Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Pokud Izrael nezmění svou politiku, bude Gaza do roku 2020 neobyvatelnou

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Situace v Izraelem okupované Gaze je velmi vážná. Organizace spojených národů pravidelně upozorňuje na stále zhoršující se životní podmínky , které se vinou rasově pojaté politiky okupanta stále zhoršují. Nyní Organizace spojených národů vydala zprávu, podle které bez provedení jakýchkoli změn nebude do roku 2020 v Gaze reálný život.

  • pokud-izrael-nezmeni-svou-politiku-bude-gaza-do-roku-2020-neobyvatelnou

Rozbořené budovy, špatný stav vody, totální chaos vyvolávaný hlavně výpady izraelské armády. To všechno vytváří z okupovaného území místo nevhodné pro normální život. Izraelská blokáda především ohrožuje zdraví palestinských dětí.

Americká nezisková organizace Save the childern a britská nevládní humanitární skupina Medical Aid for Palestinians vypracovala před několika měsíci společnou zprávu, ve které rozebírá jednotlivé zdravotní dopady izraelské blokády pásma Gazy na zdraví palestinských dětí. 10 % palestinských dětí ve věku do 5 let má díky dlouhodobé podvýživě zakrnělý růst. Chudokrevnost z nedostatku železa postihuje 58,6 procenta školou povinných dětí. Vysokou chudokrevností trpí dokonce děti ve věku od devíti do dvanácti měsíců věku, to číslo se pohybuje kolem 68,1 procenta dětí, 36,8 procent těhotných matek trpí taktéž chudokrevností.

Počet onemocnění z důsledku znečištění pitné vody kanalizačními splašky se zdvojnásobil. Stále více dětí do tří let věku trpí břišním tyfem a průjmovitými onemocněními. Tato onemocnění mají pro tak malé děti mnohdy celoživotní následky. Zvýšená onemocnění mnohdy nelze adekvátně léčit. Nemocnice v Gaze jsou zastaralé, nemají dostatek zdravotnického materiálu, cestování za jinou zdravotní péčí, například mimo Gazu, je naprosto nemožné. Izrael je sice signatářem Úmluvy OSN o právech dítěte. Tuto úmluvu však v žádném případě nedodržuje, i když je Izrael k nutnosti dodržování práv dětí neustále vyzýván ze všech stran.

Pásmo Gazy je jedním z nejhustěji obydlených míst na světě. Má rozlohu přibližně 360 čtverečních kilometrů. Oblast je obývaná přibližně 1.7 miliony obyvateli, z čehož rovných 800 000 jsou děti. OSN i řada dalších mezinárodních organizací několikrát poukazovala na nehumánnost izraelských leteckých a pozemních operací na tak hustě obydleném území. Izrael uplatňuje kolektivní vinu, ve které poté umírá většina naprosto nevinných lidí.

Gaza je především místem s obrovským nedostatkem všeho, na co je zvyklý každý Evropan. Na okupovaném území je nedostatek elektrické energie, který se nabídl částečně vyřešit Egypt. Velmi tristní je také úroveň školství. Se zvyšujícím se počtem obyvatelstva však nebude stačit ani nabízená egyptská výpomoc s elektrickou energií. Zpráva OSN počítá do roku 2020 s téměř půlmilionovým nárůstem obyvatelstva v Gaze, což představuje velmi vážné komplikace. Již dnes má mnoho lidí problémy s hledáním střechy nad hlavou. Navíc, pokud taková střecha nad hlavou existuje, bývá často zničena tankem, helikoptérou nebo stíhačkou izraelské armády.

V oblasti je díky blokádě velký nedostatek stavebního materiálu. Není tedy z čeho postavit nové příbytky. Do roku 2020 se tak podle zprávy musí zdvojnásobit dodávky elektřiny. Podobné je to s vodou. Gaza má díky bombardování problémy s kanalizací. Splašky tečou po ulici, mísí se s pitnou vodou, která je následně kontaminovaná. Neustálé vojenské útoky způsobily nevratná poškození pobřežního vodovodního systému. Ten bude muset poskytovat až o 60 % více vody, než je tomu dnes. Již dnes chybí desítky tisíc bytů. Lidé jsou nuceni bydlet na ulici bez domova. Na ulici, která se stala otevřenou střelnicí pro izraelské kulky a bomby.

Ekonomika v Gaze je od roku 2005 díky ekonomické blokádě Izraele na velmi nízké úrovni. Nový příliv obyvatel si vyžádá širší sociální služby, které již dnes v oblasti chybí. Ekonomika je živena externí ekonomikou, nezákonně stavěnými tunely, skrze které jsou pašované všechny materiály používané v Gaze. Bez tunelů by lidé v Gaze už dávno zemřeli. Do roku 2020 bude muset dojít k téměř dvojnásobnému nárůstu škol. Pro zajištění již dnes nedostačující lékařské péče bude třeba zajistit minimálně dalších 800 lůžek. To je téměř neřešitelný stav. Již dnes není schopné zdejší zdravotnictví poskytnout zdravotní péči.

Region trpí především velkým nedostatkem pohonných hmot. Nezaměstnanost v Gaze představuje 45 %. Gaza již v současnosti podle odhadů potřebuje minimálně 71 000 bytů, ve kterých by našli bydlení lidé bez domova. Pomocí tanků, pomocí stíhaček, pomocí války dochází k výrobě nových a nových lidí bez domova. Gaza je místem, které je závislé na městské ekonomice. To klade vysoké nároky na veřejnou infrastrukturu, služby a pozemky, na kterých se může městská ekonomika rozvíjet. Všech těchto prostředků je obrovský nedostatek. Silnice, ulice, jsou v nepoužitelném stavu. Služby mnohdy neexistují. V Gaze je především nedostatek pozemků, ke kterým je navíc složitý přístup. Přelidnění okupované oblasti vyvolá především sociální napětí.

Pásmo Gaza je také oblastí s nejmladší populací. již dnes 800 000 obyvatel představují děti mladší osmnácti let, což představuje 51 % z celkové populace Gazy. S rostoucím počtem má například vzrůst počet mladých ve věku mezi 15-29 let vzrůst o rovných 12 %. V okupované oblasti je vysoká míra nezaměstnanosti. Pokud lidé mají práci, poté je práce velmi nízko finančně ohodnocována. Ekonomika neposkytuje příležitosti a migrace za prací je blokována. Tento stav vyvolává zejména násilí a extrémismus. Je to frustrace z nedostatku smysluplných vyhlídek, která vyrábí možné extrémisty. Ono se není ani čemu divit. Izrael svým postojem ke Gaze ohrožuje sám sebe. Porušuje mezinárodní právo. Porušuje povinnosti okupanta.

Jak již bylo v úvodu článku řečeno. Gaza je místem, kde je téměř 90 % vody nevhodné k pití. Voda je zdrojem mnoha nemocí. Díky vodě v Gaze umírá také velké množství lidí. Spodní vody díky jejímu nadužívání a válečnému běsnění na povrchu, bývají slučovány s vodou mořskou. Proto jsou také místní podzemní zdroje vody nevhodné pro používání k pitným účelům. Slanost vody přesahuje několikanásobně standardy pro pitnou vodu. Přesto obyvatelé Gazy nemají jinou možnost, než tuto vodu nadále používat. Voda je kontaminována především dusičnany z hnojiv. Je také kontaminována splašky a výkaly pocházejícími z rozbité kanalizace. Spotřeba pitné vody pro jednoho člověka je limitována 70 – 90 litry na jednoho člověka. Světová zdravotnická organizace doporučuje minimálně 100 litrů vody na jednu osobu.

Izrael kontroluje všechny palestinské zdroje vody na Západním břehu a v pásmu Gazy. Na Západním břehu používá Izrael na 80 % vody z Horské Zvodně, která je jediným zdrojem podzemní vody v oblasti. Voda z této oblasti by měla být rozdělena rovným dílem mezi Izrael a Palestinu. Voda z tohoto zdroje nebyla v žádném případě rozdělována rovným dílem. Průměrně podle odhadů je přerozdělováno Palestinci na 73 litrů vody denně, zatímco izraelský osadník dostává 242 až 211 litrů vody denně. Díky znečištění a vysoké slanosti Horské Zvodně hrozí, že tento jediný zdroj vody nebude moci být již od roku 2016 používaný. Dokonce, pokud se s vodou nebude nic dělat, je možné, že po roce 2020 bude Horská Zvodeň postižena nevratnými změnami odsuzujícími obyvatele Gazy ke stavu bez vody. Množství vody je díky špatnému přerozdělování již dnes víc než nedostačující. Se zvýšeným počtem obyvatel bude vše ještě mnohem složitější. Přes 90 000 metrů krychlových odpadní vody z kanalizace cestuje rovnou do Středozemního moře.

V roce 2010, bylo v pásmu Gazy 25 nemocnic s 2047 lůžky, což představuje 1,3 lůžko na 1000 lidí. Kojenecká úmrtnost v Gaze představuje 23 dětí na 1000 narozených. Zdravotní péče je v Gaze velmi omezená. Je nedostatek lékařského materiálu. Nemocnice nejsou schopné léčit různé nemoci. Obyvatelé Gazy nemají přístup k izraelskému zdravotnímu systému. S nárůstem obyvatel bude třeba dalších 1000 lékařů. S přílivem obyvatel bude nutné vybudovat další nemocnice. Což je téměř nemožné. Prostě není z čeho stavět. I kdyby existoval materiál, izraelské úřady na okupovaných územích stoply povolení ke stavbám. Od roku 1967 je stavba prakticky každé stavby nelegální.

Stejně tak do roku 2020 bude potřeba vystavět na 440 škol. Školy samotné jsou častými cíli izraelské armády. Již několikrát izraelská bomba spadla na školu, ve které zahynulo noho palestinských dětí. Lidé v Gaze jsou poměrně dobře vzdělaní, míra gramotnosti zde v roce 2011 představovala 96% (93% u žen a 98% u mužů). Tolik hovoří oficiální informace. Ve skutečnosti je míra gramotnosti ještě mnohem nižší. Děti mají problémy s výběry škol. Pokud vystudují, mají posléze potíže se získáním práce. Do roku 2020 se každým rokem zvýší počet školou povinných dětí o rovných 14 000. S tím si současný vzdělávací systém v Gaze bez pomoci neporadí. Již v současnosti v Gaze chybí na 250 škol.

Společnost v Gaze bude postižena podle zprávy OSN také obrovským počtem extrémně chudých Palestinců, kteří nebudou mít domov, budou bez práce a zároveň nedostanou žádné sociální podporu. Pokud svět nepomůže, bude Gaza vystavena neřešitelným problémům.

Při absenci trvalých a účinných nápravných kroků provedenými například Organizací spojených národů ve spolupráci s Izraelem, bude Gaza v podstatně složitějších obtížích, než je nyní. Izrael je povinen učinit takové kroky, aby zamezil dalšímu utrpení obyvatel Gazy. Místa obývaná velkým počtem lidí nesmějí být střelnicemi. Obyvatelé těchto míst nesmějí být živými cíli. Pokud nebude Izrael spolupracovat s OSN a pokud nepovolí mezinárodním organizacím a dalším státům podílení se na zlepšení stavu v Gaze, způsobí tím neobyvatelnost celého okupovaného území.

Rasismus, aplikovaný apartheid, musí být odstraněný, protože působí překážky při vytváření správných podmínek zlepšujících životy obyvatel Gazy. V oblasti se nachází vysoký počet chudých. Je zde nedostatek potravin, který se bude postupně zvyšovat. Zásobování přes skryté tunely a černá ekonomika nezvládne uživit navíc dalších půl milionu obyvatel. Izrael musí dovolit Gaze řádné fungování její ekonomiky. Obyvatelé okupovaných územích nesmějí být omezováni v migraci za prací, za zdravotní péčí. Dále je třeba, aby obyvatelé Gazy měli přístup k nestrannému a spravedlivému soudu. Dnešní soudy jsou pro Gazu de facto jen zbožným přáním. Izrael aplikuje dvojí právo, ve kterém jsou jedny zákony pro obyvatele Izraele a druhé pro Palestince.

Svět musí mít snadný přístup do Gazy. Tady jde především o lidské životy a nikoli o nějakou válku Izraele vedenou proti Palestincům. Izrael je povinen zajistit obyvatelům Gazy důstojný a zdravý život. Izraelská politika musí ukončit válečné nájezdy na palestinská města a vesnice. Mezinárodní organizace spolu se světovými velmocemi musí vést politickou debatu, která povede k navrácení míru do celé oblasti. Přístup Izraele se musí totálně změnit.

Bude Gaza neobyvatelnou, nebo se Izrael umoudří a přestane s pácháním útlaku Palestinců na jejich území?

Facebook komentáře