Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Příčiny dnešní neznalosti mladých lidí.

Příčin dnešní neznalosti mladých je hned několik. Jednak je to u části z nich zanedbaná výchova doma. Část rodičů po r. 89 se vrhla na budování kapitalismu, další byli nuceni dát se do boje o krajíc chleba. Na další věci "nezbyl čas". Ve školách to mladí dohnat nemohli, neboť tam se začalo záměrně se změnou osnov, zhoršováním osnov a obsahu výuky, přepisováním dějin, oficiálně jsme poslouchali o tom, že nemáme být Čecháčky ale Evropany (viz V.H.). Asi aby nás snáze namíchali později s muslimy. Jednak oficiální propaganda manipuluje dnes lidi snad ještě více než za 2. sv. války, zvláště to má vliv na mladé lidi, kteří nemají často ještě ucelené vzdělání (a pokud ano, vesměs za mnoho nestojí), nemají ani žádné životní zkušenosti. Těm se nejsnáze lže i o minulosti, o našich dějinách.

Mladí lidé dnes nejsou ukotveni, často nevědí čí jsou. Někdy zřejmě i v dobré snaze se pouštějí do špatných akcí, často zneužiti právě školou a těmi, o nichž se zmiňuje p. Martínek. Či jimi podobnými. Vrcholem pak je, že za takový šmejd místo řádného vzdělání ti lidé na vyšších školách mají ještě platit. Mají se na roky dopředu ještě zadlužovat. Často vyjdou ze škol a nejsou v praxi použitelní.

  • priciny-dnesni-neznalosti-mladych-lidi

Pokud jde o postoje mladých, nemají potřebné vzdělání, nevědí nic o husitském hnutí ani o Bílé hoře a pozdějším českém obrození. Neznají ani základní historické postavy českého národa. Nelze se pak divit, že na dotaz, kdo byl/je největší Čech pak uvádějí např. jméno známého hokejisty.

V neumělé snaze něco pro český národ udělat, chodí pak někteří z nich s průvody s pokřikem "Nic než národ". A mají přitom nepochybně vlastenecké pocity, stejně jako jiní, kteří nechápajíc, co se kolem nich děje trpí náhlým výronem dobročinnosti k migrantům, jejichž pochod za příslibem lepšího života organizují ze závětří jiní s cílem Evropu v její stávající historické a kulturní podobě zničit. A to vč. národů Evropu obývajících. 

Když si uvědomíme, kolik se u nás nechalo ohloupit dospělých, často i s vysokoškolským titulem, nedivme se těm mladým. A nejde jen o české dějiny, jde i o naši kulturu, jde i o obyčejnou lidskou slušnost a zdvořilost vůči ostatním. Pevně věřím, že se nám to v nedalé budoucnosti ještě vyplatí (když už používám termín dnes tak frekventovaný).
Otázkou je, co lze pro zlepšení situace udělat. 

Nemám žádný 100 %ně funkční recept. Nicméně dávám na úvahu, zda by nešlo formou seriálu začít vydávat stručný průřez českými dějinami, mám na mysli faktologii, nikoliv romány. Proti faktologii se také hůře něco namítá (a s tím ze strany překreslovačů dějin je třeba počítat).
Zřejmě příchodem ˇpraotce Čecha", přes kupce Sáma, Avary atd. A k úvodu připojit i seznam kapitol rozdělených do ucelených období či logických celků. Doporučoval bych i řádnou upoutávku na takový seriál. Ideální by bylo, kdyby vyšel následně i knižně. Mohlo by to sloužit i jako školní pomůcka (zatím zřejmě neoficiální). Takový krok by nepochybně příspěl k lepší orientaci lidí a k jejich lepší sebeidentifikaci, která byla právě po r. 89 cíleně narušována, až dospěla do současného poměrně žalostného stavu. (ti pokročilí z řad starších i mladších spoluobčanů nechť prominou). 
Na to by mohla navázat rukověť slušného chování obsahující společenská pravidla, alespoň ta základní. (na rozdíl o televizního pořadu p. Špačka bych nedoporučoval zabývat se tím, jak se jedí např. ústřice, bez toho se většina lidí obejde). A dále pak příručka základní ekonomické gramotnosti. Do úplného výčtu pak chybí již jen základy politické ekonomie, aby lidé pochopili příčinné souvislosti jevů v politice a začali o nich dále přemýšlet. A podle toho se i chovat.

Je zřejmé, že k tomu je zapotřebí odborníků hned z několika oborů. Je potřeba je oslovit. Někteří z nich již nyní některé pasáže přednášejí při svých přednáškách, takto by alespoň základy dostali mezi daleko širší základnu posluchačů a současně tak udělali upoutávku na své další přednášky.
Jde totiž o to, že dnes těm mladým ve školách nic o naší nezkreslené historii nepřečtou, a to záměrně. Tam odsud nic nečekejme. To je zřejmé již i ze jmen různých vysokoškolských učitelům, kteří se v některých případech zatím marně domáhají jmenování profesory ze strany
prezidenta republiky. A když si k tomu přičtete, že házení vajec na prezidenta a na státní návštěvu na Albertově byli přítomni nejen vysokoškolští profesoři, nýbrž i rektoři a dodnes nikdo z nich ten hanebný čin neodsoudil, víte, která bije. Nemusím sice vždy a ve všem s prezidentem republiky souhlasit, nelze ale takto postupovat. A ještě se stavět do role "demokrata". Ačkoliv dnes mají dotyční takové vzory, že to označení snese zřejmě úplně všechno. 

Vím, že to, co navrhuji, je hodně práce. Jsem si vědom toho, že toho využijí pouze ti lidé, kteří mají zájem, což nebudou všichni. Uvědomme si ale, že dnes jsou všichni v situaci, že nemají možnost výběru. Tak jim ji takto dejme.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře