Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Závěry 12. výročního zasedání Rhodoského fóra: Globální finanční oligarchie se snaží vytvořit novou nadnárodní třídu …

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Závěrečné prohlášení, učiněné předsednictvím Světového veřejného fóra (SVF) "Dialog civilizací" u příležitosti konání 12. Rhodoského fóra.

Předsednictví SVF "Dialog civilizací", je hluboce znepokojeno nedávným zhoršením globální politické situace, které ohrožuje jak lidstvo, tak přírodu. Ještě větší znepokojení vzbuzuje bezprecedentní a naprosto nezodpovědná reakce na současnou krizi ze strany globální finanční oligarchie, která zdá se z krize, jako jediná profituje.

  • globalni-financni-oligarchie-se-snazi-vytvorit-novou-nadnarodni-tridu-aneb-zavery-12-vyrocniho-zasedani-rhodoskeho-fora
  • globalni-financni-oligarchie-se-snazi-vytvorit-novou-nadnarodni-tridu-aneb-zavery-12-vyrocniho-zasedani-rhodoskeho-fora
  • globalni-financni-oligarchie-se-snazi-vytvorit-novou-nadnarodni-tridu-aneb-zavery-12-vyrocniho-zasedani-rhodoskeho-fora
  • globalni-financni-oligarchie-se-snazi-vytvorit-novou-nadnarodni-tridu-aneb-zavery-12-vyrocniho-zasedani-rhodoskeho-fora
  • globalni-financni-oligarchie-se-snazi-vytvorit-novou-nadnarodni-tridu-aneb-zavery-12-vyrocniho-zasedani-rhodoskeho-fora
  • globalni-financni-oligarchie-se-snazi-vytvorit-novou-nadnarodni-tridu-aneb-zavery-12-vyrocniho-zasedani-rhodoskeho-fora
  • globalni-financni-oligarchie-se-snazi-vytvorit-novou-nadnarodni-tridu-aneb-zavery-12-vyrocniho-zasedani-rhodoskeho-fora

Předsednictví SVF "Dialog civilizací" se rozhodně staví proti agresím namířeným proti suverénním státům a národům, proti masovému zabíjení nevinných civilistů, bezohledným sankcím vůči občanům jiných zemí, intelektuálnímu a morálnímu potlačování přirozených forem lidského chování, masovému programu dozoru a kontroly lidí, jakož i sociální destrukce lidstva, destrukce ekologie, která byla povýšena na nové normy.

Podle našeho názoru:

- V současnosti se jedná již o systémovou krizi, která dokazuje, že i analytická hodnota paradigmatu neoliberální globalizace se již vyčerpala, nemluvě o její predikční síle. Vzestup nerovnosti nad jakékoli rozumné meze v mnoha rozvinutých a rozvojových zemích, je přesvědčivým příkladem nedostatečnosti neoliberální globalizace;

- Extrémní zvýšení míry nerovnosti a nespravedlnosti ve světě, je zvláště patrné na takových kontinentech, jako je Evropa a Afrika;

- Rozpory na euroasijském kontinentu zůstávají nevyřešeny a v současné době se již mění v globální krizi, což lze nejtragičtěji sledovat na Ukrajině, kde jsou nejvíce patrné na rušivé vlivy pro širší Evropu a světa;

- Globální finanční oligarchie se snaží vytvořit novou nadnárodní třídu a zabezpečit vlastní geo-ekonomickou a geo-politickou nadvládu v rámci Nového světového řádu, který je vykreslován jako nevyhnutelný, nezvratitelný a potřebný.

Tváří v tvář této situaci, předsednictví SVF "Dialog civilizací", nevidí jinou možnost, než použít všechny své síly a zdroje k podpoře veřejného úsilí v boji proti hrozbě globální konfrontace nebo dokonce války a k vypracování nových, udržitelných sociálně-ekonomických modelů. Tyto nově vznikající modely budou zaměřeny na transformaci světa.

Myslíme si, že "dialog civilizací", který se opírá o důslednou konceptuální základnu, je jediným způsobem, jak dosáhnout cíle, který jsme si nastavili před 15 lety. To nám umožní posoudit rizika a ohrožení lidské civilizace, a tím vytvořit model, který zajistí přežití společnosti, lidstva a budoucích generací.

Jako mezinárodní nevládní organizace chceme nastavit několik programů a iniciativ SVF a všemi možnými prostředky podporovat otevřený a odpovědný dialog.

 

1. Projekt mezikulturního dialogu na školách vyvinutých SVF by se měl stát viditelnou realitou pro více zemí a národů. SVF bude podporovat jeho rozšiřování geograficky i generačně, a bude se snažit aplikovat principy a standardy projektu na stávající vzdělávací systémy.

2. SVP sdílí názor, že odpovědnost dospělých existuje v každém civilizovaném sociálním systému - SVF bude prosazovat takovou politiku vůči mládeži, aby bylo zajištěno jejich právo na přístup ke vzdělání a včetně osvědčených postupů "dialogu civilizací". Stávající program digitálních kurzů dialogu civilizací, který byl aplikován pro tři po sobě následující roky, bude i nadále podporován ze strany SVF s cílem posílení spolupráce s předními univerzitami.

3. SVF se bude snažit předložit koncept "dialogu civilizací" do veřejných politik a bude se snažit o vytvoření specializovaného think-tanku SVF dialogu civilizací, který by mohl sloužit i jako globální centrum pro teorii dialogu. Jeho hlavním úkolem bude intelektuálně zajistit to, aby dialog civilizací nebyl unesen manipulativními sílami.

4. SVF bude podporovat odpovědnou snahu o obranu tradičních hodnot, postupů a způsobů života, stejně tak, jako snahu o zabránění sociální eroze lidstva.

Video:

http://new.livestream.com/World-Public-Forum/rhodes-forum-2014/videos/63402743

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Facebook komentáře