Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Evroposlanci ODS a ČSSD v žoldu teroristů

Evroposlanci Zahradil a Falbr se utrhli z řetězu. Spustili se s íránskými teroristy. Mateřské strany obou rozpustilých evroposlanců, ODS a ČSSD, se doposud nikterak nedistancovaly od výroků svých členů s mandátem v Evropském parlamentu. Nedistancovaly se od výroků ospravedlňujících a velebících mezinárodní marxisticko-islámskou teroristickou organizaci íránských lidových mudžahedínů.

  • evroposlanci-ods-a-cssd-v-zoldu-teroristu

To je v kontextu napjatého mezinárodního klimatu a probíhajícího krvavého konfliktu v Sýrii velmi pozoruhodné. Vyjadřuje to snad tichý souhlas s výroky podporujícími mezinárodní terorismus? Takové závažné skutečnosti by si měli občané zavčas uvědomit, neboť jen ve volbách mohou s těmito válečnými štváči zúčtovat.

Jan Zahradil může být českému státu i Evropské unii svou podporou teroristických organizací velmi nebezpečný. Za krvavé peníze je ochotný obhajovat cizí agendu a to i teroristickou.

To samé platí pro jeho socialistického kolegu v „evropském" parlamentu Richarda Falbra.[1] Jako třetí jim sekunduje aspirant na křeslo ve Sněmovně, který vede pražskou kandidátku KDU-ČSL, mluvčí strany Daniel Herman. Ten si s teroristickou organizací z pozice ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů začátkem letošního roku dopisoval.[2]

Herman teroristy již dříve obhajoval nejméně ve dvou rozhovorech pro Český rozhlas, v roce 2009[3] a 2010[4]. Antikomunista Herman je tedy nejen mluvčím lidovců, ale patrně i mluvčím marxisticko-islámských teroristů.

Teroristická organizace lidových mudžáhedínů Íránu (MEK/PMOI), vzešla v první polovině šedesátých let z islamistického a marxistického masového hnutí, jehož původním cílem byl ozbrojený boj proti diktatuře americké loutkové vlády šáha Páhlavího a proti západnímu imperialismu.

Návazně na svržení šáha Páhlavího v průběhu íránské islámské revoluce (1979) bojovali Lidoví mudžáhedíni na straně kleriků, vedených ajatolláhem Chomejním, proti ostatním revolučním proudům, zejména proti liberálům, nacionalistům a dalším umírněným revolučním silám o moc v zemi. Nakonec se dvě fundamentalistické frakce revolučních sil postavily proti sobě. Po neúspěšném pokusu vyrvat moc z rukou íránským revolučním gardám, museli přeživší členové marxistických bojovníků uprchnout do exilu. Politická špička hnutí prchla do Francie a ozbrojené jednotky prchly přes hranice do Iráku, odkud jejich boj o moc dále pokračoval pod záštitou Saddáma Husajna zejména během americké Íránsko - Irácké proxy-války (1980-1988).[5]

Ozbrojená složky MEK byly nazývány Saddámovou soukromou armádou.[6] Významnou roli sehrály při masakru na iráckých Kurdech a Šíitech (1991). Saddám si své Peršany vyzbrojoval, vycvičil i štědře financoval. Po válce v zálivu se patronátu nad osiřelou teroristickou organizací zhostily Spojené státy americké, přestože od samého začátku (1997) vedly MEK na seznamu zahraničních teroristických organizací. Nicméně ještě před vznikem tohoto seznamu byla organizace MEK považována ministerstvem zahraničí za teroristickou, jak dokládá korespondence mezi ministerstvem a Kongresem SSA.[7]

O kontroverzních praktikách skupiny vedené jako sekta existují rozsáhlé studie, které Zahradil patrně zcela ignoruje a vůbec mu nevadí, že se za mrzký žold upsal hrůzostrašné islamo-marxistické aberaci.[8] Protestní sebeupalování členů na povel není jedinou praktikou této sekty[9], ani výcvik ženských komand sebevražedných atentátnic[10], ale zpráva Human Rights Watch uvádí zadržování a věznění, perzekuce, nucené rozvody, odjímání dětí, izolace od rodiny, psychologické a fyzické zneužívání a další zásadní porušování lidských práv.[11]

Studie RAND corporation uvádí (s. 102) že téměř 70% členů hnutí může být drženo v táboře MEK proti své vůli. Studie také uvádí nucené práce a spánkovou deprivaci.[12]

Tato organizace vydala obrovské sumy peněz na to, aby byla v EU a v SSA vyškrtnuta ze seznamu teroristických organizací. Mnozí politici skočili na tučnou návnadu a přišli si na miliony - i přes důrazná varování mnoha odborníků[13]. Peníze byly vypláceny na nejvyšších politických úrovních, jak dokládá stude Christian Science Monitor.[14]

Argumentace dobře podmazaných politiků, kteří se tohoto úkolu za skvělou úplatu zhostili (až 30.000 dolarů za jeden příznivý proslov[15]), bylo to, že teroristé mohou být využiti k záškodnictví a rozvratu suverénního Íránu, jehož surovinové bohatství a razantní průmyslový vzestup je mnohým trnem v oku. Nepřítel mého nepřítele je můj přítel?

Daniel Herman, kandidát do poslanecké sněmovny za KDU-ČSL, další z českých obhájců teroristické organizace MEK se vymlouvá legendou o Svatém Prokopovi, který oral s ďáblem. Zatím co New York times nemá pochyb o tom, že se jedná o skutečnou sektu.[16]

Íránci označují MEK jako Muniafikún „pokrytce". Toto pokrytectví se zdá být mezi českými politiky velmi nakažlivé. Jenže pokrytectví vládne světem. Proti Íránu již dlouhodobě brojí Izrael, za podpory Spojených států amerických. Ani Evropská unie tudíž nemůže zůstat daleko pozadu.[17]

Spojené státy americké již dávno ve svém strategickém úsilí překreslit mapu středního východu vsadili na teroristickou kartu. Nositel Pulitzerovy ceny, novinář Seymour Hirsh šokoval americkou veřejnost svým článkem „Naši muži v Íránu" z dubna roku 2012 ve kterém odhalil, že velení speciálních operací Spojených států amerických[18] cvičilo ozbrojence z MEK v Nevadě.[19]

Tajné úmysly vojenských plánovačů SSA nasadit MEK do první linie střetu s Íránem nejsou dnes již žádným tajemstvím. Tajná intenzivní spolupráce s MEK existovala podle reportáže německé WDR z roku 2005 již minimálně 10 let. Zprostředkovává jí soukromý dodavatel, firma Global Options, jejíž instruktoři podle vlastních slov obcují s MEK již 30 let.[20]

Zahradil, stejně jako jeho kolegové z řad českých politiků zaprodaných terorizmu, Falbr a Herman, záměrně překrucuje fakta, bagatelizují tuto teroristickou organizaci a uvádí veřejnost v omyl o krvavé minulosti a současnosti organizace za kterou lobují. Skutečnost je taková, že tito teroristé mají podle íránských zdrojů na svědomí životy více než sedmnácti tisíců lidí.[21]

Na svých internetových stránkách Zahradil uvádí: „Po letech úsilí podporovaného mnoha evropskými politiky včetně zástupců české ODS dosáhli [MEK] uznání ze strany Evropské unie a z jejího „černého seznamu" byli vyškrtnuti v roce 2009, za českého předsednictví EU"

Zahradil pokračuje: „Pamatuji si, že i mne v roce 2008 napadla některá česká média, že se stýkám s těmito „teroristy". S tím je teď naneštěstí definitivní konec. Exilová Národní rada íránského odporu se konečně muže stát plnohodnotným vůdcem demokratické opozice, včetně PMOI"

Článek uzavírá informace, že „Politický program PMOI požaduje svobodné volby, zavedení pluralitní demokracie, odluku církve od státu a rovné postavení mužů a žen ve společnosti. V cele organizace stojí zvolená prezidentka Marjam Radžaví."[22]

Socialista Falbr ve videu, které je k dispozici na Youtube kanálu „TheAshrafCamp" uvádí, že je s teroristy PMOI v kontaktu již po několik let a má pro ně velký respekt a obdiv a dokonce je na to hrdý.[23] Je hrdý na to, že podporuje teroristy, jejichž zločiny nebyly zapomenuty[24], ani smazány vyškrtnutím jména jejich organizace ze seznamu ministerstva zahraničí SSA, 28.9. 2012 Hillary Clintonovou. Nebo seznamu politické quasi-entity Evropské unie. Na seznamech mnoha dalších zemí MEK zůstává. A zločiny spáchané příslušníky MEK zůstanou navždy poskvrnou svědomí těch, kteří je obhajují. Těchto zločinů nebylo málo![25]

MEK podle všech odborníků na terorizmus představovala a představuje velké nebezpečí pro mír a demokracii a pro mezinárodní bezpečnost. Teroristické aktivity MEK jsou velmi přehledně dokumentovány v uvedené studii pro ministerstvo obrany SSA, vypracované analytickou korporací RAND[26] a potvrzeny i aktuálním nasazením ozbrojených jednotek MEK v krvavém konfliktu v Sýrii.[27] V současné době jsou aktivity lidových mujahedínů vytěžovány také Mosadem.[28]

Právě iracionální závislost Spojených států amerických na Izraeli je vnímána například bývalým šéfem generálního štábu SSA, Prof. Lawrencem Wilkersonem jako pravý důvod pro pokrytecký a hloupý tah, vyškrtnout MEK ze seznamu teroristických skupin.[29] Nemluvě o explicitní podpoře takového kroku.

Je únosné, aby politik a člen Evropského parlamentu takto fabuloval? Co podle Zahradila pohledává íránská demokratická opozice mezi teroristickými skupinami, které již třetím rokem prolévají krev syřanů?[30]

Podle bývalého agenta CIA Giraldiho se v případě takové explicitní podpory teroristů jedná o zradu.[31]

Je smutné, jak se někteří politici rychle zcizí hodnotám, se kterými kandidovali ve volbách a jak rychle jsou vzápětí schopni zneužít svůj mandát k propagaci zločinu, terorizmu a války.

Zahradil je odstrašujícím příkladem politické licoměrnosti, pokrytectví a zrůdnosti. Bohužel ne jediným, neboť i evroposlanec Falbr se nechal stejným způsobem zkorumpovat k výslovné podpoře teroristů MEK a k šíření lží sloužících k jedinému účelu: rozvracení suverénní Íránské islámské republiky[32], se kterou má naše země platnou smlouvu o přátelství.[33]

Takové jednání představuje minimálně poškozování přátelských vztahů mezi národy. Hraničí ale s trestným činem. Náš trestní zákoník pamatuje na takové případy: „Občan České republiky, jež v úmyslu přivodit válku nebo ozbrojenou akci proti jinému státu sama nebo prostřednictvím jiného naváže nebo udržuje styky s cizí mocí, bude potrestána... zejména způsobí-li svým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky nebo jiného státu"[34]

I ve Spojených státech amerických vedla dobře placená, leč neobvyklá podpora MEK[35] k vyšetřování jejich aktérů povětšinou z řad dobře známých neokonzervativců.[36]

Peněz na rozdělování, ve prospěch „demokracie" je pro vilné politiky k dispozici dostatek.[37]

Možná to je ten zásadní rozdíl, který určuje, kdy teroristická skupina není teroristickou skupinou.[38]

V České republice se ale podle všeho zpravodajské služby věnují raději ex-manželce ex-premiéra, než zaprodaným politikům, kteří namísto své vlasti a jejím občanům slouží marxisticko-islámským teroristům. Doufejme, že jim to občané naší vlasti nikdy nezapomenou...

Odkazy

[1]


[2]http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Lic-Daniel-Solis-GGS-1224/clanek/Uzitecni-idioti-aneb-Lidovci-ve-vleku-mezinarodniho-terorizmu-1-17408


[3]http://m.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/541886


[4]http://www.danielherman.cz/CRo6_business_nebo_lidska_prava


[5]http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2010/170264.htm


[6]http://strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/parameters/articles/08winter/bahgat.pdf


[7]https://www.fas.org/irp/congress/1993_cr/h930929-terror-pmoi.htm


[8]http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG871.pdf


[9]http://www.nejatngo.org/en/post.aspx?id=3424#.UkgHPT_uq8A


[10]http://www.leagle.com/decision/in%20fco%2020100716159


[11]http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=45d085002


[12]http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG871.pdf


[13]http://online.wsj.com/article/SB116475111368234891.html


[14]http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2011/0808/Iranian-group-s-big-money-push-to-get-off-US-terrorist-list


[15]http://www.huffingtonpost.com/2011/08/08/mek-lobbying_n_913233.html


[16]http://www.nytimes.com/2011/08/14/opinion/sunday/an-iranian-cult-and-its-american-friends.html


[17]http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Lic-Daniel-Solis-GGS-1224/clanek/Ostdrang-EU-projekt-zpravodajskych-sluzeb-USA-7569


[18]http://www.businessinsider.com/the-rise-of-jsoc-in-dirty-wars-2013-4


[19]http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2012/04/mek.html


[20]http://web.archive.org/web/20050210081546/http://www.wdr.de/tv/monitor/beitrag.phtml?bid=660&sid=124


[21]http://www.habilian.ir/en/


[22]http://www.ods.cz/clanek/2695-politicke-vitezstvi-iranske-exilove-opozice


[23]


[24]http://original.antiwar.com/justin/2012/05/15/hillarys-terrorists/


[25]http://www.cooperativeresearch.org/timeline.jsp?timeline=us_plans_to_use_military_force_against_iran&iran_specific_cases_and_issues=us_force_against_iran_USPolicyTowardsMEK


[26]http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG871.pdf


[27]http://breakingnews.sy/en/article/23712.html


[28]http://cecaust.com.au/main.asp?sub=articles&id=2012_02_09_mek.html


[29]http://www.foreignpolicyjournal.com/2013/08/24/supporting-terrorists-is-not-a-new-policy-for-the-u-s-prof-lawrence-wilkerson/view-all/


[30]http://iran-interlink.org/wordpress/?p=2565


[31]http://original.antiwar.com/giraldi/2012/03/07/the-meks-useful-idiots/


[32]http://www.globalresearch.ca/subverting-iran/5165


[33]http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/blizky_vychod/iran/smlouvy/index.html


[34] Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 409 Styky ohrožující mír.


[35]http://www.nytimes.com/2012/03/13/us/us-supporters-of-iranian-group-mek-face-scrutiny.html


[36]http://www.salon.com/2012/03/28/guest_op_ed_mek_and_its_material_supporters_in_washington/


[37]http://www.theguardian.com/world/2012/sep/21/iranian-exiles-lobbyists-delist-mek


[38]http://www.motherjones.com/kevin-drum/2012/03/when-terrorist-group-not-terrorist-group

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře