Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Mayová a Trump podporujú prípravu vojny na východe EÚ

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Nejde len o provokáciu, ide aj o manipuláciu s mentálnou kapacitou občanov EÚ. Rovnaký scenár bol použitý už dvakrát v blízkej minulosti. Generálna prokuratúra Ruskej Federácie (ďalej len GPRF) na svojom brífingu O medzinárodnej spolupráci na primeranej úrovni, uverejnila dokumenty potvrdzujúce takmer súkromnú povahu činnosti Terezy May, súčasnej premiérky Veľkej Británie (ďalej len VB) ktorá predtým bola ministerkou vnútra VB.

Britské vedenie pokračuje a forsíruje protiruskú kampaň. Indoktrinuje západným médiám krivé obvinenia proti RF, a dezinformuje o otrávení bývalého dôstojníka spravodajských služieb Skripaľa a jeho dcéry. Nie náhodou bola táto informácia vypustená krátko pred krivým obvinením Bášára Assada z použitia chemickej zbrane – na margo veci: D. Trump to dokonca pol roka vopred vykrikoval, že ak Rusko, alebo Sýria použije chemické zbrane, že budú sankcie a tvrdý úder.

  • mayova-a-trump-podporuju-pripravu-vojny-na-vychode-eu

Jasná politika vojny – stačí ak v nemocnici začal kričať cudzinec v zlej arabčine „pozor chemický útok“, všetci sa začali oblievať vodou a v médiách sa opäť objavili inscenácie ako už rok predtým. Dôležité je, že stopy chémií sa nenašli, a navyše – lekári z miesta údajného chemického útoku o žiadnom chemickom útoku nevedeli, povedali to aj novinárom ktorí mali záujem to počuť, a odznelo to aj na videách – ktoré však hocijaký nedouk v politike môže označiť za podvrh, ako povedal v našom parlamente v r. 2014 poslanec strany MOST HID o videách zhorených tiel v Mariupoli, že „je to internetový odpad“… Ibaže o videách z „chemického útoku“ nikto nevie kde vznikli a ako, ale videá z Mariupole sa dali natočiť ešte dlho po ich uverejnení… a o lekároch pracujúcich na „mieste činu“ údajného chemického útoku je známe že tam sú aj dnes, a povedia zas to isté, chemický útok je politický podvod proti Assadovi, nič také tam nebolo! USA – VB – Francia podnikli vojnový zločin inscenovaný CIA za výdatnej pomoci MI 6 a T. May…

Vráťme sa k útokom proti Rusku. Je táto činnosť T. May riadená zo CIA ? Podľa jej imidžu a poklesu popularity u Britov, podľa jej agresívnej politiky a neschopnosti implementovať požiadavky CIA do zahraničnej politiky VB, podľa nerešpektovania vôle Britov a Škótov to vyzerá tak, že áno. T. May je slúžkou CIA. Doklady predložené na brífingu GPRF o tom jasne hovoria, hoci jasné obvinenie konkrétneho politika zo štvavej kampane ani nebolo vyslovené. Konštatuje sa len štvavá kampaň západných štátov namierená proti RF. Dokumenty z GPRF však hovoria jasnou rečou o tom, kto je slúžkou kampane v EÚ.

A dobrá otázka je, prečo to CIA robí? Jednoducho pre zbrojárskych magnátov. Pripravujú vojnu v centre EÚ, ale potrebujú vojnové pole – t.j. hlupákov politikov z EÚ ktorí štvavú kampaň proti RF zhltnú a vykadia na hlavy občanov EÚ, aby tí znenávideli RF. Táto manipulácia má len jeden cieľ – zapojenie štátov centrálnej EÚ do vojny proti RF. V deväťdesiatych rokoch zlyhala kampaň v Juhoslávii, vojna sa nerozšírila, ale Kosovo zostalo americké – s najväčšou základňou US-Army na území EÚ!, a v r. 2014 zlyhala kampaň v Ukrajine. Teraz má byť kampaň prenesená k nám, do okolitých štátov, konkrétne V4. Výdatne im pomáhajú médiá a informačné centrá platené z fondov CIA a z fondov vazalov CIA ako je aj George Soros. Ako maďarský Žid pôvodným menom Schwarz, si kúpil v emigrácii vo VB nové meno Soros. Po vysťahovaní do USA zbohatol na podvodoch a burzách. Pre daňové úniky bol sledovaný, usvedčený a mal byť stíhaný pre federálny zločin, ale navrhol spoluprácu so CIA a peniaze dlžné štátu investoval do zahraničných intervencií namierených proti EÚ, podľa receptu CIA. V Maďarsku bol odhalený aj s jeho manipulatívnou „univerzitou“ a správne bol spolu s ňou vyhostený. U nás je to podobné, máme inštitúty a rádiá ktoré hltajú správy z BBC, alebo z USA, ale nedokážu sa pozerať na našu situáciu z pohľadu zdravého rozumu: Čo je pre nás dobré? Správy z Ruska nikto nepreberá a náš občan pomaly ani nevie, že Rusko je v progresívnom rozvoji a potrebujeme ho nielen ako obchodného partnera, a navyše je garantom mieru!, a naopak, USA sú zdrojom vojen vo svete. Žiaľ.

Ku konkrétnym dokladom z GPRF:

Údajný atentát na Skripaľovcov, údajný atentát na Borisa Berezovského v Londýne v lete 2003 a úmrtie Alexandra Litvinenka vo Veľkej Británii v novembri 2006. Vo všetkých troch prípadoch došlo k vysloveniu a medializácii nepodložených obvinení, podľa ktorých ruské výzvedné služby použili na území VB otravné látky, a následne sa objavili výzvy uplatniť voči Rusku sankcie.

Jednostranne interpretované dezinformácie sú dôvodom pre GPRF zverejniť skutočné okolnosti, fakty ako sa zistili počas vyšetrovania trestnej veci nelegálneho udelenia azylu v septembri 2003 obvinenému B. Berezovskému vo VB. Azyl bol udelený na podklade vyfabrikovaného tvrdenia, že v lete 2003 naňho ruské výzvedné služby chystali atentát v Londýne, a podobne aj vo veci úmrtia A. Litvinenka.

Okolnosti boli objektívne dokázané vyšetrovaním v Rusku, a boli potvrdené závermi zahraničných policajných a súdnych orgánov, a to aj britských, ktoré však britskí politici, vedenie VB, zámerne utajujú a mediálne cielene moderujú nálady proti Rusku.

GPRF je tiež odhodlaná vykonať bezprecedentný krok a zverejniť v médiách kompletné kópie jednotlivých listín z príslušných trestných spisov, vrátane korešpondencie s Ministerstvom vnútra VB (ďalej iba MVVB), a to aj priamo s T. May, z toho obdobia, keď zastávala post ministerky vnútra. Tu sú fakty z GPRF:

* Máj 2003 – V júli 2006, priamo na GPRF sa obrátil Vladimír Terľuk, emigrant z Kazachstanu bez štátneho občianstva, ktorý od r. 1999 žil vo VB. Písomne oznámil svoj stav dvojstranného ohrozenia: B. Berezovskij – od mája do septembra 2003, A. Litvinenko, A. Goldfarb (viceprezident Medzinárodného fondu občianskych slobôd zaregistrovaného v USA a financovaného B. Berezovským) sa spolu s ich britskými advokátmi (máme ich identitu), sa snažili účelne vykonštruovať fiktívne dôvody na udelenie štatútu utečenca B. Berezovskému, a naviesť Terľuka prostredníctvom úplatkov a hrozieb, aby urobil pred britskými policajnými a súdnymi orgánmi klamné vyhlásenie (krivú výpoveď), že je členom ruských výzvedných služieb a že sa zúčastnil príprav na vraždu Berezovského.

* September 2003, pracovníci Scotland Yardu vypočúvali Terľuka ohľadom jeho príslušnosti k ruským výzvedným službám, a jeho údajnej úlohy zavraždiť Berezovského pomocou použitia otravnej látky. Terľuk kategoricky poprel tieto nepodložené tvrdenia a podrobne vypovedal o všetkých okolnostiach Berezovského snahy o zinscenovanie pokusu o atentát za tým účelom, aby dostal vo VB azyl, ako aj o konaní Litvinenka, Goldfarba a iných osôb, ktoré sa podieľali na realizácii tejto provokácie. Neskôr Terľuk v roku 2010 potvrdil tieto výpovede pod prísahou na Vrchnom justičnom súde Anglicka a Walesu, v procese proti Berezovskému.

Na základe výsledkov vyšetrovania hovorkyňa britského MVVB Hazel Blearsová oficiálne vyhlásila: Vyšetrovanie sa zastavuje z dôvodu absencie objektívnych dôkazov o pokuse o atentát na B. Berezovského v Londýne v lete 2003. MVVB (v osobe Theresa May) napriek tomu rozhodlo o udelení štatútu utečenca Berezovskému, a z tohto dôvodu odmietlo vyhovieť žiadosti GPRF  Berezovského vydať.  V médiách sa pritom šírili vyhlásenia Berezovského, že dôvodom na udelenie azylu bola jeho pripravovaná vražda v Londýne, o ktorej on aj jeho advokáti informovali Ministerstvo vnútra VB.

Terľuk vo svojej výpovedi usvedčil Berezovského a jeho kumpánov, a keď sa mu stále vyhrážali, bol z dôvodu nečinnosti príslušných britských orgánov nútený obrátiť sa na GPRF s prosbou o poskytnutie štátnej ochrany.

* 7. augusta 2006 GPRF poslala Terľukovu žiadosť MVVB za tým účelom, aby boli prijaté potrebné opatrenia na zaistenie jeho bezpečnosti. V liste sa tiež opísalo známe, že od jari do jesene 2003 sa Berezovskij, Litvinenko, Goldfarb a iné osoby pokúšali rozličnými spôsobmi naviesť Terľuka na krivú výpoveď o tom, že ruské výzvedné služby chystali na Berezovského atentát.

* 12. októbra 2006 GPRF poslala na MVVB ďalší list ku ktorému bolo priložené dožiadanie zo dňa 04. 10. 2006 o poskytnutie kópií materiálov, na základe ktorých bol Berezovskému udelený azyl, t.j. kópií vedome krivých výpovedí Litvinenka a Goldfarba. MVVB uvedené žiadosti z GPRF prijalo ešte za života Litvinenka, a to ešte pred oficiálne oznámeným dátumom jeho otrávenia 01. 11. 2006. Britské orgány mali dosť času na vypočutie Litvinenka ohľadom okolností, o ktorých bola reč v žiadostiach GPRF, ako aj na zaistenie bezpečnosti tohto veľmi dôležitého účastníka vyšetrovaných udalostí. Pre Rusko bol Litvinenko dôležitý svedok! Ale MVVB v tejto veci nič nepodniklo, Litvinenka nevypočuli.

* 23. 10. 2006 MVVB poslalo na GPRF list, v ktorom odmietlo poskytnúť štátnu ochranu svedkom v procese s Berezovským, pričom sa odvolávalo na to, že ochrana svedkov údajne presahuje rámec poskytovania vzájomnej právnej pomoci stanovený Európskym dohovorom z roku 1959, a odporúčalo, aby sa táto otázka riešila prostredníctvom Interpolu.

* 23. 11. 2006 Litvinenko zomrel. V období od augusta 2006 do decembra 2011 GPRF poslala na MVVB celkove 39 žiadostí o zaistenie bezpečnosti Terľuka, ku ktorým boli tiež priložené žiadosti o vypočutie Berezovského a jeho kumpánov, ktorí sa zúčastnili na provokácii spojenej s udelením štatútu utečenca, ako aj o vykonanie konfrontácie týchto osôb s Terľukom. Žiadosti o vykonanie uvedených vyšetrovacích úkonov MVVB odignorovalo, v dôsledku čoho sa prepásla možnosť vypočuť Litvinenka. Je nám jasná výhoda Litvinenkovho úmrtia pre MVVB. Bolo výhodné ako spôsob odstránenia jedného z hlavných svedkov, ktorý mohol urobiť usvedčujúcu výpoveď proti Berezovskému, ale politici VB ju využili aj ako „nový dôvod“ na protiruskú kampaň.

* 14. 12. 2006, až po smrti Litvinenka, začalo Mestské riaditeľstvo londýnskej polície vykonávať opatrenia na zabezpečenie štátnej ochrany Terľuka a jeho príbuzných, o čom nás MVVB  informovalo vo svojom oficiálnom liste až zo dňa 13. 03. 2007 (po 3 mesiacoch). Napriek tomu opatrenia na zaistenie bezpečnosti Terľuka a jeho rodinných príslušníkov boli neúčinné.

* 31. 07. 2010, po tom, ako Terľuk vypovedal proti Berezovskému na Vrchnom justičnom súde Anglicka a Walesu, on a jeho žena sa niekde medzi mestami Stevenage a Graveley stali obeťami útoku neznámych osôb, ktoré ich surovo zmlátili kovovými tyčami, čím spôsobili ťažké ublíženie na zdraví obom osobám.

* 04. 08. 2010, GPRF, ohľadom vyšetrovania trestného činu, námestník GPRF poslal priamo ministerke vnútra Therese May osobný list v ktorom znovu poukázal na britským vedením nedostatočné zaistenie bezpečnosti Terľuka, ako aj ďalších účastníkov trestného procesu s Berezovským, teda aj Litvinenka. Uvedený list, ako aj nasledujúce výzvy GPRF zaslané na meno Theresy May zostali bez odpovede. Páchateľov útoku na Terľuka a jeho manželku doteraz nezistili, ďalšie opatrenia na zabezpečenie štátnej ochrany Terľuka a jeho majetku nevykonali.

* 14. 10. 2011, pre nečinnosť britských orgánov, neznáme osoby ukradli auto patriace Terľukovej rodine. Aj tento trestný čin zostal neobjasnený.

Podobným spôsobom sa MVVB vyvlieklo z plnenia svojich povinností vyplývajúcich z ustanovení Európskeho dohovoru z r. 1959 pri vyšetrovaní úmrtia Litvinenka. Ani v tomto prípade ruskej strane neboli poskytnuté nijaké dôkazy získané počas vyšetrovania, ktoré viedla britská polícia. Tieto materiály zostali utajené. Prečo asi?

Hoci podľa oficiálnej verzie ktorú sme často počuli z úst predstaviteľov najvyšších britských orgánov, a ktorú veľmi vehementne šírili západné médiá, Litvinenka otrávili v Londýne dňa 01. 11. 2006 ruskí štátni príslušníci Andrej Lugovoj a Dmitrij Kovtunpomocou rádioaktívnej látky polónium-210 ruskej výroby.

06. 11. 2009, Polónium-210 v Londýne, (Po-210  stále žiari, to neutajíš!)Hlavný prokurátor v Hamburgu Redder vyniesol rozhodnutie, podľa ktorého sa Po-210 nachádzalo v Londýne dávno predtým, ako tam 01. 11. 2006 prišli Lugovoj a Kovtun – údaje zistené od vyšetrovacích orgánov VB o miestach zamorených Po-210. Nepodložené obvinenia boli vyvrátené nielen dôkazmi získanými počas vyšetrovania v Rusku, ale aj výsledkami vyšetrovania, ktoré uskutočnila prokuratúra v Hamburgu! Rádioaktívne stopy totiž boli zistené aj v londýnskej kancelárii Berezovského a v organizme talianskeho občana Maria Scaramellu, s ktorým sa Litvinenko stretol v Londýne 01. 11. 2006 predtým, ako komunikoval s Lugovým a Kovtunom.

* 06. 11. 2009 hamburská prokuratúra svojím rozhodnutím zastavila trestné konanie v danej veci v súlade s § 170 ods. 2 Trestného poriadku NSR, pre absenciu dôvodov na vznesenie obvinenia.

* 17. 04. 2018, Hovorca GPRF Alexander Kurennoj zverejnil kópiu vyhlásenia, ktoré Vladimír Terľuk poslal generálnemu prokurátorovi RF Jurijovi Čajkovi dňa 6. apríla 2018.

Vo svojom vyhlásení Terľuk uvádza obavy o svoju bezpečnosť a o život svojej rodiny.

Podľa ruských, anglických a nemeckých dokumentov,

link: https://yadi.sk/d/TX4XicAL3UEDyu

zdroj:http://axon.blog.pravda.sk/2018/04/19/mayova-a-trump-podporuju-pripravu-vojny-na-vychode-eu/

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 Miloslav Dědek 2018-04-20 12:51
Přípravy na válku, války, vývoj a výroba zbraní, zbrojení, vojenské základny, vojensko-průmys lové komplexy atd. jsou v podstatě hračky globální finanční elity, tj. tzv. "lidí velkých peněz". Uvedená hra těmto lidem vynáší astronomické příjmy, přičemž je těmto lidem zcela lhostejné kolik lidí v jejich hře zahyne a kolik se přitom zničí materiálních hodnot.
Stávající mocensko-politi cké uspořádání světa je překonané. Dnes už je zcela zřejmé, že je třeba ho pokud možno co nejdříve změnit. Předpokládanou budoucnost lidstva popisuje OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA - http://miloslav7.blogspot.cz/2018/04/otevreny-dopis-politickym-stranam-ve.html

Facebook komentáře