovatelský průmysl a tyto dva základní segmenty vyvíjí svoji potřebou a spotřebou tlak na strojírenství, dopravní systémy, výzkum a vývoj. Na této maličké ukázce jsem vám ukázal, že zemědělská výroba je jedním ze základních faktorů zdravé ekonomiky státu. Proto jsem dodnes nepochopil, proč p. Klaus osobně tolik zasazoval o likvidaci prosperujícího. Vždyť mu bylo ZADARMO komunisty dopřáno vzdělávání na západních ekonomických universitách, to nebylo jen pro jeho vysoký intelekt a nadání. Žil jsem velkou část svého života za komunismu a tak dobře vím, že ke studiu VŠ ani na domácí půdě nestačilo být pouze pasivním členem svazu mládeže, nebo strany. Musela být projevována jistá aktivita- angažovanost a podmínkou bylo pro komunisticky smýšlející rodinné zázemí. Už dostat se na studia do Sovětského svazu vyžadovalo velké politické prokomunistické nasazení. Kolik angažovanosti musel asi projevit p. Klaus, že mu bylo umožněno na náklady státu vystudovat na západě?

Přišel listopad 1989 a podívejme se na to jak všem co se cpali na významné pozice politické i podnikatelské sféry komunisti ubližovali tak, že si o nich dovolí říkat, že to byla zločinecká organizace.

Ale oni sami svou prací a činností k chodu této zločinecké organizace přispívali, oni ji podporovali, nenesou náhodou podle trestního práva také částečnou spoluvinu?

Dnes to vypadá, že spolu s postupující krizí boj o mocenské pozice se dostal do slepé uličky, už se nehádá jen vláda s opozicí, kdo za co může, co zavinil. Po celé volební období je tato vláda ochromena vnitřními spory, není proto schopna jakéhokoli konstruktivního řešení problémů, které se za dvacet dva let nahromadily. Jimi z velké části způsobené hlavně ekonomické problémy, které krize jen završuje a zviditelňuje, neřeší, pouze přenáší na bedra občanů. Je nejvyšší čas aby definitivně a do jednoho opustili politickou scénu, aby bylo ještě vůbec co zachraňovat, moc toho už nezbývá, Vytrácí se i ochota občanů něco dělat, protože nikdo nemůže vidět, žádnou naději na zlepšení jeho vlastního bytí. A to je nejhorší co může republiku potkat.

http://berossos.blog.cz/

Facebook komentáře

Nejčtenější