Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Prohlášení SOS Student k obnoveným snahám o zavedení školného na Vysokých školách

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

V úterý 8. června 2010 v odpoledních hodinách přinesla média informace o tom, že se budoucí vládní koalice shodla na zavedení školného na vysokých školách.

SOS Student v minulosti vedl několik úspěšných kampaní proti zavedení školného na VŠ. Studenti i veřejnost se několikrát jasně vyslovili proti tomuto asociálnímu opatření ze strany vlády, které je namířené proti mladé generaci a proti vzdělanosti v naší republice.

Studium je i v současné době pro studenty z neprivilegovaných vrstev nákladnou záležitostí, i bez školného. Zavedení školného na vysokých školách by tak mělo za cíl prohloubení rozdílů v reálných možnostech mezi chudými a bohatými studenty, pro velkou část mladých lidí by se studium na vysokých školách stalo prakticky nedostupným. Vzdělání však nemůže být výsadou určité skupiny obyvatelstva, musí být přístupné všem. V přístupu ke vzdělávání na veřejných školách nesmí fungovat ekonomické třídící síto. Čím více lidí získá možnost vysokoškolského vzdělávání, o to více se zlepší podmínky pro rozvoj naší ekonomické, hospodářské a kulturní úrovně. Odmítáme tvrzení, že zavedením školného na VŠ se zlepší úroveň vysokoškolského vzdělávání. Opak je pravdou. Pokud chceme upřímně zlepšit úroveň vysokoškolského vzdělávání, dosáhneme toho jedině systémovými změnami a nikoli vylučováním části obyvatelstva ze vzdělávacího procesu na základě ekonomických omezení.Nedopusťme, aby byl přístup ke vzdělání omezován z jakýchkoli důvodů - náboženských, politických, národnostních či ekonomických. S jasným záměrem eliminovat demokratickou diskusi je  spojeno i načasování rozhodnutí zavést placené školné. Vyhlášení cíle budoucí pravicové koalice zavést školné na vysokých školách v době před letními prázdninami, tedy v době, kdy se studenti ze škol rozejdou, je vedeno snahou utlumit polemiku, snížit schopnost studentů účinně se organizovat a klást odpor. Obdobné jednání jsme viděli, i pokud jde o zavádění státních maturit, lze je tedy považovat za promyšlené a jednoznačně namířené proti otevřené diskusi a proti rozhodování na základě demokratických principů.Na tyto obnovené snahy budeme reagovat obnovením kampaně proti zavedení školného na vysokých školách. Vzdělání není byznys!Vzdělání je právo!

 

Sosstudent.cz

 

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Facebook komentáře