Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Iniciativa "Vyměnili jsme politiky" vyzývá občany k regulérnímu odporu proti současnému režimu

  • necas-john-kalousek
Legitimní jsou jakékoliv formy protestu, které nejsou v rozporu z textem Ústavy ČR a neohrožují bezpečnost, zdaví a majetek obyvatelstva.

Čl. 23

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost Ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny,

Připojujeme se tímto k Festivalu za demisi vlády 21.9.

a k listopadovému stávkovému týdnu 14.11. - 20.11., generální stávce vyhlášené panem Slávkem Popelkou napříč občanskými iniciativami.

Požadujeme vznik nové Občanské ústavy, sestavené podle následujících pravidel:

  • Ústava musí být schválena občany v celostátním referendu.
  • Moc zákonodárná (parlament) a výkonná (vláda) musí být odděleny, při čemž vláda musí být složena ze stranicky neutrálních odborníků.
  • Přímá volba hlavy státu všemi občany, prezident je také stranicky neutrální osobnosti.
  • Parlament musí být volen na základě jednomandátových volebních obvodů namísto neprůhledných přepočtů hlasů.
  • Musí existovat právo občanů na iniciativu a referendum na všech úrovních, které je plně závazné pro dotčenou instituci.
  • Imunita politiků musí být zrušena.
  • Musí existovat možnost odvolat poslance i člena obecního zastupitelstva během volebního období, odhlasují-li to v referendu občané v příslušném volebním obvodu (recall).
  • Platy a benefity volených představitelů občanů musí být stanovovány přímo občany v poradních shromážděních.

Nechceme režim založený na nevymahatelnosti práva, organizovaném zločinu ve státni moci i zprávě, režim, který obchází ústavní principy.

Požadujeme, aby ti, kdo nám od Sametové revoluce vládli a ti kdo zde rozkrádali a tunelovali byli učiněni právně odpovědnými a stíhatelnými za své činy a to i zpětně až k datu 17.11.1989.

Požadujeme revizi našeho členství v EU formou celostátního referenda.

Zdůvodnění:

Současná moc neohrožuje občany pouze svými ekonomickými reformami, které jsou nastaveny tak, že se nejméně dotknou lidí majetných a nejvíce lidí nemocných a zdravotně postižených s omezenou možností výdělku.

Tato moc opakovaně obcházela ústavni mechanizmy a principy demokracie deklarované v Ústavě ČR:

Během poslední volby prezidenta v roce 2008 byl na volící poslance činěn nátlak aby volili právě Václava Klause. Někteří "problematičtí" poslanci dostali poštou nábojnici, jiní čile diskutovali o úplatcích přímo na chodbách. Tehdejší ministr vnitra, jinak též vrcholný politik ODS, sprostě nadával a vyhrožoval přímo v " target="_blank">televizním přímém přenosu.

Takto "regulérně zvolený" Václav Klaus před dvěma lety podepisoval známou Lisabonskou smlouvu s Evropskou unií. Přitom si sám, aniž to schválila Poslanecká sněmovna a Senát, vyjednal vyjímku, spočívající ve zrušení bodu týkajícím se vymahatelnosti práva u evropských institucí. Jinými slovy Václav Klaus zařídil, aby český občan, který se nedovolá českého práva doma se nemohl dovolávat spravedlnosti u EU: Tím byla Ústava ČR poškozena hned dvakrát: Z textu Ústavy totiž jednoznačně vyplývá, že právo schvalovat znění mezinárodních smluv má pouze Poslanecká sněmovna + Senát. Prezident může pouze smlouvu podepsat nebo složit funkci, jiná práva v tomto případě nemá. Druhé pochybení spočívá v tom, že svým svévolným zásahem zpochybnil Václav Klaus jedno z Ústavou garantovaných práv každého občana - právo na vymahatelnost práva. Je také zarážející, jak rychle bylo vše zameteno pod koberec, žádné vyšetřování Ústavním soudem, I to je důkazem nevymahatelnosti práva a protiústavnosti současného režimu.

Parlamentní strany porušují Ústavu tím, že si své poslance vážou k poslušnosti různýmí smlouvami. Tyto smlouvy nařizují poslancům hlasovat tak, jak rozhodne vedení strany. A mnohdy i vyhrožují soudy, finanční pokutou, nebo vyhazovem ze strany, pokud by se snad poslanec odvážil hlasovat jinak. Zvláště pověstné jsou smlouvy VV, které je krom toho učinily tajnými. Tajné můžou být plány na obranu republiky ale ne smlouvy týkající se poslanců volených veřejností. Vše, co nepodléhá zákonu o utajovaných skutečnostech je z principu veřejné. A co na to praví Ústava? Cituji: "Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy". "Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo v jejích orgánech". Nařizuje-li někdo poslancům, jak mají hlasovat, pak je to nutně akt protiústavní. Pokud je nám známo, tak z parlamentních stran snad jedině komunisté neporušují tímto Ústavu. V takové "demokracii" nerozhoduje 200 volených zástupců občanů ale fakticky jen 4 nebo 5 šéfů parlamentních stran, což tento režim posouvá zpět před rok 1989, kdy této zemi vládla také jen hrstka vysoce postavených soudruhů

Nedávné úmrtí herečky Jiřiny Švorcové odhalilo, že v námi placené České televizi opět existuje jakýsi interní seznam trezorových filmů,které ČT nebude nikdy vysílat z "ideových důvodů". Sama ČT tají jména zločinců, z iniciativy kterých tento paskvil vznikl. Současný režim tím dokazuje totalitní principy i narůstající podobnost s režimem minulým.

Závěrem bychom chtěli odsoudit podporu současných politiků režimu, který mučí válečné zajatce i nepohodlné osoby, neuznává mezinárodní dohody o lidských právech závazných pro ČR a největším výrobcem i uživatelem zbraní zakázanými mezinárodními smlouvami. Společenská nebezpečnost tohoto činu je o to vyšší, že naši politici na jedné straně snížili výdaje na nemocné a postižené a na druhé straně navýšili výdaje na válku vedenou tímto zločinným režimem. Ti, kdo o tomto rozhodli musí být odstaveni na okraj společnosti

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře