Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Elitní spolky V.

Hodnocení uživatelů:  / 0
twitter
elitni-spolky-v

Komparace elitních spolků v oblasti vzájemného propojení

K provedení komparace slouží komparativní metoda dle B. Říchové. Metoda zkoumá vzájemné propojení vybraných elitních spolků prostřednictvím analýzy jejich členů. Komparace je založena na zpracování dat o jednotlivých účastnících organizací a zjišťuje, zdali jsou jedinci členy pouze v jedné organizaci nebo se jejich jména objevují zároveň i na seznamech dalších popsaných spolků.

Metoda tímto způsobem prověřuje propojenost těchto spolků a případnou intenzitu tohoto propojení. Ke komparaci jsou vybrány spolky dle tří kritérií: 1) členové organizace disponují vlivem na společnost, ať už politickým, obchodním, vzdělávacím nebo mediálním; 2) organizace realizuje alespoň jednou ročně setkání, které je pro veřejnost nepřístupné a je zakázáno pořizování audio a video záznamů těchto shromáždění; 3) cílem organizace je nějakým způsobem působit na světové dění (ŘÍCHOVÁ, 2002).

Elitní spolky (IV.)

Hodnocení uživatelů:  / 0
Elitní spolky (IV.)
Elitní spolky 20. století Popis dějin bankovnictví a moci bankéřů rozprostírající se po celém světě byl pro vznik následující kapitoly o elitních společnostech nutný, jelikož tyto společnosti vzniklé [...]

Elitní spolky (II.)

Hodnocení uživatelů:  / 0
Elitní spolky (II.)
Evropa: mezinárodní bankéři a jejich vliv Postupem času, jak se finančnictví a bankovnictví rozvíjelo a jak po vzoru Bank of England (1694) vznikaly další soukromé centrální banky, rostla i moc bankéřů. Začala vznikat síť několika elitních bankéřských rodin, jejichž skrytá [...]

Elitní spolky (III.)

Hodnocení uživatelů:  / 0
Elitní spolky (III.)
USA: snahy o zavedení soukromé centrální banky Nekryté peníze půjčované na úrok jsou hlavním prostředkem bankéřů k zisku moci. V americké ústavě je psáno, že vláda má pravomoc pouze razit [...]

Elitní spolky (I.)

Hodnocení uživatelů:  / 0
Elitní spolky (I.)
Existují skupiny, spolky, které mají vliv na vlády, instituce, média, jsou schopny ovlivňovat světové dění a o kterých ví pouze malá část veřejnosti a tyto informace jsou jen velmi kusé, neboť se jejich setkání konají za zavřenými dveřmi a členové jsou vázáni mlčenlivostí? [...]