Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Rakušanův KRIT předpokládá, že co občan, to blbec. V boji proti dezinformacím je to třeba

Alespoň tak vyznívají dokumenty zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra, v nichž odborníci z KRIT radí veřejným činitelům a státní správě, jak komunikovat s veřejností o problematických otázkách dnešní doby.

Není to zase tak dlouho, co jsme se zabývali Krizovým informačním týmem (KRIT) vzniklým na Ministerstvu vnitra ČR pod přímým patronátem Víta Rakušana (tehdejší blog zde: https://ladislavpokorny.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=792777). Přestože nám od té doby přibyly i diskuse nad připravovaným zákonem proti dezinformacím a přestože byli odborníci z KRIT a odborníci z vybraných neziskovek pilní při odhalování a potírání dezinformací jako včelky (jak ostatně uvidíme dále), nemilé události spojené s energetickou krizí, válkou na Ukrajině a prosazovanou vládní politikou způsobily, že dezinformace v naší křehké liberální demokracii stále zhoubně bují a dezoláti, proruští trollové a antivaxeři chrochtají v tomto marastu blahem a rozkoší.

 

  • rakusanuv-krit-predpoklada-ze-co-obcan-to-blbec-v-boji-proti-dezinformacim-je-to-treba

Na první pohled by nás to mohlo překvapit, neboť práce ministerského týmu je podle toho, co jsme mohli doposud na stránkách Ministerstva vnitra zaznamenat, nebývale košatá a plodná. Ostatně, pozornému čtenáři napoví již názvy tzv. komunikačních doporučení, která lze nalézt v sekci KRIT na zmíněných stránkách (pro nedočkavce k nahlédnutí zde: https://www.mvcr.cz/clanek/krizovy-informacni-tym-ministerstva-vnitra.aspx). Pro méně zvědavého čtenáře jen namátkou: „Válka & energetická krize“, „Údajná genocida páchaná Ukrajinci na Donbase od roku 2014 je záměrná lež“, „Radikalizace společnosti & antisystémová demonstrace“ či „Putin a hlad“.

Věc však má své prosté vysvětlení. Všichni občané nemají zdaleka takový přehled o mezinárodní situaci, trhu s energiemi či o událostech, které se momentálně odehrávají na východ od našich hranic. Ne každý se orientuje tak dobře a dokáže si vytvořit tak zasvěcený úsudek jako např. naši elitní žurnalisté ze serveru Forum24 či z České televize (tam stíhají navíc i řešit problematiku ženských práv v souvislosti s mužskou dominancí v kontextu genderové rovnoprávnosti), případně mediální odborníci z Demagog.cz či z řad Českých elfů. Je tedy třeba občany poučit, věci jim jasně vysvětlit a nasměrovat je k tomu, co si o konkrétních záležitostech mají myslet. V tomto ohledu KRIT vykonal už veliký kus práce, navíc o to záslužnější, že nasměrování ke správnému názoru je určeno nejen široké veřejnosti, ale především státní správě a veřejným činitelům, kteří s veřejností komunikují, a jsou tedy těmi nejpovolanějšími k tomu, aby vhodné a doporučené názory předávali dále. Závadné myšlení je tedy postupně eliminováno, přesto však zbývá ještě mnoho práce.

Dokumenty zde nebudeme rozebírat podrobně, zájemci mohou využít výše uvedený odkaz. Co je však třeba zvláště vyzdvihnout, je přímočarost, s jakou jsou odsouzeny veškeré dezinformace, jak správně je upozorněno na „zneužití svobody slova“, jak trefně jsou označeni hlavní dezinformátoři (ať už jde o státy, organizace či jednotlivce) či jak patrné je vyznění zmíněných dokumentů ve smyslu, že alternativní názor je pochopitelně názor, který splňuje všechny dosud známé znaky dezinformace. A aby bylo vše úplně jasné, je text vhodně doplněn upozorněními typu: „Musí být prosazen narativ...“, „Je třeba lidem vysvětlit...“, „Je nutné apelovat na...“ či „Není vhodné zmiňovat, že...“

Přestože projekt jako celek je třeba pochválit a podpořit, dovolili bychom si dvě drobné připomínky k jeho vylepšení. První: Snad by Ministerstvo vnitra mohlo zvážit případnou jazykovou korekturu ve zveřejněných dokumentech, a to už proto, že jak je známo, dezoláti se kromě minimálního počtu zubů, pivního pupku a exekucí vyznačují též naprostou neznalostí pravidel českého pravopisu. Pravopisné nepřesnosti, které se do zmíněných dokumentů vloudily (není vyloučeno, že by mohlo jít o sabotáž), by mohly jejich vážnost poněkud snížit, což jistě není v zájmu liberálně demokratických sil. Druhé: Některé dokumenty jsou označeny poznámkou, že nejsou určeny k veřejné distribuci nebo ke zveřejnění. To je poněkud v rozporu s tím, že zveřejněny jsou, a to zvláště u těch, které mají pro představitele veřejné správy návodný charakter. Nevylučujeme samozřejmě možnost, že záměrem ministerstva bylo tímto krokem dezinformační scénu zmást a uvést v nepokoj.

Závěrem bychom tedy chtěli Ministerstvu vnitra poděkovat za dosavadní práci, kterou pro potírání dezinformací, nevhodných názorů a obecně nepřátelského myšlení některých českých občanů vykonalo. Plody jeho práce dnes již jasně vidíme, a to především u představitelů veřejné správy, kteří se (soudíce dle jejich projevů) pokyny z KRIT řídí zcela samozřejmě. V této souvislosti uveďme jako pozitivní příklad alespoň předsedkyni Poslanecké sněmovny, jež se ve svých veřejných vystoupeních vhodně a s grácií sobě vlastní přidržuje pokynů a formulací v dokumentech uvedených. Nezbývá než doufat, že se v jejích stopách vydají nejen další představitelé naší politické scény (řada opozičních politiků má v uvedené oblasti dosud řadu rezerv), ale především drtivá většina našich zodpovědných a loajálních občanů.

Autor: Ladislav Pokorný

Zdroj: https://ladislavpokorny.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=796869

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře