Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

"Revoluce pravdy"?

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Vždy existují dvojí zákony - jedny psané, diktované právníky, nebo diktované mocí, silou, penězi, druhé nejsou zjevné, nemají tak vlivné hlasatele, ani soudce, přesto jsou skutečnější, a hlavně - mají poslední slovo.

Mnoho lidí dnes žije způsobem, který jim přináší prospěch a zábavu, zdá se, že vydělává, dává člověku vliv a moc nad jinými, alespoň dočasně a zdánlivě. To žene mnohé k tomu, aby se zaprodávali lži a podvodu, aby sloužili tam, odkud jim kyne příležitost k obohacení, a aby přehlíželi zlo, kterého jsou svědky, nebo přímo spoluúčastníky.

  • revoluce-pravdy

A důmyslný systém lží a podvodů se vskutku rozrostl do nevídaných rozměrů. Zasahuje do tolika oblastí, že je to až k nevíře, a v takovém rozsahu, že se zdá být neporazitelný. Avšak historie ukazuje, že sebevětší moc, sebesilnější armáda, sebevyšší suma na kontě nezaručuje dokonalé jistoty. Služba zlu si vybírá i svou daň. Provinilci neustále žijí v trvalém stavu nejistoty, ohrožení, nedůvěry a podezřívavosti.

Vždycky je tady ale něco navíc - druhá strana - nad níž nikdo sebechytřejší, sebevlivnější nemá moc. Skutečné, avšak skryté zákony světa. Zatímco lidské zákony lze obejít, či přechytračit, tyto nelze. Pravda a spravedlnost se proto vždy nakonec jednou prosadí. Někteří jsou ochotní proti nim bojovat a oddalovat jejich naplnění, oddalovat svůj osud, nelze to však věčně, navíc si takoví ze života činí neustávající boj a útěk, skrývání se, skrývání se před pravdou.

Nikoliv náhodou se množí případy odhalení různých podvodů, aféry a skandály. Velká odhalení ještě přijdou. Nevěřme, že by na světě nebyla spravedlnost, a že by pravda neměla nakonec vyjít na světlo, a nemělo se každému dostat po zásluze.

Naopak - vyjděme pravdě vstříc a pomáhejme jí dostat se na světlo, pomáhejme jí dnes a denně, tam, kde pracujeme, na svých místech, ve svém okolí, podle svých možností; nebojme se jí vnášet do médií, mluvme o ní, pišme a zasazujme se, aby ona v naší společnosti vládla, a ne skrývaná lež.

Nepodporujme ty, kteří mají jednu tvář navenek a druhou uvnitř, kážou med, přitom rozsévají jed. Nemysleme ve všech věcech na vlastní prospěch, nýbrž na to něco vyššího, co se nazývá pravdou, a patří nám všem a je věcí nás všech, buďme na její straně a na straně nás - lidí.

To, co naše širší společnost potřebuje, je očista. Očistná obroda a neradostné poznání pravdy, sebereflexe a sebekritika, přiznání si vlastních chyb, i poukázání na chyby jiných, revize minulosti i současného stavu.

Mnoho dobrého bylo potlačeno a umlčeno, mnoho překrouceno, mnoho špatného podvodně propagováno; mnoho špatného se dosud neskrývaně i utajovaně nachází v samém srdci našeho světa, všude tam, kde je přístup k moci, zdrojům, vládnutí a ovlivňování.

Jestli si také myslíte, že naše společnost si zaslouží pravdu namísto lži a laskavost a lidskost namísto přetvářky a pokrytectví, vezměte si tyto nepsané zákony, zapomenuté a zaprášené věky, oživte je, vezměte za své.

Když necháme pravdu promluvit a odvážně ji budeme hájit, dozvíme se takové věci, že to otřese světem; špína našich životů dosud se skrývající vypluje na povrch a my budeme mít příležitost poprvé po dlouhé době vše vyčistit, napravit - napravit to, co na naší lidské společnosti leží jako neviditelný kámen, a to může být počátek revoluce, tentokrát však skutečné revoluce, "revoluce pravdy".

Ing. Ladislav Zelinka

Facebook komentáře