Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

K roku 2012

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • mayove
Bylo řečeno již mnoho slov o převážně katastrofických scénářích týkajících se data 21. 12. 2012. Nekonformní badatel p. Erich von Däniken svými publikovanými, poznatky z nichž velkou část dnes konečně uznává i vědecký svět, nejenže poodhalil roušku tajemství původu člověka, zpochybnil mnoho zažitých polopravd o jeho původu a dávné historii lidstva, ale vyprovokoval mnoho dalších k hledání pravdy o dávné historii.

Jejich práce je velice cenná pro poznání, i když většina z nich nešla vlastní cestou, ale jako odrazový můstek použila práce Zacharia Sitchina. Výjimkou z Českých badatelů je profesor Vladimír Liška, jehož dílo mohu doporučit s poznámkou, že je tematicky rozmanité a každý si v něm muže nalézt to, co jej zajímá. Velmi významnou práci odvedl Tim Wallace-Murphy v jeho, knize Rex Deus a dalších, v nichž odhaluje rodovou linii od raného Egypta do 18 století n/l mající světovládné choutky. Ještě zmíním Hancocka, který se zabýval prehistorickými kresbami v temných jeskyních, které jsou starší jak 12 tisíc let a pátral po jejich vzniku a dospěl k překvapujícím závěrům.

Vše začalo rozklíčováním Mayského kalendáře a písma. Vědomosti tehdejších mayských učenců jsou i pro současnou vědu záhadou a často šokující. Vždyť asi před dvěma lety vědečtí pracovníci doznali, že Mayský kalendář je nejdokonalejší a nejpřesnější jaký kdy byl člověkem stvořen.

Tady si dovolím poznámku, že oficiální věda je řízena světovládnou klikou, ta také určuje její směr i to co se bude na školách vyučovat. Například mnoha biology popíraná Darwinova teorie o vývoji druhů a přesto se této axiom vyučuje stále stejně. Například se tvrdí, že člověk postupným vývojem vznikl z opice druhu blízkého šimpanzovi a jako důkaz je uváděno používání primitivních nástrojů při získávání potravy. S tímto tvrzením musím nesouhlasit, sám jsem při svých cestách byl svědkem zvláštního chování vrány při rozbíjení ořechu. Jelikož vrána má křídla a ne horní končetiny, do kterých by mohla uchopit nějaký nástroj, svůj problém vyřešila brilantně. Uchopila ořech do zobáku, vylétla na trolejové vedení, kde se usadila, zamířila a ořech pustila na koleje, to opakovala tak dlouho až se ji povedlo ořech rozbít a pak jej na zemi začala konzumovat. Malý důkaz, že i vrána používá mozek a umí řešit problémy. Tak by klidně Darwin mohl říci, že člověk pochází z vrány a toto podat jako nezvratitelný důkaz, ale opice je fyzicky člověku bližší. Indicií k popření Darwinovy teorie je mnohem více, ale to není tématem tohoto večera.

Zpět k r. 2012, ale nejdříve mně dovolte malou poznámku. Nikdo soudný nikdy nemůže říct, že něco neexistuje jen proto, že se s tím nesetkal, nebo o tom nic neví. Například aura - energie vyzařovaná lidským tělem - můžu tvrdit, že to není jen proto, že ji nevidím, já ji nevidím, přesto je, ale v posledních letech se vyrojilo podvodníků, kteří tvrdí, že vidí vaši auru tolik, že se s nimi setkáváte téměř všude a často vám říkají - vaše aura tady, nebo tady má takovou barvu a to signalizuje takovou a takovou nemoc, ale mohu vám pomoci, když si koupíte ......... bla, bla. Lidi apeluji na vás, na váš vlastní rozum a nenechte se zmanipulovat a strašit. Není neslušné, když pojmete podezření odmítnout dále takového člověka poslouchat. To se týká i všelijakých věštců, guru, kontaktérů s jinou civilizací. Ne, že neexistují, ale je jich pouze hrstka. Vždyť kolik bylo v lidské historii skutečných proroků, osobně uznávám pouze Sibylu, mám k tomu vážný důvod. Ještě dodávám, že jsem dost pragmatický, přesto jsem na sobě poznal něco mimo realitu - jiné vnímání a viděl na obloze něco nevěrohodného. Dodnes lituji, že jsem zíral tak, že jsem to ani nevyfotil, spolucestující, kterého jsem na to upozornil, doslova zcepeněl a zeptal se co to je, ale já dodnes vím jen, jak to vypadalo, nic víc. Když vám to povím, neuvěříte a nemám důkaz.

Nikdo nemůže říci, zda a co se bude dít, protože poslední světová katastrofa se udála přibližně 12 500 let před naším letopočtem a to potopa světa zmiňovaná i v bibli, ale to bylo napsáno z důvodu, který se dnes nazývá propaganda.

-Je na zemi tak letitého pamětníka? Ne!

-Existují nějaké záznamy té katastrofy časově autentické? NE!

-Jediné o co se lze opřít jsou mýty dávných národů celého světa, které o potopě vypráví, a nejen já jsem přesvědčený, že mýty které jsou vědeckými pracovníky zatracovány, mají racionální jádro a nejde o smyšlenky.

PLANETA NIBIRU často zmiňovaná ve spojení s datem 21. 12. 2012 s údajnou dobou obletu 3600 let je proto záhada. Mýty o ní hovoří jako o jistotě a spojení Mayského kalendáře a NIBIRU inspirovalo mnohé autory k napsání dramatických scénářů knih, videí a filmů. Dodnes, necelých 9 měsíců před 21. 12. 2012, nebyla taková planeta spatřena a i kdyby byla jen poloviční proti udávané velikosti nutně, by musela být viděna i prostým okem. Ale jsou tu mýty z celého světa, zejména Sumerské texty, které o planetě Nibiru hovoří a jsem přesvědčen, že mají racionální jádro. Nibiru by se měla zjevit relativně náhle, proti směru oběhu planet sluneční soustavy a navíc směrem od slunce, to by protože se má přiblížit to odpovídalo jejímu nečekanému objevení se.

Není to však tak jednoznačné, jak by se mohlo po těchto několika větách zdát. Tento rok je přesto velice výjimečný právě s koncem Mayského kalendáře, který končí 21. 12. 2012 současně s koncem věku = Platonovým rokem. Stáváme se svědky času, kdy země protkne galaktický rovník, s tím je spojených více událostí. Dojde k trojímu zatmění slunce a dojde z našeho pohledu k seřazení planet ke středu galaxie. To, je nejasnější část galaxie, to proto, že čím vice ke středu galaxie tím větší hustota planet, jejich vzájemné působení na sebe svým magnetizmem vydá obrovské množství energie, jejíž část je světelná energie, proto viditelná prostým okem. Jsem přesvědčený, že se mohou objevit i energie nám zcela neznámé, proto není možné ani odhadnout jejich působení na planetu zemi, můžou a nemusí k zemi doslova vystřelit neznámý planetoid či jinou vesmírnou potvoru. Zejména tady nelze nic předvídat. Vždyť více poměrně velkých nebeských těles, které se v posledních letech prohnali dosti blízko země, bylo zjištěno, až když se od země vzdalovaly, protože se přiblížili směrem od slunce a tudíž nebyly spatřeny dříve. Ke katastrofě způsobenou takovou srážku může dojít každým dnem či hodinou a nikdo z nás si s tím nedělá těžkou hlavu, tak je zbytečné se strašit planetou Nibiru.

Na slunci v tomto období budou probíhat také změny, dojde k jeho přepolováni, to se děje v pravidelných 11 letých cyklech, ale v tomto roce astronomové předpokládají navíc mimořádně velké sluneční erupce dlouhé periody mnoha 11 letých cyklů. Může se stát, že slunce vyšle k zemi neobvykle velkou dávku záření takzvaně elektromagnetickou bouři, která nejenže způsobuje polární záři - krásný světelný efekt a tato může být nebývale silná a to tak, že ji bez problému uvidíme v našich zeměpisných šířkách, ale zřejmě způsobí plošné výpadky dodávek elektrické energie a také výpadky telekomunikačních zařízení, což nejvíce pocítí bezdrátové komunikace. Může také dojít k poškození, až zničení satelitů čehož se obává i NASA. Další důsledek by mohl být, vzhledem k tomu, že bankovní systém je dnes závislý na počítačích zhroucení současného finančního trhu, ke kterému, jak mnozí dobře víte, musí stejně dřív nebo později dojít.

Od slunce nám v tomto období hrozí snad největší nebezpečí. Velmi důležitou roli v tom hraje zrychlující se posun zemského severního magnetického pólu směrem k Rusku, v posledních letech je to kolem 70 km ročně a to je dost významný posun. Naproti tomu se v jižním magnetickém pólu utvořila trhlina a magnetické pole země slábne, což je dost významný faktor vzhledem k tomu, že magnetické pole země chrání veškerý život na zemi před škodlivým kosmickým zářením, což ve spojení se slunečními erupcemi by mohlo mít neblahé následky.

Ve spojení popsaných událostí může také dojít k přepólování zemských pólů, což se v historii země už několikrát stalo, to je ověřeno geology ze stavby krystalů starých hornin. Přepólovaní, zemských pólu sebou může přenést ve spojení s mimořádnou sluneční aktivitou a již zmiňovaném seřazení dramatické změny na zemi. Můžou se probudit super vulkány, které dle odborníků jsou připraveny k explozi a zřejmě čekají na nějaký impuls, aby spustili svou ničivou sílu, můžou nastat zemětřesení nám nepoznané velikosti a to může způsobit obří vlny cunami, které svojí ničivou sílu přenesou hluboko na pevninu. Něco takového pravděpodobně způsobilo potopu tehdy známého světa. Nesmíme zapomínat, že přímořské oblasti byly oproti podhorským mnohem více zalidněny a proto se hovoří o potopě světa. Některé kontinenty mohou zmizet pod hladinou moří, jiné se naopak vynoří viz. Bájná Atlantida. Exploze super vulkánů by mohla, být jeden z faktorů změny klimatu, co v minulosti způsobil vyhynutí dinosaurů, ale i v tomto panují rozpory.

MŮŽE SE UDÁT MNOHO DRAMATICKÉHO, ALE TAKÉ SE NEMUSÍ UDÁT VŮBEC NIC ZLÉHO, NEBO......

Hodně se hovoří k věku Vodnáře o vstupu do jiné dimenze i Mayové ke svému konci kalendáře hovoří jako o konci věku, teda jedné epochy lidstva a uvádí, že lidstvo se může vydat na cestu duchovní.

Hodně jsem se zabýval možností změny myšlení. Je jisté, že se majitelé bankovního systému, Rockefellerové a další, kteří ve skutečnosti vládnou světu svou mocí a majetkem se tak snadno nevzdají a kdo by jim majetek mohl odebrat, když to jsou oni, kdo financují armádu a zbrojní průmysl, to rozhodně ne na obranu míru a demokracie jak vykřikují jejich sluhové v médiích do světa. Armádu a zbraně financují proto, aby si uhájili jejich nezměrný majetek, ba dokonce ho ještě rozšiřovali a udrželi svou téměř neomezenou moc nad každým člověkem. Prosím - laskavě si uvědomte, že téměř všechny národní vlády na světě jsou pouhé loutky, za jejichž provázky tahají majitelé bankovního sektoru světovláda Rockefellerů a spol.

Zdánlivě maličko odbočím, ale je to nutné pro chápání dalšího - člověk s vysokou inteligencí využívá kapacitu mozku z 8%, tak proč je mozek tak zdánlivě zbytečně veliký, vždyť by tak bezdůvodně zatěžoval krční páteř. To nemohla udělat příroda sama, protože příroda ze své podstaty je velice úsporná a každý živý organizmus vybavila tím, co nezbytně potřebuje k životu a pojednou u člověka by byla tak rozhazovačná. To nějak neladí, ovšem změní se to okamžitě, pokud jsme ochotni přijmout myšlenku, že člověk je uměle stvořen genetickou manipulací, na což je mnoho skrytých odkazů i v bibli. Dále je o stvoření člověka nad rámec tohoto pořadu.

Zůstanu u mozku

Jistě znáte termíny telepatie, telekineze, paranormální jevy - rozšířené, nebo pokud chcete jiné vnímání. To je možné za změny chemických dějů v mozku, které vznikají při různých situacích, nejčastěji při stresu, nebo po požití určité drogy v poměrně přesném množství k hmotnosti člověka. (oficiálně byly tyto pokusy zakázány) změnou chemizmu mozku se otevírají další jeho oblasti, při kterých se změní vnímání však po odeznění toho, co tento stav nabudilo, se vše vrací do normálu.

Je několik teorií proč nemůžeme kapacity mozku zcela využít. Na dosud uvedených informacích jsem si vytvořil myslím dost reálnou hypotézu, jak by mohlo dojít k celkové změně myšlení celé lidské populace.

VE STŘEDU GALAXIE vzhledem k vysoké hustotě planet jsou energetické síly, o kterých lidstvo nemá dosud ani tušení, v prostoru největšího soustředění energie je černá díra. Energetický potenciál je tak silný, že pohlcuje i světlo - energii o vlnové délce, která nám umožňuje vidění, odtud název černá díra. Však když hmotu a energii pohlcuje, musí ji také vyzařovat a to oběma směry, jinak by jedna část vesmíru byla zahlcena hmotou a energií a druhá část by byla zcela pustá. To by narušilo rovnováhu vesmíru natolik, že by se zakrátko musel zhroutit a vidíte - tato rovnováha je neměnná miliardy let i přes to, že hvězdy zanikají a jiné se jinde urodí.

Máme tu energie známé i neznámé tekoucí všemi směry a na tom faktu je založena moje hypotéza.

V OBDOBÍ KOLEM 21. 12. 2012 MŮŽE NA ZEMI DOPADAT I VLIVEM SNÍŽENÉ OCHRANY MAGNETICKÉHO POLE ZEMĚ NÁM, DOSUD NEZNÁMÁ ENERGIE, KTERÁ UVOLNÍ ZABLOKOVANÉ CHEMICKÉ PROCESY V MOZKU A TÍM UMOŽNÍ ČLOVĚU VYUŽÍVAT MOŽNÁ I CELOU JEHO KAPACITU.

To bude skýtat člověku zatím netušené možnosti. Například vzájemná komunikace na dálku bez potřeby komunikačního zařízení je při umění využití kapacity mozku pomocí telepatie reálná a cestování vesmírem, které je dnes omezeno nejen technikou, ale vzhledem ke vzdálenosti jiných hvězd pro člověka takový jaký je téměř vyloučeno by nejspíše bylo také možné, proč ne, když to dokázala neznámá civilizace, která člověka stvořila, tak by to měl člověk také dokázat.

Pokud nacházím v bibli zrnka pravdy a vezmu v potaz slova, utvořme člověka podobě své, tak návštěvníci museli mít fyzické dispozice a vzhled nám blízký. Jak by ale překonávali tak obrovské vzdálenosti, na zemi pobýt několik desetiletí a mít dost času na návrat, vždyť mohli být z hvězdné soustavy vzdálené i několik set světelných let, kdo může s jistotou říci, že byly z nejbližší hvězdy.

Potom by taková cesta musela být téměř vyloučená a přece tady byli. Jak je to možné.

Vzhledem k jejich vyspělosti na všech úrovních to docela dobře mohlo probíhat následovně.

S patřičným náskokem vyslali k zemi své dopravní prostředky řízené nejspíše strojem s umělou inteligencí, stroj snese bez poškození mnohem větší zrychlení než lidská bytost. Následně se vybraní návštěvníci odhmotnili v jakousi energetickou substanci, a v té podobě se přemístit na oběžnou dráhu země třeba za několik týdnů, energii také zrychlení neublíží. Když dosáhly svých mateřských lodí na oběžné dráze země, opět se zhmotnili do podoby nám blízké. Můžete někdo něco takového zcela vyloučit a podat nezvratitelné důkazy, že to tak nemohlo být?

Konečně pokud jejich civilizace nezanikla, s velikou pravděpodobností nám vše vysvětlí nejlépe sami. Ve všech mýtech světa se hovoří o jejich slibu návratu a takto vyspělá civilizace určitě sliby plní.

Může také období kolem data 21. 12. 2012 kolem nás projít, aniž by se cokoli změnilo, což osobně považuji za nejhorší variantu, ale kdo ví.

zdroj: http://berossos.blog.cz/

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Facebook komentáře