Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

80 zemí světa vytvořilo alianci proti intrikám starého světového řádu

  • Illuminati
Exkluzivní rozhovor Davida Wilcocka s Benjaminem Fulfordem, který byste si neměli nechat ujít. V současné době 80 zemí světa vytvořilo alianci proti intrikám starého světového řádu/nacistické kabale. Dvě obrovská podzemní města byla 23. srpna zničena – to lze považovat za historický okamžik, jako bod obratu ve vítězné válce.

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR – DAVID WILCOCK – BENJAMIN FULFORD (přepis audionahrávky)

Ve středu 14. září 2011 jsem uskutečnil rozhovor s jednou z nejzajímavějších a nejkontroverznějších osob na Zemi. Informace v tomto rozhovoru mají takovou sílu, že by otřásly světem. Jestliže je tento příběh pravdivý, již se tak stalo.

BENJAMIN FULFORD: TŘICET LET JAKO FINANČNÍ ŽURNALISTA

Ahoj, tady David Wilcock a vy posloucháte další "Divine Cosmos", zvukový záznam exkluzivního rozhovoru s Benjaminem Fulfordem.

Fulford pracoval jako šéfredaktor časopisu Forbes pro oblast Asie a Pacifiku. Určití lidé se snažili ještě předtím napadnout jeho důvěryhodnost, ale vše je to zdokumentováno. Sám jsem si tyto odkazy prověřil.

O Fulfordovi se zmínil Stephen Colbert v jedné debatě o tzv. Illuminátech. Také vám povím, že Fulford byl v kontaktu s neuvěřitelnou spoustou různých zdrojů. Zdá se, že nechce tyto zdroje prozradit – pokud je to v lidských silách.

JADERNÉ ÚDERY PROTI PODZEMNÍM ZÁKLADNÁM

Nedávno ho tyto zdroje informovaly, že zemětřesení, ke kterému došlo v Coloradu a v oblasti Washingtonu DC 22. a 23. srpna, byly ve skutečnosti jaderné údery na podzemní vojenská zařízení.

Tyto podzemní základny byly postaveny americkou vládou, údajně na počátku 60. let, a přišly na biliony dolarů neevidovaných peněz daňových poplatníků, které byly převedeny do těchto „černých projektů“.

Důvodem, proč jsem kontaktoval Benjamina Fulforda, je, že jsem si (poprvé) přečetl jeho blog (a byl jsem ohromen).

Pak jsem začal kontaktovat své vlastní zdroje, které jsem si vytvořil jako veřejná osobnost na internetu od roku 1999, a tak jsem si získal důvěru mnoha lidí v různých utajovaných programech.

Byl jsem naprosto ohromen, když jsem se začal vyptávat těch, které znám, a zjistil jsem, že je jen jedna výjimka, která neměla potřebné znalosti týkající se utajovaných informací, že k tomuto útoku opravdu došlo.

NIKDY SI NEPŘEDSTAVOVALI, ŽE BY SE TO MOHLO STÁT

Za chvilku se opět vrátím k Benovi. Je tu ještě jedna věc, kterou vám chci říci.

Pokud jste nepochopili vážnost či důsledky toho, co vám teď říkám, je důležité podotknout jednu věc..

Tito hoši si za žádnou cenu nedokázali představit, že by někdy na tato podzemní zařízení mohlo být zaútočeno. Nikdy.

To, co se ale stalo, je zásadní posun v této válce zasvěcených. Je to tak významná událost, že se dá přirovnat ke svržení atomové pumy na Hirošimu a Nagasaki na konci druhé světové války.

Ve skutečnosti to ale může být práce vesmíru, co se týká karmy, tak osoby zodpovědné za tyto útoky byly nyní jejich cílem.

RUDÝ KÓD – POTŘEBA ZNALOSTÍ URČITÝCH SKUTEČNOSTÍ

Tato událost má nepopiratelný význam. Byl jsem ohromen hloubkou podrobností, které jsem byl schopen získat z vlastních zdrojů o tom, co se to vlastně děje.

Bylo mi řečeno, že situace je nyní označována jako Rudý Kód. Nicméně je také zatajována před většinou lidí i v těchto tajných programech.Vše se tak děje na základě potřebných znalostí.

Dokonce i ty zdroje, se kterými jsem v kontaktu, tak všechny kromě jednoho, neměly dostatečně přesné informace, aby se dozvěděly, proč se tak stalo a kdo byl za vše zodpovědný!

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ

To jediné, co víme, je, že síly, jak jsem je nazval, byly na internetu vyřazeny z příběhů o této události. To, co jedině dělají, je to, že se snaží získat informace. Chtějí zjistit, co kdo ví.

Jsem velice překvapen, že mé vlastní zdroje nemají tyto znalosti, které uveřejnil Benjamin Fulford, ohledně toho, kdo je za všechno zodpovědný… a proč se to tak stalo.

AŽ 60 TISÍC MRTVÝCH – ŽÁDNÝ INSIDER (Zasvěcenec) NENÍ V BEZPEČÍ

Mé zdroje tvrdí, že v každém tomto podzemním městě bylo v době exploze zabito až 30 000 lidí. To znamená, že můžeme mluvit potenciálně až o 60 000 mrtvých.

Hovoříme také o možnosti, že všichni ostatní, kteří pracují na těchto programech, které se nachází v jednom z těchto objektů, které mohou být v pod zemí, nebo možná mimo tento svět, jako například ve vesmírné stanici, na Měsíci nebo kdekoliv jinde...

V současné době jsou úplně sami a to zcela bez ochrany. Nebudou chráněni a v bezpečí. Jejich nadřízení je o možných rizicích, které představuje jejich pobyt na těchto základnách, neinformují…

NA PRAVOU MÍRU

Chci uvést věci na pravou míru. Chtěl bych, aby tento muž promluvil na veřejnosti, abyste vše mohli slyšet z první ruky - co se to vlastně děje, kdo to udělal, proč to udělali, a jaké jsou důsledky. Chci tyto věci uvést na pravou míru.

Tak Bene, to byl můj úvod a nyní budeme poslouchat Tebe. Velice mě to zajímá!

BF: Došlo k boji zasvěcenců nad kontrolou tisku dolarů pro globální finanční systém. Na konci druhé světové války došlo k dohodě s Brenttonem Woodsem v roce 1944, aby Británie, Francie a USA měly právo kontrolovat světovou měnu. Měly poskytnout Marshallův plán pro rozvoj Afriky a Asie, stejně jako v Evropě. Svůj slib však nedodržely a místo toho vytvořily „studenou válku“ se Sovětským svazem – jejich cílem byla podpora zbrojního průmyslu.

77 NEZÚČASTNĚNÝCH ZEMÍ ZALOŽILO GLOBÁLNÍ KOLATERÁLOVÉ ÚČTY (závazek klienta k bance)

Následně skupina nezúčastněných zemí – 77 zemí – dala dohromady svá aktiva… veškeré své bohatství, zlato a další cennosti… a založila globální kolaterálové účty.

Tyto peníze chtěly použít k nastartování Marshallova plánu pro Asii a Afriku.

KENNEDY SE POKUSIL UKONČIT ČINNOST FEDU A UKONČIT TAK STUDENOU VÁLKU

Prezident Kennedy souhlasil, že tuto iniciativu podpoří. Následně zjistil, že existuje skupina, která intenzivně pracuje na vzájemném zničení Sovětského svazu a Spojených států. To byla kubánská raketová krize.

Existuje smlouva, která se nazývá Hilton Green Memorial. Je dostupná každému badateli v historii finančnictví.

Prezident Sukarno (Indonésie) byl signatářem těchto nezúčastněných zemí. Chystal se předat Kennedymu 140 000 tun zlata.

Kennedy prosadil zákon umožňující Kongresu tisknout dolary, nikoliv však představenstvu Federálních rezerv.

Kennedy prohlásil: „vydejme se na Měsíc místo této studené války, povzbuďme průmysl, pojďme podpořit rozvoj chudých zemí a nechte nás vytvořit prostor, namísto této falešné studené války“.

KENNEDY BYL ZAVRAŽDĚN – ČAS VYPRŠEL V ROCE 1994

Kennedy vydal spoustu peněz, ale byl zavražděn. Jak sami víte, veřejný kosmický program byl ukončen v roce 1970, když došly finance, tak se zcela se zastavil. Prezident Sukarno byl vyhozen ze svého úřadu.

Mezinárodní dohoda, která pověřila Británii, Francii a Spojené státy řízením světového finančního systému, vypršela v roce 1994. To byl také hlavní důvod, proč nastalo uvolnění vztahů se Sovětským svazem.

Vrcholní představitelé světového finančního systému po roce 1994 nedospěli k žádné vzájemné shodě o tom, kdo má být pověřen k řízení světového finančního systému. Následoval rozkol v jejich řadách.

ČÍNA A NEZÚČASTNĚNÉ ZEMĚ CHTĚLY FINANČNÍ KONTROLU

Číňané a nezúčastněné země vytvořili tlak na oligarchy, kteří drží v rukou od druhé světové války kontrolou tisku dolarů pro globální finanční systém, aby předali kontrolu, ale ti se zdráhali.

Čína zažalovala u Mezinárodního soudního dvora v Haagu vlastníky Federálních rezerv, kteří Číně zpronevěřili značné množství zlata.

Fed musel zaplatit do 12. září 2001

Vlastníci Federálních rezerv soudní jednání prohráli a bylo jim nařízeno, aby žalující straně vrátili zpronevěřené zlato… počínaje 12. zářím 2001.

Místo toho 11. září 2001, jak všichni víte, ukázali světu prostředníček a začali iniciovat masivní podvodnou globální válku proti terorismu. Tato iniciativa byla součástí pokusu k ovládnutí a získání kontroly nad planetou Země ze strany fašistických skupin působících ve druhé světové válce.

CHTĚLI GLOBÁLNÍ FAŠISMUS – ZREDUKOVAT LIDSKOU POPULACI O 90%

Nacisté a jejich fašističtí sympatizanti v USA, Anglii a Itálii, společně se skupinou, která se nachází v ozbrojených silách, kongresu a ve Vatikánu, se snaží vybudovat globální fašistickou vládu.

Mají utkvělou představu, že v současné době je na světě příliš mnoho lidí, zvláště těch chudých v závislosti na barvě pleti.

Chtěli zredukovat světovou populaci o 90%.

DW: To je zdokumentováno?

BF: Ano, velmi dobře zdokumentováno.

Byl jsem přizván ke skupině Heizo Takanaka , který byl japonským ministrem financí pět let. Mám záznam nahrávky tohoto pozvání, abych to mohl doložit..

JEJICH ZÁMĚREM BYLO SE ÚKRYT V PODZEMÍ, PO JADERNÉ KATASTROFĚ

Jejich plánem bylo ukrýt se v podzemních základnách poté, co spustí na Zemi nukleární holocaust.

Původním záměrem bylo rozpoutání jaderné války mezi Íránem a Izraelem.

Následně by použili záminku v podobě zavedení stanného práva v zemích G7.

Vzhledem k tomu by tato nová vojenská síla byla využita pro přípravu na válku proti Číně.

RUSKO A ČÍNA JE ODSTŘIHLY

Tento plán se zhroutil díky Rusku, když Putin potvrdil nezávislost Ruska.

Odstranění jejich kontroly ropného průmyslu učinilo celý jejich plán zcela nefunkční

Číňané nějakou dobu přestali kupovat americké státní dluhopisy, aby tuto skupinu dostali pod tlak.

NABÍDLI ČÍNĚ PARTNERSTVÍ V OBLASTI SVĚTOVÉ DIKTATURY

Následně změnili svou strategii. Rozhodli se zaměřit na Čínu a „vysávat“ ji pomocí nabídky k připojení ke světové diktatuře... v souvislosti s touto skupinou.

To je důvod, proč jste na veřejnosti mohli vidět Obamu, jak v roce 2009 navštívil Čínu a nabízí „G2“. To si můžete ověřit.

JSOU ODŘÍZNUTÍ A DOCHÁZEJÍ JIM PENÍZE

Nicméně tato skupina, která provedla útoky 9/11, je stále pod rostoucím tlakem, v izolaci na nejvyšších úrovních. Docházejí jim peníze. Vzhledem k tomu jsou odříznuti.

CO TAKHLE 2,3 BILIÓNŮ CHYBĚJÍCÍCH DOLARŮ?

DW: Bene, mnoho lidí zapomnělo, že těsně před 11. zářím vystoupil Donald Rumsfeld v celostátní televizi a prohlásil, že za posledních deset let se z Pentagonu "ztratilo" 2,3 bilionu dolarů.

Má to něco společného se zlatem, o kterém mluvíš?

BF: No, jasně.

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI „MURDER Inc“

Tyto peníze byly použity k financování Blackwater – soukromé armády, která není kontrolována Pentagonem. Pentagon neměl zájem se nechat řídit touto kabalou. Tak se pokusili udělat to, co udělali nacisté za druhé světové války – vytvořili elitní jednotky SS, které šikanovaly pravidelnou armádu.

Dle mých zdrojů, tak právě tam všechny peníze šly.

DW: To je bomba!

BF: My jsme byli kontaktováni pašeráky, obchodníky s drogami...

DW: Mohl bys nás seznámit s tím, kdo je to MY?

SPOLEČNOST BÍLÉHO DRAKA – MNOHO SPOLUPRACUJÍCÍCH SKUPIN

BF: "My" je skupina lidí, která je zapojena do boje za svržení této kliky.

Patří sem členové CIA, Pentagonu, zpravodajských agentur a různých skupin, včetně asijských tajných společností.

Používáme název Bílý drak. Existuje další skupina, která si říká Bílé klobouky.

My všichni máme stejný cíl, kterým je zbavit tuto skupinu šílenců moci.

PROČ FULFORD?

DW: Četl jsem kritiku od lidí na internetu: „je-li tato skupina tak velká a silná v boji proti kabale, proč je Benjamin Fulford jejich jediným mluvčím“?

BF: Tito lidé mají rádi své utajení – a já jsem jejich mluvčí.

Když se dostanete do Bílého domu, i tam je k dispozici jeden mluvčí, který hovoří s veřejností, ostatní dávají přednost práci v zákulisí.

Je dobré si uvědomit, že se pohybujeme ve světě, kde se používají vraždy a atentáty stejně tak, jako používáme papírové kapesníky.

DW: Jistě.

JE VELMI NEBEZPEČNÉ POSTAVIT SE KABALE

BF:. Jen na mě bylo spácháno šest vražedných pokusů. Jeden z mých spolupracovníků, hoch ze CIA, byl těmito chlapíky nedávno otráven ricinem (bílkovinný toxin, fungující jako tzv. buněčný jed).

Další z našich členů ve Švýcarsku má kolem svého domu stráže a minulý týden zastřelili někoho poblíž jeho domu, když se právě pokoušel zabít jeho.

Předtím našli mafiána jménem Vicenzo Mazzamaro, který měl u sebe zbraň a špičkový odemykač zámků, se kterým se pokoušel dostat do jeho domu.

Dalšího z nás minulý týden jen o pár centimetrů minula betonová taška…

DW: Pane jo.

BF: Máme co do činění s některými velmi nebezpečnými lidmi. To je důvod, proč je nutné utajení.

FULFORD UMÍ DVA JAZYKY A MÁ V ASII VYSOKÝ KREDIT DÍKY ČASOPISU FORBES

DW: Nejde mi do hlavy, proč vám asijské skupiny svěřily tento úkol?

Působíte v Japonsku a jste "gaijin" - cizinec, běloch. Byl jste úspěšným redaktorem časopisu Forbes.

Umíte dva jazyky, mluvíte plynně japonsky. Existuje několik videí, které jste nyní uveřejnil.

To mohlo být součástí toho, co vám poskytlo tuto platformu, abyste těmto asijským tajným společnostem předal svůj hlas.

Co tomu říkáte, je to tak?

PROČ JAPONSKO NEPOUŽILO SVÝCH PENĚZ K LÉČBĚ PLANETY?

BF: Co se stalo v mém případě bylo, že jsem položil velmi jednoduchou a zřejmou otázku, když jsem byl ve Forbes.

Japonská aktiva v zahraničí zahrnující veřejný i soukromý sektor činí 8 biliónů dolarů.

DW: Osm bilionů dolarů?

BF: Jo. Můžete jít na internetové stránky Ministerstva financí, kde jsou tato čísla volně přístupná k nahlédnutí.

Podle zprávy OSN v rozvojové oblasti je třeba 400 miliard k zastavení ničení životního prostředí a 200 miliard k ukončení chudoby.

Tak říkám „hele chlapi, proč neskoncujete s chudobou a nezastavíte ničení životního prostředí“?

DW: Ok, zadrž, zadrž

BF: To je hovadina!

400 MILIARD, TO POSTAČÍ?

DW: 400 miliard je vše, co je potřeba k naprostému zastavení ničení životního prostředí? Jak je to možné?

BF: To je roční rozpočet. Je to ve zprávě OSN o rozvoji. Musel byste se setkat s jejich odborníky a zjistit, jak k těmto číslům došli.

DW: Dobrá. Ale je to ve veřejné doméně.

To znamená, že osm bilionů je mnohem víc, než by bylo potřeba ke skoncování s chudobou a zastavení ničení životního prostředí.

BF: Jo.

JAPONSKÉ PŘÍJMY VYČERPÁNY Z DLUHU NA REKONSTRUKCI

(Poznámka Wilcocka: Někde Fulford prohlásil, že zjistil, že významná část japonských příjmů byla placena ropné kabale – díky vykořisťovatelským kontraktům na rekonstrukci s vysokými úrokovými sazbami, které byly uzavřeny po druhé světové válce.

Tyto kontrakty byly vynuceny úplatky, vydíráním, vyhrožováním smrtí a vraždami japonských vládních úředníků, kteří nesouhlasili).

90% SVĚTOVÝCH ÚSPOR ABSORBOVÁNO AMERICKOU ARMÁDOU

BF: Další věcí je, že když se podíváte na statistiky, tak zjistíte, že 90% světových úspor bylo odsáto systémem amerického vojensko-průmyslového komplexu.

DW: Jak to dokážete?

BF: Byl jsem finanční novinář 25 let. To vše jsou věci zaznamenané veřejně.

DW: 90% amerického rozpočtu jde na armádu.

BF: K dispozici je jednoduchý způsob, jak si to ověřit. Stačí se podívat na americký deficit zahraničního obchodu a porovnat jej s rozpočtem americké armády. Najdete zde úžasnou podobnost v průběhu několika let.

DW: (Směje se).

BF: Je to z prostého důvodu, že armáda nevytváří obchodovatelné zboží. Je to parazitický subjekt světové ekonomiky.

PROČ NEVYLÉČIT SVĚT A NEKOLONIZOVAT VESMÍR ?

To, co jsem řekl, bylo velice prosté: „Podívejte, proč nepřestanete platit za armádu ?“ Místo toho jsem je požádal, aby skoncovali s chudobou a ničením životního prostředí a vydali se na cestu výzkumu vesmíru.

To jsou věci, které nám říká zdravý rozum

DW: Dobrá. Bene, vaše audio končí na této poslední větě (chybějící obsah byl nahrazen v závorkách).

BF: Myslím, že nám to říká zdravý rozum

DW: Dobrá.

OBJEDNÁVKY K VRAŽDÁM

BF: Stalo se to, že byl na mne vydán příkaz k likvidaci.

Jihokorejská tajná policie informovala čínskou stranu, že byl vydán příkaz mě zabít.

Můžete si to ověřit. Můj kolega, Pavel Klebnikov, šéf moskevské redakce časopisu Forbes, byl střelen před svým bytem v Moskvě.

Byl stále na živu, když hodinu po události přijela sanitka. Převezli ho do nemocnice, kde ho naložili do výtahu, ten se nečekaně zastavil na dobu osmi minut – a on ve výtahu zemřel.

Zajímal se o členy stejné skupiny, jako já.

Zajímal se o Borise Berezovského, jednoho z ropných magnátů.

Zajímal jsem se o Heizo Takenaku – oni všichni patří ke stejné kabale.

DW: Je to tak.

VÁLKA PROTI TERORISMU JE SAMOZŘEJMĚ PODVOD

BF: Dozvěděl jsem se, že Jihokorejci řekli Číňanům, že je na mě připravován atentát, aby se mě zbavili. Bylo to hlavně kvůli mé veřejné výzvě, aby Asiaté přestali financovat svými úsporami rozsáhlý vojenský arsenál…

Je dobré si uvědomit, že v době studené války se jednalo pouze o záminku boje proti komunismu.

Válka s terorismem je ve skutečnosti neuvěřitelný podvod, je to tak směšně absurdní, obzvlášť když nikdo neprovádí žádný seriózní výzkum a vyšetřování.

DW: Je to tak

ČÍNSKÁ TAJNÁ SPOLEČNOST NABÍZÍ OCHRANU

BF: Dostal jsem pozvání od čínské tajné společnosti, která mi nabídla ochranu, a tak jsem se ocitl v tomto tajemném světě finanční síly.

Skupina, která mi nabídla ochranu, byla tou skupinou, která stála za nezúčastněnými zeměmi.

Jejich činnost překračuje hranice států, je těžké si představit, jakým způsobem tito lidé pracují.

Sdružují v Číně, USA a Evropě velké skupiny, které pracují na obou stranách.

Těžko budete chápat činnost těchto skupin na úrovní států.

ČÍŇANÉ VEDOU FINANČNÍ BITVU POMOCÍ NÁKUPU REÁLNÝCH AKTIV

V každém případě finanční bitva již začala. Již proběhlo mnoho, mnoho veřejných salv.

V r. 2006 se Číňané dohodli, že své dolary budou používat na jiné aktivity, než na nákup amerických dluhopisů.

Jejich snahou bylo koupit ropnou společnost Unocal. Kongres schválil zákon, kterým tento nákup znemožnil.

Tak vzali své dolary a šli do Afriky, Jižní Ameriky a jinam, kde nakupovali reálné věci - jako jsou doly, zemědělská půda, komodity atd…

Ne virtuální produkty, které jsou sice fantastické, ale nepochopitelné - derivátové produkty, které jsou v podstatě podvodem.

DW: Pyramidové hry. Jo.

BF: Jo.

KABALA ZVÝŠILA CENY POTRAVIN A ROPY

Druhá skupina se snažila odplatit tím, že zvedla ceny potravin a ropy.

Možná si pamatujete, že v jednu dobu probíhaly potravinové nepokoje v 33 zemích světa.

DW: Jo.

BF: Byl to ekonom Světové banky, který poukázal na důvod, proč lidé hladoví, bylo to tím, že se zemědělcům vyplatí pěstovat oleje, etanol vyráběný z kukuřice na místo potravin

To skončilo.

ŠOK LEHMAN V ROCE 2008 – ASIJSKÝ PROTIÚTOK

Následoval protiútok

Vůdcům kabaly bylo řečeno, že již nebudou akceptovány dolary vytištěné ve Spojených státech.

To je to, co znáte jako krize Lehman Brothers.

76% POKLES EXPORTU JAPONSKÝCH AUT DO USA

To se dá ověřit z veřejných záznamů

Když se podíváte na statistiku japonského exportu, tak v říjnu nebo v listopadu roku 2008, po „Lehman šoku“, uvidíte 76ti procentní meziroční pokles vývozu japonských automobilů do USA.

Tehdy Japonci a další lidé řekli: „Již není možné k nákupu věcí používat papírky. Musíme obchodovat s reálnými věcmi.“

Samozřejmě, veřejnosti to není povoleno sdělovat

DW: Tak si myslím, že se lidem zavaří mozky. Nikdo vlastně ani veřejně neví, že ten „šok Lehman“ měl něco společného s Asií..

BF: Jo, vím. Můžete si to ověřit tak, že se podíváte na vývozní a dovozní statistiky po „šoku Lehman“.

Dalším způsobem, jak si to ověřit, je podívat se na index Baltic Dry. To jsou ceny přepravy.

90% POKLES CEN PŘEPRAVY

Zde uvidíte, že ceny za přepravu poklesly o 90% okamžitě po „šoku Lehman“.

DW: Pane jo.

BF: Je to proto, že lodě již nepluly do USA plně naplněné materiálem a nazpět odjížděly prázdné ( s ničím jiným než bezcennými papíry a dlužními úpisy).

To jsou způsoby, jakými si to lidé mohou ověřit tyto veřejné informace.

DW: Fajn

STŘELBA V NORSKU BYL POKUS VYNUTIT SI 1,5 BILIONU

BF: Když se vrátíme nazpět k výbuchu v podzemních základnách, byla tato skupina odříznutá stále více od horní úrovně, a docházely jí peníze.

Snažili se vyvézt peníze z různých zemí.

Norský útok - zabili skupinu mladých lidí z vládnoucí strany Norska, protože se snažili vynutit 1,5 bilionu dolarů z ropného fondu norské vládní kontroly.

Oni říkali,"hele, chystáme se vás zabít, jestliže nám nepředáte všechnu vaši finanční hotovost".

DW: Zoufale se snažili sehnat hotovost.

BF: Jo. Vtrhli do Libye, aby se zmocnili jejích ropných polí, protože Libyjci jim řekli „ v žádném případě se již nechystáme vám za vaše papírky dávat ropu “.

DW: Hmmm.

JADERNÁ BOMBA PAŠOVANÁ DO JAPONSKA SE 70 KG MARIHUANY

BF: V případě Japonska jsem obdržel od zdroje sdělení, kdo ve skutečnosti jsou pašeráci drog . Prodejem drog se v Japonsku zabývají 70 let.

Je to přece CIA. Divize CIA pro pašování drog.

Řekli mi, že v jejich poslední zásilce drog byla přivezena jaderná bomba.

Jednalo se o 70 kilovou zásilku pančované thajské marihuany, která byla přivezena přes Okinawu.

Našli v ní „přimíchanou“jadernou bombu.

A samozřejmě, pro tyto chlápky je pašování drog jedna věc, ale pašování jaderných zbraní druhá.

Řekli to na policii a ta to řekla mě a já to uveřejnil.

Sledovali bombu až k asociaci severokorejských občanů se sídlem v Tokiu.

ČTYŘI JADERNÉ PUMY UKRADENÉ Z RUSKÉ PONORKY KURSK

Obdržel jsem nezávislá potvrzení od pana Paula Lane z vojenské zpravodajské služby v Pentagonu, že byl součástí skupiny, která ještě před potopením ruské ponorky Kursk odcizila z ponorky čtyři jaderné zbraně.

Myslím, že to bylo kolem roku.2000.

Byla to jedna z těch jaderných zbraní, která byla propašována do Japonska.

DW: Ukradená kým?

Pokračování exkluzivního rozhovoru Davida Wilcocka s Benjaminem Fulfordem, který byste si neměli nechat ujít.

BF: Je to nacistická skupina Oděsa, která se snaží o vytvoření fašistické světové vlády - Čtvrtou říši.

DW: Dobrá. Jak se do Kurska dostali a jak tyto jaderné zbraně vyzvedli?

BF: Neznám technické detaily, ale vím že mají základny ponorek v různých částech světa a předpokládám, že právě tato byla jedna z těchto základen.

PROČ KRÁST ATOMOVKY, JESTLIŽE UMÍTE VYROBIT SVÉ VLASTNÍ?

DW: Další otázka pak může následovat, proč tyto zbraně potřebovali získat právě z Kurska, když mají takovou moc, že si je sami mohou vyrobit ?

BF: Veřejná jaderná zařízení se řídí přísnými bezpečnostními pravidly. Nemůžete si je jen tak vzít a pak je někde vyhodit do povětří. Existuje příliš mnoho lidí, kteří jsou zapojeni do řetězce kontrol.

I když se o to párkrát pokusili.

UDÁLOST NA LETECKÉ ZÁKLADNĚ MINOT: NEÚSPĚŠNÝ POKUS O PAŠOVÁNÍ

Došlo k několika incidentům, kde (dobří chlapci) jen stěží zastavili jaderný…

DW: Správně. Jako ten incident na letecké základně Minot.

BF: Jo, přesně.

DW: Vojáci se vzbouřili a akci „Zlomený šíp“ odmítli provést. Pojmenování je název kódu.

Dodatek: DAVID WILCOCK

(Insideři se pokusili propašovat jaderné zbraně ze základny Minot. Několik těchto hrdinů zemřelo v důsledku toho, že se proti tomuto plánu postavili a odmítli umožnit, aby byly jaderné zbraně ukradeny.)

BF: Tady je důvod. Potřebovali nějaké jaderné zbraně, které nebyly pod žádnou oficiální vládní kontrolou.

DW: Dobrá.

JAPONSKÁ LOĎ VRTÁ DO HLOUBKY DESETI KILOMETRŮ EPICENTRA

BF: Použili japonskou vrtnou loď, známou jako Chikuyu Maru, která může vrtat deset kilometrů do mořského dna.

Vrtali přesně v epicentru zemětřesení.

V místních novinách se objevil 17. ledna článek, který popisuje, že se tam vrtá.

Dali bombu do mořského dna.

PŘEDEJTE HOTOVOST JINAK TOKIO BUDE DALŠÍ NA ŘADĚ

Byl to pokus, jak získat od Japonců peníze prostřednictvím teroru.

DW: Nejprve Japonsko varovali, že atomovku umístili do mořského dna, než požádali o peníze?

BF: Ne, požádali o peníze až po akci.

DW: No teda!

BF: „Pokud nám je nedáte, je další na řadě hora Fuji.“

DW: Pro lidi, kteří neví, připomínám že Fujiyama leží poblíž Tokia, které je nejlidnatějším centrem Japonska.

BF: Ano. Je to tak.

DW: Tak v podstatě řekli, že odpálí nad Tokiem atomovku, kde je kolik milionů lidí? Třicet nebo čtyřicet miliónů?

BF: Třicet milionů, nebo tak nějak.

DW: Správně. Dobrá.

JAPONSKÝ MINISTR PŘEDAL 20 MILIARD

BF: Japonský premiér Naoto Kan byl původně tak zbabělý, že jen řekl: „Ach, jo, dobrá, převedeme peníze.“

Předal jim asi dva biliony jenů, což je asi 20 miliard dolarů. A oni mu dali pořádný úplatek.

V JAPONSKU BYLA ZAHÁJENA VELKÁ BITVA K ODSTRANĚNÍ KABALY

Důkazy, že to nebyla přírodní katastrofa, se začínali hromadit.

Výsledkem byla bitva, zde v Japonsku, s cílem odstavit tyto lidi od moci.

PROČ SI MYSLÍTE, ŽE TO NEBYLO PŘÍRODNÍ ZEMĚTŘESENÍ?

DW: Někteří lidé možná nevnímají, že existují důkazy, že událost ve Fukušimě nebyla přírodní katastrofa. Mohl byste zde stručně uvést pár bodů, o kterých si myslíte, že jsou ty nejvýznamnější?

BF: Když se podíváte na seizmický graf, uvidíte náhlou explozi.

Není to jako v případě přírodního zemětřesení, kde před explozí předcházejí otřesy. Bylo to náhlé a obrovské, pak to začalo slábnout.

EXPLOZE V PODZEMNÍCH ZÁKLADNÁCH TAKÉ ZAČALY SILNĚ

Stejné to bylo u těchto podzemních základen.

Když se podíváte na seizmický graf, bude vypadat jako velká čára, která se objevila náhle, a pak menší čáry.

Není zde žádná gradace, jakou byste našli u přírodního zemětřesení.

1. Neobvyklé seizmicky nečinné místo.

2. Extrémně malá hloubka – později změněna geologickým průzkumem (USUS) na typičtější hodnotu.

3. Zvláštní údaj na seismografu (na základě výpovědi člena letectva „prosáklo na povrch“, že se jednalo o podzemní jadernou explozi).

4. Více než 500 mil od epicentra byly cítit otřesy.

5. „Nápadně nízké“ množství následných otřesů.

6. Hurikán Irene byl okamžitě odchýlen z kurzu.

PLUTONIUM BYLO UMÍSTĚNO DO FUKUŠIMY MĚSÍC PŘED ÚTOKEM

BF: Existuje velké množství důkazů (že Fukušima nebylo přírodní zemětřesení).

Guvernér provincie Fukušima mi řekl, že zvrátili jeho rozhodnutí a umístili do reaktoru č. 3 plutonium.

Bylo to měsíc před tsunami.

DW: Jen měsíc před?

BF: Jo.

(Právě plutonium způsobuje největší radiační otravu při katastrofě).

AKCIE STAVEBNÍ FIRMY VYLETĚLY STRMĚ VZHŮRU MĚSÍC PŘED ÚTOKEM

A pak je tu společnost Higashi Nippon House stavící levné domy v severním Japonsku.

Její akcie vyletěly strmě vzhůru měsíc před útokem.

Je dobré mít na paměti, že Japonská populace klesá a stárne.

Nedává to smysl, aby akcie stavební společnosti stavící levné domy náhle tak vyletěly – pokud za tím však něco není.

MOŽNÝM JADERNÝM ÚTOKEM BYLO VYHROŽOVÁNO DVA DNY PŘEDEM

Další věcí je, že naše skupina zaznamenala rozhovor mezi Kirkem Campbellem, což je váš náměstek ministra zahraničí pro Asii, a japonským lobbistou Ichiro Ozawou – 9. března 2011.

V tomto rozhovoru Campbell požádal Ozawu, aby vládnoucí stranu nerozděloval a vynutil si tak vytvoření nové vlády. (To mohlo snadno vyústit ve ztrátu kontroly kabaly nad Japonskem.

Řekli, (že pokud bude souhlasit nechat vládnoucí stranu nedotčenou), že mu dají práva na zeolit (která vlastnili) v provincii Fukušima. Zeolit se používá pro čištění jaderného odpadu.

Tento rozhovor byl nahrán 9. března – dva dny před tsunami.

NETANYAHU HROZÍ NOVÝMI JADERNÝMI KATASTROFAMI

Další zpráva přišla od člověka jménem Takemasa Kawase, příslušníka japonské vojenské rozvědky. Řekl mi, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu zatelefonoval japonskému premiérovi Naoto Kanovi po útoku.

Netanyahu mu řekl, že způsobí další jaderné katastrofy po celém Japonsku, pokud nezačnou vyplácet peníze.

Hlavním šéfem Mossadu v Japonsku je, mimochodem, agent jménem Michael Green. Je to odporný zločinec, ale my ho v brzké době brzy vyhostíme ze země.

DW: Nicméně jedna otázka.

BF: Jo, ale chci…

DW: Dobrá, pokračujte.

IZRAELSKÁ FIRMA BYLA POVĚŘENA VE FUKUŠIMĚ BEZPEČNOSTÍ

BF: Abych potvrdil, co mi ten chlápek řekl, chtěl jsem si to sám ověřit – a opravdu existuje izraelská firma, která byla pověřena bezpečností v japonské jaderné elektrárně.

DW: Ach, panebože!

BF: Tak jsem byl schopen to nezávisle potvrdit prostřednictvím dalších zdrojů. Jsou to veřejně dostupné informace – kdo byl pověřen bezpečností ve Fukušimě. Byla to opravdu izraelská firma.

Nyní pokračujme. Na co jste se chtěl zeptat?

JE IZRAEL ČLENEM KABALY ?

DW: Nejprve se zeptám, věříte, že je Izrael do určité míry nějak svázán s těmito úklady, o kterých se tady zmiňujete?

BF: Izrael ne, ale klika na špici izraelské vlády, ta určitě ano.

Většinu Izraelců považuji za trdla nebo za oběti těchto lidí.

KABALA CHTĚLA OBĚTOVAT IZRAELCE

Například bratranec íránského šáha, který k nám přišel s informací (mimo jiných), že George Bush a jeho parta dala dvanáct neutronových bomb vládě Iránu.

Jednalo se o řízené rakety s neutronovými hlavicemi.

Dodatek: DAVID WILCOCK

(Na jiném místě Fulford řekl, že tyto rakety měly být použity proti Izraeli. Kabala doufala, že tato akce vyvolá třetí světovou válku, která by jim pomohla vylidnit planetu a zajistila by jim větší vojenskou kontrolu nad lidmi.

Pamatujte – neutronová bomba zabíjí jen lidi a nechává budovy zcela nedotčené.)

DW: No to není jen protistátní, ale zní to naprosto šíleně.

BF: To je!

IRÁNCI SE POKUSILI JICH ZBAVIT – BYLI ODMÍTNUTI

Íránci řekli „nechceme je“. Odvezli je na iráckou hranici a požádali prezidenta Obamu, aby si je vzali nazpět. Obama však na jejich prosbu nereagoval.

DW: Páni.

Dodatek: DAVID WILCOCK

(Na jiném místě Fulford prohlásil, že „bílé klobouky z Pentagonu“ měli v úmyslu obnovit v USA ústavní vládu po svržení kabaly, a chtěli udržet zvoleného prezidenta u moci, až se to stane.

Toto rozhodnutí podporuji a cítím, že je to nejlepší krok, aby se veřejnost udržela v klidu, až k této události konečně dojde.

Chtěl bych být opatrný při obviňování Obamy a vinit ho za toto údajné rozhodnutí neodstranit atomovky bez získání dalších informací.

Prezident je účelovým obětním beránkem, který slouží k odvrácení pozornosti od úkladů spiklenců v zákulisí. Jeho skutečná moc je omezená. Dokonce i kdyby chtěl získat zbraně nazpět, není to v jeho moci..

Může to být také past – je to příliš nebezpečné riskovat životy špičkového personálu, mohla by se z toho nakonec snadno stát sebevražedná mise).

VĚTŠINA IZRAELCŮ BY BYLA ZDĚŠENA, POKUD BY ZNALA PRAVDU

BF: Mohu to zopakovat, lidé na nejvyšších úrovních tuto pravdu znají. Jinými slovy, hodlali Izraelce obětovat, jako jistý druh rituální oběti.

To znamená, že Izraelci by byli oběťmi. Mnoho z nich byla klamána tvrzením o židovské nadřazenosti, které je vlastně stejné jako o árijské nadřazenosti – jen nahradili árijce za Židy.

Jsou to pitomci.

Většina Izraelců neví, co se vlastně kolem nich děje, a byli by zděšeni, kdyby to všechno slyšeli. Vše je to o kabale, která je nad tím vším.

DW: Ale nejsou tam žádné náboženské souvislosti

JSOU SPOJOVÁNI S JUDAISMEM / KŘESŤANSTVÍM / ISLÁMEM

BF: No, řekněme to takhle, jsou spojeni s abrahamistickými náboženstvími.

DW: Sahajícími až do Babylonu, Mezopotámie, až tam?

BF: No, minimálně do doby cézarů.

NÁBOŽENSTVÍ A FAŠISMUS

Podívejme se na slovo „náboženství“. Etymologie slova „náboženství“ je religie, v latině, což znamená znovu svázat.

Do čeho to svážete? Fasces. Co je to fasces? Svazek prutů, ale to je také fašismus.

MONOTÉMATICKÉ NÁBOŽENSTVÍ MOHLO BÝT POUŽITO PRO MASOVOU KONTROLU MYSLI

Ve své nejhorší formě znamenal monoteismus, jak byl například praktikován ve středověku – jedinou kontrolu nad myšlenkami všech.

Připomínám, že ve středověku, pokud jste nevěřili v oficiální katolickou doktrínu, pak jste byli zabiti s celou rodinou, nebo mučeni, tak dlouho, dokud jste se nepřiznali (začali věřit).

DW: Správně. To byla inkvizice.

BF: No, jo!

JSOU DŮMYSLNĚJŠÍ – PŘESTO BITVU PROHRÁVAJÍ

A nyní je to mnohem důmyslnější

Pět společností ovládá všechna hlavní anglická média – včetně televize, novin, rádií, hollywoodských studií.

Nyní to je mnohem rafinovanější. Pokouší se nás všechny přimět myslet stejně – a prohrávají (boj).

9/11, historka, byla tak plná děr a rozporů, že ztratili výraznou část svého publika s vymytým mozkem – včetně mne, protože i já jsem byl vymytý mozek vysoké úrovně.

DW: Správně.

PENTAGON VYHODIL PODZEMNÍ ZÁKLADNY DO POVĚTŘÍ, ABY BOJOVAL PROTI GENOCIDĚ

BF: V každém případě to, co se stalo, vypovídá o tom, že uvnitř Pentagonu je skupina, která si uvědomuje, že tento záměr je šílený.

Uvědomili si, že plán jak usmrtit 90% lidstva je špatný.

Oni pak elitě vyhodily podzemní základny do povětří, které měly sloužit jako úkryt, až provedou svůj jaderný holokaust.

DW: Dobrá. Chci se k tomu vrátit, protože je to opravdu ústřední téma. Je tu ještě jedna otázka, na kterou se chci zeptat, blíží se závěr diskuse.

PROČ KABALA POTŘEBUJE KRÁST PENÍZE ?

Proč tito chlápci potřebují peníze? Pokud mají tolik infrastruktury, tolik majetku, takovou masivní politickou moc, proč nemohou moc použít k výkonu moci… posunovat s lidmi, municí?

Proč potřebují peníze? Proč obchází okolo, jako když narkoman hledá svou dávku?

Proč chodí do všech zemí a snaží se od nich podvodem získat peníze? Proč si prostě nemohou tisknout dolary a vydělávat víc peněz.

BF: Protože lidé na celém světě jejich dolary nechtějí.

Musíte mít na paměti, že ve světě existuje 800 amerických vojenských základen.

Pokud nebudou moct těmto lidem zaplatit, vypochodují ze svých základen s miskami v rukou a budou žebrat o jídlo.

DW: Dobrá.

ASIATÉ ODŘÍZLI WALL STREET OD DODÁVKY PENĚZ

BF: Jsou odřezáváni od ropy, od svých dalších zdrojů. To byla jejich Achillova pata – kontrola peněz. Jejich soukromá armáda byla samofinancována. Měli svůj vlastní průmysl a vlastní příjmy.

Americká armáda je závislá na financování z Wall Streetu. To je důvod, proč jsou závislí hlavně na Číňanech a Asiatech, kteří Wall Street financují.

MŮŽETE BÝT OPĚT DOBŘÍ HOŠI

To je důvod, proč jsem chlápkům z Pentagonu řekl „můžete mít budoucnost hvězdné lodi Enterprise, a zkoumat vesmír a všechny ty věci, jen pracujte s námi“.

„Nechystáme se vás odříznout. Neskončíte jako Sovětský svaz, kde jste měli generála, který je nyní najednou nucen jezdit v Londýně s taxíkem.“

„Můžete být opět dobří hoši.“

Spousta z nich řekla „hele, myslím, že je to dobrý nápad. Chceme být opět hrdiny. Nechceme být zlí hoši“.

ZASTAVENÁ TECHNOLOGIE ZAHRNUJÍCÍ ANTIGRAVITACI A ´HVĚZDNÉ BRÁNY´

DW: Vy říkáte, že zastavili technologii, která by nás mohla dostat do reality ,,hvězdné lodi Enterprise´´.

Třetí skupina působící ve vedení vojenské správy Spojených Států navrhuje pětiletou transformaci Pentagonu překování mečů na pluhy.

Tato skupina má možnost vyvinout přes 6000 patentů, které byly doposud zastaveny v zájmu ,,národní bezpečnosti´´.

Jedna z technologií, kterou vlastní je anti-gravitace. Toto by udělalo z automobilů zastaralou technologii a umožnilo by to přeměnit vozovky na zahrady.

Tvrdí, že ovládají technologii, která umožňuje stvoření portálů vedoucích do jiných dimenzí.

Tvrdí (neviděli jsme důkaz, ale slyšeli jsme tyto informace od řady důvěryhodných očitých svědků), že mnoho tzv. podzemních základen po světě jsou vlastně tyto portály.

Doufejme, že brzy bude možné vidět, jestli je to pravda. Pokud ano, možné dopady jsou více než ohromující, až neskutečné.

5 135 VYNÁLEZŮ BYLO UTAJENÝCH

BF: Já nevím o tom (že by hvězdná loď Enterprise byla skutečná).

Ale můžeme potvrdit, v souladu s Americkou Akademií Věd, že více než šest tisíc patentů bylo potlačeno z tzv. důvodů ,,bezpečnosti´´ nebo ,,národní ochrany´´

DW: Tvrzení těchto dat jsou v mé nové knize ´Vyšetřování Zdrojového Pole´. Federace Amerických Vědců odhalila, že 5 135 vynálezů bylo utajeno koncem roku 2010.

Mezi dalšími šokujícími odhaleními, o kterých víme, je, že jakýkoliv energetický systém, který je o více než 70 až 80 procent efektivnější v konvertování energie, je automaticky prohlášen za tajný.

Některé z těchto patentů je samozřejmě třeba potlačit. Nechceme, aby např. měl kdokoliv na svém dvorku atomovku.

DW: Jistě.

BF: Ale slyším, že spousta z nich byla držena v utajení, protože se tihle lidé chovali jako prasata u koryta. Chtěli, aby je měla pouze elita.

MNOHO UFO JE PODVOD

Chápu to tedy tak, že např. spousta tzv. UFO jsou prostě sofistikované, propracované, na zemi vytvořené tajné letouny, kterou nejsou veřejnosti dostupné ve velkém.

DW: S tím bych souhlasil. Jo.

MIMOZEMSKÉ ÚNOSY MOHOU BÝT „PLF“ VLASTNĚNÉ KABALOU

Před začátkem 60. let, kdy se proslavil případ Betty a Barneyho Hillových, neexistují žádné zprávy o „mimozemských únosech“.To se stalo teprve tehdy, když byla technologie PLF zdokonalena a začali ji používat.

VŠECHNY MIMOZEMSKÉ KONTAKTY V 50. LETECH BYLI S POZITIVNÍMI LIDMI¨

Dodatek: DAVID WILCOCK

(V padesátých letech se objevovaly rozsáhlé zprávy od lidí, kteří měli přímý kontakt s laskavými lidsky vypadajícími mimozemšťany, kteří jim řekli o příchodu Zlatého věku.

Tito mimozemšťané se zdají být stejní jako lidé, kteří se objevovali v dávných civilizacích po celém světě a byli označováni jako „bůh“ nebo „andělé“.

K mnohým z těchto kontaktů došlo v 50. letech v USA a Kanadě a byly studovány a zpracovávány Wilbertem B. Smithem – pracovníkem kanadské vlády s prověrkami na utajení.

Ke zcela samostatnému souboru pozitivních kontaktů došlo v Itálii. Byly předmětem televizního dokumentu „Případ přátelství“, ve kterém klíčoví svědci z první ruky prolomili mlčení a hovořili o událostech, které zažili.

Velké množství cenných informací jak o americko-kanadských, tak italských kontaktech lze nalézt v „50. letech, kdy nás lidští mimozemšťané připravovali na Zlatý věk“ )

K nahlédnutí zde: http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/956-1950s-ets

BIOLOGICKÉ ROBOTY VYUŽÍVAJÍ K BOJI S POZITIVNÍMI MIMOZEMŠŤANY POMOCÍ STRACHU

Zdá se, že vývoj a zavedení technologie PLF byl přímým protitahem kabaly proti pozitivním kontaktům v 50. letech.

Greerovy kontakty potvrdily, že technologie PLF byla získána od mimozemšťanů - klonováním a zahrnuje pokročilé principy pro vytvoření „biologického robota“.

Zdá se, že lidský plod roste v umělém prostředí, a bez tlaku dělohy, uchovává si rozměry plodu a vlastnosti, včetně velkých oči, velké hlavy a tenkého těla, až do dospělosti.

POZITIVNÍ MIMOZEMŠŤANÉ NEZASÁHNOU V OBDOBÍ DO ROKU 2012

[Project Camelot) Podle svědectví "Pana X ", zaměstnance jedné velké zbrojařské firmy, zaslali pozitivní mimozemšťané kabale na počátku 50. let velmi důležitou zprávu.

Několik přísně tajných dokumentů odhalilo, že pokud nebudou mimozemšťané konkrétně vyzváni, aby se ukázali většině lidí nebo jejich vůdcům, neobjeví se veřejně v masovém měřítku, až do konce r. 2012.

Toto bylo kvůli jejich spolupráci s přirozeným cyklem na Zemi, který je zřejmě řízen meta-inteligenci, která existuje na planetární, solární, galaktické a univerzální úrovni, zejména pole Zdroje.

Proroctví a fungování tohoto cyklu a jeho vliv na lidskou evoluci, jsou zkoumány do nevídané vědecké hloubky v mé knize Výzkum zdrojového pole (SFI).

SFI debutoval na seznamu bestsellerů New York Times na 18. místě, stoupla na 16. v druhém týdnu a ve třetím byla opět na 18.

Naše vydavatelství Penguin, mimochodem, není součástí kabaly, ani pěti největších mediálních společností. Rozsáhlé utajení kolem knihy bylo drženo až do doby jejího vydání, aby se zajistilo, že se do ní nebude zasahovat.

PLF SE POUŽÍVÁ K VYDĚŠENÍ VEŘEJNOSTI A K HRŮZNÉ „MIMOZEMSKÉ 9/11“

Záměrem kabaly („mimozemské únosy“) je vyděsit veřejnost a pomoct připravit půdu pro falešné „mimozemské 9/11“.

Tento falešný mimozemský útok byl rozsáhle signalizován v řadě různých filmů – v 18 filmech jen nedávno.

Hlavní mediální konglomeráty jsou vlastněny kabalou a produkují tyto filmy o „invazi“ pro účely propagandy.

MIMOZEMŠŤANÉ NYNÍ SPOLUPRACUJÍ NA PORAŽENÍ KABALY

Mám zdroje s dalšími informacemi, které Fulford jen slyšel s malými podrobnostmi.

Konkrétně mimozemšťané zjevně spolupracovali s touto mezinárodní skupinou odporu porazit kabalu.

Toto bylo naprosto nečekané, protože kabala byla vedena k víře, že mimozemšťané se musí řídit spirituálními zákony, které jim zakazují intervenovat – za jakýchkoliv okolností. Nicméně mimozemšťané běžně sestřelovali jaderné rakety a zařízení.

Vyspělé mimozemské technologie jsou nyní používány pro útoky a k vyřazení aktiv kabaly. Mnoho příkladů bylo uvedeno v mém „Čínském říjnovém překvapení“. Stačí si přečíst všechno, co v blogu David je na začátku divinecosmos.com od října 2010.

Společná kampaň začala v říjnu loňského roku a bylo zasaženo mnoho zjevných veřejných cílů, a to vše s nulovými oběťmi.

To zahrnovalo zlikvidování 50 mezikontinentálních raket Minuteman ICBMs a svědci z armádních špiček veřejně oznámily, že stroje doutníkového tvaru se nad tím vznášely celou dobu.

PODZEMNÍ ZÁKLADNY BYLY MNOHEM VÝZNAMNĚJŠÍM ÚDEREM

Nicméně zničení dvou hlavních podzemních zařízení je mnohem hodnotnější, než jiné útoky, ke kterým došlo v listopadu a prosinci 2010 a poté.

Tyto dřívější útoky zjevně zničily velkou část jednotlivých strojů a munice, které kabala mohla použít k předstírání mimozemskou invazí, a to podle zasvěcenců (insiderů), se kterými jsem mluvil.

Nicméně to bylo vždy prováděno systémem něco tady, něco tam, nikdy najednou. To dalo kabale falešnou naději, že ještě mají šanci, dokonce i s narušenou infrastrukturou.

Je velmi pravděpodobné, že mimozemšťané nezničili dvě celá podzemní města na vlastní pěst. Tento útok byl mnohem, mnohem větší, než cokoliv jiného předtím.

Věřím, že Fulford má pravdu, když říká, že „dobří hoši“ v Pentagonu si to udělali sami – aby zastavili genocidu.

POTÉ ,CO PORAZÍME KABALU, ZASTAVÍME ÚNOSY

Kabala je zodpovědná za výrobu a realizaci PLF, "mimozemská hrozba" se zdá být z velké části vytvořena v rámci této skupiny.

Proto jakmile porazíme kabalu, zastavíme únosy… a ukrývání UFO.

HROZÍ BEZPROSTŘEDNÍ ZVEŘEJNĚNÍ? DVĚ PODZEMNÍ ZÁKLADNY NWO ZNIČENY.

Další pokračování exkluzivního rozhovoru Davida Wilcocka s Benjaminem Fulfordem, který byste si neměli nechat ujít.

POUŽIJME TO, CO MÁME, K TRANSFORMACI PLANETY

BF: Jde o to, abychom tyto patenty rozvinuli bezpečným způsobem, a mohli tak nastolit takové období rozvoje, jaké jsme tu již dlouhou dobu neměli.

DW: Správně. Namísto tvoření těchto finančních produktů, které jsou jenom voodoo, proč ve skutečnosti raději nevybudovat infrastrukturu? Existující vojensko-průmyslové komplexy, s tím bych souhlasil, jsou nejspíš jediné subjekty na Zemi, které mají nástroje, továrny, infrastrukturu a personál schopný tohoto dosáhnout.

BF: Jo! Přesně tak. A to je důvod, proč jsou nyní generálové na naší straně. Lidé, kteří nejsou na naší straně, jsou většinou podplacení politici ve Washingtonu DC a na Wall Streetu. Takže jsou stále více a více izolovaní.

PROČ U VŠECH VŠUDY CHTĚJÍ ZABÍT TOLIK LIDÍ?

DW: Jaký důvod mohou mít tihle odpůrci... Proč si proboha myslí, že je nutno zredukovat populaci? Mysl průměrného člověka zůstává stát nad tím, jak může být někdo tak zlý. Takže jaké je jejich zdůvodnění, co jste pochopil?

MASOVÁ SMRT JE ,,DOBRÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“

BF: Řekli mi „podívej, ničíme si své životní prostředí, na této planetě je příliš mnoho lidí, aby je bylo možné uživit“.

KULTIVACE LIDSKÉ RASY JAKO ZAHRADNÍCI

Další věcí je, že tihle lidi jsou elita. Věří v eugeniku. Tvrdí, že je příliš mnoho hloupých lidí, kteří se jen cpou Neužiteční jedlíci. Všechno co dělají, je jen to, že ničí životního prostředí, také nic nevytvářejí, jen posedávají a sledují televizi.

Nepotřebujeme tyhle lidi. Chceme eliminovat slabé a neužitečné a zanechat jenom elitu. Chceme zvýšit a vylepšit kvalitu genetického kódu lidské rasy čistěním odpadků ze systém

A zachráníme prostředí a vytvoříme zcela nový přírodní ekosystém.

KAMENNÝ PRŮVODCE V GEORGII

Kamenný průvodce v Georgii má v sobě zakomponovanou filosofii 500 milionů lidí žijících na Zemi v harmonii se svým prostředím. Toto je jejich cíl. Oni vkládají eko-termíny.

NACISTÉ BYLI OCHRÁNCI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Lidé možná zapomínají, že nacisté byli zelení, co se týká ochrany prostředí a přírodních parků, všech těch věcí. Byli do ekologie opravdu nažhaveni. V Mein Kampfu Hitler napsal, že chce zotročit s nebělochy a pak je zabít. Je to tam.

Je to ta samá skupina, ti samí nacisti a stejná filosofie.

Dodatek: DAVID WILCOCK

( Fulford však nezmínil fakt, že po druhé světové válce byli špičkoví němečtí vědci převezeni do USA prostřednictvím projektu Paperclip. Důvodem bylo, že pokud by je nedostali do USA, padli by do rukou Sovětskému Svazu, což pro ně bylo mnohem

horší řešení. Je dobře zdokumentovaným faktem, že Prescott Bush byl jedním z hlavních bankéřů Hitlera, jeho blízký spolupracovník.

Ve třicátých letech 20. století vytvořil Prescott Bush se svými blízkými ,,finanční spiknutí´, které bylo namířeno ke svrhnutí americké konstituční vlády, aby zavedlo fašistický systém po vzoru Hitlera a Mussoliniho.)

CHTĚLI MALOU, ZOTROČENOU POPULACI, KTERÁ BY JE ROZMAZLOVALA.

Další věcí, kterou super elita tvrdila je: ,,Hej, jsme vážně výjimeční. Jsme vážně chytří. My jsme elita a měli bychom vládnout planetě jako Boží-králové. Budeme potřebovat asi 500 milionů otroků aby nás hýčkali, ale zbytek nepotřebujeme.“

A je to také o kontrole. Oni nemají kontrolu vymytých mozků ve velké části planety.

Uvědomili si, že nejsou schopni tyto lidi kontrolovat a tak si usmysleli, že je raději zlikvidují, než aby ztratili kontrolu nad planetou.

KABALA CHCE ABYCOM SE CÍTILI BEZNADĚJNĚ...A ODSOUZENI K ZÁHUBĚ

DW: Velká spousta lidí, co si o těchto věcech čte na internetu, většina návštěvníků stránek Jeffa Rense nebo Alexe Jonese mají v současné době pocit marnosti..

Zdá se, že všichni reagují tak, že všechny vlády světa, všechny země na světě… všichni v tom jedou.

BF: V tu chvíli se dostanou do pozice kontrolovaných. Snaží se lidi zprávou ochromit.

„Jo, to se děje, ale proti tomu se nedá moc dělat.. Je to nevyhnutelné“. Ale to prostě není tenhle případ.

DW: Můžete vysvětlit, proč tohle není ten případ?

KONTROLUJÍ POUZE ZEMĚ G 5... A PÁR KOMPLICŮ

BF: V současné době mají pod kontrolou pouze země G5.

DW: Které země to jsou?

BF: Itálie, Francie, Anglie, Německo a Spojené státy.

DW: To je všechno? Říkáte, že na ostatní země na světě již nemají vliv?

BF: Když se podíváte na země, které přijaly nový... myslím si, že možná mají i některé země jako je Honduras, Kolumbie a taková podobná místa.

VĚTŠINA ZBYTKU SVĚTA JE SOUČÁSTÍ ALIANCE

Pokud se podíváte na Africkou Unii, zjistíte, že vydali svojí vlastní měnu, která je krytá Kadafiho zlatem a tudíž tuto skupinu nepodporují. Nebo většina zemí v Asii. Rusko. Čína.

DW: A co evropské země jako Československo, Bulharsko, Rumunsko?

BF: Byly také na tomto setkání, které se konalo v Monaku na konci srpna.

PORADA 57 ZEMÍ, JAK PORAZIT KABALU

57 zemí přijalo pozvání od Švýcarska, aby prodiskutovali odstavení těchto lidí od financí a vytvoření mezinárodního finančního bojkotu proti kontrole G5.

DW: Tak to je neuvěřitelné sdělení, které jste právě řekl. Říkáte, že 57 různých zemí, včetně některých zemí z Východní Evropy...

BF: Byli tam také zástupci z Holandska a Kanady, chápeš jo?

DW: No páni: A co Jižní Afrika?

BF: Jo, samozřejmě také. Od té doby se přihlásilo více než 80 zemí.

STÁVÁ SE TO VEŘEJNÝM

Blížíme se k bodu, kdy se tyto zprávy dostanou na veřejnost. Bude to ve vysílání. Bude to ve zprávách, kdy to již nebudou moci déle skrývat.

DW: Proč už to nebylo sakra na veřejnosti dříve? Když umírají lidé a tito lidi se snaží předstírat mimozemskou invazi a to je další věc, kterou slýcháme, že se snaží udělat mimozemské 11/9, proč už se to neobjevilo na veřejnosti dříve?

BF: Vy si myslíte, že to nezkusili?

JE VELMI TĚŽKÉ PRORAZIT S PRAVDOU DO OFICIÁLNÍCH MÉDIÍ

Podívejte se, nabídl jsem svoji knihu k prezentaci na Berlínském knižním veletrhu: Jedenáct vydavatelů o ní projevilo zájem, včetně pěti velkých. Všichni ji vrátili nazpět se slovy, že jim bylo sděleno od svých šéfů, že tu nabídku nemohou přijmout.

DW: Ach.... (V každém případě prezident Dutton Books, divize Penguin, mne sám kontaktoval. Stěží někdo mohl dříve vidět knihu Zdrojové pole, nebo její obsah, do doby než by kniha vyšla)

BF: Jejich lidi chodili za všemi, se kterými jsem byl v profesionálním kontaktu a tvrdili jim, že jsem zešílel a že beru drogy. Musíme si uvědomit, že kontrolují všechna média. Je zde pět společností, které kontrolují lidi jako je Rupert Murdoch, Redstone a další. Mají své lidi ve všech televizních studiích, ve všech novinách, rádiích, hollywoodských studiích, všude na co si jen vzpomenete.

TOTO NENÍ GLOBÁLNÍ EKONOMICKÝ KOLAPS

DW: To znamená, pokud se jejich ekonomiky budou hroutit, mohou prohlásit, že se jedná o globální ekonomický kolaps.

BF: Ale toto v žádném případě není globální ekonomický kolaps

SEDM PROCENT SVĚTOVÉ EKONOMIKY ROSTE MIMO G 5

Opět, pokud se podíváte na veřejné statistiky, uvidíte, že pokud vyloučíte země G5, průměrný růst ve světové ekonomiky za poslední rok byl sedm procent!

DW: Svatá dobroto!

BF: Lidé jsou na vzestupu: Není to světová krize - je to krize mezi zeměmi kontrolovanými kabalou.

DW: Páni. Jsou to jenom země G5!

BF: Ano! Mrkněte se na statistiky. Vše je veřejně dostupné v záznamech. Musíte jenom vyhledat webové stránky vlády a podívat se na to.

VŠE JE DOSTUPNÉ VE VEŘEJNÝCH ZÁZNAMECH

Není tu nic z toho, co říkám, včetně plánu zabít 90 procent světové populace, co by nebylo ve veřejných záznamech. Vše je to v jejich vlastních spisech.

Máme bezpočet přiznání. Např. Werner von Braun, člověk zodpovědný za projekty Apollo, prohlásil na smrtelné posteli, že se chystají použít falešnou mimozemskou invazi jako záminku pro genocidu obyvatelstva..

To jsou šílený věci, které se dají doložit. Tihle lidi nemyslí jako normální lidi. Tuším, že to byl Herbert Hoover, vlastně J. Edgar Hoover, který prohlásil, když je konspirace tak velká, ovlivňuje mysl člověka, která je vyděsí a všechno popřou.

V každém případě, tito lidé směřují ke dnu. Měli jsme...

DW: (skočil do řeči) Je to tak. Před chvilkou jste řekl něco, co vypadá jako velká provokace.

ŘEKNĚTE NÁM VÍC O TOMTO MEZINÁRODNÍM SETKÁNÍM

Řekl jste, že se konalo setkání, tuším 57 zemí, že?

BF: Ano.

DW: A to proběhlo v Monaku?

BF: Ano. Bylo to na palubě lodi, která odplula do mezinárodních vod. Podle dvou svědků se tam ukázal i senátor Jay Rockefeller, který se pokusil toto setkání rozbít, ale byl vyhozen.

KABALA VYSLALA ČERNÉ VRTULNÍKY, ALE TY BYLY ZAHNÁNY

Dva černé vrtulníky se objevily nad lodí během shromáždění, ale byly v zápětí zahnány stíhačkami Harrier.

DW: Tyto černé vrtulníky byly Apache vybavené zbraněmi?

BF: Neznám detaily, ale jen vím, že tam byly dva vrtulníky, které představovaly nebezpečí, že použijí nějaký druh elektromagnetické zbraně proti lodi.

DW: Ach, jako skalární technologii nebo tak nějak..

BF: Jen vím, že byly zahnány dvěma stíhačkami Harrier.

DW: Páni!

BF: Vojenské stíhačky Spojených států.

ZABILI BY KAŽDÉHO JEN ABY UCHOVALI KONTROLU

DW: Pokud by uspěli s vrtulníky, co si myslíte, že by se tam událo? Všichni by prostě zemřeli?

BF: No, zabili by asi všechny představitele. Pak by řekli: ,,Hele, tady šéfujeme my a pokud se pokusíte jít proti nám, tak vás zabijeme.“ Tímto stylem to probíhalo od druhé světové války.

JAK BY MOHLI ZAMASKOVAT HROMADNÉ ZABÍJENÍ TAKOVÉHO ROZSAHU?

DW: Pokud by najednou zemřelo tolik významných lidí, nedošlo by k obrovskému mezinárodnímu incidentu, který by musel být vyšetřován?

BF:Podobným způsobem to již udělali dříve.Titanik byl potopen záměrně, aby se zbavili šesti set významných finančníků, kteří se postavili proti převzetí Federálního Rezervního Systému bankovnictví Spojených států.

DW: Páni.

BF: Přišli by s nějakým podobným příběhem popisující tragédii v Monaku a „normální lidi u televize“, tomu budou věřit! Bohužel, ale takhle to chodí.

SETKÁNÍ POTVRZENO ZE TŘÍ RŮZNÝCH ZDROJŮ

DW: Byl jsi na tomto setkání také ty, Bene?

BF: Ne nebyl, ale byl tam můj blízký kolega. Také jsem si to ověřil od dalších dvou lidí, kteří se tohoto setkání zúčastnili a nejsou ve spojení s mým kolegou.

DOSTALI SE NĚJACÍ ČLENOVÉ STARÉHO SVĚTOVÉHO ŘÁDU NA TOTO SETKÁNÍ ?

DW: A co lidé z Trilaterální komise, Bilderbergu, nebo Council on Foreign Relations?

BF: Byli záměrně zcela vyloučeni.

DW: Všichni bez ohledu, kdo je kdo?

BF: Bez rozdílu. Pokud byl někdo členem, nebyl mu umožněn přístup.

DW: A to je důvod, proč nebyl také vpuštěn Jay Rockefeller

BF: Přesně tak.

POLICEJNÍ ZÁTAH NA BILDERBERGERY

Pomatujete na setkání Bilderbergů, které se konalo letos v červnu ve Sv. Mořici ve Švýcarsku? Toto setkání mělo trvat do úterý, ale všichni účastníci museli hotel opustit již v neděli v noci, aby nebyli zatčeni.

BF: No, je to tak!

ČLEN ŠVÝCARSKÉHO PARLAMENTU BYL ZBIT, TAK PŘIVOLAL POLICII

Na setkání se pokusil dostat i švýcarský zákonodárce, nebyl vpuštěn a byl zbit. Šel na švýcarskou vládu a tam prohlásil „Jsem člen švýcarského parlamentu, ve své vlastní zemi mě zmlátí a vyhodí mě. To je nezákonné.“

Oni řekli: „Ano, půjdeme je zatknout.“ Všichni si museli sbalit kufry a v neděli v noci uprchnout, než by byli v pondělí zatčeni.

DW: To znamená, že by tam vtrhla zásahová jednotka.

BF: No jo. Složky policie.

DW: Správně.

BF:Bilderbergové byli vyhnáni, se staženým ocasem.

DW: Tomu se nechce věřit!

BF: Dostalo se to ven a všichni to vidí.

JAK MŮŽE TĚCHTO 80 ZEMÍ KABALU VLASTNĚ PORAZIT?

DW: Tak říkáte, že toto setkání v Monaku se konalo na lodi a byli tam zástupci 57 zemí. Řekl jste, že nyní již tuto smlouvu podepsalo 80 zemí. Můžeme se nyní dostat k nějakým detailům, proč je toto tak významné?

O čem jednali? Jak budou postupovat, když těchto pět subjektů - pět korporací ovládá světová média? Pojďme se tomu chvilku věnovat

JAKMILE NEBUDOU MOCI ZAPLATIT ZABIJÁKY, JSOU V KONCÍCH

BF: Oni nekontrolují světové peníze, chápejte. Pokud ztratí kontrolu nad najatými zabijáky, lidmi se zbraněmi, je to jejich konec.

VLASTENCI Z PENTAGONU PŘEVEZMOU MÉDIA OD KABALY

Věřím, že v daném okamžiku pošle Pentagon pravděpodobně lidi do vedení televize v USA Brzy uvidíte nové tváře a naprosto jiné příběhy vycházející z vaší televize.

DW: Toto je velice silné prohlášení.

NENÍ SNAD PENTAGON SOUČÁSTÍ PROBLÉMU ?

Jaká je souvislost s Pentagonem ve světle toho setkání 57 zemí? Nebyl každý v Pentagonu součástí skupin Bilderberg / Trilaterální komise ?

BF: Ne. Pentagon tam nebyl zastoupen členy Bilderberg / Trilaterální komise.

VĚTŠINA PENTAGONU PODPORUJE ALIANCI

DW: Jak velká část Pentagonu je na straně aliance?

BF: Slyšel jsem, že jen generálové, kteří v tom nejedou, to jsou chlápci jako generál Petraeus. Z toho, co jsem slyšel, stojí za touto skupinou většina členů generálního štábu.

DW: A co nižší úrovně hierarchie? Jako jsou třeba vojáci.

BF: Nižší úrovně jsou úplně naštvané. Podporují Rona Paula a vědí, že se tu dělá něco naprosto špatně.

DW: Mí vlastní lidé uvnitř mi řekli, že v armádě probíhá válka mezi těmi, kteří by zatýkali, uvězňovali a zabíjeli americké občany a těmi, kteří toto odmítají.

Většina odmítá tyto plány, zhruba 80 až 90 procent, z toho, co jsem slyšel. S takovou šancí nemůžete vyhrát bitvu.)

AMERICKÝ LID JE PŘIPRAVENÝ NA REVOLUČNÍ ZMĚNU

Průzkum veřejného mínění v USA ukazuje, že 87 procent Američanů nevěří Washingtonu. To vypovídá o současném mentálním stavu v Americe. A říkají: „Už nechceme tyhle šmejdy u moci.“Jsou naštvaní, ale nejsou si jistí, na koho by vlastně naštvaní měli být. Myslím si, že takto uvažuje většina Američanů. Vědí, že je něco špatně a že to něco má společného s Wall Streetem a Washingtonem. Neznají detaily, ale přejí si, aby někdo přišel a něco s tím udělal.

A to je to, co se také stane. Tito lidé půjdou do vězení.

NEOKONZERVATIVCI JSOU VŮDCI KABALY

A mohu vám prozradit, kdo jsou tito vůdci. Lidé jako Henry Kissinger, George Bush Senior, George Bush Junior, Donald Rumsfield, Paul Wolfowitz a Tony Blair. Všichni víme, co jsou zač.

DW: Takže tohle jsou neokonzervativci a jejich spojenci.

BF: Neokonzervativci je označení, které se pro ně používá. Je to ta skupina, která má šílený plán, že převezme světové zásoby ropy s celkovou kontrolu nad světem 21. století.

Víme, kdo jsou. Když odhrneme oponu, je to jako Čaroděj ze země Oz, uvidíte tam sedět starého muže, u řídícího pultu.

SPOUSTA MEDIÁLNÍCH SÍTÍ SE NEZDÁ BÝT PROSTŘEDNÍKY NEOKONZERVATIVCŮ

DW: (skočí do řeči) Dobrá, mnoho lidí by přiznalo, že Fox News a News Corporation by mohly být kanálem těchto chlapíků....v podstatě říkáte, že všechny média v Americe, tedy většina, je kontrolovaná těmito lidmi?

Proč potom všechny média nezní jako Fox?

NIKDY, NIKDY NEMLUVÍ PRAVDU O JEDENÁCTÉM ZÁŘÍ

BF: Kolik hlavních mediálních sítí a hollywoodských studií přišlo s pravdou o jedenáctém září?

DW: Dobrý postřeh.

BF: Zeptejte se sami sebe a pak pochopíte.

(Henry Makow nedávno zveřejnil nové svědectví od člověka uvnitř Hollywoodu, který objasnil, že všechny filmy jsou kontrolovány inspekcí a jsou schvalovány kabalou, aby se ujistili, zda podporují jejich program)

DW: Takže, vy byste řekl...

BF: (skočí do řeči) Podívejte, musím jít, ale to co říkám, je toto.

VÍME PŘESNĚ, KDO TY PENÍZE UTRÁCÍ

Našli jsme tuhle věc zvanou Global Collateral Accounts. Je to kódová kniha, která zobrazuje, kdo používal světové peníze od konce druhé světové války a z jakého důvody.

Nyní tyto záznamy máme.

MASIVNÍ POČET NOVÝCH INFORMÁTORŮ

Máme lidi, kteří opouštějí kabalu jako krysy, když skákající z potápějící se lodi. Máme svět, kde k nám přicházejí lidé s informacemi „Kdo je kdo“.

TOTO MŮŽE BÝT NEJVĚTŠÍ UDÁLOST ZA POSLEDNÍCH 2000 LET

Až se to stane, tak to bude podle mě největší věc od druhé světové války. Možná největší věc za posledních 2000 let.Něco uvidíme… starodávnou kabalu, která kontrolovala lidstvo prostřednictvím vražd, propagandy a úplatků možná tisíce let.

Skončí to. Bude to něco, co se v historii naší planety ještě nestalo. Bude to neuvěřitelné - v podstatě mluvíme o konci tyranie v Babylónském stylu.

DW: Páni!

BF: Takhle daleko to sahá.

VATIKÁN A SPOLEK SVOBODNÝCH ZEDNÁŘŮ TVRDÍ, ŽE TAJNĚ VLÁDNOU SVĚTU JIŽ OD DOB JULIA CÉSARA

Zajisté spolek Svobodných zednářů a Vatikán prohlašují, že v tajnosti kontrolovali věci již od časů Julia Césara.

DW: Páni. (Další způsob jak říci, že Římská říše opravdu nikdy neskončila, jen se stala více skrytou a tajnou k výkonu moci.

BF: Odjel jsem do Itálie. Setkal jsem se s nimi a oni se mě snažili otrávit. Nemysleli si, že bych se mohl od nich z Itálie dostat živý s informacemi, ale já to dokázal.

Dodatek: DAVID WILCOCK

( V té době Fulford prohláísil, že mu tihle lidi řekli o 25 920leté precesi rovnodenního cyklu. Zdědili proroctví, že výsledkem tohoto věku bude Zlatý věk, jehož účinky se začnou projevovat po roce 2012. Jsou velice nejednotní v tom, jak se toto proroctví naplní, jak popisuji ve své nové knize. Ale oni si toho byli vždy dobře vědomi, jako svého časového rozvrhu, který je důvodem, proč tak spěchají. Fulford se zde o tom nezmínil, ale jak Rockefellerovy tak Rothschildovy frakce jsou nuceny ustoupit a vzdát se kontroly nad těmito 80 zeměmi aliance.To byl také hlavní důvod, proč nebyli vpuštění žádní členové z Bilderbergu /CFR/ Trilaterální komise. Někteří vnitřní pracovníci odhalili, že již pracují na podmínkách kapitulace na velice vysoké úrovni a tento proces je pro ně vcelku nesnesitelný – spousta hádek a pošramocený ego.)

DW: Dobrá. Ještě pár rychlých otázek, abychom to uzavřeli.

KDO ZAÚTOČIL JADERNÝMI ZBRANĚMI NA ZÁKLADNY? BYLO TO SOUČÁSTI DOHODY V MONAKU?

Kdo, podle vašeho názoru, udělal podzemní základny? Kdo je odpálil a proč? Má to nějakou souvislost se setkáním v Monaku?

BF: Ano. Byli to „bílé klobouky Pentagonu“, kdo elitě řekl „nechcete přece zničit povrch planety a sami uniknout. Pokud se chystáte zničit povrch planety, budete také se svými rodinami zničeni. Neutečete!“

Dali jim zřetelně najevo, že nebudou moci spustit nějaký druh nukleárního holocaustu, který by jim prošel.

DW: Dobře.

Dodatek: DAVID WILCOCK

(Existují rozsáhlé důkazy o tom, že mimozemšťané jim nedovolí jaderně vyvraždit nevinné civilisty, i když se o to budou určitě i nadále pokoušet. Události jako Hirošima, Nagasaki a Fukušima jsou podstatně méně závažné v poměru s rozsahem toho, co by se mohlo stát při hromadném nukleárním útoku. Vzhledem k rozsahu, v jakém mimozemšťané vyřadili všechna jaderná aktiva starého světového řádu, je udivující, že kabala pokračovala v popírání a mysleli si, že budou jednou schopni je použít na nějaké významné úrovni.)

NYNÍ SE NEMAJÍ KAM SCHOVAT

Tihle lidé si vždy mysleli, že je základny jsou pro ně bezpečné. Ale v současné době není bezpečná žádná z nich.

BF: Ano. Mají své skleníky, svoje zásoby jídla a velkoplošné televize a také svou dodávku žen. Je to jako Dr. Divnoláska. „Schováme se v našich tunelech se svými mladými děvčaty, zatímco ostatní na povrchu zemřou.“

DW: Správně.

BW: „Poté vylezeme ven a převezmeme planetu a budeme se množit jak králíci.“ A to se nestane. Jasné?

NYNÍ MÁME PODROBNÉ MAPY A FILMY VŠECH JEJICH ZÁKLADEN

DW: Na svém blogu jste prohlásil, že někteří z vašich lidí, kteří byli v Monaku, mají podrobné mapy těchto podzemních základen. Vědí přesně, kde jsou. A byli ukázány z těchto základen záběry?

BF:Je to tak. Pentagon dal tyto důkazy světovým vládám, aby ukázal, „ano je to pravda, tihle šílení lidé plánovali zabít 90 procent lidstva.“ Světové vlády tyto informace mají.

JAK BY SE TATO UDÁLOST MOHLA STÁT A KDY?

DW: Dobrá, tak tedy můžeme předpokládat, že tyto události nastanou? Co by se tedy mohlo stát a kdy? Na co se díváme? Do čeho půjdeme? Co tomu bude předcházet?

BF: Je tu několik možností. Jedna z nich , kterou slyším nejčastěji a je podporována Pentagonem, je že se jedná o zákonnou žalobu, která by vedla k zatčení vrcholných představitelů kabaly.

WILCOCK VLASTNÍ SVĚDECTVÍ TOHO, CO OČEKÁVAT

DW: Moji vlastní informátoři očekávají, že dolar nemá daleko ke kolapsu, díky této koordinované mezinárodní snaze, bude následovat oficiální vyhlášení bankrotu americkou vládou. To by byla okamžitá předzvěst události.

Bylo mi řečeno, že lidé uvnitř zvažují sedm různým způsobů, jak by mohlo k tomuto kolapsu dojít. Všechny mají přijít v brzké budoucnosti, dokonce před koncem roku. Přesto si nikdo není jistý přesným načasováním a „okna“ se stále mění na základě nepředvídatelných událostí.

Dodatek: DAVID WILCOCK

(Nedávné oznámení bankrotu americké pošty nás velmi přibližuje tomuto okamžiku – jako jeden příklad.)

DOUFAJÍ V CHAOS

Jakmile nastane propad dolaru / bankrot vlády bude oficiálně potvrzen i veřejně/, očekává kabala nepokoje a sociální otřesy. Věřím, že až moc fantazírují o rozsahu a vážnosti toho, co se stane. Je to nepochybně vyrovnávací proces.

Členové kabaly zoufale doufají, že lidé půjdou proti sobě navzájem, protože je to jejich poslední naděje, jak si udržet kontrolu nad situací. Hrůzostrašné scénáře, o kterých jsem slyšel, se zdají být přímo neskutečné, hlavně díky tomu, že většina armády se obrátí na ty, kdo se pokusí ublížit veřejnosti jakýmkoliv způsobem. Některé technologie, které budou použity proti spiklencům, jsou vysoce utajené a vysoce efektivní. Většina lidí ani nebude vědět, že byli použity.

Tyto „zneškodňující“ události budou vskutku „střelbou do vlastních řad“ a Američané si nenechají vzít svoje zbraně a zlato.

HROZÍ BEZPROSTŘEDNÍ ZVEŘEJNĚNÍ? DVĚ PODZEMNÍ ZÁKLADNY NWO ZNIČENY 4.

Závěrečný rozhovor Davida Wilcocka s Benjaminem Fulfordem

UMÍSTILI VÝBUŠNINY POD ŘADOU DŮLEŽITÝCH MOSTŮ

Dostali se ke mně zprávy, že zasvěcenci kabaly umístili nálože k vyhození velkého počtu důležitých mostů a přistávacích drah. Jedním z hlavních důvodů je izolace různých zeměpisných oblastí, která by následně způsobila nedostatek potravin.

Samozřejmě za tento masivní útok by byli obviněni „teroristi“, kteří by udeřili na Ameriku v době pro ni nejtěžší.

Toto je jedna z těch nejpravděpodobnějších hrozeb, kterým bychom mohli čelit. Díky tomuto prozrazení se odhalil tento plán, který tudíž ztratil na požadovaném okamžiku překvapení.

V současné době velká část zasvěcenců dezertuje ze svých míst, a tak se naskýtá velká naděje, že většina, ne-li všechny výbušniny jsou nebo budou lokalizovány a odstraněny včas, pokud se tak již nestalo..

Nicméně se dá předpokládat, že ne všechny budou neutralizovány a tak mohou být všechny dálkově odpáleny pouhým stisknutím tlačítka.

KLÍČOVÉ ZÁSOBY BUDOU NEUSTÁLE DISTRIBUOVÁNY

Oni doufali, že by tento útok přivedl lidi k hromadné smrti hladem, k anarchii a chaosu.

Ať tak nebo onak, dokonce i se zhoršeným tranzitem, by se dodávky dostaly do míst, kde jsou potřeba a to soustředěným úsilím všech, včetně armády.

Celostátní Eisenhowerův systém byl vybudován k použití nouzových leteckých drah a je tak rozsáhlý, že nemůže být zničen.

A navíc také vrtulníky nepotřebují rozjezdové dráhy.

HROMADNÉ ZATÝKÁNÍ

Po oznámení oficiálního bankrotu a následkem šoku z mnoha detonací na mostech a přistávacích drahách bude okamžité následovat hromadné zatýkání.

To se bude týkat hlavně klíčových pracovníků všech tří složek vlády - senátorů, kongresmanů, soudců a také výkonných pracovníků.

Také se to bude týkat vrcholových struktur armády, tajných služeb, zbrojních firem, vrcholových mediálních magnátů, ředitelů korporací, představenstva Federálních rezerv, vrcholových finančníků a finančních subjektů „příliš velkých na krach“, atd.

Fulford tvrdí, že Pentagon nyní může tyto lidi umístit, aspoň dočasně, ve stejných „zadržovacích táborech“, které původně měly být použity proti americkým občanům.

„Karma je děvka.“

POKOUŠEJÍ SE NAJÍT ÚKRYT

Všichni na tomto seznamu se rvou o místo úkrytu. Základny poblíž Washingtonu DC a Denveru byly dost oblíbené, hlavně kvůli vhodné lokalitě.

Většina šéfů má v těchto prostorách zařízeny pohodlné osobně přizpůsobené místnosti s vlastními upomínkami, suvenýry s nostalgií

Řada těchto lidí přesunula svůj osobní majetek do údajně bezpečných zón v jižní Americe a doma v USA si ponechali jen minimum věcí.

ÚNIKOVÉ LETY

Bylo mi řečeno, že členové kabaly jsou připraveni na okamžitý letecký útěk. Piloti a letadla jsou neustále v pohotovosti 24 hodin denně.

Většina těchto pilotů však pravděpodobně dezertuje.

Mám také velmi dobré informace, že personál těchto bezpečnostních zón se již dohodl, že je vydá po příchodu na místo.

Piloti, kteří nedezertují, budou nepochybně ve smrtelném ohrožení, pokud se pokusí tyto lety uskutečnit.

Fulford také prohlásil, že se jihoamerické země se již dohodli na obsazení a zničení příletových zón.

MILION OKRADENÝCH DUŠÍ

Fulford dlouze mluvil na téma, kolik je zasvěcenců, kteří se strachují o svůj život. Jedná se přibližně o milion lidí.

Jezdili po celém světě a jejich cílem bylo koupit, vyžebrat, vypůjčit si, nebo ukrást jakoukoliv půdu, kde by se mohli ukrýt.

Potrestali ty země, které jim znemožnili přístup, a to pomocí zemětřesení a také klimatických zbraní. Například zemětřesení v Christchurch na Novém Zélandu následovalo poté, co bylo kabale upřeno užívání jejich bohatého nejjižnějšího ostrova.

Severní Korea je zatím první země, která zvažuje, zda kabale pomůže, ale tento vývoj událostí je poměrně čerstvý.

Kim Jong-Il jim pomůže pouze tehdy, pokud mu slíbí, že znovu ovládne Jižní Koreu. Dá se však předpokládat, že celý tento plán nemá naději v úspěch.

A nyní se vrátíme na zpět k zaznamenanému rozhovoru.

MOHOU SE SPOKOJIT S VÝBOREM PRO PRAVDU A USMÍŘENÍ

BF: Ale právě nyní probíhá snaha vyjednat dohodu.

Mezinárodní aliance říká „hele podívejte se, pokud zastavíte jaderný teror, pak vám možná odpustíme“.

Je to jedna z variant. Vzhledem k tomu, že se v tom angažuje tolik lidí, je lepší mít výbor pro pravdu a usmíření, než hromadu zatčených a popravených, chápete?

DW: Vy tedy říkáte, že tyto jaderné útoky na podzemní základny…

BF: Tvrdím, že buď bude zatčeno tisíce prominentů, počínaje lidmi jako je Henry Kissinger…, nebo dojde k dohodě a oni se objeví před výborem pro pravdu a usmíření, výměnou za jednorázové odpuštění.

KDY TO VYPUKNE?

DW: Máte časový postup ohledně toho, kdy by to všechno mohlo začít?

BF: No, je to válka. Kdo ví, jaké šílenosti nás ještě čekají…

Mohlo by to být ještě letos na podzim, nebo koncem příštího léta. Nezám přesný datum.

DW: Dobrá.

BF: Slyšel jsem, že se to blíží.

Dodatek: DAVID WILCOCK

(DW: Mé vlastní zdroje tvrdí, že kvůli masivní eskalaci hrozeb a zničení dvou podzemních základen, může tato událost přijít ještě před koncem roku.

Také přísně tajné dokumenty z r. 2008 uváděly jako dobu k plánované evakuaci Bílého domu z důvodu „mimozemské invaze“ prosinec 2011.

Tak aby bylo možné přerušit předem naplánovaný rozvrh, akce probíhají velmi rychle.)

ODVETA KABALY PROTI RUSŮM?

DW: Myslíte si, že nehoda ruského letadla, ve kterém cestoval ruský hokejový tým, souvisela nějak s touto válkou?

BF: Je to možné, ale obecně by se raději zbavili několika generálů, než hokejistů.

Vím, že došlo ke zřícení letadla na pobřeží Brazílie, které s tím pravděpodobně souviselo, ale o hokejistech nevím nic.

Dodatek: DAVID WILCOCK

(DW: Od zasvěcenců jsem se dozvěděl něco jiného. Slyšel jsem, že existuje spekulace, že zřícení ruského letadla byl odvetný úder.

Konkrétně mi bylo řečeno, že průměrný americký sportovní fanoušek je nadšený asi z jednoho procenta, oproti průměrnému ruskému fanouškovi, týkajícího se fandění svému hokejového týmu.

Proto tato havárie letadla byla kopancem do slabin ruského národa, což jim způsobilo emocionální a psychologický šok.

CO SE JEDNOU STANE, AŽ BUDE KABALA VE SKUTEČNOSTI PORAŽENA ?

DW: Dobrá. Mohl byste nám stručně vykreslit obrázek děje?

Budeme předpokládat, jakoby se to již stalo. Předpokládejme, že těchto 80 zemí dostane to, co chce.

Prostě popište situaci toho, co se stane, kam směřujeme jako planeta, a jak dlouho nám to tam bude trvat?

BF: Vše je o zdravém rozumu. Máme odborné schopnosti skoncovat s chudobou a zastavit ničení životního prostředí během jednoho roku, jen postrádáme intuici, či vůli to udělat. Také na místo falešné války proti terorismu, s cílem financování zbrojařských společností a to navždy, což je zcela nepřijatelné, máme možnost vytvořit obrovské globální kampaně k podpoře mírového řešení, jako protihodnotu k třetí světové válce.

A následně začneme lidem říkat pravdu o jejich historii, o které se jim tolik lhalo.

BUDE TO JAKO PÁD JAPONSKA NEBO SSSR, ALE MNOHEM LEPŠÍ

Začneme budovat nové instituce, které jsou spravedlivé, transparentní a meritokratické.

Kdokoliv může vylézt na pyramidu a dostat se až na vrchol, pokud je dost dobrý, dostatečně odhodlaný, na místo zděděné kontroly vládnoucích rodin.

Japonci prošli touto cestou na konci druhé světové války. Najednou jim bylo řečeno, že jejich císař není bůh a že válka vlastně neskončila vítězně. Brzy se to změnilo.

Je pravděpodobné, že tomu tak bude podobně.

Zeptejte se někoho, kdo prožil konec Sovětského svazu, jaké to bylo, a dostanete celkem dobrou představu o tom, co nás čeká.

Na rozdíl od konce Sovětského svazu nás nebude čekat utrpení a bída, ale období nebývalé prosperity a štěstí.

Ok. Musím jít.

DW:Bylo to super. Děkuji mnohokrát.

BF: Nashledanou!

KNIHA „PRŮZKUM ZDROJOVÉHO POLE“ SE STÁVÁ VELICE NÁPOMOCNÁ

DW: Tak končí náš rozhovor, ale nekončí novinky zasvěcenců, a tak mám pocit, že je důležité, abych se s vámi o ně podělil.

Dodatek: DAVID WILCOCK

Jeden zasvěcenec (insider) mi prozradil, že se dovídá o mé knize „Průzkum zdrojového pole“ od 2 - 3 různých „vysoce obeznámených“ lidí denně. Tito zasvěcenci v komunitě černých operací pracující proti kabale, na vysokém stupni utajení.

Jen tak pro objasnění, jsou to lidé, kteří běžně pracují s volnou energií, antigravitací, teleportací, cestují hvězdnými branami, časem a také s technologií dálkového vidění.

Jsou nadšeni, protože si touto cestou uvědomují, že „Průzkum zdrojového pole“ je vynikající shrnutí všech věd, které byly potlačovány, vědu kterou používají každodenně v práci.

Jsou si dobře vědomi důsledků této vědy, poté co bude zveřejněna lidstvu poprvé v historii Země.

Oni vidí, že tato kniha může pomoci k seznámení a urychlení informací směrem k veřejnosti mnohem více, než původně očekávali, a to s mnohem menším rizikem, nebo potížemi.

Nikdo se nemusí bát o svůj krk a riskovat atentát, jen proto, aby dostal pravdu ven, stačí jen doporučit lidem tuto knihu.

INOVATIVNÍ EMAILOVÁ KAMPAŇ BYLA JIŽ ZAHÁJENA

Byl jsem také informován, že tito zasvěcenci kupují 10 knih najednou a zasílají je doporučeně poštou s doručenkou, guvernérům, senátorům a kongresmanům.

Pokud příjem knihy „Průzkum zdrojového pole“ podepíší, potvrzují a nesou právní zodpovědnost za to, že jsou si vědomi jejího obsahu.

Zdá se, že asi polovina těchto knih se vrací nepřevzatých.

To naznačuje, že kniha „Průzkum zdrojového pole“ je již používána pro přípravu základu pro převrat odhalení… který může přijít mnohem dříve, než si většina lidí dokáže představit.

NEOČEKÁVAL JSEM, ŽE KNIHA „PRŮZKUM ZDROJOVÉHO POLE“ BUDE POUŽITA TAK RYCHLE

Zamýšlel jsem, že kniha „Průzkum zdrojového pole“ bude použita jako klíčový nástroj v procesu odhalení. Nicméně mě nikdy nenapadlo, že to bude provedeno tak rychle a důrazně.

Kniha byla vydána ve stejný den, kdy bylo zničeno druhé podzemní město. Nevěřím tomu, že by v tom byl záměr a předem vše naplánováno, ale je to synchronicita.

Libye byla také svržena ve stejný den. Mnoho lidí tvrdí, že to bylo čistě negativní, ale byl to pokus kabaly zastavit nový finanční systém Afriky ještě dříve, než začne platit.

Tak či onak, lidé mají Libyi spojenou s diktaturou.

Zemětřesení na východním pobřeží způsobilo prasknutí pyramidonu na vrcholku památníku ve Washingtonu, který praskl vertikálně uprostřed.

To je přesně to místo, kde by se v klasickém iluminátském symbolu nacházelo oko. Nedokážu si dost dobře představit, že tato konkrétní událost byla předem naplánována nebo že šlo o záměr zasvěcenců.

Obě tyto události se staly ve stejný den, je to přinejmenším udivující shoda.

POZITIVNÍ UDÁLOSTI SE NEUSTÁLE ZRYCHLUJÍ

Dnes ráno jsem uslyšel od dalšího zasvěcence, který má velké množství kontaktů mezi personálem rozvědky, centrálních bankéřů, vojáků atd.

Jeho specializace je snaha dostat volnou energii na veřejnost.

Tento článek nečetl, ani si nebyl vědom, že jsem uskutečnil rozhovor s Fulfordem. Přesto byl jeho materiál stejný, jen s novými aktualizacemi.

Zprávy od zasvěcence, který je přímo napojen na tzv. „bílé klobouky Pentagonu“, jsou mimořádně pozitivní, pokud jsou skutečně pravdivé.

PO DOHODĚ V MONAKU, NÁSLEDNÉ SETKÁNÍ V POLSKU

Před dvěma dny mělo toto mezinárodní uskupení 80 zemí důležité setkání v Polsku.

Je vidět, že o tomto setkání slyšel i Timothy Geithner, který se tam objevil osobně, ale byl mu vstup odepřen.

Tato zpráva pochází od vysoce postaveného mariňáka, který se tohoto setkání zúčastnil a vedl jednání k rekonstrukci financí.

Nemá cenu pochybovat o tom, že více informací se objeví na stránkách Fulforda v pondělí ráno, pokud se tato událost opravdu stala.

ČTYŘI TISÍCE ČLENŮ KABALY BYLO JIŽ ZATČENO

Vrcholný zdroj z Pentagonu prohlásil, že „asi 4000“ lidí pracujících uvnitř kabaly, pro úklady v zákulisí, bylo již zatčeno.

Nebylo uvedeno, kde byli zadrženi, mimo toho, že šlo o velmi vzdálené místo, které jim nenabízí žádnou šanci na útěk.

FORMÁLNĚ SOUHLASILI S KAPITULACÍ

Došlo k rozhodujícím jaderným útokům na podzemní města a k náhradním systémům kyvadlové dopravy.

Hromadná zatýkání již začala docela agresivně, ale oni jsou ještě „pod radarem“.

V důsledku těchto událostí nám bylo řečeno, že kabala nyní formálně souhlasila s kapitulací.

NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ KŘESEL NA PALUBĚ TITANIKU

Dokonce i uprostřed jejich kapitulace se stále pokoušejí prosadit některé ze svých cílů.

Nicméně v tuto chvíli se zdá, že se jedná o zoufalý akt marnosti, něco jako přesouvání křesel na palubě Titaniku.

Tento vysoce postavený zasvěcenec mi prozradil, že tři různí lidé „z vrcholu tohoto řádu“ potvrdili, že se kabala vzdá.

Také mi potvrdil, že jakmile se všechno zveřejní na veřejnosti, bude to neuvěřitelně historická událost, která značně omezí působení strachu na Zemi.

Časové okno je do jednoho měsíce. Jakýsi nezávislý zdroj řekl, že by k tomu mohlo dojít do dvou měsíců. Fulford říká, že by k tomu mohlo dojít příští rok v létě.

Nikdo skutečně neví, kdy se to stane, ale bude to největší okamžik v lidské historii.

V posledních pár letech jsem měl přes 100 prorockých snů, které mi říkaly, že se to stane.

Přeložil Gepe

Po rozhovoru mezi Davidem Wilcockem a Benjaminem Fulfordem a následnými poznámkami Davida Wilcocka , který tento rozhovor doplnil a uveřejnil na svých web. stránkách, došlo k upřesnění některých zpráv, které byly řečeny.

Ty nejdůležitější

Ve spolku je v současné době 87 zemí.

Setkání v Polsku byla zřejmá desinformace.

Na žádné základně nebyla objevena radioaktivita. Jakým způsobem došlo k útoku se zatím nepodařilo zjistit, ale poškození je natolik extrémní, že není šance zpřístupnit tato místa.

Tyto informace můžete předávat dalším lidem okolo vás, pro jejich další uvědomění a pomoc. Vše s láskou a dobrem ...

zdroj: http://www.pratele-nebe.cz/index.php/clanky-ze-sveta/330-80-zemi-sveta-vytvorilo-alianci-proti-intrikam-stareho-svetoveho-radu

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře