Klimatická zmena:

Rýchlosť globálneho otepľovania pokračuje nezmenenou rýchlosťou. Skôr sa zdá, že jeho rýchlosť sa v posledných rokoch mierne zvýšila, ak sa započíta aj otepľovanie oceánov v hĺbke 700-2000 metrov (Physics Letters A).

Arktída stratila asi 50 % svojho objemu od roku 2007. Nathan Currier vymenováva 11 zosilňujúcich spätných väzieb, ktoré urýchlia globálne otepľovanie. Ak budeme chcieť zabrániť zmiznutiu letného plávajúceho ľadu a nekontrolovateľnému rozbehnutiu týchto spätných väzieb, bude potrebné použiť geo-inžinierstvo (Huffington Post)

Rýchlosť nárastu hladín svetových oceánov je najrýchlejšia za posledných 10 000 rokov. Tvrdí prof. Harvardovej univerzity Jerry Mitrovica, jeden zo svetových odborníkov na rast hladiny svetových oceánov. (Skeptical Science)

Počet prírodných katastrof narastá na všetkých kontinentoch. Najviac v Severnej Amerike, podľa posledných údajov najväčšej poisťovacej spoločnosti Munich Re. Škody spôsobené prírodnými katastrofami narastajú aj po započítaní faktorov ako je rast popupácie, či rast HDP. (USA Today)

Klimatické modely predpokladajú pokles globálneho výskytu tropických cyklónov za posledných 228 rokov. (Geophysical Research Letters)

Úbytok arktického ľadu prispel k dramatickému otepľovaniu Grónska a zmenám počasia v Európe a severnej Amerike. Úbytok ľadu v Arktíde prispel v častejšiemu výskutu tlakových výší nad Grónskom, daždevejším letám v Anglicku, a častejšiemu výskytu blokujúcich udalostí nad Európou a severnou Amerikou. (Geophysical Research LettersGuardianArctic News)

Ekonomický kolaps:

Grécka nezamestnanosť vrástla 35. mesiac za sebou. V súčasnosti prekračuje 25 %. (ZeroHedge)

Najzadlženejšou krajinou na svete nie je Japonsko, ale Írsko. Celkový dlh Írska, podľa poslednej správy MMF predstavuje viac ako 1200 % HDP, "najlepšie" je na tom Kanada, z dlhom "iba" 292 % HDP (ZeroHedge):

USA zvýšilo vládny dlh v prvý deň fiškálneho roku (1. októbra) o viac ako 93 000 000 000 dolárov. Je to viac, ako vzrástol americký dlh v rokoch 1776 až 1941, vrátane útoku na Pearl Harbour (CNS News).

Španielsku klesol rating (S&P). Nachádzajú sa iba jedno pásmo nad špekulatívnym ratingom. Je niekto prekvapený? Pri ďalšom znížení ratingu sa Španielsku dramaticky predraží požičiavanie, ktoré je už teraz na neudržateľnej úrovni. (FinWeb).

Nasledovať bude Taliansko a Francúzsko. (ZeroHedge)

Ropný zlom:

Ťažba tekutých palív v septembri mierne vzrástla audržuje sa na 90 miliónoch barelov denne. (Stuart Staniford)

Obnoviteľné zdroje:

Výroba elektromobilov má 2-násobnú uhlíkovú stopu ako výroba klasických automobilov. Potrebujete najazdiť približne 250 000 kilometrov, aby ste znížili uhlíkovú stopu v porovnaní s autami so spaľovacímotorom. Táto elektrina tiež musí pochádzať z nízko-uhlíkových zdrojov. (Guardian, pôvodná štúdia tu.) Je teda zrejmé, že elektromobily v Číne narobia viac škody, ako osohu...