Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BEZ CENZURY - Kompletní přepis rozhovoru V.Putina s novináři (II. část)

OTÁZKA: Pokud dovolíte, dodám něco právě o kontaktech. Pokud to správně chápu, považujete premiéra Krymu, Aksjonova, za legitimního zástupce moci. Jste připraven na různé kontakty s těmi, kteří se teď v Kyjevě považují za legitimní moc?

V.PUTIN: Právě jsem to řekl. Asi jste neposlouchal.

OTÁZKA: Mám na mysli právě vás na nejvyšší úrovni, za účelem politického řešení.

V.PUTIN: Na nejvyšší úrovni tam partnera nemám. Není tam prezident. A nemůže být do všeobecných voleb.

Pokud jde o Krym, jasně, krymský parlament byl zformován v roce 2010, pokud mne neklame paměť, někdy v prosinci roku 2010. Skládá se ze 100 poslanců, je v něm zastoupeno 6 politických stran. A poté, co si předchozí premiér rezignoval, krymský parlament v souladu s procedurami a zákonem zvolil na zasedání Nejvyšší rady Krymu nového premiéra. Samozřejmě, že je to legitimní premiér. Jsou tam dodrženy všechny procedury předepsané zákonem, není tam ani jedno porušení. Když se ale před několika dny skupina ozbrojených lidí pokusila obsadit budovu Nejvyšší rady Krymu, vyvolalo to, samozřejmě, veliké obavy u samotných obyvatel Krymu. Vznikl dojem, že na Krymu má dojít ke kyjevskému scénáři a má tam být zahájena série teroristických útoků a chaos. Je jasné, že obyvatele Krymu to velice znepokojuje. Právě proto vytvořili výbory domobrany a převzali kontrolu nad ozbrojenými sílami.

Mimochodem, když jsem se včera podíval na informace, co tam vlastně zabrali, je to přímo jakýsi opevněný prostor. Je tam několik desítek zařízení S-300, několik desítek „Buků“, 22 tisíc vojáků a další a další zbraně. Ale, chválabohu, všechno je to teď, jak jsem již řekl, bez jediného výstřelu v rukou samotného krymského lidu.

OTÁZKA: Vladimire Vladimiroviči, můžete upřesnit následující věc? Lidé, kteří blokovali útvary ukrajinské armády na Krymu byli v uniformách velmi podobných ruským vojenským uniformám. Byli to ruští vojáci, byli to ruské vojenské síly?

V.PUTIN: Vždyť se podívejte na postsovětský prostor. Je tam plno uniforem, které jsou podobné uniformám.... Běžte k nám do obchodu a koupíte tam jakoukoli uniformu.

OTÁZKA: Tak byli to ruští vojáci, nebo ne?

V.PUTIN: Byly to síly místní domobrany.

OTÁZKA: Tak dobře vycvičené? Prostě když to srovnáme se silami domobrany v Kyjevě...

V.PUTIN: Milý kolego, podívejte se, jak dobře byli připraveni lidé, kteří operovali v Kyjevě. Byli, jak známo, cvičeni na příslušných základnách na sousedních územích: v Litvě, Polsku a přímo na

Ukrajině taktéž. Připravovali je instruktoři, připravovali dlouhou dobu. Už jsou rozřazeni do desítek, sotní, postupují organizovaně, vybavení kvalitními komunikačními systémy. Všechno funguje jako hodinky. Viděl jste, jak jednají? Naprosto profesionálně, jako zvláštní jednotky. Proč si myslíte, že na Krymu by to mělo být horší?

OTÁZKA: Můžu tedy upřesnit otázku? Podíleli jsme se na přípravě sil domobrany Krymu?

V.PUTIN: Ne, nepodíleli.

OTÁZKA: Jak si představujete budoucnost Krymu? Uvažuje se o jeho připojení k Rusku?

V.PUTIN: Ne, neuvažuje. A obecně se domnívám, že pouze občané, žijící na tom či jiném území, v podmínkách svobody projevu vůle, v podmínkách bezpečí mohou a musí určovat svou budoucnost. A pokud to bylo dovoleno udělat, dejme tomu, obyvatelům Kosova, Kosovským Albáncům, pokud to bylo dovoleno udělat obecně na mnoha místech na světě, tak právo národa na sebeurčení, zakotvené, pokud je mi známo, v příslušných listinách OSN, nikdo nezrušil. Ale my v žádném případě nebudeme nikoho provokovat k takovým rozhodnutím a v žádném případě nebudeme podporovat takové nálady.

Chci zdůraznit, že si myslím, že jen samotní občané, kteří žijí na určitém území, mají právo rozhodovat o svém vlastním osudu.

OTÁZKA: Dvě otázky: Možnost vstupu vojsk na území Ukrajiny považujete za krajní opatření, avšak přesto to úplně nevylučujete. V tom případě ale přece, pokud dojde ke vstupu vojsk, může začít válka. Vás to neznepokojuje?

A druhá otázka. Říkáte, že Janukovyč nedal rozkaz střílet do lidí. Ale někdo na účastníky mítinku střílel. A je jasné, že to byli ostřelovači, byli to vycvičení ostřelovači.

V.PUTIN: Víte, že teď existuje názor, mimo jiné i mezi nedávnými účastníky mítinku, že to byli provokatéři z jedné z opozičních stran. Slyšela jste o tom?

REPLIKA: Ne, o tom jsem neslyšela.

V.PUTIN: Tak se podívejte na ty materiály. Jsou v přístupných zdrojích. Proto je tam teď velmi těžké pochopit, o co jde. Ale my, vy i já, jsme moc dobře viděli, jak příslušníci Berkutu stáli se štíty a stříleli po nich nikoli z pneumatických zbraní, nýbrž z bojových zbraní, kterými jim způsobovali průstřely. Toto jsme viděli velmi přesně. A kdo dával odvetné rozkazy, to nevím. Vím jen to, co mi řekl Janukovyč. A on mi řekl, že on takové rozkazy nevydal a navíc dal příkaz – po podpisu příslušné dohody – dokonce odsunout všechny jednotky milice z hlavního města.

Jestli chcete, řeknu vám i víc. Volal mi (Janukovyč – pozn. překl.) a já jsem mu řekl, aby to nedělal. Říkám: „Začne u vás anarchie, chaos začne v hlavním městě. Mějte slitování s lidmi.“ Ale on to stejně udělal. A jakmile to udělal, obsadili jeho kancelář, vládu a začal právě ten chaos, před nímž jsem ho varoval, který trvá dodnes.

OTÁZKA: Odpovězte na první otázku. Nejste znepokojen, že může začít válka?

V.PUTIN: Neznepokojuje mě to, protože nemáme v úmyslu a nebudeme bojovat proti ukrajinskému lidu.

OTÁZKA: Ale ukrajinská vojska existují, existuje ukrajinská armáda.

V.PUTIN: Pozorně poslouchejte. Chci, abyste mne přesně pochopili, pokud se tak rozhodneme, tak pouze pro ochranu ukrajinských občanů. A jen ať někdo z řad vojáků zkusí střílet na své lidi, za nimiž budeme stát zezadu, ne zepředu, ale zezadu. Ať zkusí střílet na ženy a děti! A já se podívám na ty, kteří vydají takový rozkaz na Ukrajině.

OTÁZKA: Můžu se zeptat, Vladimire Vladimiroviči? Naši kolegové, moji kolegové, kteří nyní pracují na Ukrajině, prakticky každý den říkají (to se týká Berkutu, s výjimkou, pravděpodobně, Krymu), že situace kolem příslušníků Berkutu se stále zhoršuje. Konkrétně v Kyjevě, kde jsou příslušníci, kteří utrpěli zranění a teď leží v nemocnici. Nejen že je tam neléčí, ani jim nedávají najíst. A jsou tam také rodiny, lidé v pokročilém věku, kteří žijí na ubytovně. Ti vůbec nemohou vyjít ven z domu, protože jim to prostě nedovolí, kolem stojí barikády, ponižují je. Můžete to komentovat? Může Rusko pomoci těmto rodinám a příslušníkům?

V.PUTIN: Ano, to je otázka, která nás velmi znepokojuje. Vždyť to přece nejsou zaměstnanci ruského Ministerstva vnitra, nebyli jsme to my, kdo tam ovládal situaci. Ale z čistě humanitárních důvodů by bylo správné, aby i naše organizace, zabývající se ochranou lidských práv, mimochodem možná, požádali Vladimira Petroviče Lukina, aby on sám, nebo se svými kolegy, s nimiž se účastnil na vypracování známého dokumentu z 21.února tohoto roku spolu se zástupci Francie, Německa a Polska, aby přece jen odjeli na místo samé, podívali se, co se děje s příslušníky Berkutu, kteří se ničeho nedopustili, jen plnili rozkaz. Jsou to vojáci, stáli tam v palbě, zapalovali je, házeli na ně „Molotovovy koktejly“. Teď jsou ranění, leží v nemocnici. Celkově je těžké si to představit. U nás dáváme jíst dokonce i válečným zajatcům během války a léčíme je. A je nejen že přestali léčit, přestali jim i dávat jídlo. A navíc obklíčili budovu, kde žijí jejich příbuzní, a ponižují je. Myslím, že organizace zabývající se ochranou lidských práv by se na to měli zaměřit. My jsme připraveni jim poskytnout léčení v Rusku, prosím.

OTÁZKA: Vladimire Vladimiroviči, vracím se k reakci Západu. Rada federace vám navrhla, abyste v reakci na tvrdé prohlášení státního tajemníka USA odvolal našeho velvyslance ze Spojených států. Uděláte to?

V.PUTIN: Státní tajemník je, samozřejmě, důležitý člověk. Ale ještě to není konečná instance, která určuje zahraniční politiku Spojených států. Vidíme prohlášení různých politiků a zástupců různých politických sil. To je krajní opatření. Když to bude nutné, přistoupíme i k němu. Ale to bych dělal velmi nerad, protože si myslím, že na spolupráci na mezinárodní úrovni, v oblasti ekonomiky, v oblasti politiky, mezinárodní bezpečnosti je zainteresováno nejen Rusko se svými partnery, ale i naši partneři jsou zainteresováni na spolupráci s námi. Je velmi lehké rozbít tyto nástroje spolupráce, ale bude velmi těžké je obnovit.

OTÁZKA: Rusko se podílelo na osudu Janukovyče. Jak vidíte jeho další roli, jeho příští osud?

V.PUTIN: Víte, je pro mne velmi těžké o tom mluvit, tak pečlivě jsem to neanalyzoval. Myslím, že politickou budoucnost nemá, řekl jsem mu to. A co znamená „podílelo se na osudu“ – udělali jsme to rovněž výhradně z humanitárních důvodů. Myslím, s přihlédnutím k tomu, že smrt je tím nejjednodušším řešením, jak se zbavit legitimního prezidenta – a to by se stalo. Myslím, že by ho pravděpodobně prostě zabili. Mimochodem, vzniká otázka: za co?

Vždyť si uvědomte, čím začal ten zmatek, co bylo spouštěcím mechanismem. Formálně to, že nepodepsal asociační dohodu s Evropskou unií. Dnes to vypadá prostě jako nějaký nesmysl, je úplně směšné o tom mluvit. Na co vás chci upozornit? Vždyť přece neodmítl podepsat asociační dohodu. Řekl: provedli jsme její řádnou analýzu. Její obsah neodpovídá našim národním zájmům. Nemůžeme prudce zvýšit ceny energetických nosičů pro obyvatelstvo, protože naše obyvatelstvo je i bez toho v dosti těžké situaci. Nemůžeme udělat to, to a to, nemůžeme náhle zpřetrhat naše ekonomické vztahy s Ruskem, protože stupeň spolupráce je velmi vysoký.

Už jsem to říkal, už jsem uváděl tato čísla: ze zhruba 14 miliard exportu posílají do Ruska zboží druhého, třetího stupně zpracování přibližně za 5 miliard. To znamená, že prakticky celý objem strojírenské výroby jde do Ruska, Západ nic z toho od Ukrajiny neodebírá. A tohle jen tak vzít a zrušit, zavést v ukrajinské ekonomice evropské technické normy, podle kterých my zatím, chválabohu, nepracujeme, nebo ne chválabohu, jednou na ty normy přejdeme, ale dnes ty normy u nás v Rusku nemáme. To znamená, že ze dne na den se zruší tyto vztahy a spolupráce, podniky se zastaví, zvýší se nezaměstnanost. A co řekl? „Nemohu to udělat tak prudce, pojďme to ještě dodatečně projednat“. On přece neodmítl podepsat, on jen požádal o možnost ještě dodatečně projednat tento dokument. A hned začala tato bakchanálie. Copak on nějak překročil svou kompetenci? Postupoval naprosto v rámci své kompetence, nic neporušil. Byl to prostě důvod pro podporu sil, které jsou vůči němu v opozici v boji o moc. Obecně na tom není nic zvláštního. Copak však bylo možno dovést to až k anarchii, k protiústavnímu převratu a převzetí moci ozbrojenou cestou a následně uvrhnout zemi do takového chaosu, v němž se teď nachází? Myslím, že to je nepřístupné. A naši západní partneři toto neprovádějí na Ukrajině poprvé. Někdy mám dojem, že tam za velkou louží sedí někde v Americe zaměstnanci nějaké laboratoře a dělají pokusy jako na krysách, aniž by chápali důsledky toho, co dělají. Proč to udělali? Kdo to může vysvětlit? Vysvětlení nejsou vůbec žádná.

Stejné to bylo i během prvního Majdanu, když témuž Janukovyčovi neumožnili převzít moc. Ale proč bylo nutno dělat třetí kolo voleb? To znamená, že z politického života Ukrajiny se stala fraška. Žádná ústava se nedodržuje. Chápete, my učíme lidi, že když někomu je umožněno všechno porušit, tak stejné právo mají i ostatní. Pak začíná chaos. V tom je právě to nebezpečí. Naši společnost je nutno přece jen vychovávat na základě jiných tradic: na základě tradice úcty k základnímu zákonu země, k ústavě a ke všem ostatním zákonům. Samozřejmě, že se to ne vždy daří, avšak chovat se takto – jako slon v porcelánu – je, domnívám se, kontraproduktivní a velice nebezpečné.

Prosím.

OTÁZKA: Vladimire Vladimiroviči, Turčinov je z vašeho pohledu nelegitimní.

V.PUTIN: Jako prezident ano.

OTÁZKA: A Rada je legitimní částečně.

V.PUTIN: Ano.

OTÁZKA: Je legitimní Jaceňuk a vláda? A jestliže je Rusko znepokojeno posílením radikálních elementů, jež se často zesilují, jestliže se nacházejí před předpokládaným protivníkem, kterým se, z jejich pohledu, nyní přirozeně jeví Rusko a ruská pozice, že jsme připraveni poslat vojska. Vzniká tedy otázka: má smysl a je možné vést jednání a rozhovor s umírněnými silami v ukrajinské vládě, opět s Jaceňukem a je vůbec zákonný?

V.PUTIN: Poslyšte, jako byste vůbec neslyšel, o čem jsem hovořil. Vždyť jsem řekl: před třemi dny jsem dal úkol vládě obnovit kontakty na vládní úrovni s jejími protějšky v příslušných ministerstvech a úřadech Ukrajiny, aby nebyly přerušeny hospodářské styky, a podpořit je v jejich snaze obnovit hospodářství. To je hlavní úkol pro vládu. Navíc i Dmitrij Anatolijevič Medveděv je ve spojení s Jaceňukem. A Naryškin jako předseda parlamentu, to vím, je v kontaktu s Turčinovem. Ale, opakuji, všechny naše obchodně-ekonomické a jiné, humanitární styky, bude možné rozvíjet v plném rozsahu až poté, kdy se normalizuje situace a proběhnou volby prezidenta.

  • bez-cenzury-kompletni-prepis-rozhovoru-v-putina-s-novinari-ii-cast

OTÁZKA: Gazprom již řekl, že se vrací od dubna ke starým cenám za plyn.

V.PUTIN: Gazprom toto nemohl říci, zřejmě jste nepozorně poslouchal či se tam nepřesně vyjádřili. Gazprom se nevrací ke starým cenám, nechce prodlužovat platné slevy, na kterých se domluvil, o jejichž zavedení či nikoli, čtvrtletně. Ještě před těmito událostmi, před ostrým stadiem těchto událostí. Vím o jednání Gazpromu s jeho partnery, Gazprom se domluvil i vláda Ruské federace se domluvila na tom, že Gazprom udělá slevu až na 268,5 dolaru za tisíc kubíků, vláda Ruska dá první tranši kreditu, formálně to není kredit, ale koupě obligací – kvazikredit, v první etapě 3 miliardy dolarů. A ukrajinská strana se zavazuje plně vyrovnat dluh, který vznikl ve druhém pololetí minulého roku a platit regulérně běžné platby za spotřebovaný produkt – spotřebovaný plyn. Dluh nebyl splacen, běžné platby nejsou v plném objemu placeny.

Navíc, jestli ukrajinský partner nezaplatí za únor, dluh se ještě zvýší. Dnes činí asi 1,5-1,6 miliardy (v dolarech). Pokud nezaplatí za únor v plné výši, bude činit téměř 2 miliardy dolarů. Přirozeně Gazprom za těchto podmínek říká: „Poslyšte, jestli nám stejně platby neplatíte, ale my zaznamenáváme jen vzrůstající dluh, tak jej pojďme raději zaznamenávat v normální ceně, přičemž ve snížené“. Je to čistě komerční složka činnosti Gazpromu, který má ve svých investičních plánech, stejně jako jakákoli jiná velká společnost, ziskovou a výdajovou část, která se plánuje. Pokud nedostávají včas prostředky od ukrajinských partnerů, sami si omezují vlastní investiční programy, je to pro ně reálný problém. To není, mimochodem, spojeno ani s událostmi na Ukrajině, ani se žádnou politikou. Byla dohoda: „My vám – peníze a snížení ceny plynu, a vy – platby, ale regulérně.“ Peníze dali, plyn snížili dle ceny, ale platby nepřišly. Samozřejmě Gazprom říká: „Podívejte, takhle to nepůjde.“

OTÁZKA: Vladimire Vladimiroviči, tiskový odbor Merkelové po Vašem telefonickém rozhovoru sdělil, že jste dal souhlas s vysláním určité mezinárodní mise pro zjištění faktů a vytvoření určité kontaktní skupiny.

V.PUTIN: Řekl jsem, že máme speciálně připravené lidi, kteří musí kompetentně prostudovat tuto otázku a projednat ji s německými kolegy. Obecně je to možné. Dal jsem příslušné zadání našemu ministru zahraničních věcí, který se, dle mého, dnes či zítra, či se již včera měl setkat, nebo se právě setkává s ministrem zahraničních věcí Spolkové republiky Německo, panem Steinmeierem, a budou tuto otázku projednávat.

OTÁZKA: Je jasné, že teď největší pozornost je soustředěna na Krym. My však vidíme, co se děje v jiných oblastech Ukrajiny, na východě, na jihu. Vidíme, co se děje v Charkově, Doněcku, Lugansku, v Oděse. Tam lidé vyvěšují ruské vlajky nad administrativními budovami, zvou Rusko na pomoc, žádají o podporu. Rusko bude nějak reagovat na to, co se děje?

V.PUTIN: A vy se domníváte, že nijak nereagujeme? Dle mého, už nějakou dobu tuto reakci projednáváme. V některých případech však pro mě to, co se děje, je nečekané. Nebudu nyní hovořit o tom, co mám konkrétně na mysli, ale taková reakce je v podstatě očekávaná. A naši partneři na Západě i ti, kteří se dnes v Kyjevě nazývají vládou, co že nepředpovídali, že se to stane? Vždyť jsem jim již tisíckrát řekl: proč rozdělujete zemi, co to děláte? Ne, stejně jedou jak tanky, jak se říká. Samozřejmě lidé, kteří žijí ve východní části, chápou, že se ocitli za prahem přijetí rozhodnutí.

V podstatě je třeba přijmout novou ústavu a projednat v referendu, aby všichni občané Ukrajiny pocítili, že jsou součástí tohoto procesu a mají vliv na vznik základních principů uspořádání svého státu. To však není naše věc. To musí rozhodnout samotní Ukrajinci a ukrajinská moc, tak či tak. Po vytvoření legitimní moci, po zvolení prezidenta, nového parlamentu, což bylo naplánováno, se zřejmě toto všechno uskuteční, bych se, myslím, na jejich místě vrátil k tomu, abych schválil ústavu, přičemž, opakuji, v referendu, aby ji přijali všichni lidé, hlasovali, poté je třeba, aby se jí všichni řídili. A jestli bude někdo cítit, že se ocitl mimo tento proces, nikdy s tím nebude souhlasit a vždy s tím bude bojovat. Nač by to potřebovali? Opakuji, není to naše věc.

OTÁZKA: A co plánované volby prezidenta, které proběhnou na Ukrajině, Rusko uzná?

V.PUTIN: Záleží na tom, jak budou probíhat. Jestli budou probíhat při takovém teroru, jaký nyní vidíme v Kyjevě, tak neuznáme.

OTÁZKA: A opět o reakci Západu. Na pozadí takové tvrdé rétoriky by měla být v nejbližších dnech u nás zahájena Paralympiáda v Soči. Nebude tím, v podstatě, ohroženo její konání, alespoň v mezinárodním informačním prostoru?

V.PUTIN: Nevím, zdá se mi, že by bylo vrcholem cynismu uvést do nějakého nebezpečí konání Paralympijských her. My víme, co to je – je to fórum, sportovní mezinárodní fórum, na kterém se mohou lidé s omezenými možnostmi projevit, dokázat sobě i celému světu, že jsou ve skutečnosti, jak se dnes často říká, lidmi bez jakýchkoli omezení, naopak, mají neomezené možnosti dokázat to svými úspěchy ve sportu. Jestli se je někdo pokusí zhatit, znamená to jen jedno, že lidem, kteří se o to pokusí či mohou pokusit, není nic svaté.

OTÁZKA: Otázka hypotetické možnosti použití vojsk. Ze Západu zaznívá, že v případě takového rozhodnutí Rusko poruší Budapešťské dohody, podle kterých výměnou za odmítnutí jaderných zbraní zaručují USA a někteří partneři NATO bezpečnost a územní celistvost Ukrajiny. Je možný v případě takového vývoje situace zásah do tohoto lokálního konfliktu globálních hráčů, a tak přerůstání konfliktu do globální fáze? Jste schopni odhadnout taková rizika?

V.PUTIN: Před tím, než o něčem začneme hovořit veřejně, tím spíš něco dělat prakticky, náležitě přemýšlíme a snažíme se předpovídat všechny následky a reakce všech možných hráčů.

Co se týče dohod, o kterých jste hovořil, zastupujete Reuters, ano?

Odpověď: Ano.

V.PUTIN: Takhle u vás veřejnost a politické kruhy hodnotí události, které se staly? Je ale jasné, že to je ozbrojené uchvácení moci, že? To je zřejmý fakt. A je jasné, že to bylo provedeno protiústavně. To je jasná skutečnost, není liž pravda? Ano, je to pravda.

OTÁZKA: Žiji v Rusku.

V.PUTIN: Jste pašák. Je Vás třeba vzít do diplomatických služeb. Byl by z Vás dobrý diplomat. Jazyk má diplomat, jak je známo, proto, aby skrýval své myšlenky. Takže, když poukazujeme na to, že to byl protiústavní převrat, říkají nám «Ne!». A jste to asi mnohokrát slyšel: «To není protiústavní převrat, to není ozbrojené převzetí moci. To je revoluce!“Není to tak?

REPLIKA: Ano.

V.PUTIN: Ano. Jestli je to revoluce, co to znamená? Nemůžu nesouhlasit s některými našimi odborníky, kteří si myslí, že na tomto území vzniká nový stát. Stejně, jak tomu bylo po pádu Ruského impéria, po revoluci v roce 1917, vzniká nový stát. A s tímto státem a vůči tomuto státu jsme žádné dokumenty, které by nás zavazovaly, nepodepisovali.

OTÁZKA: Zaprvé, rád bych upřesnil. Řekl jste, že v případě, jestli budou ze strany USA použity sankce, přinese to ztráty oběma hospodářstvím. Neznamená to či nemá-li se za to, že Rusko rovněž může zavést nějaké své odvetné sankce a tato odpověď bude symetrická?

Hovořil jste o slevách na plyn. A ještě si pamatujeme na smlouvu za 15 miliard dolarů o koupi bondů Ukrajiny. První tranše už dorazila koncem minulého roku. Není vyčlenění dalších prostředků zmraženo? Nebo za jakých konkrétních ekonomických a politických podmínek, jaká politická a ekonomická rizika vkládáte v případě, že budete nabízet pomoc?

V.PUTIN: Odpovím na Vaši otázku. V podstatě bychom byli připraveni zvážit i další kroky pro poskytnutí jiných tranší na výkup, doplňkový výkup obligací. Naši západní partneři však prosí, abychom to nedělali, žádají nás o společnou činnost v rámci MMF proto, abychom přiměli vládu Ukrajiny, úřady Ukrajiny k zavedení nutných reforem pro ozdravení ekonomiky. Těmto směrem jsme připraveni pracovat dál, ale s přihlédnutím k tomu, že Naftogaz Ukrajiny neplatí Gazpromu, vláda nyní zvažuje různé varianty.

OTÁZKA: Vladimire Vladimiroviči, je dynamika rozvoje situace na Ukrajině k lepšímu či k horšímu?

V.PUTIN: Mně se zdá, že se postupně srovnává. Musíme povinně vyslat signál těm lidem, kteří žijí na jihovýchodě Ukrajiny, musí se cítit za a) – v bezpečí, za b) – účastníky všeobecného politického procesu stabilizace v zemi.

OTÁZKA: Několikrát jste se již zmínil o budoucích legitimních volbách na Ukrajině. Koho vidíte jako kompromisního kandidáta? Pochopitelně, že řekněte: ukrajinský národ si musí sám vybrat – ale přece?

V.PUTIN: Říkám Vám od srdce, nemám vůbec představu.

Replika: Vypadá to, že obyvatelé také nemají představu, protože s kým bychom se nebavili, všichni jsou bezradní.

V.PUTIN: Nemohu soudit. Víte, po takových událostech je velmi těžké něco předpovídat. Už jsem řekl, že při všem mém nepřijetí takového způsobu získání moci, svržení úřadující vlády a úřadujícího prezidenta, kategoricky nesouhlasím s takovým způsobem jak obecně, tak i pro Ukrajinu a především pro postsovětské země jako celek. Proč? Protože, zopakuji ještě jednou tuto myšlenku, to nenapomáhá zavádění právní kultury. Jestli je někomu dovoleno tak postupovat, znamená to, že je to povoleno všem. A to znamená chaos. Chápete, to je to nejhorší, co může být pro země s nestabilní ekonomikou a nestabilizovaným politickým systémem. V takových podmínkách se může objevit kdokoli. Vzpomeňte si, jak oddíly Roehma působily v tom období, kdy Hitler usiloval o moc. Potom tyto oddíly Roehma byly v podstatě zrušeny a zlikvidovány. Sehrály však svoji úlohu při příchodu Hitlera k moci. Může dojít k nejrůznějším neočekávaným variantám.

A, opakuji, v podmínkách, kdy lidé oprávněně, chci podtrhnout, a v tom souhlasím s Majdanem, oprávněně vyžadují zásadní změny v politice a přivedení nových, absolutně nových tváří do vrchních vrstev moci, existuje i nebezpečí, že jako čert ze škatulky může vyskočit nějaký nacionalista, polofašistický element – a my vidíme, že se lid s pásky napomínajícími svastiku dosud prochází po Kyjevu, –nějaký antisemita, i takové nebezpečí také existuje.

OTÁZKA: Právě dnes, mimochodem, stálý zástupce Ukrajiny v OSN řekl, že zločiny banderovců byly zfalšovány Sovětským svazem. 9. květen je již dost blízko, a my právě vidíme, kdo je nyní u moci. Je možné s nimi vůbec být v kontaktu?

V.PUTIN: Být v kontaktu je třeba se všemi, kromě zjevných zločinců, ale v takových podmínkách, ještě jednou opakuji, je nebezpečí, že se někdo prodere, člověk s úplně krajními názory, což, samozřejmě, bude mít těžké následky pro zemi.

OTÁZKA: Řekl jste, že je třeba být v kontaktu se všemi. Julie Timošenková nedávno říkala, že se chystá do Moskvy.

V.PUTIN: Víte, že jsme pracovali vždy a dostatečně úspěšně s vládami Ukrajiny, které měly různé politické názory: i s Leonidem Danilovičem jsme spolupracovali, i s Juščenkem jsme spolupracovali. A já, jako předseda vlády Ruské federace, jsem spolupracoval s Timošenkovou: jezdil jsem k ní a ona přijížděla do Ruska. Byly různé situace, spojené s vykonáváním společné činnosti při vedení ekonomiky zemí, byly i spory, byly i dohody. Byla to však celkově konstruktivní práce. Jestliže bude chtít přijet do Ruska, ať přijede. Dnes ale není předsedkyní vlády. Přijede jako kdo? Bránit však tomu, aby přijela do Ruska, se já osobně nechystám.

OTÁZKA: Jedna krátká otázka: kdo přece jenom, podle Vás, stojí za organizací tohoto, jak jste se vyjádřil, převratu na Ukrajině?

V.PUTIN: Už jsem řekl, myslím si, že vše bylo velmi dobře připraveno. Samozřejmě, byly bojové oddíly, které tam dosud zůstávají, a viděli jsme, jak efektivně zasahovaly. V tomto smyslu, samozřejmě, se tam západní instruktoři přičinili. Ale v tom problém není. Jestli by vláda byla silná, pevná, stabilní, žádní nacionalisté by nemohli vytvořit takový chaos a dosáhnout takového výsledku, který nyní vidíme.

Problém je v tom, že ani jedna z minulých vlád náležitě nepřemýšlela o potřebách lidí. I my v Rusku máme mnoho problémů, mnoho problémů velmi podobných, ale nejsou takové pálivé, jako tam. Podívejte se, průměrný příjem na jednoho obyvatele v Rusku činí 29700 rublů, na Ukrajině, jestli srovnat s rubly, podle mě 11900. Téměř třikrát méně. Průměrný důchod je u nás 10700 rublů, na Ukrajině v rublech – 5,5 tisíce. Dvakrát méně. Veteráni Velké vlastenecké války u nás dostávají téměř průměrný plat pracujícího člověka. To znamená, že je podstatný rozdíl v životní úrovni. O tom bylo třeba přemýšlet od samého začátku. A, samozřejmě, bylo třeba bojovat s banditismem, rodinkařením a kmotrovstvím, především v ekonomice. Lidé to všechno vidí a to vyvolává nedůvěru k vládě.

Chci podtrhnout, že toto vše během několika generací přivedlo současné ukrajinské politiky k tomu, že lidé jsou rozčarováni a chtějí vidět absolutně novou konstrukci a nové, neokoukané tváře ve vládě. To je hlavní živná půda toho, co se stalo. Ale opakuji ještě jednou, změna vlády je potřeba, zřejmě ji Ukrajina skutečně potřebovala, ale zákonnou cestou, v rámci platné ústavy, neporušujíc ji.

OTÁZKA: Vladimire Vladimiroviči, pokud by na Krymu proběhlo referendum a lidé by se rozhodli oddělit, sami lidé, většinou hlasů, podpoříte je?

V.PUTIN: Podmiňovací způsob se v politice nikdy nepoužívá. Chci zůstat v rámci těchto pravidel.

OTÁZKA: A Janukovyč je, ve skutečnosti, živ? Objevila se informace, že zemřel.

V.PUTIN: Poté, co se ocitnul na území Ruské federace, jsem ho viděl jednou, bylo to před dvěma dny. Byl živ, zdráv a Vám to přeje také. Ještě se nachladí na pohřbu těch, kdo šíří takové zprávy.

OTÁZKA: Co myslíte, Vladimire Vladimiroviči, v posledních měsících, když se situace na Ukrajině přiostřila, v čem byly chyby Janukovyče?

V.PUTIN: Víte, nebudu odpovídat na tuto otázku. Ne proto, že bych neznal odpověď, ale myslím si, že by to nebylo z mé strany korektní. Vždyť mi rozumíte…

OTÁZKA: Soucítíte s ním?

V.PUTIN: Ne. Mám úplně jiné pocity. Člověk, který plní takovou funkci, nese na svých bedrech povinnosti jako hlava státu, má práva, ale i povinnosti. Ale hlavní povinností je plnit vůli těch lidí, kteří mu svěřili zemi, jednat v rámci zákona. Je třeba zanalyzovat, zda udělal vše, co mu dával do rukou zákon a mandát voličů, či nikoli. Proveďte rozbor a sami vyvoďte závěry.

OTÁZKA: A jaké pocity? Říkáte, že „nesoucítíte a máte jiné pocity“. Můžete nám o tom něco povědět?

V.PUTIN: Promluvíme si s Vámi potom.

OTÁZKA: Před chvílí jste řekl, že v první řadě je třeba vysvětlit naše stanovisko obyvatelům jihu a jihovýchodu Ukrajina. To je jasné, co se týká jihovýchodu, ale…

V.PUTIN: Všem je to v podstatě třeba vysvětlit.

Všem obyvatelům a občanům Ukrajiny. Nemáme tam nepřátele. Ještě jednou opakuji, Ukrajina je spřátelená země. Víte, kolik lidí v minulém roce přijelo z Ukrajiny do Ruska? 3,3 miliony lidí. Z nich téměř 3 miliony vjelo do Ruska za prací. A pracují zde, okolo tří milionů lidí. Víte, kolik peněz posílají na Ukrajinu na podporu svých rodin. Spočítejte si průměrný plat 3 milionů lidí. Jsou to miliardy dolarů. Je to podstatná složka HDP, to není žádná legrace. My všechny přijímáme, přičemž hodně lidí, kteří přijeli a pracují u nás, jsou ze západní Ukrajiny. Pro nás jsou si všichni rovni, jsou pro nás všichni bratři.

OTÁZKA: Právě na to jsem se Vás chtěl zeptat. V první řadě se nyní hodně mluví o jihovýchodě, což je pochopitelné, ale na západě jsou přece etničtí Rusové, ruskojazyční občané a jejich situace je, zřejmě, ještě horší. Ti vůbec nemohou zvednout hlavy, je jich tam utlačovaná menšina. Jak jim může naše země pomoci?

V.PUTIN: Vycházíme z toho, že úřadující, tak zvaná vláda, jestli pretenduje na to, aby byla nazývána civilizovanou, musí zabezpečit bezpečnost svých občanů na celém území svého státu, nezávisle na tom, kde žijí. A my to, samozřejmě, budeme bedlivě sledovat.

Děkuji.

Tisková služba

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře