Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Devastující politika ČNB

Do redakce nám přišla otevřená komunikace Petra Přecechtěla s úředníkem ČNB, který lakonicky odbyl jeho dotaz.

devastujici-politika-cnb

Dobrý den,

jako občan vás žádám o vysvětlení, proč nechráníte republiku před sdíleným úpadkem a nakupujete dluhy zkrachovalých ekonomik,
v této souvislosti mě zajímá velikost akvizice v oblasti USD a důvod jeho podpory, dále bych rád věděl jaký je podíl nákupu drahých kovů.

USA si momentálně měsíčně vytisknou naše jedno HDP a dolar nedevalvuje, tentokrát válku do Sýrie nevyvezly, nedolarová oblast se tedy zřejmě
rozšíří. Jakmile se poláme Kissingerův husarský koník ropa=USD, dolar končí. Ve Fort Knox evidentně žádné zlato není, a to je zřejmě důvod momentální
nižší manipulativní ceny, kvůli nutnosti sehnat zlato pro Německo.

Dále by mne zajímalo, proč z našich rezerv lze prostřednictvím ECB sanovat ekonomika jiné země, jako toho času Řecka, a proč nevyvoláte mechanismus, aby toto šlo učinit i
vůči naší ekonomice, dluhová služba se blíží schodku rozpočtu, a to je holý nesmysl. Pokud je vaším cílem fungovat pro dobro světového bankovnictví, děláte zbytečnou a protistátní práci. Jako na Islandu.

Další otázka zní, jestli necítíte zbytečnou odpovědnost za svoje rozhodnutí daná ze zákona a nechtěli byste třeba vyvolat zákonodárnou iniciativu k úplnému podřízení parlamentu ČR,
dnešní model začíná totiž připomínat chování FEDu a zkrachovalých USA. Domnívám se, že ekonomicky zdatní jedinci by si měli být vědomi trestní
odpovědnosti.

Děkuji za korektní odpověď. Ing. Petr Přecechtěl

_________________________________________________________________________

Dobrý den,

Devizové rezervy České národní banky jsou investovány v souladu s hlavními zásadami, kterými je bezpečnost, likvidita a výnos.

Strukturu devizových rezerv ČNB pravidelně zveřejňuje ve svých výročních zprávách v kapitole Operace na finančním trhu (viz http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/
vyrocni_zpravy/download/vyrocni_zprava_2012.pdf
), případně v Roční účetní závěrce (http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/financni_vykazy.html), kde lze nalézt podíl USD a zlata v devizových rezervách stejně jako podíl investic v jednotlivých zemích.

Spekulace, které uvádíte ve své zprávě nejsou v oblasti působnosti ČNB.

---------------------------------------------------------

Výše uvedená odpověď na Vaše podání byla zpracována příslušným odborným útvarem ČNB, případně byly k její přípravě využity podklady zpracované příslušným odborným útvarem ČNB. Odeslání standardně vyřizuje odbor komunikace.

S pozdravem Mgr. Marek Petruš

ředitel odboru komunikace a mluvčí Česká národní banka

__________________________________________________________________________

Dobrý den pane Petruši,

dozajista jako zaměstnanec ČNB o světové finanční situaci nic nemůžete vědět, proto poněkud obšírnější vysvětlení z veřejně dostupných zdrojů.

Je jasné, že o jediné příčině "krize" víte, je to nepokryté ovládnutí financí USA a EU ničím nekontrolovanými zloději.

(http://jinezpravy.blogspot.cz/2012/09/vysledky-prvniho-auditu-fedu-za-vice.html a nebo přímo na ronpaul.com.)

Zcela bezcenné peníze jsou podsunovány zkorumpovaným vládám jako něco, cosi zaslouží zúročení, což likviduje ekonomiky, jednu za druhou. Dobře na tom bude dočasně "prosperovat" třeba Německo, ale naše země stojí jen a pouze na reálné ekonomice, banky jsme přece prodali. Nadšení z absurdního vývoje na burze USA není argumentem pro jakoukoli podporu Dolaru, o to horší bude jeho pád. Kauzalitu s Eurem si dovodíte sami.

Na rozpis aktiv ČNB jsem se díval, to je skutečně trestuhodné. Zajímalo by mne dále, jak je ČNB zapojena v aktivitách konstrukce pro rozkrádání států. Za konstrukci k rozkrádáni států lze považovat celou oblast EU, demokratický deficit není nikterak náhodný, i v rozšiřování lze pozorovat bankovně-korporativní přístup, EU se rozšiřuje stejně demokraticky jako Hitlerovo Německo.

Postup je tento, extrém je Řecko:

1.Zkorumpování místní vlády (Někdy stačí slíbit půjčky a zejména "dotace", na to dobří mužové všude rádi slyší).

2.Stát je přijat do EU i přes odpor obyvatelstva.

3.Zadlužení místní ekonomiky, ať to stojí co to stojí, peníze jsou, i kdyby nebyly, ne? Toto provedou zejména soukromé banky v klubu zlodějů.

4.Ve vhodný okamžik nečekaně dochází ke zhoršení ratingu, je to velképřekvapení, zvedne se úroková sazba a příjem zlodějů v klubu.

5.Je potřeba začít "zachraňovat", ovšem ne zemi, ale především zloděje. Nato máme ESM, tedy budou platit všichni obyvatelé eurozóny. Bankám, které nejsou v klubu a skutečně chtěly zemi pomoct v dobré víře, se odepíše část pohledávky, přece nejsou v klubu.

6. Je s podivem, že země je nyní zadlužená 10 krát víc než začala pomoc, pomoc sama ovšem musí v zájmu této dobré věci pokračovat, stát prodá ještě poslední věci z podstaty, začíná "hladomor".

7.Dobrý muž co celou tuto parádu vymyslel se na to už nemůže dívat, jak je věc nespravedlivá. Copak ti hodní bankéři nedostanou nakonec svoje peníze zpět? Nejlepší bude ve všech takto zlobivých zemích udělat pořádek a nastolit tam režim "hodného bankéře" (fašistický absurdistán).

8.Lidé si už uvědomují, že se prodali zadarmo, finance na začátku pocházely z tiskárny nebo ani neexistovaly, už je pozdě. Hra skončila. Jejich centrální bankéři a jejich politici je prodali. Amen...Poslední zhasne...

Modifikace jsou velmi nápadité, ale účel je jediný, dostat obyvatelstvo celé Evropy na kolena. Řešení situace na Kypru, tedy legalizovaná loupež, je vítaným urychlením konečného stavu.

Jako občan hledám odpovědi i na minulé otázky (na konci emailu) a děkuji všem dobrým lidem za publikování informací.

Pokud se nic nezmění, pojmenovali jsme to, mluvit by se o tom mělo. Nevím...

Českou národní banku by měl řídit rozpočtový výbor parlamentu nebo jiný, banka je přece národní, ne, že není. Deficit rozpočtu státu musí být 0 v ústavě. Inflace reálné ekonomice škodí, banky nejsou naše, tady neplatí model, který je normální v zemi, která není rozprodaná, tedy zvýšením inflace zvýšíme příjem zahraničních bank, po zvýšení úrokových sazeb.

Mechanismus ČNB-stát musí umožnit tutéž výpomoc, jako ČNB-ECB-Řecko. Tedy hradit dluhovou službu, vidíme že to jde. Naprosto zásadní je obnovení pokladu ČNB, kdyby jenom za 200 miliard vyhozených za dluhopisy, ale okamžitě. I když v dohledné době Euro nepřijmeme, všeobjímající "solidární" bankovní mechanismus EU nás dožene, musíme proto tuto věc pojmenovat i v orgánech EU, po volbách tam bude víc rozumných lidí. A nebo slušně vystoupit z EU, je to otázka přežití, takových států bude jistě víc.

Česká národní banka se musí stát Českou bankou, ne pobočkou ECB. Nečasovo sousloví "bankovní průmysl" musíme dát do trestního zákoníku. Vodítkem pro změny je fungování neexistující prvorepublikové Živnobanky, která ne že byla "odbornická" a "nezávislá", ale byla naše. Jaroslav Preiss a Alois Rašín byli vlastenci, na které jsme zapomněli, oni museli být. Preiss by dnes zřejmě neváhal a odkoupil OKD, nemohl by se na to hlupáctví státu dívat. Živnostenská banka vlastnila polovinu našeho průmyslu. Byla to největší banka ve střední Evropě. Preiss by spíš nesanoval špatně hospodařící banky, na dnešní stav by se asi díval s němým úžasem. Nechápal by, jak málo lidí mu rozumí, když podporuje jenom naše firmy, se sídlem u nás. Nechápal by, jak může třeba státní zakázka být realizována zahraniční firmou, která vyvede zisk a dělají to pak naše firmy. A nechápal by, že Živnobanka už není.

Ale to je moc rozlitého mléka... stali jsme se malými a ještě menšími, a to i kvůli virtuální realitě peněz z Bruselu, což je pro nás zaprodance příčina vší té mravní bídy a cesta do pekel.

Petr Přecechtěl

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře