Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Historie totalitních snah o manipulaci populace pomocí Fluoru

V 50. letech začaly vlády světa spekulovat o tom, jak by nepříliš drastickým způsobem, ale přitom účinně a trvale dokázaly masově manipulovat chováním a myšlením lidí. Bylo testováno mnoho způsobů, které byly tajeny. Ale jeden způsob se vládami paradoxně naopak veřejně propagoval dokonce natolik, že celému projektu byla vytvořena celosvětová podpůrná zdravotnická propaganda, která dodnes propaguje tyto ideály. Jaký?

  • historie-totalitnich-snah-o-manipulaci-populace-pomoci-fluoru

Jde o fluorování. Fluor je prudce jedovatá látka, jedovatější než olovo. Už pouhých 0,3 gramů spolehlivě zabije dospělého člověka. V menších dávkách pak vyvolává v těle otravu, křehnutí kostí, rakovinu a celou škálu dalších nemocí. Fluor je ale také základní složkou ,,léků,, ovlivňujících myšlení, které se používají zejména v psychiatrii. A to je důvod, proč vlády světa doslova s fanatickým úsilím začaly verbovat občany, aby do sebe všemožnými způsoby polykali fluor.
Sami jistě znáte reklamy na fluorem obohacené výrobky – i u nás je v obchodech prodávána fluoridovaná sůl, mléko, ale také již tolik vžité rady zubařů, že fluor nám vlastně pomáhá proti zubnímu kazu, což ale dosud nikdo spolehlivě nepotvrdil. Proto si dnes máme čistit zuby pastou s fluorem a jen jakoby omylem poté se slinami polykat skromné dávky fluoru. Vrcholem propagandy bylo, když 22. června 1969 Světová zdravotnická organizace přijala rezoluci, která nařizovala vládám ve světě, aby začaly fluorovat svoji vodu. Ano, každý člověk měl pít z kohoutku vládou garantovaný a doporučený jed (promiňte - ,,lék,,). Opravdu věříte tomu, že celé to divadlo bylo děláno jen kvůli boji proti zubnímu kazu? Tak pak byste měli něco vědět...
Fluor byl zaveden poprvé v nacistickém Německu během nejtvrdších dní II. světové války v koncentračních táborech. Zde zahynuly miliony lidí z důvodu nemocí, hladu a brutality, vedle které byly na denním pořádku i bestiální zdravotnické pokusy a podávání všemožných léků a chemických látek. Nacisté se snažili vytvářet mezi vězni atmosféru strachu a nalezli snadnou metodu, jak ovládat chování táborových vězňů. Opakované dávky fluoru totiž postihují mozek, pozvolna narkotizují a činí člověka labilním. Hitler proto nařídil v koncentračních táborech vymývat mozky přidáváním fluoru do dodávek vody. Fascinováním z účinků této látky byl po II. světové válce tentýž fluor používán i ve vodě v ruských komunistických táborech. Když byl ještě v první polovině 40. let Hitler přesvědčen o svém vítězství, rozjel výrobu fluoru ve velkém i pro zásobování civilních zdrojů pitné vody v německé říši.
Takže pokud jde o úctu k dějinám, myslím si, že se ,,nemáme,, za co stydět, protože celý svět šel po válce ve stopách ideálu Adolfa Hitlera, když se začalo s masovým zaváděním fluoru do zdrojů pitné vody. Ke konci II. světové války vyslala vláda USA špičkového vědeckého odborníka Charlese Perkinse, aby prozkoumal techniky hitlerovského ovládání mysli. Ten ve své zprávě vládě USA poté tyto fakta potvrdil a mimo jiné uvedl: ,,Když se nacisté pod Hitlerovým vedením rozhodli napadnout Polsko, vyměnil si německý a ruský generální štáb vědecké a vojenské projekty, plány i personál a ruští komunisté se poté začali zabývat projektem masového ovládání lidí skrze přidávání fluoru do vody, neboť tento projekt zapadal do plánů na rozšíření komunismu do celého světa." Vědec Charles Perkins také prohlásil: ,,SKUTEČNÝM ZÁMĚREM FLUOROVÁNÍ VODY JE SNÍŽIT ODPOR LIDÍ VŮČI NADVLÁDĚ, OVLÁDÁNÍ A ZTRÁTĚ SVOBODY."
Jenže USA už tehdy nehledalo důkazy proti Hitlerovým zločinům, ale vlastní účinný způsob ovládání mysli lidstva. Vždyť i největší hitlerovská továrna v Německu na výrobu fluoru – I.G.Farben ve Frankfurtu, která zásobovala koncentrační tábory, se již dříve spojila s americkými koncerny s vládními zájmy USA. USA už tehdy investovaly do fluorové propagandy milionové sumy. A za zmínku rozhodně stojí, že když ke konci II. světové války Spojenecká vojska bombardovala veškeré továrny hitlerovského Německa, továrny na výrobu fluoru, včetně I.G.Farben, zůstaly naprosto nedotčeny, a to údajně z nařízení nejvyšších míst v americké vládě, která dala příkaz, aby se všem těmto budovám vyhnuli. Proč? A proč dostali nacističtí vědci a lékaři, vraždící fluorem lidi v koncentračních táborech, azyl v USA, když se díky americkému vládnímu projektu ,,PAPERCLIP,, vyhnuli poválečným tribunálům pro válečné zločiny? Je toto nějaká spravedlnost? Záměr byl nechutnější, než by kdo čekal.
Americká vláda investovala, stejně jako stovky států, obrovské sumy do propagandy fluoru, který se měl tak vetřít do lidského povědomí i praktického života. Tvrdilo se tehdy, že fluor prospívá zubům, což možná do určité míry lze vědecky podložit. Ovšem připadá vám logické, proč náhle po válce investoval celý svět miliony dolarů do boje proti zubnímu kazu, zatímco zde nebyl vyřešen problém hladomoru, nemocí, včetně rakoviny, ale i zoufalé chudoby? Snad nevěříte tomu, že to vše učinily vlády druhořadým jen pro naše zdravé zoubky?
Přestože je fluor prudce jedovatá látka, propaganda tvrdí, že v malých dávkách prospívá zubům. Avšak stejný fluor, který polykáme v tabletách od lékaře, nebo si s ním čistíme zuby, je také hlavní složkou jedu na krysy. Přes propagandu se stále ozývaly desítky vědců a organizací proti tvrzení o prospěšnosti fluoru, ale byly vždy záhy doslova umlčeny. Úřední razítka a vládní doporučení pak jen posílila důvěru naivních občanů ve fluor.
V 50. letech však začalo masové fluorování pitné vody (prosím nepleťte si fluor s chlorem, chlor samozřejmě do vody patří). Fluorování pitné vody bylo onoho 22. června 1969 nařízeno všem státům Světovou zdravotnickou organizací. USA se tohoto ujaly okamžitě, mnohé státy v Evropě, které však do tohoto vlaku naskočily, fluor zase rychle odmítly vzhledem k nepříjemným statistikám, nulovým účinkům a neefektivnosti. Jenže mocná ruka tajné vlády a propaganda udělali své a tak se voda začala fluorovat po celém světě včetně USA.
Americký Národní ústav pro dentální výzkum (NDIR) se však ocitl v trapné situaci. Nezávislá analýza jeho zprávy z roku 1988, která se zabývala údaji o chrupu 39107 amerických dětí, prokázala, že ve skutečnosti neexistuje prakticky žádný rozdíl v počtu zubních kazů u dětí s vodou fluorovaných a nefluorovaných oblastí. Navíc fakta jsou mnohem horší, podle zprávy American Assotiation of Poison Control Centers (AAPCC) se v rozmezí pouhých pěti let 1984 – 1989 jen v USA otrávilo 20132 lidí fluorem. Taková jsou tedy fakta.
Fluorování vody není nic jiného než násilné podávání ,,léků,, celé společnosti. Je to pozvolná otrava organismu, ale hlavně požadovaná kontrola vědomí a chování obyvatel, neboť vodu z kohoutku pije každý.
Odtajněné dokumenty z USA potvrzují, že armáda věděla o nepříznivých účincích fluoru na lidský mozek již v roce 1944. Ale to byl záměr. Už koncem roku 1967 odebíralo fluorovanou vodu 72 milionů občanů USA.
Fluorování pitné vody je doslova vodou do mlýna totalitním systémům, ať už skrytým nebo egocentrickým. V Československu se začala voda fluorovat v roce 1958 – 1962 ve městech Tábor a Písek. To byly první testovací města. Jejich občané se staly doslova pokusnými králíky v dávkování tohoto jedu. Následovalo Brno a do roku 1973 byla voda v Československu fluorovaná v podstatě ve všech větších městech a sítích zásobující ostatní obce.
Ve vládních dokumentech a odborných publikacích se uvádí, že fluorování pitné vody skončilo v Československu v březnu roku 1988 a od té doby se v tom na našem území údajně nepokračuje. Ale věříte tomu?
V Praze bylo fluorování vody zahájeno 18. února 1975. Ale už rok předtím, v únoru 1974, byl pro fluorování vody hygienikem schválen a Národním výborem v Praze potvrzen fluorokřemičitan sodný, přestože byl tehdy podle platných předpisů zařazen mezi jedy. Stačilo jedno razítko a jako zázrakem se z jedu náhle stal ,,lék,,. Zajímavé, že? Vláda po celou dobu věděla, že je nám do pitné vody přidáván jed, její snahy nevedly k zabránění tomuto zločinu, ale k utajování pravdy a rozšiřování falešné propagandy o blahodárných účincích fluoru. Je pravda, že v březnu 1988 Ministerstvo zdravotnictví přikázalo zastavit fluorování pitné vody, dokud se neobjasní škodlivost fluoru (trochu pozdě nemyslíte?). Jenže například Magistrát hl.m. Prahy povolil teprve v září 1995 zrušení fluorování pitné vody v Praze 4 Podolí.
Ředitel Výzkumného ústavu stomatologického v Praze Otakar Krejsa v roce 2001 prohlásil: ,,Byla to metoda poměrně drahá a nebrala ohled na to, že každý člověk by měl mít právo svobodně rozhodnout, zda chce fluor konzumovat, či nikoli." Místo fluorizace vody Ministerstvo zdravotnictví nyní propaguje potraviny s umělým obsahem fluoru – sůl, mouka, mléko, minerální vody, tablety s fluorem, aj...
Pokud úřady neklamou, v současnosti nám z kohoutku v České republice neteče fluorovaná voda, není pro to ostatně ani legislativní podklad. Ale ve světě se fluoruje s plným nasazením stále dál. Ale ještě chci něco zmínit. Propaganda fluorování v Československu byla velmi násilná. Lékaři přijížděli do škol ládovat dětem neznámé léky, protože by jim to rodiče u lékaře nikdy nedovolili. Doslova šokem však jsou naprosto lživá, až zločinná čísla, kterými se vláda oháněla v oblasti dávkování fluoru v Československu. V oficiální učebnici pro lékařské fakulty z roku 1980, které Ministerstvo školství schválilo pod číslem: 24 698 / 78-31 ze dne 23.8.1978 se píše následující... Smrtelná dávka fluoru u dospělého člověka je zde uvedena 3,5 až 5 gramů, zatímco ve skutečnosti je u dospělého smrtelná dávka už 0,3 gramů. Dále zde vláda naší vlasti schválila, že pro dítě je smrtelná dávka 1 gram (což je asi 7 zubních past). Ale dnešní čísla hovoří o 0,1 gramu (a 1 zubní pastě). Takže naše vláda veřejnosti nejen lhala, ale vystavovala ji doslova smrtelným dávkám, které by porazily i slona. A tragédií je, že tyto informace léta sloužily a možná slouží dodnes našim budoucím lékařům v lékařských fakultách. Tak to je, přátelé, ta propaganda o našich zdravých zubech. Nechává vás to klidnými? Mě tedy ne.
Nic jsme si nezadali s nacistickými tvůrci fluorového média. Přestože mnohé státy chápou zločinný podtext fluorování vody a některé se tomu vzepřely, ostatní až fanaticky fluoru využívají, ale i zneužívají. Přitom Americký úřad pro potraviny a léky považuje fluor za neschválenou látku, o jejíž nezávadnosti nebo účincích neexistují důkazy. Tentýž úřad také potvrdil, že fluor vůbec není nezbytnou složkou výživy, jak nám vládní propagandy neustále tvrdí.
Ve Velké Británii pije fluorovanou vodu kolem 5,5 milionu obyvatel. Obsah fluoru, který vláda přidává v Británii do vody je 1,5 ppm. A to i přesto, že by jeho koncentrace ve vodě neměla přesáhnout 0,5 ppm. Ale pozor. Podle zprávy Floridské mezinárodní univerzity stačí už 0,45 ppm roztoku fluoridu sodného ke zpomalení reakcí člověka. Podle odborníka na fluor I. E. Stephese, bývalá britská premiérka, Margaret Thatcherová, v polovině 80. let zvětšila rozpočet na fluorování v Severním Irsku, což nebylo způsobeno náhlou starostí o zuby tamnějších obyvatel, ale snahou zkrotit zdejší lid, který žádá odtržení od Velké Británie.
Fluor, jak je známo je základní složka psychiatrických a zklidňujících a sedativních léků. Vězni v koncentračních táborech byli fluorem neustále udržováni v mentální pasivitě, aby neprotestovali a poslouchali příkazy bez dotazů. Až zase půjdete do obchodu nakoupit nějaké jídlo, dobře se podívejte na jeho složení, v dnešní době si nemůžete být jisti ničím.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře