Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Válka začala. USA připravují útok na internet (+video)

  • internet
Americký kongres projedná v nejbližší době návrh zákona, který může značně zkomplikovat život uživatelům internetu. Za podpory největších společností, výrobců audio-, video- a jiného kontentu byl vypracován nový zákon, který má čelit internetovému pirátství. Jeho anglický název zní Stop Online Piracy Act neboli SOPA. Hlavní novinka spočívá v možnosti blokování činnosti webů rozmísťujících nelicenční kontent. A není přitom důležité, kde jsou tyto weby registrovány – v USA nebo za jejich hranicemi.

Některá masmedia už dokonce prohlásila, že Washington tak chce kontrolovat celou světovou pavučinu. Kongres vypracoval hned dva zákony. První se týká ochrany IP adresy (Protect IP Act neboli PIPA), mnohem zajímavější je ale druhý dokument s názvem SOPA. V případě přijetí těchto zákonů mohou držitelé práv – nahrávající, filmové a televizní společnosti, nakladatelství, výrobci programů a další – požadovat od providerů, aniž by se obrátili k soudu, aby blokovali přístup k činnosti webů, které byly přistiženy při porušení intelektuálního vlastnictví. Na požádání držitelů práv bude rovněž možné okamžitě zastavit online-platby ve prospěch webů, na něž padlo podezření.

Zakladatelé a vedoucí činitelé největších amerických internetových společností jsou toho názoru, že iniciativa Kongresu se negativně projeví na rozvoji sítě. Pro blokování přijetí zákona se vyslovily korporace AOL, eBay, Facebook, Google, LinkedIn, Mozilla, Twitter, Yahoo! a Zynga.

Na vysvětlenou: nyní musí autor nebo držitel práva podle zákona O autorském právu v digitální epoše (Digital Millenium Copyright Act) v případě, že najde na webu v internetu dílo, které mu patří, nejprve požádat administrátory webu, aby tento kontent odstranili. A teprve když bude jeho žádost zamítnuta, obrací se k soudu. Přičemž odpovědnost za rozmístění pirátské produkce nese uživatel, který to udělal.

Teď ale dopadne veškeré břímě odpovědnosti na majitele webů. A bude to břímě neúnosné. Pouze Facebook má přes 800 milionů uživatelů. A je prostě nemyslitelné všechny kontrolovat. Takže může být kvůli jednomu člověku blokován přístup k celému internetovému zdroji.

Na seznamu hlavních pirátských webů je mnoho ruskojazyčných zdrojů. Skoro všechny ale nejsou zaregistrovány v Rusku, platby přijímají z karet a reklamu rozmísťují prostřednictvím vyhledávačů. A právě jim může být zasazena první rána. Američané to už vyzkoušeli. Žádali zablokování přístupu a plateb ve prospěch webu WikiLeaks. A skončilo to uzavřením projektu.

http://czech.ruvr.ru/2011/11/21/60769004.html

-----------------

Boj proti pirátům se přiostřuje

Americký kongres v těchto dnech projednává kontroverzní zákon na ochranu autorských práv, známý jako SOPA (Stop Online Piracy Act). Reakce internetových firem i běžných uživatelů, kteří se domnívají, že SOPA zachází až příliš daleko, na sebe nenechala dlouho čekat.

V zájmu zamezení internetovému pirátství, reprezentovanému nejčastěji porušováním autorských práv k filmovému či hudebnímu obsahu, prosazuje SOPA i značně sporné nástroje. Například i bez předběžného soudního rozhodnutí by mohli držitelé autorských práv požadovat zablokování bankovních účtů komukoli, kdo nelegálně publikuje jejich dílo. Dalším nástrojem nového zákona je požadavek na poskytovatele internetového připojení a služeb na monitorování veškerého provozu a blokování adres stránek, podezřelých ze šíření autorsky chráněného obsahu. Provozovatelé stránek s obsahem tvořeným uživateli (jako je například YouTube, Facebook a další) jsou navíc dle SOPA za tento obsah odpovědní a mohou být postihováni za nelegální aktivity uživatelů.

Koalice proti SOPA

Podle organizace NetCoalition, sdružující společnosti jako Google, Yahoo!, Amazon.com či eBay, je kontrola veškerého síťového provozu nejen technologicky velmi náročná, ale rovněž zásadním způsobem zasahuje do soukromí uživatelů internetu. NetCoalition rovněž protestuje proti možnosti blokování podezřelých stránek, resp. smazání jejich DNS záznamů, opět bez nutnosti soudního rozhodnutí.

Dle studie konzultantské firmy Booz & Company, zveřejněné na stránkách NetCoalition, je většina (70 %) andělských i ostatních kapitálových investorů rozhodnuta zastavit financování poskytovatelů digitálního obsahu a jejich projektů, jestliže budou dle SOPA provozovatelé webů odpovědní za nelegální aktivity uživatelů. Jedná se přitom o investice s ročním objemem přes 40 miliard dolarů, především do start-up projektů.

Soukromá síť

Zatímco NetCoalition vyjednává s kongresmany o úpravách návrhu SOPA, další uživatelé internetu bojují proti SOPA vlastními způsoby.

V dubnu letošního roku byl založen projekt Dot-BIT, jako alternativa k současnému DNS systému, který se SOPA snaží získat pod svoji kontrolu. Dot-BIT vytváří vlastí síť, využívající proxy servery, šifrování a TLD doménu .bit. Stránky s touto doménou jsou pak dostupné pouze v rámci sítě Dot-BIT, nikoli v běžném DNS. Počet registrovaných domén .bit poměrně rychle roste, v současnosti je jich více než 5 200.

Přestože je Dot-BIT provozován v rámci DNS a se stejnými protokoly jako využívá internet, mohla by tato či jiná podobná síť poskytovat v budoucnu mnohem větší soukromí svým uživatelům, než jaké si zachová globální internet.

Zavolejte kongresmanovi

Tvůrci projektu Dot-BIT nejsou ve svém odporu proti SOPA a podobným zásahům do svobody internetu sami. Specifický způsob protestu proti SOPA zvolili uživatelé mikroblogovací služby Tumblr, kteří se začali masivně obracet s dotazy na nový zákon na své kongresmany. Zatím bylo realizováno téměř 90 000 hovorů v celkové délce bezmála 1 300 hodin.

http://svet-hostingu.cz/?p=1402

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře