Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Mayská proroctví o konci světa v roce 2012 mohou znamenat gigantickou změnu podnebí (+dokument "Rok 2012 - Mayská proroctví a kruhy v obilí")

  • mayove
Gigantická změna podnebí, která by mohla přijít právě po roce 2012, byla předpovězena v Mayských proroctvích, byla rovněž potvrzena odbornými studiemi z oboru glaceologie a paleoklimatologie - Mayská proroctví o gigantických změnách se mohou týkat rovněž gigantických změn podnebí na všech místech planety.

Na základě zkoumání Mayského kalendáře a mayských proroctví se zdá, jakoby byli Mayové sledováním klimatu doslova posedlí

Mayové byli pravděpodobně klimatem přímo posedlí. Vypadá to, jakoby všechny cykly začínaly a zároveň končily velkou klimatickou změnou - abychom viděli do budoucna, musíme se podívat na to, co se stalo na konci minulého cyklu. Jaká událost se odehrála v minulosti a podle Mayů se odehraje i v budoucnosti ?

Profesor Lonnie Thompson zkoumá dobu, kdy zanikl poslední Mayský svět - jeho práce může značně poodhalit i tajemství Mayských proroctví o roku 2012

Paleoklimatolog ze státu Ohio profesor Lonnie Thompson zkoumá, co se událo se změnami klimatu před 5200 lety, kdy zanikl poslední Mayský svět. Práce profesora Lonnie Thompsona by mohla přinést odpovědi na to, čeho se Mayové na konci tohoto cyklu obávali. Tuto odpověď chce nalézt v ledovci Kelkaya, která je ukryt hluboko v peruánských andách. V roce 1974 navštívil profesor Lonnie Thompson toto místo více než třicetkrát. Cílem jeho práce je studování ledu tohoto ledovce, který jako jediný pravděpodobně zanechal čistý otisk klimatu po tisíce let. Možná, že se právě zde nalézá odpověď na Mayská proroctví. Záznamy v ledu tohoto ledovce umožní díky své kompaktnosti a neporušenosti studium toho, co se s klimatem dělo před pěti tisíci let s maximální odchylkou pěti let.

Vrchol ledovce Kelkaya, který zkoumal profesor Lonnie Thompson, nese důkazy o gigantických klimatických změnách, které předpověděli Mayové a které byly experimentálně potvrzeny vědecky

K patě vrcholu ledovce Kelkaya trvá značně složitá a namáhavá cesta fyzicky zdatným jedincům tři dny. Pata ledovce se nachází zhruba ve výšce 5600 metrů nad hladinou moře. Kelkaya je největší tropický vrcholový ledovec na Zemi, který se nachází přímo nad amazonskou pánví. V současné době ledovec Kelkaya výrazně ustupuje. V roce 1974 měla plocha zmrzlé vody rozlohu zhruba 56 km2 a v roce 2011 má zhruba 35 km2, takže ztratil více než 1/4 své velikosti na ustupuje stále rychleji. Ústup ledovce Kelkaya postupně odkrývá možné tajmství toho, co Mayové mohli pokládat za konec Světa. Práce profesora Lonnie Thompsona, zdá se, odhaluje to, co mohlo zničit poslední Svět před 5200 lety; událost, o které se mnoho odborníků domnívá, že by se mohla v roce 2012 a 2013 zopakovat.

Mayské texty a mayský kalendář spolu s poznatky moderní vědy prokázaly, že před 5200 lety došlo k výrazné změně podnebí na celé planetě

Před 5200 lety byla plošina, na které se ledovec nachází přikryta značnými přívaly sněhu, který tak zároveň jakoby pohřbil veškerou vegetaci. Oblast zde byla úrodná, spíše bažinatá s hustým porostem a najednou ji pokryl led takřka přes noc - jednalo se o velmi náhlou událost nejen z klimatického hlediska. Z pod okrajů ledovce vystupují téměř nedotčené fragmenty rostlin. Profesor Lonnie Thompson pomocí radiokarbonové metody prokázal, že tyto rostliny jsou staré právě 5200 let, z období konce posledního Mayského Světa. Mnoho z rostlin ukrytých pod ledovcem se nachází v růstové poloze, což znamená, že byly zasypány ledovou pokrývkou zcela nečekaně v průběhu snad i několika dní.

Gigantická změna podnebí, která nastala před 5200 lety podle Mayského kalendáře byla prokázána i pracemi profesora Thompsona

Rostliny byly pohřbeny pod desítkami metrů sněhu náhle přibližně v době, kdy zanikl poslední Mayský svět. Druhy rostlin napovídají, že v oblasti, kde se ledovec nachází muselo být kdysi mnohem tepleji, než je tomu dnes a to, co se stalo se muselo stát velmi rychle, aby to všechny rostliny bez rozdílu pohltilo. Podle profesora Lonnie Thompsona byla změna natolik dramatická, že změnila zcela celé zemské klima a podnebí. Věděli Mayové o této události a je to právě ona, která je popisována v Mayské mytologii ?

Nečekaná změna podnebí, ke které došlo během několika hodin zastihla přírodu nepřipravenu

Co znamenala gigantická změna podnebí pro polostrov Yucatan, kde Mayové žili? Náhlá událost se pravděpodobně velmi rychle projevovala na různých místech planety. Lze se tedy domnívat, že bude možné nalézt jasnější souvislosti mezi Mayským kalendářem a tím, co se událo před 5200 lety. Ötzi, muž z ledovce, který byl nalezen v roce 1951 v Rakouských Alpách, je také 5200 let starý. V současnosti jsou k dispozici záznamy z mnoha kultur - Mayský kalendář, hinduistický kalendář - všechny potvrzují, že se něco ve velkém měřítku na planetě dělo. Jednalo se o něco, co se dělo na úrovni nejen klimatické, ale zejména na úrovni kulturní. V podstatě můžeme říct, že vždy existovala úzká souvislost mezi změnami klimatickými a mezi změnami kulturními. Tyto úzké vztahy můžeme sledovat napříč celou lidskou historií.

Klimatické změny a kulturní změny jdou ruku v ruce se změnami kulturními a tento trend můžeme sledovat napříč celými lidskými dějinami

Profesor Lonnie Thompson podniká každoročně cestu k ledovci a neúnavně odebírá vrty vzorky. Studie těchto vzorků přinášejí aktuální informace o klimatických změnách, které probíhaji na Quelkai. Vzorky ledu jsou po rozřezání pečlivě uloženy a převezeny do Ohia na měření izotopů, chemického složení a složení prachu. Takovým způsobem jsou vědci schopni stanovit klima téměř pro každý rok, dá se říci, že je umí číst podobně jako letokruhy stromů.

Práce profesora Lonnieho Thompsona je naprostým vědeckým unikátem. Profesor se totiž domnívá, že je velmi důležité sledovat a vyhodnocovat klimatické změny, které jsou unikátně zapsány právě na místech, jako je ledovec Quelkaya. Pokud dáme do souvislosti klimatické změny a vzestupy či pády kultur v minulosti, budeme lépe připraveni na budoucí události. Nalezneme odpověď na to, co vlastně Mayové předpokládali, že se stane v roce 2012.

Mayská proroctví vycházejí z cyklického chápání času a cykly v pádech lidských kultur naznačují, že Mayové a tedy i Mayská proroctví se zakládají na reálných pozorováních a zkušenostech

Zdá se, že výsledky práce profesora Thompsona a profesora Maloofa, dáme-li je do souvislosti, naznačují, že k velkým klimatickým změnám došlo právě tehdy, když Mayům jeden svět skončil a druhý začínal v cyklu 5200 let. Tato událost se, jak profesor Lonnie Thompson zdůrazňuje, projevila v nesčetných paleontologických nálezech na celé planetě. Je obtížné si myslet, že by si Mayové dovedli představit dnešní svět s populací čítající více než 6,4 miliard lidí, spotřebu fosilních paliv či znečištěné ovzduší a změny ve složení atmosféry, avšak jisté je, že právě v současné době prožíváme značné změny v celkovém podnebí na celé planetě. Tato globální klimatická změna by mohla být díky tomuto působení o mnoho více devastující než podobná, kterou Země zažila právě tehdy, kdy končil poslední Mayský Svět.

Staří Mayové vnímali čas jako cykly, které se stále železnou pravidelností opakují

Staří Mayové vnímali čas jako cykly, které se stále železnou pravidelností opakují. K přírodě chovali posvátnou úctu a snažili se skloubit pozemský život s tokem životní vesmírné energie. Mayové věděli, že pokaždé, když svět skončil, jednalo se o jeden a tentýž příběh a věděli, že se tento příběh bude opakovat. Profesor Adam Maloof procestoval čtyři kontinenty a ponořil se do hlubin poznávání mayských tajemství a možná je to právě on, kdo zjistil, co mohou Mayská proroctví znamenat.

Je obtížné si přiznat, že změna klimatu, která se udála před 5200 roky se shoduje s velkou přesností s dobou, kterou označuje Mayský kalendář

Je velmi provokující, že náhlá klimatická změna, která se prokazatelně udála před 5200 lety se naprosto přesně shoduje s dobou, kterou označuje Mayský kalendář. Je pravděpodobné, že Mayská kultura zažila výraznou klimatickou událost, která se stala součástí jejich mýtů i kalendáře, a tedy i proroctví Mayů o konci jednoho Světa v roce 2012. Na základě uvedených faktů lze očekávat v blízké budoucnosti výrazné klimatické změny, které možná povedou k zániku naší civilizace a zrození nového, lepšího světa. Zdá se, jakoby to bylo lidstvo samo, které naplňuje starodávná mayská proroctví.

zdroj

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře