Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Co vlastně lidé hledají?

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Kdysi mi položil tuto otázku jeden novinář. Odpověděl jsem asi takto. Všichni hledají jen jednu věc. Pokud však do toho vstupuje mysl, tak si to hledání komplikujeme a nazýváme to různými jmény. Někdo hledá peníze, někdo štěstí, někdo lásku apod. Ve skutečnosti všichni hledají jen jednu věc. Je to podstata, po které hladoví každá buňka našeho těla. Můžeme ji dát mnoho různých názvů. Univerzálním názvem je, že hledáme lásku. Jiní říkají, že hledáme klid nebo harmonii což je jen výraz pro to samé. Naplnění, úplnost, celistvost, která je základní podstatou vesmíru. Naši podstatou je celistvost a my jsme na to zapomněli. My vlastně nehledáme nic venku, hledáme svou pravou podstatu, hledáme úplnost, štěstí, lásku, klid, mír, naplnění. Hledáme své pravé Já. Tam se bere motiv každého našeho činu, který podnikáme. A první musíme hledat vevnitř a až pak venku.

  • co-vlastne-lide-hledaji

Lidé s dominancí levé hemisféry žijí ve vnějším světě a dívají se především ven. Myslí na to, jak vypadají co vlastní, co si myslí druzí apod. To vytváří pocit oddělenosti a strach. Lidé s dominancí pravé hemisféry, žijí převážně uvnitř (např. géniové, spisovatelé apod.) a zůstávají odtržení od vnější reality. To rovněž vytváří pocit oddělení a z něj vycházející frustraci. Vybalancování mozkových hemisfér přispívá k uvědomění si jednoty se všemi a se vším. Rovnováha hemisfér sjednocuje vnějšek a vnitřek a vytváří klid a mír. Většinou vytváří mozek beta vlny s frekvencí okolo 20Hz. My, ale potřebujeme jít také do nižších hladin vědomí, které nám dodávají klid a inspiraci. Je to alfa stav s poloviční frekvencí a má velmi blahodárný účinek. Tento stav známe z relaxace, probouzení a meditace, například. Pokud jsme častěji v tomto stavu, tvoříme si serotonin, hormon štěstí. Jeho nedostatek vede naopak ke změnám nálad, depresi, podrážděnost, poruchám spánků a k agresivitě.

Hranice mezi vědomím a podvědomím částečně mizí. Ještě nižší vlny jako jsou Théta a Delta vedou ke kreativnímu stavu ve kterém skladatelé komponují své díla a především v něm pracují geniální lidé. Do stavu théta, proniká člověk zkušený v meditaci. Můžeme se do něj také dostat hypnózou a probouzí se v nás vysoká představivost. Takže asi chápete proč Larry Elison z fy Oracle požaduje po svých manžerech aby 3x denně meditovali, vrátí se mu to ve výkonnosti. Je také známo, že Steve Jobs z Apple inc. také trénoval tyto techniky. Ve stavu delta se dostáváme do hlubokého transu a napojujeme se na universální vědomí. Na fyzické úrovni to charakterizuje vysoká produkce růstového hormonu a na duchovní úrovni se napojujeme na kolektivní vědomí.

Základem Ho´oponopono je převzetí zodpovědnosti za svůj život a nalezení své podstaty svého pravého Já, toho kterým doopravdy jsme. Tzn. Převzít zodpovědnost za všechny problémy i jiných lidí a za vše co se ve vašem životě děje. Pokud jste ale nejprve sami sebou, nemůže vám být odepřeno nic co je pro vás dokonalé a správné. Pokud přenecháte svým toxickým myšlenkám přední úlohu, zažíváte automaticky nedokonalost v podobě nemocí, zmatku, trpkosti, deprese, posuzování a chudoby. Je to proces přeměny energie ze špatných energií na lásku, která odstraňuje toxické energie a nahrazuje je sama sebou. Láska toho docílí tak, že nejprve projde myslí a nadvědomím. Pak prostoupí intelektuální myslí a osvobodí ji od energie myšlení. Nakonec se přesune do emoční mysli, podvědomí, kde očistí myšlenky od toxických emocí a naplní ji sama sebou. V takovém stavu se stane plnými inspirace a životní pohody. Vždy budete vědět, co máte udělat, protože se vám bude dostávat inspirace v hojné míře.

Facebook komentáře

Nejčtenější