Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Stanovisko Vojáků proti válce k roztáčení nového kola zbrojení.

November 29, 2017

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

V sobotu dne 25. 11. 2017 se v Praze konalo Výroční zasedání Asociace Vojáci proti válce. Prostory pro jednání poskytla KSČM. Jednání byly přítomny též zástupci těchto spolků: Českoslovenští vojáci v záloze za mír, České mírové fórum a agentury Exanpro. Přítomni byli též zástupci KSČM a skrze ČMF také zástupce neformální vlastenecké politické platformy ANS.

  • stanovisko-vojaku-proti-valce-k-roztaceni-noveho-kola-zbrojeni

V úvodu byla přednesena Výroční zpráva předsedy VPV Jiřího Bureše, plk.v.v., ZDE.

Citace ze zprávy:

"V roce 2010 bylo vydání nového Trestního zákoníku využito ke zrušení Ústavního zákona na ochranu míru. Nové ustanovení prakticky legalizuje propagaci útočné války, pokud je prováděno ve prospěch Aliance. Přetrvávají pokusy vlády měnit jednotlivé články Ústavy ČR podle potřeb NATO a zámyslů velení NATO a Pentagonu. Vládními sdělovacími prostředky je vytvářena psychóza strachu-válečná psychóza zaměřená proti RF jako jedinému nepříteli, před kterým naši republiku chrání USA prostřednictvím NATO. Armáda ČR postupně ztrácí svůj význam ve směru ochrany a obrany vlastního státu. Jednotky AČR, jsou využívány v zahraničních dobrodružstvích USA-NATO, jsou zařazovány podle koncepce NATO do mnohonárodních bojových uskupení na úrovni divize – sbor. Území ČR je využíváno prakticky jako cvičiště „ spojeneckých“ ozbrojených sil zejména armády USA dislokované v NSR, včetně jednotek Národní gardy USA státu Texasu ale i dalších. V tichosti jsou na našem území vybudovány a působí základny armády USA-NATO, např. pro řízení logistiky na východním směru NATO v Praze a pro řízení akcí letectva NATO  na východním směru NATO v Pardubicích. Je to ale všechno?? Zůstávají ještě také nějaké ty rozeseté „lotosové květy“, o kterých se toho příliš neví, ani nehovoří. Dosavadní vládní garnitura byla k požadavkům USA-NATO natolik vstřícná, že požadovala po Parlamentu ˇČR –který byl mimochodem také vstřícný – změnu některých článků Ústavy, jak jsem již Uváděl, což by v praxi umožňovalo  vojenským jednotkám států NATO volný pohyb po území ČR. Dosavadní silně pravicová vládní garnitura i když paradoxně vedená „ levicovým subjektem – sociální demokracií plně podporovala a byla maximálně vstřícná nejen požadavkům USA a NATO, ale v otázkách bezpečnostní a zahraniční politiky také EU pomineme-li další oblasti. Nedocházelo sice k otevřené persekuci levicových a protiválečných aktivistů a spolků, ale stávajícím systémem byly projevy nesouhlasu s oficielní politikou celkem úspěšně potlačovány tak, že „ je bylo málo slyšet“. V poslední době se tato situace lepší díky rozvoji.tzv. „alternativních medií – televize, rozhlasu a pod“, které mohou postupně být nápomocny k tvorbě alternativního systému, který se v dosud politicky nevyhraněné podobě rýsuje. Pokud se ale nepodaří zbavit se chomoutu NATO ,EU a politické orientaci a  závislost na USA mnoho se nezmění."

Na jednání byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi Asociací Vojáci proti válce a Československými vojáky v záloze za mír. Dohodu podepsali Jiří Bureš, plk.v.v., předseda VPV, a Ivan Kratochvíl, pplk.v.v., předseda CSVVZ. 

Předmětem smlouvy je všestranné poskytování vzájemné pomoci cílově orientované do oblasti působnosti smluvních stran za účelem kvalifikovanějšího, efektivnějšího a rychlejšího vzájemného koordinování řešení úkolů vlastního a společného zájmu. Smluvní strany projevují iniciativu společného prospěchu spolupracovat při zabezpečování ve vymezených oblastech a formách na základě vzájemné výhodnosti a prospěchu.

Během jednání zazněly též příspěvky hostů. Pozdrav Českého mírového fóra a rekapitulace spolupráce s Vojáky proti válce je ZDE.

Na závěr bylo přijato Stanovisko k roztáčení nového kola zbrojení ZDE, v němž bylo konstatováno, že  vojenskopolitické uskupení NATO je zločineckou, válečnou organizací, která nemá v současném světě žádné opodstatnění. Pro podporu Světové Rady míru a Evropského mírového fóra vyzývají signatáři všechny mírové a protiválečné organizace, iniciativy a jednotlivce v ČR ke společnému aktivnímu odporu proti nebezpečné, válečné politice a ke společnému boji za opětovné mezinárodně právní potvrzení zákazu použití síly, nebo hrozby silou ve vztazích mezi státy, k povinnosti států řešit vzájemné spory mírovými prostředky a zdržet se vměšování do vnitřních věcí jiných států.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře