Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Dnešek je dnem globalizace – v Assisi papež sjednocuje všechna náboženství a členské státy OSN přijaly deklaraci o pomoci uprchlíkům

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Dnešek je dnem globalizace – v Assisi papež sjednocuje všechna náboženství a členské státy OSN přijaly deklaraci o pomoci uprchlíkům

Po třiceti letech probíhá další mezináboženské setkání v Assisi a papež František vyzval věřící, farnosti i církevní sdružení, aby úterý 20. září prožili jako Den modliteb za mír.

 

 

 • dnesek-je-dnem-globalizace-v-assisi-papez-sjednocuje-vsechna-nabozenstvi-a-clenske-staty-osn-prijaly-deklaraci-o-pomoci-uprchlikum

 

Toto úterý se vydám do Assisi na setkání modlitby za mír, po třiceti letech od onoho historického setkání, které svolal svatý Jan Pavel II. Vybízím farnosti, církevní sdružení i jednotlivé věřící celého světa, aby tento den prožili jako Den modlitby za mír,“ řekl papež během nedělní modlitby Anděl Páně.

„Dnes máme zapotřebí míru více než kdy předtím uprostřed této války, která je všude ve světě. Modleme se za mír! Podle příkladu svatého Františka, muže bratrství a mírnosti, jsme všichni voláni vydat světu mocné svědectví svým společným nasazením za mír a smíření mezi národy. V úterý se tedy všichni spojíme v modlitbě. Každý ať si udělá čas, kolik může, aby se modlil za mír. Celý svět společně,“ řekl také František.

 

Setkání představitelů náboženství a kultury, které je nazvané „Žízeň po míru. Náboženství a kultury v dialogu“, probíhá v Assisi již od neděle. Celkem se jej má zúčastnit 511 představitelů devíti náboženství, 12 tisíc poutníků a četní zástupci kultury a vědy, mimo jiné 5 laureátů Nobelovy ceny: severoirská katolička Mairead Maguire, aktivista proti minám Jody Williams a symboly Arabského jara Tawakkul Karman, Hassine Abassi a Amer Meherzi

Program celého setkání měl mít tuto dnešní závěrečnou část:

16.00 Na různých místech proběhne modlitba za mír; křesťané z různých církví se pomodlí v dolní bazilice sv. Františka

17.00 Po modlitbě v bazilice vyjdou křesťané na přilehlé náměstí, kde se setkají se zástupci jiných náboženství a zaujmou místo na náměstí

17.15 Závěrečná ceremonie

Pozdrav arcibiskupa Domenica Sorrentina

Poselství:

 • svědek války
 • patriarcha Bartoloměj
 • zástupce islámu
 • zástupce židovství
 • patriarcha japonského buddhismu
 • Andrea Riccardi, zakladatel komunity Sant’Egidio

Proslov papeže Františka. Četba Výzvy k míru, která bude předána dětem různých národností. Chvíle ticha za oběti válek.

(zdroj).

Jan Pavel II., Assisi 2011, více foto zde 

Mezináboženská setkání v Assisi – první uspořádal Jan Pavel II. před třiceti lety

První se konalo 27. října 1986 a poté bylo několikrát na tomto místě a mnohokrát na jiných místech podobné setkání opakováno ve světovém i lokálním měřítku.  Hostitelem byl Jan Pavel II., pozváno bylo přes 130 náboženských představitelů, kromě křesťanů přijali účast též židé, muslimové, hinduisté, buddhisté, animisté, severoameričtí Indiáni a představitelé jiných pohanských kultů. Zúčastnily se vůdčí osobnosti židů a muslimů, i dalajláma.

Některým z představitelů nekřesťanských náboženstvím byly k modlitbám nabídnuty prostory katolických kostelů, kontroverze vyvolalo odstranění kříže a jeho nahrazení soškou Buddhy na oltáři v kostele sv. Františka.

Tento projekt Jana Pavla II. má od začátku spoustu kritiků (viz např. odkazy zcela dole zde), vzniklo pro něj i označení „Nové náboženství Jana Pavla II“ . V souhrnu jde ale o to, že Jan Pavel II. položil základy ke sjednocení všech náboženství a pracoval tedy pro globalizační zájmy.

A zde nepovažuji za náhodu, že právě v době, kdy byl naplno spuštěn proces perestrojky, pádu komunismu, rozpadu SSSR a všeho, co bylo předstupněm současné uprchlické vlny a ukončování vlivu USA, ve Vatikánu zasedl právě papež „globalista“, navíc přicházející ze země, kde vše začalo hnutím „Solidarita“.

Po 30-ti letech, v průběhu kterých byly evropské země stále více zbavovány především ekonomické nezávislosti (a kdy žádné zemi nebylo umožněno vystoupit – viz např. Řecko) a po kterých se Evropa stala dostatečně integrovanou (přesnější je ekonomicky vazalskou),  byla spuštěna uprchlická vlna. A křeslo ve Vatikánu obsadil papež, který ve sjednocování náboženství jde dál,než Jan Pavel II – zatímco křesťané se již prakticky denně potýkají s hrozbami islamismu, papež František uprchlíkům myje a líbá nohy.

Newyorská deklarace členských států OSN k řešení migrační krize

Členské státy OSN chtějí společně chránit práva uprchlíků a migrantů a jejich životy a sdílet odpovědnost v době rozsáhlého pohybu lidí v celosvětovém měřítku. K tomu se zavázaly v Newyorské deklaraci pro migranty a uprchlíky přijaté na dnešním jednodenním summitu věnovaném výhradně řešení migrační krize. Vrcholná schůzka se uskutečnila na okraj zasedání Valného shromáždění OSN.

V deklaraci se státy mimo jiné zavazují zahájit jednání o uspořádání mezinárodní konference k uzavření globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci v roce 2018. Rovněž slibují vyjednat směrnici o přístupu k migrantům ve zranitelném postavení. Do roku 2018 hodlají také dosáhnout dohody o spravedlivějším sdílení odpovědnosti vůči uprchlíkům.

„Dnešní summit je průlomem v našem společném úsilí reagovat na výzvy lidské mobility,“ reagoval generální tajemník OSN Pan Ki-mun. Díky přijetí Newyorské deklarace bude podle něj „více dětí chodit do školy, více pracovníků bude moci legálně hledat práci v zahraničí a nebudou tak vystaveni libovůli pašeráků“. „Více lidí si bude moci vybrat, jestli se po ukončení konfliktů a vytvoření bezpečného prostředí vrátí domů,“ uvedl Pan Ki-mun.

Předseda Valného shromáždění Peter Thomson řekl, že na základě závazků států bude podporovat další proces k vytvoření globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a globálního paktu o uprchlících a že bude na členské státy naléhat, aby si udržely ty nejvyšší ambice při řešení současné situace. „Osudy milionů uprchlíků a migrantů závisí na nás,“ upozornil.

V souvislosti s požadavkem deklarace zahájil generální tajemník globální kampaň pod názvem Společně: respekt, bezpečí a důstojnost pro všechny, která je reakcí na vzrůstající xenofobii. Lídry států vyzval, aby kampaň podpořili a společně se zasadili za práva a důstojnost všech, které okolnosti donutily opustit domov a hledat štěstí jinde.

Hlavní body Newyorské deklarace

Newyorská deklarace je vyjádřením politické vůle světových státníků chránit životy, bránit práva a sdílet odpovědnost na globální úrovni. Členské státy se jasně zavázaly, že se budou zabývat problémy, kterým čelíme nyní a budou se podílet na přípravě světa na budoucí výzvy. Jaké jsou závazky států? Mimo jiné:

 • Chránit lidská práva všech uprchlíků a migrantů a to bez ohledu na jejich status. Zahrnuje to např. práva žen a dívek a podpora jejich plného, rovnoprávného a smysluplného zapojení do hledání řešení.
 • Zajistit, že všechny děti (bez ohledu na to zda se jedná o uprchlíky nebo migranty) budou mít zajištěn přístup ke vzdělání v horizontu několika měsíců po příjezdu do hostitelské země.
 • Předcházet a potírat sexuální násilí a násilí založené na genderu uprchlíků a migrantů.
 • Poskytovat podporu státům, které zachraňují, přijímají a na svém území poskytují útočiště velkému počtu uprchlíků a migrantů.
 • Najít cesty k ukončení detence dětí za účelem určení jejich migračního statusu.
 • Odsuzovat xenofobii proti uprchlíkům a migrantům a podporovat globální kampaň OSN, která je právě proti xenofobii a rasismu namířena.
 • Posílit pozitivní dopad, který migranti mají na ekonomický a sociální rozvoj v zemích, které je přijaly.
 • Zlepšit humanitární a rozvojovou pomoc v zemích, které jsou současnou krizí nejvíce zasaženy.
 • Realizovat celkovou reakci na rozsáhlý pohyb lidí, která bude vycházet z nového rámce založeného na odpovědnosti členských států, občanské společnosti a organizací systému OSN.
 • Najít nový domov pro všechny uprchlíky, které UNHCR určila jako potřebné pro přesídlení a rozšířit příležitosti pro uprchlíky pro přesídlení do jiných zemí např. prostřednictvím programů mobility nebo program; pro vzdělávání.
 • Posílit globální řízení migrace začleněním Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) do systému OSN.

Zdroj Informační centrum OSN v Praze a zde

Shrnutí

Ač obě události vyznívají bohulibě, především po třiceti letech se opakující mezináboženské setkání v Assisi je potvrzením, že jak proces sjednocování všech náboženství, tak migrační vlna, nejsou ničím spontánním, ale naopak cílevědomě řízeným procesem. I přesto by obojí mohlo vyznívat bohulibě, kdyby ovšem v prvním případě nešlo o předstupeň ke zrušení všech náboženství a k zavedení jednoho celosvětového – marxismu.  A kdyby tento proces, jdoucí ruku v ruce s migrační vlnou, nebyl likvidační směrem ke kulturám, tradicím a identitám jednotlivých národů tak, aby jeho výsledkem byla jednolitá šedá masa, pro kterou už označení „lidstvo“ možná nebude platit.

Věřících je mi líto – náboženství právě potvrzuje, že je pouze tím nejrafinovanějším prostředkem, jak lidstvo zmanipulovat napříč hranicemi (neplatí pro ty věřící, kteří k víře v Boha nepotřebují žádné doktríny). A pokud jde o migrační politiku – závěrečný bod přijaté deklarace zní: „Posílit globální řízení migrace“… Diví se někdo, že evropští politici jedno říkají a jiné dělají? Ke shrnutí obojího mě napadá věta, kterou jsem kdysi četla v jednom komentáři (a cituji, tak, jak byla napsána) : „Ľudia, vy neviete, kto proti Vám stojí! Tu pomože iba osobnosť typu Ježíša alebo Putina“.

A úplně na závěr ještě jednou video Jana Pavla II. a Assisi z roku 1986:

Tak takový to máme dnes den. A a to mi nevyšlo vložit ještě dnešní globalistický projev Obamy v OSN – když tak doplním anebo vložím samostatně, prozatím je pod titulkem „Ti, kdo staví zdi, za nimi nakonec skončí sami“ zde.

-Pozorovatelka- 20.9.2016

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 demonratsia@azet.sk 2016-09-22 23:43
Tento argentinsky rabin sa riadi Babylonskym Talmudom(63 knih a tidice traktatov-komen tarov k Talmudu), a nie Bibliou! Je to dalsi chazar na Petrovom stolci,po Monticellim, Wojtylovi a Ratzingerovi... Zrejme Posledny rabin "papezom",Peter Rimsky...Vedie Rim a katolikov do zahuby...Aj tak je to len zidomurarska loza drzana na klamstvach a podvodoch...Vat -i-Can, Slnko ako Vat a Tav, a Can ako Had a Drak,zena-Mliec na draha,takze Slnko zoradene s Ciernou dierou v Mezopotamii Mliecnej drahy-ohnutej bohyne nebies cez nebesku klenbu...Maria, matka vstkych bohov...

Facebook komentáře