Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

JAK SE FALŠUJÍ VOLBY!

Papiere chodia zabalené v plastovej fólii a mohli by byť vopred predkúžkované a ošetrené nejakou chemikáliou tak, že krúžky nie je vidno.

  • jak-se-falsuji-volby
Po otvorení vo volebnej miestnosti ich volič prevezme, za plentou okrúžkuje, vloží do obálky a potom vhodí do urny. Tento proces by mohol zabezpečiť – pri použití správneho papiera, obálky aj pera – že po nejakom čase chemikália vyprchá a pri sčítaní už vidno iba predvolené krúžky. Problém nastáva vtedy, ak „nedisciplinovaní" voliči použijú svoje perá. Ak zakrúžkujú inú ako predvolenú voľbu, tak lístok je – samozrejme – neplatný.
 
Tieto papiere by mohol dodávať aj „navrhovať„ nejaký subjekt za oceánom – a dodacie lehoty sú preto dlhé. V takom prípade už teraz by mohli byť natlačené naše výsledky, ba dokonca aj v kontajneri na lodi, takže nejaký scientológ už môže vedieť, aké má šance na uspenie v demokratických voľbách.
 
Členovia volebných komisií sa už aj prestali pri zrátavaní hlasov čudovať tomu, že voliči volia akýmsi divným spôsobom. Vyzerá to tak, že ráno volia jeden subjekt, pred obedom druhý, poobede tretí, potom štvrtý, atď.
 
Hlasovacie lístky po vysypaní z urny sú totiž nahromadené na sebe v takýchto zhlukoch.
 
Tento opis podáva skúsenosti malej skupiny ľudí, ktorá venovala svoj čas na hľadanie vysvetlenia. Či tomu veriť alebo nie je vyložene vecou každého za seba. Ale ak pôjdete voliť, jednu vec môžete urobiť určite – svoj hlasovací lístok po označení odfotiť. Dnes má každý telefón fotoaparát. Ktohovie, možno porátaním fotografií nakoniec zistíte úplne iné počty, ako budú tie oficiálne.
 
https://www.tartaria.sk/pravda-dnes/ovplyvnovanie/614-volte-uz-zvolenych

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře