Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

V TÉTO VOLBĚ JDE O EXISTENCI NAŠÍ ZEMĚ.

Stojíme na dějinné křižovatce a máme na výběr dvě cesty: buď zvolit strategii národního státu a zachování České republiky, kterou představuje Miloš Zeman nebo strategii postupné likvidace ČR, kterou představuje Jiří Drahoš. Důležitost volby nové hlavy státu totiž souvisí s vývojem situace ve světě. Touto volbou velmi pravděpodobně rozhodneme o dalším osudu celé naší země.

  • v-teto-volbe-jde-o-existenci-nasi-zeme

Důležitost volby nové hlavy státu totiž souvisí s vývojem situace ve světě. Touto volbou velmi pravděpodobně rozhodneme o dalším osudu celé naší země.
V této prezidentské volbě jde tedy o střet mezi prosazováním českých národních zájmů a mezi prosazováním cizích zájmů u nás, a to na úkor našich občanů. Tato hlavní skutečnost je našimi masmédii zamlžována. Pouze se snaží o personifikaci, při níž zesměšňují a urážejí stávajícího prezidenta České republiky M. Zemana, podporovatele českých národníchzájmů, a nepodloženě vyzdvihují obhájce cizích zájmů u nás J. Drahoše.

Doslova na našich hranicích se již nachází vlna islámských migrantů, kteří byli využiti jako zbraň ke zničení stávající Evropy – národních států, obyvatel, kultury, jazyků, náboženství způsobu života, atd. Migraci přímo podporuje bruselské vedení EU, jakož i mnozí představitelé většiny členských zemí EU. O obraně Evropy se ani neuvažuje! EU je propojena s NATO finančně, organizačně i personálně, a proto se ani NATO nehodlá zabývat jakoukoliv ochranou schengenských hranic.

Pod záminkou „ruského nebezpečí“ se přesunují stále nové vojenské jednotky USA a jejích satelitních zemí (členů NATO) k ruským hranicím ve snaze vyprovokovat válku s Ruskem, od níž si slibují někteří neoconi v USA, že jim válka s Ruskem opět poslouží k tomu, aby se USA znovu postavily na nohy. USA budují i nové vojenské základny v Rumunsku a Polsku či Slovensku, čímž se - v případě konfliktu s Ruskem - tyto země automaticky stanou cílem odvetné  palby. Ze strany USA a NATO je velký zájem dostat do stejné situace také naši zemi. Kdo to nevidí nebo vidět nechce je blázen a sebevrah.

Existence našeho státu je ohrožena nejen z důvodu války s Ruskem, pokud se do ní necháme naplno zatáhnout, nýbrž i z hlediska setrvalých snah „sudetoněmeckého landsmanšaftu“ o revizi výsledků Postupimské konference, o jejich návrat do českého pohraničí a o návrat jejich majetků. Zejména nemovitostí. S tím souvisí rozmělňování jednotlivých členských zemí EU do euroregionů. V případě ČR jsou plánovány tři euroregiony: Čechy, Morava a Slezsko a jejich propojení s Německem, Rakouskem a Maďarskem. Cílem tohoto záměru je rozbít odpor jednotlivých členských států EU proti diktátu Bruselu, který se tak snaží obnovit v Evropě velkoněmeckou Říši, tentokrát ekonomickými prostředky.

Po roce 1989 nám byla předurčena pozice kolonie. Podle toho vypadají naše příjmy, důchody, kupní ceny čehokoliv a podřadná kvalita potravin. Tomu odpovídá také obrovský odliv zisku vytvořeného našimi lidmi do zahraničí – ať již z důvodu přechodu většiny našich výrobních prostředků a bank do zahraničních rukou či z důvodu uměle podtržené koruny.

V světě dochází k velkým změnám v souladu s plány světových globalistů. Lze reálně očekávat změny na mapách světa. Nadnárodní politika prochází totální restrukturalizací svého řízení! Staré struktury - skrze něž bylo provázeno nadnárodní řízení s národním - se boří a nové struktury se právě aktivují.

Roste ekonomická politická a vojenská síla zemí na Východě (a to nejen Číny a Ruska) a Západ upadá ekonomicky, vojensky i morálně. Těžiště světového dění se přesunuje z euro-atlantického prostoru do euro-asijského a bylo by hrubou chybou na to nereagovat.

Proč je pro naši existenci nezbytné zvolit Miloše Zemana:

- prezident zastupuje stát (např. na summitu představitelů členských zemí EU, kde se může opírat ve svých stanoviscích o svoji přímou volbu občany ČR – a tedy např. odmítnout podepsat smlouvu Dublin IV, týkající se navážení migrantů do ČR dokonce nad dosavadní kvóty), pokud touto činností nepověří premiéra a

- prezident podepisuje mezistátní smlouvy prezidentského typu. Takovou smlouvou je např. Sociální kompakt, jehož podpis za všechny země EU v tomto roce si chce neoprávněně osobovat vedení EU. Je tedy nutné, aby český prezident takový postup dále rozšiřující dovoz migrantů k nám a naše povinnosti se o ně starat a zodpovídat za jejich jednání odmítl a navrhl jiné řešení celého problému.

Ukazuje se, že stále více spoluobčanů začíná chápat, že v těchto volbách nejde o výběr mezi „tlačenkou a nadívaným pávem“, a to se zdůrazňovanými negativy prvního a vymýšlenými pozitivy druhého kandidáta, jak se nám snaží podstrčit propagandistické prostředky. Lidé si začínají uvědomovat, že potřebujeme v čele státu nejen silnou osobnost a autoritu, ale i skutečného politika, kterého respektují i představitelé světových mocností. Někoho, kdo je schopen hájit naše národní zájmy a kterého nesponzorují zahraniční finančníci, jejichž zájmy jsou protinárodní!

Jiří Drahoš je pro zahraniční sponzory (skrze „české“ neziskovky) ideální k tomu, aby si jezdil do Bruselu či Washingtonu pro příkazy a jejich výkon u nás doma prosazoval. Byl vybrán zvenčí k tomu, aby u nás prosazoval cizí zájmy na úkor těch našich. Jeho praxe jako politika je nulová, jeho dosavadní kontakty na světové politiky s výjimkou A. Merkelové rovněž.

Již tyto skutečnosti samy o sobě by měly být postačující pro znovuzvolení M. Zemana prezidentem ČR na další funkční období, kdy jeho působení na tomto postupu budeme velmi potřebovat. Současně p. Drahoš sděluje svojí představou o vlastním postupu při jmenování premiéra a sestavení nové vlády s „nejlepším ministrem financí“ M. Kalouskem v čele.

Nikdo není dokonalý, avšak je třeba postavit si žebříček priorit a předřadit v něm věci nejdůležitější
před věci důležité. Dnes nás musí nutně spojovat společné zájmy. Máme totiž v zásadě jen dvě možnosti, a to volit:

A/ dobrou naději nebo
B/ velmi špatnou jistotu.

A jak říkával prezident Masaryk, který hájil vždy české národní zájmy, v případech, kdy nastal problém, s nímž bylo třeba bojovat: „Tož budeme sedlat“. Tato doba nastala i v současnosti, kdy jde bez přehánění o osud naší země a národa. Kdy každého hlasu na podporu M. Zemana bude zapotřebí tak, aby vyhrál přesvědčivou většinou.

Tedy do sedel a k volbám! Jiní blaničtí rytíři než Vy sami, vážení spoluobčané, totiž nepřijedou!

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře