Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Připomínka 80. výročí nacistické okupace se prolínala s oslavami 20. výročí vstupu ČR do NATO

Vladimíra Vítová

Český svaz bojovníků za svobodu pořádal dne 12. 3. 2019 vzpomínkový večer u příležitosti
80. výročí okupace Československa nacistickým Německem (15. 3. 1939). Slavnostní
Brožíkovu síň Staroměstské radnice, kde bývala tato akce tradičně pořádána, odmítl
tentokrát svazu propůjčit momentální pražský primátor pirát Hřib.

  • oslavy-80-vyroci-nacisticke-okupace-se-prolinaly-s-oslavami-20-vyroci-vstupu-cr-do-nato

Ve stejný den se v Praze konala i státní slavnost 20. výročí vstupu ČR do NATO. Zde primátor nelenil a nejenže vyvěsil na Nové radnici vlajku NATO, ale dokonce se jal ze záznamu promlouvat k cestujícím v metru - čtyřikrát do hodiny v češtině a v angličtině - o tom, jaké máme štěstí, že jsme v tomto agresívním vojenském paktu, a jak může být ČR šťastná, že od vstupu do NATO prokazatelně patříme na Západ. Mnohým cestujícím tento jeho počin připomněl praktiky nacistického Německa, které právě od 15. 3. 1939 skrze dvojjazyčné rozhlasové vysílání na veřejných prostranstvích propagandisticky působilo v bývalémprotektorátu Böhmen und Mähren.

Vzpomínkový večer se tedy odehrál v konferenčním sále Domu armády v Praze. Mezi hosty byli člwnové Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské, Klubu českého pohraničí, Společnosti Ludvíka Svobody, Slovanského výboru ČR, Českého mírového fóra a dalších vlasteneckých spolků, dále několik senátorů a poslanců, zástupce Ministerstva obrany ČR, zástupci ruského a čínského velvyslanectví a studenti několika středních škol.

Úvodní projev pronesl Václav Klaus ml., předseda výboru pro vědu, vzdělání a mládež PS
PČR. Ocenil možnost připomenout si na půdě Armády ČR hrdinství vojáků východní a
západní fronty a domácí hrdiny z dob protektorátu. Zmínil ohromnou propagandu tehdejších kolaborantských médií - a všichni účastnící pochopili názvuk na současný stav mainstreamu u nás. 15. březen roku 1939 považuje za nejzávažnější negativní datum v naší historii, protože existovaly konkrétní plány na fyzickou likvidaci celého národa.

Zdůraznil, že pravdu si musíme neustále připomínat, protože jsou velmi silné snahy o převýchovu mladé generace. V této souvislosti ocenil přítomnost studentů několika středních škol. Také připomněl nebezpečné teze některých evropských politiků, že v tzv. novém světě nebudou mít evropské národy své místo a projev zakončil touto větou: „Budeme opět potřebovat české vlastence!“

Dále promluvil 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Vojtěch Filip. Řekl, že představy o odnárodnění Evropy považuje za chybné a zrůdné.
Poděkoval všem, kteří se v letech 1939 – 1945 podíleli na našem národním osvobození, a všem, kteří položili za naši vlast život.

Poté vystoupil poslanec Jiří Kobza, místopředseda Zahraničního výboru PS PČR. Sdělil
účastníkům akce, že v roce 1939 jsme se stali protektorátem zradou spojenců a stejné je to i dnes, kdy naši tzv. spojenci exportují své problémy do východní Evropy a stejně jako tehdy i dnes jsme zpracováváni propagandou, že národy jsou bezcenné. Na závěr zdůraznil, že současná situace připomíná dobu před 80 lety a my jsme možná ti poslední, kteří si to uvědomují a mají ještě sílu šířit pravdu, a že si musíme uvědomit, jak snadno můžeme přijít o náš stát.

Bývalý ministr zdravotnictví Ivan David porovnal dnešní situaci s přelomem 18. a 19. století, kdy z českého národa mnoho nezbývalo, ale přesto se postupně podařilo vybudovat stát, který hájil vlastní zájmy. Dnes však hájíme především cizí zájmy. Zdůraznil, že český národ má hluboké historické a kulturní kořeny a musí existovat i nadále.

Senátor Jaroslav Doubrava vyzval přítomné studenty k návštěvě Senátu ČR, kde je pro
veřejnost vystavena Mnichovská dohoda. Ocenil vlastenectví a zmínil slavnosti NATO v Praze s tím, že nepovažuje tuto organizaci za mírovou.

Vystoupil také zástupce Československé obce legionářské plukovník Jiří Železný. Ocenil
přítomnost mládeže a projev uzavřel slovy: „Nezapomínejme zapomínání vzpomínat!“

Akce byla zakončena promítnutím dokumentárního filmu z dílny filmového historika Karla Čáslavského „Tenkrát 15. března….“. ZDE https://www.ceskatelevize.cz/porady/873537- hledani-ztraceneho-casu/200324246000241-tenkrat-15-brezna/

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře