Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Štúdia ukazuje, že očkované deti majú o 420% vyššie riziko ADHD ako neočkované

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Mainstreamová veda poplatná na zisk zameranému farmaceutickému konglomerátu a ostatné spriaznené veličiny zvyknú odmietať podporu výskumu, ktorý by mohol poskytnúť nekomplikované závery s priamou výpovednou hodnotou. Do pozornosti sa dnes dostáva skupina vedcov z Jackson State University, ktorých jednoduchá a čitateľná analýza niektorých prekvapí.

Verejnosti prístupný odborný časopis Journal of Translational Science publikoval štúdiu, ktorá porovnáva širokú paletu zdravotných následkov pri očkovaných a neočkovaných deťoch a zisťovala, či existuje súvislosť medzi očkovaním a neurovývojovými poruchami (ADHD, autizmus a iné). Štúdia začínajúca velebením vakcín a ich úspechov pri boji s chorobami minulosti poukazuje na to, že dnes (v rámci prekladaného plánu pediatrickej vakcinácie) prijímajú americké deti do 6 rokov 48 dávok očkovacích látok proti 14 rôznym ochoreniam.

  • studia-ukazuje-ze-ockovane-deti-maju-o-420-vyssie-riziko-adhd-ako-neockovane

Vedecká skupina zvýrazňuje fakt, že jednotlivé očkovacie látky bývajú pred uvedením na trh testované a hoci majú niesť určité riziko, o týchto rizikách sa tvrdí, že sú minimálne. Je to však dlhodobý efekt látok a obzvlášť ich intenzívne nasadenie v krátkom čase, čo vedci neposudzovali. Výskumníci z Jackson State University opatrne konštatujú: „Je veľmi málo randomizovaných štúdií o akejkoľvek existujúcej očkovacej látke pre deti, pokiaľ ide o morbiditu a mortalitu; čiastočne kvôli etickým obavám, ktoré zahŕňajú odopretie očkovacích látok deťom, prideleným do kontrolnej skupiny.“

V preklade to znamená, že váhajú s podaním látky kontrolnej skupine kvôli možnému neželanému objavu (a tým súvisiacimi „etickými obavami“), ale neváhajú nedostatočne odskúšanú vakcínu podať miliónom detí v rýchlej kombinácii s ďalšími. Jednou z výnimiek (BMJ 344: e3769) je „osýpková vakcína, vyradená po niekoľkých randomizovaných štúdiách v západnej Afrike. Prejavila interakciu s trivakcínou proti diftérii, tetanu a čiernemu kašľu, čo viedlo k zvýšeniu detskej úmrtnosti o 33%.“

Práca vysvetľuje, že na americkej pôde v súčasnosti prebieha značná diskusia „podnietená faktom, že USA zažíva stav, ktorý je popisovaný ako ‚tichá pandémia‘ prevažne subklinickej vývojovej neurotoxicity, v ktorej asi 15% detí trpí poruchami učenia, senzorickými deficitmi a vývinovým oneskorením.“ Hoci analýza (skúmajúca vyše 600 detí, z ktorých 39% bolo neočkovaných) zistila, že očkované deti majú nižší výskyt kiahní a čierneho kašľa, u ochorení ako hepatitída (A, B), osýpky, mumps, meningitída (bakteriálna, vírusová), chrípka a rotavírus neboli rozdiely zaznamenané.

Naproti tomu bolo pozorované, že u očkovaných detí „oveľa pravdepodobnejšie ako u neočkovaných“ sa vyvinul jeden alebo viac z nasledujúcich stavov:
• autizmus (vyššie riziko u očkovaných o 420%),
• ADHD (vyššie riziko u očkovaných o 420%),
• poruchy učenia (vyššie riziko u očkovaných o 520%),
• ekzémy (vyššie riziko u očkovaných o 290%),
• alergická rinitída (vyššie riziko u očkovaných o 3000%),
• iné alergie (vyššie riziko u očkovaných o 390%).

Zdravotné následky, týkajúce sa očkovaných detí, teda skutočne neboli o nič lepšie ako u neočkovaných, s výnimkou čierneho kašľa a kiahní. Riziko vývoja neurovývojových porúch bolo u očkovaných detí vyššie, čiže vakcíny v oboch oblastiach zlyhali.

 V súvislosti s rakovinou, chronickou únavou, poruchami správania, Crohnovou chorobou, depresiami, cukrovkou (1, 2), encefalopatiou, epilepsiou, stratou sluchu, hypertenziou, zápalovým ochorením čreva, obezitou, reumatoidnou artritídou a Tourettom neboli v tejto štúdii pozorované významné rozdiely.

Pramene:
[1] Confirmed science shows that vaccinated children have 420% higher risk of ADHD compared to non-vaccinated kids; autor: Tracey Watson, Natural News; 22.5.2017
[2] Pilot comparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6- to 12-year-old U.S. children; autori: Anthony R. Mawson, Brian D. Ray, Azad R. Bhuiyan & Binu Jacob (Jackson State University & National Home Education Research Institute); Journal of Translational Science, 24.4.2017
[3] Vaccine programmes must consider their effect on general resistance; autor: Aaby P., Whittle H., Benn C.S; BMJ Publishing Group Ltd. 344: e3769; 27.3.2012

zdroj:http://www.zemavek.sk/articles/view/studia-ukazuje-ze-ockovane-deti-maju-o-420-vyssie-riziko-adhd-ako-neockovane

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Facebook komentáře