Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Strany OKS a ND podepsaly memorandum o spolupráci

Politické strany Občanská konzervativní strana (OKS) a Národní demokracie (ND) uzavřely 8. června dohodu o vzájemné spolupráci a podpoře.

ND se tak prostřednictvím OKS stává partnerem Front National Marine Le Penové a Hnutí za Evropu svobodných národů (Movement for a Europe of Nations and Freedoms), které tvoří vedle Front national a OKS ještě tyto politické strany: Vlámský zájem (Belgie), rakouská Strana svobodných (FPÖ) a Liga severu (Itálie). Tyto strany v červnu utvořily společný klub v Evropském parlamentu.

  • strany-oks-a-nd-podepsaly-memorandum-o-spolupraci

 

Text memoranda:

Občanská konzervativní strana (OK strana)

zastoupená předsedou Jiřím Janečkem

a

Národní demokracie (ND)

zastoupená předsedou Adamem B. Bartošem

uzavírají společné memorandum. Cílem memoranda je prosazování společných politických cílů.

OK strana a Národní demokracie považují stávající proces evropské integrace za ohrožení národních zájmů České republiky a za ohrožení svobody a demokracie.

Vytváření evropského superstátu, omezování svrchovanosti národních států a posilování byrokratické regulace života nemůže zajistit v Evropě prosperitu. Dotační přerozdělování nutně vede k nehospodárnosti, dluhové pasti národů, ke zvyšování daní, trvalé krizi a ztrátě konkurenčních schopností. Popírání tradičních křesťanských, společenských a politických hodnot společně s neodpovědnou imigrační politikou vytváří vážná bezpečnostní rizika pro Českou republiku a Evropu jako celek.

Zásadním politickým cílem obou stran je odmítnutí tohoto modelu evropské integrace. Obě strany budou spolupracovat na dosažení politické podpory voličů nutné k dosažení tohoto cíle.

Strana Národní demokracie bude politicky podporovat MENF (Movement for a Europe of Nations and Freedoms – Hnutí za Evropu svobodných národů), jehož spoluzakladatelem OK strana je,  v souladu s výsledky politické konference v Praze, která dne 6. května 2015 proběhla pod názvem „Mír a prosperita v Evropě po Evropské unii“.

V zájmu naplnění memoranda bude vytvořena pracovní skupina, která připraví konkrétní kroky pro dosažení společného volebního úspěchu.

V Praze dne 8. června 2015

Jiří Janeček, předseda OK strany

Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře