Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Prohlášení Národní demokracie ke včerejšímu setkání ministrů vnitra a k dnešnímu setkání předsedů vlád členských států EU (Evropské rady) konaných ve dnech 22. – 23. září 2015 v Bruselu

Národní demokracie považuje prosazení povinných kvót rozdělujících 120 tisíc vetřelců mezi jednotlivé členské státy EU za skandální. Podporujeme postoj ministrů vnitra Slovenska, Maďarska a Rumunska, které spolu s naším ministrem vnitra Chovancem hlasovali proti těmto kvótám. Vyjadřujeme svou podporu slovenské vládě, jež zavedení povinných vetřeleckých kvót nehodlá respektovat a hodlá s EU vstoupit do sporu. Vyjadřujeme svou podporu dosavadnímu pevnému postoji Maďarska, jehož politická reprezentace se jako jediná v Evropě rozhodla účinně chránit své hranice (a tím nepřímo i hranice dalších států). Národní demokracie vyjadřuje svou podporu další těsné spolupráci politických reprezentací České republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska v této věci a koordinaci jejich dalšího postupu. Postoj Polska, které prostřednictvím svého ministra vnitra hlasovalo pro povinné kvóty, ačkoli v rámci dosavadních jednání V4 deklarovalo pravý opak, považujeme za vrcholně neloajální, politováníhodný, nesmírně krátkozraký a dlouhodobě neudržitelný.

  • prohlaseni-narodni-demokracie-ke-vcerejsimu-setkani-ministru-vnitra-a-k-dnesnimu-setkani-predsedu-vlad-clenskych-statu-eu-evropske-rady-konanych-ve-dnech-22-23-zari-2015-v-bruselu

 

Bez ohledu na siláckou rétoriku předsedy vlády Sobotky a ministra vnitra Chovance ventilovanou v uplynulých dnech skrze systémová média, Národní demokracie a spolu s ní drtivá většina veřejnosti vlastizrádné vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL již nevěří. Nezapomněli jsme, jak před několika týdny tato vláda na domácí půdě silácky odmítala povinné kvóty, ale sotva vládní speciál dosedl v Bruselu, okamžitě se zavázala k „dobrovolnému“ přijetí vetřelců v počtech, které povinné kvóty překračovaly. Smyslem momentálního vládního divadélka je znovu přesvědčit veřejnost o tom, jak moc jí zájmy země leží na srdci, i když je pravdou pravý opak – její loajalita patří bruselským mocipánům, nikoli lidu této země. Sobotka s Chovancem se těmito prohlášeními snaží zabránit erozi posledních zbytků vlastní důvěryhodnosti, a uchránit tak ČSSD od nevyhnutelné a devastující porážky v příštích parlamentních volbách.

Dá se očekávat, že vláda nyní bude s předstíranou lítostí rozhazovat rukama a na všechny strany vytrubovat, že její „upřímná“ snaha „bohužel“ nebyla korunována úspěchem, a národu tedy nezbývá nic jiného než se neslýchanému bruselskému diktátu podvolit. Slabošský předseda vlády Sobotka již včera odpoledne stačil médiím prozradit, že „Česká republika nebude postupovat stejně jako Slovensko“ a „o dalším postupu se nejdříve poradí se svými koaličními partnery.“ Což v politické hantýrce znamená, že již neudělá zhola nic a hází flintu do žita. Vzhledem k tomu, že během dnešní schůzky Evropské rady k revokaci včerejšího rozhodnutí ministrů vnitra pravděpodobně nedojde, reálně hrozí, že se česká vláda povinným kvótám podvolí a naše území vetřeleckým hordám otevře.

Národní demokracie proto vládu České republiky důrazně vyzývá, aby tyto kvóty v žádném případě nerespektovala, naprosto je ignorovala a na území České republiky žádné vetřelce nepřijímala, i kdyby měl mít tento postup za následek eskalaci konfliktu s EU, politickou šikanu, izolaci a ekonomické sankce. Vláda si za žádnou cenu nemůže a nesmí dovolit podobný diktát přijmout, protože by tím ohrozila zdraví a životy občanů a budoucnost národa a jeho státu.

Včerejší setkání ministrů vnitra i dnešní schůzku předsedů vlád členských států EU považujeme za absurdní divadlo a novodobou „Mnichovskou konferenci“, jejíž závěry jsou v rozporu s vůlí drtivé většiny obyvatel evropských zemí, včetně té naší. Multikulturní psychopati s pochybnou legitimitou opět rozhodovali o osudu stamiliónů obyvatel Evropy navzdory jejich jasnému nesouhlasu, a to ve zcela zásadní věci. Návrhy, které před těmito jednáními i během nich prosakovaly na veřejnost – jako například ten, že by členské státy EU mohly odmítnout pouze 30 % vetřelců a za každého zbývajícího, kterého by nechtěly na své území vpustit, by zaplatily pokutu 6 500 eur – znovu potvrdily, že v Bruselu nepracují mentálně zdraví lidé, ale nebezpeční šílenci, kteří představují zásadní hrozbu občanským svobodám a existenci všech evropských národních států.

Národní demokracie zásadně odmítá vetřelecké hordy bez dokladů, které nelegálně a násilně pronikají na území suverénních evropských států, nazývat „běženci“, „uprchlíky“ nebo „migranty“. Většinově jde o plánovanou vetřeleckou invazi vedenou s úmyslem rozvrátit jednotlivé národní státy Evropy, vytvořit novou totalitu a celý „starý kontinent“ vehnat do smrtícího konfliktu s Ruskou federací. Připomínáme veřejné vyjádření Evropského policejního úřadu – EUROPOLu, podle kterého se k měsíci květnu tohoto roku v Evropě nacházelo přes 6 000 individuí tím či oním způsobem napojených na Islámský stát. Je evidentní, že za poslední čtyři měsíce, kdy Evropa čelí vetřelecké tsunami, na území členských států EU pronikly další tisíce, ne-li desetitisíce podobných kreatur představujících smrtelnou hrozbu pro naše občanské svobody a demokracii.

Jestliže jsou politické reprezentace mnohých, převážně západoevropských států natolik paralyzované multikulturalismem, a tudíž natolik nepříčetné, že svá vlastní území otevírají celoplošné „zombifikaci“ a budoucí katy svých vlastních občanů nadšeně povzbuzují a vítají, vláda České republiky nic takového nemůže a nesmí připustit. K ničemu takovému nemá a nikdy nebude mít politický mandát. Národní demokracie považuje multikulturní fanatismus politických reprezentací jednotlivých evropských států za vážnou hrozbu evropské kolektivní bezpečnosti a je přesvědčena, že naše státní hranice sousedící se státy ovládanými těmito pološílenými vládami nelze v žádném případě nechat otevřeny, ale je třeba je okamžitě uzavřít a aktivně chránit. A to do doby, než v těchto státech opět zvítězí pud sebezáchovy, zdravý rozum a vetřelecká otázka bude uspokojivě vyřešena. Nebudou-li hranice České republiky neprodleně uzavřeny, nevyhnutelně dojde k pronikání pěšáků a velitelů Islámského státu do naší země se všemi budoucími tragickými důsledky.

EU po celou dobu své existence prokazuje, že je hnána slepou a zuřivou nenávistí ke všemu přirozenému, svébytnému a suverénnímu. Její před léty oficiálně zveřejněný program EUROMED, v rámci kterého hodlala na území všech evropských států v nejbližších letech přesunout desítky miliónů vetřelců z Afriky a Středního východu, se v těchto měsících stává šokující realitou. Bruselští fanatici dokořán otevřeli brány vetřelecké invazi a odbojné národní státy Evropy záměrně vrhli do chaosu s úmyslem jednou provždy je zlikvidovat, a zajistit si tak neomezenou totalitní vládu nad troskami „starého kontinentu“. Národní demokracie se vší vážností prohlašuje, že současný evropský vývoj je nejen výsledkem politické naivity a nezměrné korupční chtivosti evropských kvazielit a jejich pátých kolon v jednotlivých evropských státech, ale na těch nejvyšších úrovních především vědomým a nepředstavitelně podlým konáním zaměřeným proti původním obyvatelům celé Evropy.

Národní demokracie upozorňuje, že pokud naše politická reprezentace bezprecedentnímu diktátu EU podlehne, přijatým kvótám se podvolí a začne je naplňovat, příliv vetřelců na naše území se nikdy nezastaví a jejich počty budou geometrickou řadou narůstat. Po tisících přijdou desetitisíce, statisíce a tento vývoj bude pokračovat až do bodu, kdy se příchozí obrátí proti Čechům, Moravanům a Slezanům tak, jako se obrátili proti původnímu obyvatelstvu Francie, Itálie, Německa a skandinávských států. Výsledkem této sebevražedné politiky otevřených hranic bude rozdrobení České republiky, vznik nepřístupných zón bez pravidel nebo s vlastními barbarskými zákony, celkové bezpráví a chaos, který vyústí v občanskou válku, následný politický a ekonomický kolaps českého státu. Jediný způsob, jakým lze tomuto scénáři předejít, je okamžitě uzavřít státní hranice a vystoupit z EU.

Tyranská EU a její psychicky narušení multikulturní přisluhovači v České republice představují smrtelné nebezpečí pro existenci našeho národa. Jsou to veřejní škůdci a nepřátelé našich občanských svobod. Způsobí-li jejich jednání to, že z tyranské EU nebudeme moci vystoupit, utrpíme obrovské lidské a materiální ztráty. Přijdeme o naše tradice a zvyky, naše území a nakonec i o naše vlastní životy. Je v životním zájmu všech občanů republiky, aby vlastizrádná vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL co nejdříve ukončila své působení, aby byly vypsány předčasné volby a proběhlo celonárodní referendum o vystoupení z EU a NATO. Jediným úkolem, který česká veřejnost od této vlády ještě očekává, je okamžité podání demise do rukou prezidenta republiky.

Za hlasem předků, za svrchovaný český stát!

Předsednictvo Národní demokracie

V Praze dne 23. září 2015

Viz též: http://narodnidemokracie.cz/prohlaseni-narodni-demokracie-ke-vcerejsimu-setkani-ministru-vnitra-a-k-dnesnimu-setkani-predsedu-vlad-clenskych-statu-eu-evropske-rady-konanych-ve-dnech-22-23-zari-2015-v-bruselu/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře