Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Výzva poslancům PS PČR - Istanbul. úmluva, Dublin IV, Globální kompakt

Vážený pane poslanče,
dovolujeme si Vám zaslat V ý z v u poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

V r. 2018 mají být ze strany ČR podepsány či ratifikovány mezinárodní smlouvy, které budou mít velký dopad na náš stát, národ, rodiny, jazyk, kulturu, náboženství a způsob života a jejich další existenci. Jedná se o:

  • vyzva-poslancum-ps-pcr-istanbul-umluva-dublin-iv-globalni-kompakt

1. podpis smlouvy Dublin IV.

2. podpis smlouvy Globální kompakt k migraci

3. ratifikaci smlouvy Istanbulská úmluva

Ačkoliv naše Ústava předpokládá možnost našich občanů podílet se na rozhodování o osudu vlastní země, národa, jazyka i jich samotných vč. jejich rodin formou referenda, což se týká i účasti občanů na ratifikaci mezinárodních smluv, pro uplatnění tohoto ustanovení ústavy v praxi nebyly dosud vytvořeny potřebné podmínky.

Z dosavadního vývoje a časového průběhu jednání o zákonu o obecném referendu ve PS Parlamentu ČR je již nyní zřejmé, že při avizovaných termínech, v nichž má dojít k podpisu obou smluv a k ratifikaci třetí z nich, parlament, prezident ani premiér či vláda nebudou mít při rozhodování o těchto smlouvách možnost opřít se o referendum vycházející ze zákona o obecném referendu, neboť jeho projednávání je již ve značném zpoždění oproti potřebě jeho použití v případě těchto třech smluv.

V případě, že Poslanecká sněmovna bude při rozhodování o uvedených třech smlouvách ve smyslu této „Výzvy“ mít potřebu opřít se o názor našich občanů, vyzýváme tímto současně sněmovnu, aby pomohla iniciovat a podpořila vyhlášení ad hoc referenda k těmto třem smlouvám, a to za podmínek, které umožní ověřit si včas postoj našich občanů k návrhům obsaženým v této „Výzvě“ (podobně, jako tomu bylo při referendu o vstupu naší země do EU, ted y bez nu tnosti předchozího schválení zákona o obecném referendu). Zákon o obecném referendu nelze již z časových důvodů využít.

S pozdravem

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. / předsedkyně, Aliance národních sil a České mírové fórum

Ing. Jaroslav Tichý / místopředseda, Aliance národních sil, www.aliancens.cz

Petr Schnur, MA / místopředseda, České mírové fórum, www.ceskemiroveforum.com

PhDr. Ivan Müller, BA, MA, Ph.D. / místopředseda, České mírové fórum

Ing. Jiří Oberreiter / ekonom zahraničního obchodu, Aliance národních sil

Miroslav Starý /vydavatel, Severočeská pravda, www.severoceskapravda.cz

PhDr. Zdeněk Soukup / předseda, Platforma evropské civilizace, www.platformaec.cz

Ing. Karel Janko / předseda, Česká strana národně socialistická, www.csns2005.cz

Ing. Ivan Kratochvíl / předseda, Českoslovenští vojáci v záloze za mír, www.csvvz.cz

Ludvík Adámek / předseda, Občané 2011 – Spravedlnost pro lidi, www.obcane2011.eu

Ing. Marie Paukejová / předsedkyně, Jihočeská růže, www.jihoceskaruze.estranky.cz

Martin Marcikán / redaktor, Svobodný vysílač, www.svobodny-vysilac.cz

JUDr. Karel Hais / předseda, Český ombudsman, www.ceskyombudsman.webgarden.cz

Jindřich Vavruška / analytik, Fond konceptuálních technologií ČR

JUDr. Ogňan Tuleškov / vydavatel České národní listy, www.ceskenarodnilisty.cz

Ing. Peter Harvánek / předseda, Změna pro lidi, www.zmenaprolidi.cz

Mgr. Jan Kozák / filosof, www.gnostica.cz

Ing. Michal Klusáček / předseda, Česká strana národně sociální, www.csns.cz

PhDr. František Krejča / člen Nár. rady, Národní domobrana, www.narodnidomobrana.cz

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře