Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Prejav vodcu hnutia Hizbaláh Hasana Nasralláha k situácii v Libanone

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

H. Nasralláh v svojom príhovore ocenil snahu Saudskej Arábie a Sýrie (S-S), ktorej cieľom bolo vyriešiť problémy súvisiace s konečným výsledkom vyšetrovania medzinárodného tribunálu (atentátu na R. Haririho z roku 2005).

Pozícia Saudskej Arábie k tomuto tribunálu  bola od samého počiatku jasná -  zrušenie tribunálu nie je možné, keďže bol ustanovený bezpečnostnou radou OSN. Hizbaláh samozrejme rešpektoval toto rozhodnutie s postoj Saudskej Arábie.  

Podľa Saudskej Arábie nebolo možné zrušiť ani výsledok vyšetrovania tribunálu, čo Hizbaláh opäť akceptoval, keďže tribunál  hrá na strane USA a Izraela. Hnutie ani neočakávalo, aby bolo v možnostiach Saudskej Arábie presvedčiť USA a Izrael na zrušenie výsledkov vyšetrovania.

Od začiatku aktivity S-S boli jasné dve požiadavky:

1.      Pozdržať ukončenie vyšetrovania a zverejnenie jeho výsledkov na dobu niekoľko týždňov alebo mesiacov, aby bolo dosiahnutá dohoda

2.      Dosiahnuť dohodu ako ochrániť Libanon pred nepokojmi po vyrieknutí výsledkov vyšetrovania

Tieto požiadavky boli prejednávané medzi zúčastnenými stranami tajne. Pozícia Hizbaláhu bola jasná, keďže akceptoval vzniknutú situáciu aj keď nesúhlasil s týmto tribunálom. Podľa tohto odbojového hnutia  je tribunál  spolitizovaný a cielene riadený zo strany USA a Izraela.

Po rozhovoroch Hizbaláh  pripravil svoje požiadavky:

Libanonská vláda by mala na základe doterajšieho vývoja stiahnuť svojich sudcov z tribunálu, pozastaviť financovanie tribunálu a zrušiť memorandom porozumenia medzi Libanonom a medzinárodným tribunálom. Tribunál tým samozrejme nebude zrušený, ten bude fungovať bez ohľadu na  postoj a názor Hizbaláhu. Ak budú stiahnutí libanonskí sudcovia, rada OSN ich nahradí inými, z iných krajín. Ak Libanon pozastaví financovanie tribunálu, OSN nájde iné zdroje na jeho financovanie. Pre tribunál neexistuje problém pokiaľ hovoríme o stiahnutí sudcov a pozastavení financovania.

Memorandum o porozumení nepredstavuje ďalší problém. Pokiaľ tribunál obviní libanonského občana existujú nástroje ako napr. Interpol, ktorými je možné zrealizovať vydanie zatykača. Prečo by malo byť úlohou Libanonu a jeho vlády zatýkať osoby, ktoré obviní Bellemare pokiaľ je jasné, že to spôsobí problémy na národnej úrovni.

V ponímaní Hizbaláhu by sa tak uvedenými krokmi, ochránil Libanon pred následkami záverov vyšetrovania medzinárodného tribunálu. Zároveň je nutné zdôrazniť, že tieto by  neznamenali a neviedli  k zrušeniu tohto tribunálu alebo výsledkov vyšetrovania. H. Nasrálah opätovne uviedol, že v tomto prípade ide o tribunál v tandeme USA - Izrael, preto výsledkom  jeho vyšetrovania budú  závery USA a Izraela.

Saudská strana informovala Hizbaláh, že súhlasia s uvedenými požiadavkami  a s týmto postupom súhlasil aj premiér Saad Hariri. V tomto štádiu boli rokovania S-S vedené v pozitívnej atmosfére s otvorenými možnosťami riešenia.

Neskôr ochorel kráľ Saudskej Arábie a rokovania prevzal jeho syn princ Abd-al-Aziz, čo spomalilo vyjednávania. Hizbaláh bol však zo strany saudov uistený, že rokovania budú pokračovať, kráľ  je v dobrej kondícii a jeho syn (princ Abd-al-Aziz) plánuje cestu do Sýrie. V tomto čase bola zároveň plánovaná cesta Saada Haririho do USA . Pred jeho odchodom verejne vyhlásil, že dohoda je dosiahnutá očakáva však krok druhej strany, ktorá by ho mala teraz urobiť.

Následne S. Hariri odišiel do USA, nasleduje neočakávaný krok zo strany Saudskej Arábie, ktorá bez predchádzajúceho varovania kontaktuje Sýriu s ospravedlnením, že nie je možné pokračovať v ďalšom vyjednávaní. Tento krok je bez predchádzajúcich náznakov o možnom ukončení vyjednávaní. Logickou je otázka prečo došlo k tomuto kroku a kto nesie zodpovednosť? Hizbaláh bol zároveň informovaný, že výsledky vyšetrovania budú oficiálne zverejnené už v blízkej dobe. Keďže už nie je ďalší časový priestor Hizbaláh oslovil svojich partnerov v opozícii, s ktorými vedie rokovania, ktoré vedú k rozhodnutiu, že ministri formácie Marec 8 odstúpia z vlády. Ich kroky  prebiehajú v súlade s libanonskou ústavou a ministri z vlády odstúpili.

Prečo však nastal tento stav?

Po prvé je jasné, že USA a Izrael nemajú záujem o to, aby rokovania prebiehali úspešne a od samého začiatku odmietajú túto arabskú iniciatívu. Keď bolo zrejmé, že vyjednávania pokročili a pravdepodobne budú ukončené úspešne zasiahli s jasným cieľom stopnúť aktivity Saudskej Arábie a Sýrie, čomu nasvedčujú všetky fakty. Nie je žiadnym tajomstvom, že niektoré politické strany v Libanone  od samého začiatku odmietali túto iniciatívu dohovorov.

Podľa názoru H. Nasralláha niektorí ľudia v samotnom tíme S. Haririho  nemali skutočný   záujem o dosiahnutie dohody a ich predstieraná snaha bola núteným krokom, ktorý následoval ako nátlak zo strany Saudskej Arábie.

Hizbaláh mal zároveň snahu vyriešiť nedoriešené otázky  a problémy, ktoré sa priamo týkajú vyšetrovania. Jedným z nich sú falošní svedkovia. Hizbaláh vzniesol požiadavku prerokovať túto tému vo vláde, keďže ju vo vyšetrovaní považuje za kľúčovú. Na základe falošných svedectiev boli roky väznení nevinní ľudia, došlo k zhoršeniu vzťahov medzi Libanonom a Sýriou, za posledných 5 rokov došlo k opätovnému zhoršeniu vzťahov v Libanone na náboženskom princípe.

Záujmom Hizbaláhu tak bolo, aby informácie o týchto falošných svedkoch a ich svedectvách boli súčasťou oficiálneho vyšetrovania. Návrhy Hizbaláhu vo vláde  boli odmietnuté aj napriek tomu, že o tomto probléme chceli riadne hlasovať. Táto reakcia však opäť vedie k neutralizácii Libanonu.

Podľa H. Nasralláha bola vláda príliš slabá nato, aby dokázala konfrontovať  nejasnosti vo vyšetrovaní medzinárodného tribunálu. Vláda by pokračovala vo financovaní tohto tribunálu za účasti libanonských sudcov, na konci vyšetrovania by boli vznesené obvinenia proti nevinným libanonským občanom.  Z tohto dôvodov bola vláda nekompetentná, čo potvrdilo aj zlyhanie arabskej iniciatívy.  H. Nasralláha označil  odstúpenie z tejto vlády ako  nevyhnutné, čo bolo uskutočnené riadnymi krokmi v súlade s ústavou a demokraciou. Hizbaláh nevyzýval ľudí, aby vyšli do ulíc a demonštrovali tak proti vláde, ich postup bol legálny čo však vyvolalo znepokojenie  v západných vládach, ktoré okamžite začali hovoriť o sektárskom  prístupe a možnom konflikte.

Po znefunkčnení vlády nastáva otázka, kto bude nominovaný na zostavenie novej vlády. Rozhodnutie opozície je jasné, Saad Harirhi nie je osobou, ktorá by mohla formovať novú vládu. K tomuto rozhodnutiu opozícia dospela po skúsenostiach, ktoré nadobudla vo vláde národnej jednoty. Osoba, ktorá bude zostavovať vládu mala byť riadne nominovaná a zvolená v súlade platnou legislatívou.

H. Nasralláh v príhovore zároveň spomenul problémy v Tunise, kde došlo k protestom v uliciach, ktoré viedli k úteku prezidenta.  Libanon by sa mal ponaučiť z postoja západných krajín k Tunisku. Režim v Tunisku, ktorý bol spriateleným režimom Francúzska, USA a západu  zostal osamotený. Napriek spolupráci  s USA, západom a aj Izraelom ich prezident nenašiel západnú  krajinu, ktorá by ho prijala.

Ak  chce USA a západ intervenovať v záležitostiach Libanonu  povedie to len k internacionalizácii krízy v Libanone a ku komplikácii celého problému.

H. Nasralláh: „Libanonská budúcnosť záleží od dialógu, dohody, spolupráce a pozitívneho postoja. Pokiaľ chce niekto vyvíjať tlak na libanonský ľud silou bude to jeho omyl. Hizbaláh  bude brániť svoju dôstojnosť, existenciu a povesť. Ako som už uviedol v predchádzajúcich mesiacoch  nedovolíme  konšpiračne obviňovať Hizbaláh z atentátu na R. Harirho.

Som presvedčený o tom, že atentát na Haririho spáchal Izrael za účelom vnútornej zmeny v Libanone. Pokiaľ si niekto myslí, že vyšetrovanie medzinárodného tribunálu ohrozí náš odboj tak sa mýli."

 

                                                                                                                        Peter Ďurkovič

Facebook komentáře