Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Keňa ve jménu terorismu porušuje lidská práva

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
  • al_shabab
Domnělý boj proti terorismu zahájený především Bushovou administrativou je hlavním důvodem k porušování lidských práv. Dokládá to například nedávno vydaná šedesátipětistránková zpráva organizace Human Right Watch. Tato zpráva popisuje zneužívání keňských bezpečnostních sil proti etnickým Somálcům a utečencům z uprchlických táborů. Ve jménu boje proti terorismu tak keňské bezpečnostní síly terorizovaly zcela nevinné lidi.

Od listopadu 2011 do března 2012 docházelo v africké Krni ke svévolnému porušování lidských práv. Keňská policie zcela svévolně zatýkala a týrala keňské občany mající kořeny v Somálsku. Stejně tak keňská policie v severovýchodní části země zadržovala a mučila somálské uprchlíky. Toto lidé si ve své domovině užili samá neštěstí. Doufali, že nová země, Keňa, jim poskytne nový bezpečný azyl. Všichni lidé spojeni se Somálskem jsou keňskou policií pokládáni za členy nebo sympatizanty teroristické organizace al-Šabáb.

Al-Šabáb je militantní křídlo somálských povstalců usilující o ustanovení islámského státu v rozvráceném Somálsku. Je to skupinka vrahů skrývající se za islám. Je to skupinka hrdlořezů vytvářejících si vlastní pravidla islámu. Vznikla v roce 2004, Al-Šabáb vedl povstání proti prozatimní vládě Somálska a jejím etiopským přívržencům v roce 2006. Dnes Al-Šabáb páchá teror na většině jižní a centrální části Somálska.

Lidé před chaosem a násilím páchaném Al-Šabáb utíkají do okolních zemí, tedy například i do sousední Keni. Al-Šabáb je také podezřelá se styky s Al-Káidou. Proto jsou zfanatizovaní šílenci také pronásledováni vládou USA. Podezřívat každého Somálce, i toho, který má keňské občanství, ze styků s teroristy, to mi připomíná praktiky USA za Druhé světové války, kdy byl každý Japonec podezřelý a internován do speciálních táborů.

Takové chování je nemístné. Porušuje lidská práva a důstojnost lidí. Je především založené na možné vině jednoho celého etnika. Keňská policie a armáda místo, aby chránila civilní obyvatelstvo, místo aby ochraňovala utečence, podnikala na tábory s uprchlíky útoky. Takové chování keňské policie i armády bylo pravděpodobně reakcí na zvyšující se pumové útoky Al-Šabáb na jihovýchodě Keni. Útočníci používají granáty a různá improvizovaná výbušná zařízení proti keňské policii a armádě. To ovšem není důvod k tomu, aby docházelo k perzekucím na všechny Somálce.

Místo, aby odpovědné orgány v Keni zjišťovaly, kdo je za tyto útoky zodpovědný, raději se armáda a policie pomstí preventivně na všech Somálcích. Human Right Watch ve své zprávě hovoří o velmi nemístném týrání Somálců. Kenští vojáci i policisté se dopouštěli znásilňování, sexuálních útoků, bití, svévolného zadržování, vydírání, rabování, ničení majetku, a různých forem špatného zacházení.

Human Right Watch popisuje případy, kdy byli zadržení Somálci nuceni několik hodin sedět ve vodě. Keňská vláda oficiálně slíbila, že veškerá provinění zachycená ve zprávě prošetří a viníky potrestá. Zpráva Human Right Watch je vytvořena na základě zpovědí 55 obětí zneužívaných keňskými bezpečnostními silami. Ve zprávě vystupují příběhy 20 somálských uprchlíků z uprchlického tábora Dadaab a 35 keňských občanů, tzv. etnických Somálců.

Ve zprávě vystupují také zpovědi policistů, vojáků, úředníků, poslanců a představitelů Organizace spojených národů pro uprchlíky. Výpovědi občanů jsou spjaté s třemi keňskými městy Garrisa, Mandera a Wajir.

V obdobích od listopadu 2011 do ledna 2012 bylo v okolí vojenského tábora v Garrise zadrženo na několik desítek lidí. Zadrženi byli dokonce lidé sedící v zaparkovaných autech parkujících v okolí vojenského tábora. V toto období neznámí atentátníci provedli několik pumových útoků v této oblasti a policie s armádou náhodně bez důkazů zatýkala. Zadržené osoby neměli nic společného s útoky. Jednalo se o náhodně zadržené zcela nevinné lidi. Byli vyslýcháni na blízkém polí, na kterém museli sedět ve špinavé vodě. Byli nuceni postakovat na poli jako žabáci do kruhu. U toho byli vyslýcháni. Několik zadržených lidí bylo před propuštěním krutě zbito.

Sedmnáctiletý chlapec, který byl keňskými bezpečnostními silami zadržen vypráví toto: „Neptali se nás na žádné otázky, ihned nás začali bít. Neptali se nás na naše jména. Museli jsme si opakovaně lehnout na zem a potom zase vstát. To se dělo půl hodiny na silnici. Po tomto „cvičení“ jsme byli odvedeni, abychom se poté vrátili zpátky a byli více biti. Zbili nás pěstmi a kopali do nás svými botami. Bili mě na mém celém těle. Nebylo místo, které minuli

Ve městech Mandera a Wajir keňská armáda taktéž po sérii výbuchů od listopadu 2011 do ledna 2012 propukla hysterii a najednou společně s vojáky prozatimní somálské federální armády zahájili razie proti nevinným civilistům. Město Mandera se nachází zhruba kilometr od somálské hranice. Tenkrát bylo zadrženo na 115 lidí. Minimálně 56 zadržených bylo týráno. V prudkém slunci byli zadržovaní civilisté smýkáni po štěrkové cestě. Mnoho ze zadržených si odneslo z počínání vojáků a policistů trvalé zdravotní následky. Několik zadržených bylo zbito natolik, že se již nemohou pohybovat a celý den tráví pouze na lůžku, několik dalších lidí přišlo o oči nebo o zuby.

Nejhůře se keňská policie zachovala v uprchlickém táboře Dadaab. Po sérii pumových útoků, při kterých zemřeli dva kenští důstojníci, provedla keňská policie v uprchlickém táboře Dadaab rozsáhlou razii. V tomto táboře žije přes 460 000 somálských uprchlíků. Zde, v tomto táboře keňská armáda šla od jednoho stanu ke druhému. V každém stanu došlo ke znásilnění žen, došlo k sexuálnímu obtěžování dětí, dokonce i 4letých dětí. Policisté během razií uprchlíkům kradli peníze.

Jedna ze znásilněných žen ve zprávě Human Right Watch uvádí: „Bylo to den po výbuchu na trhu Byli to tři policisté, kteří přišli. Říkali: „Přineste nám peníze“ a „Kde je tvůj manžel?“ Tři z nich začali bít kovovou tyčí. Zvedli mě a odnesli z domu ven. Zařvala jsem, že jsem byla učitelkou. Dva z nich odešli z domu, zanechali v domě někoho, kdo okamžitě zamkl dveře, otevřel zip svých kalhot, zatímco rukou svíral můj krk. Začala jsem křičet a bojovala s ním. Během soubore mi svlékl spodní prádlo a přitáhl si mě k sobě ve stoje, a jak jsem bojovala, po nějaké době jsem cítila, jak mu spermie stékají po mých stehnech

Takto znásilněných žen a dětí bylo v tomto utečeneckém táboře mnoho. Pumové útoky na severovýchodě Keni jsou zřejmě odpovědí al-Šabáb na keňskou účast v bojích proti této militantní skupině na území Somálska. Keňa zahájila projekt Linda Nchi(Chraňte zemi) , ve kterém se několik tisíc keňských vojáků zúčastnilo v jednotkách Africké unie bojů proti al-Šabáb. Válka proti al-Šabáb bude nejspíš pokračovat. Keňská armáda ale nemůže takto selhávat a nemůže terorizovat Somálce hledající úkryt v Keni. Zároveň Keňa nesmí týrat a trýznit etnické Somálce s keňským občanstvím.

Severovýchodní oblast Keni je kvůli selhání keňské armády a policie místem nedůvěry. Civilní obyvatelstvo nedůvěřuje a bojí se bezpečnostních sil. Ani se jim nedivím. Tento region doplácí na keňskou angažovanost v bojích v Somálsku. Nyní Keňa potlačuje ve jménu boje proti terorismu lidská práva civilních obyvatel nemajících nic společného s teroristy.

zdroj: http://www.hrebenar.eu/2012/05/kena-ve-jmenu-terorismu-porusuje-lidska-prava/

Facebook komentáře