Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Zmocněnci. Časovaná bomba, která vybuchla

České volební zákony, a to jak zákon 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, zákon 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, tak i zákon 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, obsahují obdivuhodné ustanovení, které politické strany bez odmluvy prostě plní, ačkoliv je poněkud nepochopitelné a nadbytečné. Jedná se o to, že každá strana musí jmenovat zmocněnce, jehož úkony je kandidující politická strana vázána a jenž zároveň nemůže být kandidátem. Zajistit si takového zmocněnce je tudíž značně důležité, politická strana vlastně obvykle nemůže jmenovat zmocněncem vlastního člena, neboť ti kandidují. Musí se svěřit do rukou člověku, který přebírá nad volební kandidaturou téměř diktátorskou moc a chybný výběr může být straně osudný.
Tento osudový okamžik v letošních krajských volbách postihl právě hnutí Severočeši.cz. Jimi jmenovaná zmocněnkyně JUDr. Hana Jeníčková před několika dny odvolala celou kandidátku Severočechů v Ústeckém kraji. A stačilo velmi málo. V hnutí vznikla dvě křídla a zmocněnkyně, kterou byla první místopředsedkyní a náhradní zmocněnkyní, se přiklonila k druhému křídlu. Svého postavení prostě zneužila. Motiv jejího jednání, kterým zřejmě byla pomsta, není tak podstatný jako ilustrace všemocného postavení, kterého si jako právnička byla jistě plně vědoma. Stačil její pokyn, o kterém kandidující hnutí nemusela vůbec informovat, a dílo zkázy bylo realizováno.

  • zmocnenci-casovana-bomba-ktera-vybuchla

 

Zajímavé je v tomto případě pouze to, že stejný postup Jeníčková použila i u mosteckého magistrátu a odvolala i senátorskou kandidátku na Mostecku Alenu Dernerovou. Zde však neuspěla, neboť magistrát v Mostě k žádosti nepřihlédl.

Bude jistě zajímavé sledovat tak rozdílný postup, ale za relevantní považujeme skutečnost zneužití, aniž by se postižení mohli jakkoli bránit. Přitom povinnost jmenovat zmocněnce je poměrně nepochopitelná, kandidátní listiny vypracovává a doplňuje příslušným průvodním dopisem podepsaným předsedou kandidující strana/hnutí i s přiloženými jednotlivými kandidátkami s příslušným prohlášením obsahujícími kandidátův podpis. Zmocněnec tyto doklady pouze odevzdává (a přebírá nad nimi od té chvíle absolutní moc).

Nikoho dosud nenapadlo, jak může být tato funkce zneužita. A to jak z osobních důvodů, tak i z důvodu politického boje. Stačí, aby konkurující strana vládla dostatečnou částkou, kterou zmocněnce zkorumpuje, a zbavila se tak silného soupeře. Přitom celý proces by se docela dobře mohl obejít bez jakéhokoli zmocněnce. Jde o zbytečné ustanovení, jehož pravý účel se projevil jako časovaná bomba až v politicky rozkolísané době, ve které je třeba stávající vládnoucí ideologii zajistit jakýmikoli prostředky.

Národní demokracie tuto skutečnost chápe jako porušení rovného politického boje a vyslovuje hnutí Severočeši.cz plnou podporu. Zároveň skutek Hany Jeníčkové dává do souvislosti s nedávnými změnami volebních zákonů a zákona o politických stranách. Politická svoboda v této zemi končí.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře