Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Národní domobrana České republiky. Některá základní metodická doporučení

I. Vznik Národní domobrany České republiky iniciuje politická strana Národní demokracie. Vstupem do Národní domobrany však ke straně Národní demokracie (dále ND) nevzniká žádný závazek, členství nebo jakákoli jiná spojitost. Metodickou činnost spojenou s otázkami domobrany chápe ND jako svoji vlasteneckou povinnost.

 

II. Formování hlídek Národní domobrany by měl zaštítit obecní úřad, i když ne vždy tomu tak bude. Základním předpokladem je vůdčí osobnost s přirozenou autoritou. Když to nebude starosta, pak velitel dobrovolných hasičů, náčelník Sokola atd. Ostatní členové se dobrovolně podřídí jeho vedení. Nesmí dojít k anarchii a zmatkům – to už je lepší nedělat nic!

  • narodni-domobrana-ceske-republiky-nektera-zakladni-metodicka-doporuceni

III. Být dobrovolníkem domobrany je záležitostí cti a charakteru – členové hlídek by měli být schopni plnit službu průběžně. Nemůže docházet k odpadlictví v kritických chvílích.

IV. Služba je zatím zásadně beze zbraně! Jde o sledování prostoru kolem obce. Hlídky musí mít stálý kontakt (mobilem) se svým velitelem a s policií. Platí naprostý zákaz kontaktu s cizími osobami. Nesnažte se zadržet je, přemoci atd. Musíte se vzdálit a přivolat policii. Vždy! Budete-li ale napadeni a není-li možnost se z místa napadení vzdálit, braňte se tvrdě, bezohledně a co nejúčinněji!

V. Základní výbavu – dalekohled a předměty pro osobní ochranu – by měl být schopen zajistit obecní úřad, popřípadě některý místní zájmový spolek (dobrovolní hasiči, sportovní oddíl atd.) Vhodné je používání maskáčů vzor 95 – v přírodě dobře splývají s prostředím a v cizí osobě vzbudí vojenská uniforma určitý respekt (jde o psychologický moment).

VI. Platí absolutní zákaz konzumace alkoholu před službou a během ní. Jídlo, nápoje a místo pro odpočinek by měl zajistit po dohodě obecní úřad. Pokud to není možné a v obci není žádný spolek, občané by měli být zatím schopni zajistit vše potřebné sousedskou svépomocí.

VII. Neustále mějte na paměti, že „pravdoláskařští multi-kulti přijímatelé“ ve spolupráci s „určitými“ státními orgány se mohou pokusit zinscenovat provokaci, aby snahu členů Národní domobrany diskreditovali. Nesmíte se nechat vyprovokovat.

VIII. Národní demokracie spolu se svými politickými partnery usiluje o legalizaci Národní domobrany České republiky, aby bylo možné formovat ji na základě zákonné normy. Materiální a finanční potřeby členů domobrany musí být hrazeny státem. Nedojde-li ke zklidnění situace, musí být domobrana vyzbrojena střelnými zbraněmi.

IX. Zájemci o Národní domobranu hlaste se prostřednictvím náborových e-mailů na webových stránkách Národní demokracie. Poradíme vám, doporučíme instruktory výcviku ve vašem okolí, spojíme vás s dalšími členy a zájemci, předáme vám zkušenosti a metodické pokyny.

Viz http://narodnidemokracie.cz/narodni-domobrana-ceske-republiky-nektera-zakladni-metodicka-doporuceni/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře