Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Stanovisko ANS k deklaraci z Marrakéše (migrace)

Tím, že byla za Českou republiku podepsána tato deklarace, je ohrožena další existence našeho státu, národa, jazyka, kultury. Stačí se podívat na detailnější zprávu o konferenci v Marakéši, která navazuje na námi již také podepsanou Agendu 2030, podle které má být do r. 2030 v Evropě 56 mil. migrantů. Do ČR jich tedy legálně přijdou statisíce.

  • stanovisko-ans-k-deklaraci-z-marrakese-migrace

Evropská unie tuto agendu otevřeně organizuje a platí z našich daní, které odvádíme prostřednictvím státní kasy do EU (stejně jako další členské země). A za této situace se u nás ještě najdou lidé, kteří sní o "reformě" EU.

EU však velmi rychle ruší naše státní hranice, z nelegálních migrantů vyrábí za pomoci neziskovek legální migranty a bude je rozdělovat do jednotlivých evropských zemí, kde jim budeme vyplácet měsíčně více než dvojnásobek našich průměrných důchodů!

A volby - díky hlasům našich občanů - vyhrála strana, která tuto naši zkázu podporuje, ačkoliv oficiálně tvrdí něco zcela opačného. Jako Aliance národních sil spatřujeme jediné řešení v urychleném odchodu z EU dle Lisabonské smlouvy, článek 5.

Celé stanovisko je ZDE:

https://www.aliancens.cz/single-post/2018/05/10/Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-Aliance-n%C3%A1rodn%C3%ADch-sil-k-deklaraci-p%C5%99ijat%C3%A9-na-5-Euro-africk%C3%A9-ministersk%C3%A9-konferenci-o-migraci-a-rozvoji-v-Marr%C3%A1ke%C5%A1i-dne-2-5-2018

Co je obsahem Marrákešské deklarace:  

•             sice na jedné straně hovoří o prevenci a boji proti nelegální migraci a pašování lidí, avšak bez přijetí konkrétních závazků nebo opatření proti těmto jevům;

•             na druhé straně však v naprosto převažující části dokumentu vyjadřuje další podporu masové migraci Afričanů do Evropy jako pozitivního jevu a zabývá se opatřeními na její legalizaci; •             popisuje migraci jako jev jako fenomén, který je pouze dobrý a příznivý a který přispívá k celosvětovému rozvoji a růstu

•             podporuje migraci z Afriky do Evropy, neboť počet obyvatel Afriky roste, zatímco po-čet obyvatel Evropy klesá;

•             vyjadřuje podporu dokumentu Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 (obsahující plán a společný závazek přemístit do uvedeného roku celkem 56 milionů migrantů do Evropy), který byl vypracován na půdě OSN v rámci Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR), přičemž na tento dokument má nyní navázat další dokument pod názvem Globální kompakt pro migraci, který je připravován rovněž tímto úřadem. 

Ten má být podepsán dokonce vedením EU, a to bez souhlasu členských zemí unie v září 2018 s právní závazností a vymahatelností pro jednotlivé členské země EU.   Jeho podstatou je nahrazování nelegální migrace přes hranice jednotlivých států legální migrací organizovanou a zajišťovanou neziskovými organizacemi bez možnosti zásahu vlád členských zemí EU.   Tuto deklaraci podepsali zástupci přítomných afrických zemí, jakož i členských zemí EU vč. ČR zastoupené ministrem vnitra v demisi Lubomírem Metnarem (ANO) s výjimkou Maďarska, které její podpis odmítlo. Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó (FIDES) v této souvislosti dokument označil za „extrémně promigrační a odporující zájmům Maďarska i Evropy“.   Zástupcům dalších členských zemí EU zájmy jejich zemí a Evropy zřejmě na srdci neležely.
 
Těmto skutečnostem naprosto neodpovídá prohlášení odboru tisku a PR MV ČR, které informuje pouze o:  

•             nových závazcích afrických zemí v boji proti nelegální migraci a organizovanému převaděčství;

•             podpoře ČR těchto nových aktivit zaměřených na boj proti nelegální migraci v souladu s její dlouhodobou politikou;

•             podpoře aktivity na stabilizaci migrace v rámci Afriky a

•             české účasti na financování migračních programů MV, která v letošním roce činí 305 mil. Kč    (z toho 55 mil. Kč pro region Sahelu a 250 mil. Kč do Svěřeneckého fondu EU pro Afriku na pomoc Libyi při ochraně hranic, kde je ČR pátým největším přispěvatelem).  
 
Z této deklarace, tak jako z předchozích dokumentů k této tématice je zřejmé, že:  

- EU je přímým spoluorganizátorem migrace obyvatel třetích zemí do Evropy a ČR;  

- EU nyní usiluje o legalizaci této podle platných zákonů dosud stále ještě ilegální migrace;  

- hovořit o „boji proti nelegální migraci“ při současné snaze o její legalizaci je z hlediska jejích dopadů pro Evropu a ČR zcela kontraproduktivní. Její legalizací (již v domovských zemích migrantů) a následnou organizací jejich převozu do Evropy tak odpadnou poslední překážky v obsazování Evropy migranty a celý plánovaný proces podle Agendy 2030 se tak jen zrychlí.
 
Aliance národních sil:  

1/ vyjadřuje zásadní nesouhlas s uvedeným postupem, který je jednoznačně na úkor českých národních zájmů a obyvatel ČR;  

2/ obrací se tímto na: a/ poslance PS Parlamentu ČR s dotazy:

1.  zda, kdo a kdy dal ministru vnitra v demisi p. Metnarovi (ANO) mandát k podpisu takového dokumentu;

2.  jak chtějí poslanci (v případě jejich negativní odpovědi) celou záležitost řešit a jaká opatření učiní k zamezení recidivy podobných záležitostí;

b/ předsedu vlády v demisi p. A. Babiše, zda a kdy vláda projednala a odsouhlasila po-stup ministra vnitra v demisi p. Metnara před jeho odjezdem do Marrákeše;

c/  vedení ČSSD a KSČM s dotazem, zda i nadále hodlají za těchto okolností spolupracovat ve vládě s ANO či tuto vládu jakkoliv podporovat;

d/ na členy a příznivce hnutí ANO s dotazem, zda souhlasí s tímto postupem jejích vedoucích členů a co hodlají v případě jejich negativní odpovědi dále učinit. Je třeba si v této souvislosti jasně říci, že jejich hlasy odevzdané ve volbách v současnosti napomáhají likvidaci našeho státu, národa, jazyka, kultury a způsobu života.   

3/ vyzývá občany ČR napříč českou politickou scénou, kterým není lhostejný jejich vlastní osud, osud jejich dětí, naší země a národa, aby se obrátili  na prezidenta republiky pana Miloše Zemana s žádostí, aby zvážil vhodnost a dopady definitivního jmenování pana Andreje Babiše premiérem ČR z důvodu možného ovlivňování jeho rozhodování a postojů zvenčí s ohledem na jeho rozsáhlé podnikatelské aktivity a nedořešené osobní kauzy.  

ZDE je informace MV ČR.

http://www.mvcr.cz/clanek/ministr-vnitra-se-v-marrakesi-zucastnil-konference-k-resenimigrace.aspx ZDE je informace z Maroka. http://www.maroc.ma/en/news/time-has-come-africa-deal-migration-issue-spirit-fullsolidarity-minister   Za povšimnutí stojí například tato slova, která zazněla při zahájení konference: ... migrant se stane ústředním hráčem v evropsko-africkém prostoru,.... otevírají se perspektivy pro dva kontinenty.... migrace bude stále narůstat bezpečným, řádným a pravidelným způsobem.... Evropsko-africký dialog o migraci umožňuje Evropanům a Afričanům účast na rovnoprávném postoji ve společném vymezení podmínek spolupráce... partnerství musí být založeno na mezikontinentální solidaritě..... migrace je pákou pro společenský rozvoj... bude zřízena africká observatoř pro podporu řízených migračních toků….   Za ANS:
 
Ing. Jaroslav Tichý PhDr.

Vladimíra Vítová, Ph.D.          

Praha 10.5. 2018

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 epshark@seznam.cz 2018-05-11 08:16
Tahle migrace bude pokračovat po další desetiletí. Islámský svět a Afrika populačně neudržitelně rostou. A vyčerpává se prostor kam má růst.
Důvodem jejich chudoby je jejich primitivní a zaostalá kultura, kterou si ale sebou přináší.
Nedokážeme muslimy a afričany ochránit před jimi samými. Můžeme se zachránit pouze my před jejich násilím.

http://www.epshark.cz/clanek/95/muslimsky-svet-predstavuje-permanentni-uprchlickou-krizi
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře