Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Politické hnutí OMMO k výsledku 2. kola přímé volby prezidenta ČR

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Politické hnutí OMMO blahopřeje vítězi první přímé prezidentské volby v historii ČR Miloši Zemanovi a chce věřit, že při výkonu svého úřadu zohlední taktéž význam role občanské ve všech jejích aspektech a zasadí se o četnější komunikaci hlavy státu se zákonodárci a vládou při prohloubení dalších forem přímé demokracie již nyní zakotvených v Ústavě ČR. Např. prosazení zákona o všeobecném referendu.

  • politicke-hnuti-ommo-k-vysledku-2-kola-prime-volby-prezidenta-cr

Od počátku přípravy této volby jsme totiž toho názoru, že změnu v této zemi přivodí pouze organizovaný a programově vyhraněný občanský princip, a to jak vzhledem k povinnostem, tak i odpovědnosti, kterou musí za své kroky v přímé aktivitě nést. Politické strany napříč spektrem jsou totiž hlavními strůjci současného nedobrého stavu ve společnosti.

Jsme toho názoru, že přímá volba prezidenta vyzvala u občanů zájem a aktivizovala jejich účast, což je třeba vnímat jako pozitivní efekt a zavdala důvod věnovat více pozornosti právě přímé občanské angažovanosti na demokratických změnách v naší zemi.

Chceme věřit, že Miloš Zeman ve funkci prezidenta nepřehlédne význam přímého podílu, účasti a aktivity občanů na správě věcí veřejných a bude otevřený iniciativám tohoto druhu.

Budeme proto i nadále pozorně sledovat prezidentovo počínání a vystupovat dle svých možností na podporu většího podílu přímých demokratických prvků.

Leoš Vaněk, předseda OMMO

Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně OMMO

Více zde: http://www.hnutiommo.cz/news/politicke-hnuti-ommo-ke-2-kolu-prime-volby-prezidenta-cr1/

Facebook komentáře