Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

"DPH nechápou jen debilové", vzkazuje na Hrad a občanům premiér

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 
Premiér Petr Nečas /1964/ v pondělí 3. 9. 2012 dopisem odpověděl prezidentovi Václavu Klausovi, který se na předsedu a oba místopředsedy vlády obrátil s požadavkem, aby se osobně zavázali, že bezúplatným obdarováním církví nebude prolomena hranice 25. února 1948. Nečas prezidenta ujistil, že se to nestane. Informoval o tom mluvčí jeho kabinetu Michal Schuster.
  • dph-nechapou-jen-debilove-vzkazuje-na-hrad-a-obcanum-premier

"Podle tohoto zákona se vracel majetek všem fyzickým osobám. Tedy všechna potenciální zpochybnění rozhodného období mohla a byla už v uplynulých dvaceti letech použita a neměla úspěch", uvedl v dopise Václavu Klausovi Petr Nečas.

Premiér patrně pokládá za zanedbatelný jednak "právní detail", že církve nejsou fyzické osoby a dále, že nikde není psáno nic o tom, že budoucí možné soudní spory o další navracení majetku státu, jak právním, či opět fyzickým osobám, musí být řešeny stejně jako v uplynulých kauzách, kterými s nedůvodnou suverenitou argumentuje.

RNDr. Petr Nečas - vystudovaný doktor, ale nikoliv práv, nýbrž přírodních věd, který promoval v oboru plazmové fyziky, k obavě nejen prezidenta z církevních restitucí, autoritativně právně shrnuje - "V tomto směru si můžeme být zcela jisti, že restituce historického majetku církví neotevře dveře nikomu dalšímu, protože Ústavní soud opakovaně judikuje, že na restituce není právní nárok".

Z nezaujatého právního hlediska ale jde o pouhá premiérova "zbožná přání", či naivní "dětinské představy", avšak rozhodně nikoliv o skutečné seriozní argumenty.

Petr Nečas rovněž připomněl písemné ujištění ze strany církví, že ony údajně nebudou podnikat žádné kroky, které by mohly hranici 25. února 1948 prolomit. Je sice od "polepšeného syna" starého komunisty - míněno Nečase seniora - premiérova otce, možná hezké, že stávajícím představitelům církví jako bývalý angažovaný husákovský svazák plně věří, ale je jeho víra opravdu závazná pro následníky dnešních církevních představitelů a bude slib dnešních "zástupců boha
na zemi" platit pro naše potomky? Odpověď je jasná - pochopitelně nic neplatí věčně a stejné to je u ujišťování dnešních církevních hodnostářů, která pro jejich nástupce žádnou nezpochybnitelnou právní závaznost samozřejmě nemají.

Avšak premiér Nečas přesto dochází k závěrům - "Z výše uvedených důvodů jsem podle svého nejlepšího vědomí a svědomí přesvědčený, že tento návrh neznamená riziko prolomení hranice 25. února 1948 a nemůže změnit právní postavení státu v nových soudních sporech o restituční nároky.../citace/", a tím uzavřel svůj dopis zaslaný na Hrad.

Ostatní "státnické hvězdy" jeho kabinetu na prezidentovu výzvu oficiálně nereagovaly až na ministra zahraničí Karla Schwarzenberga /1937/, který v reakci "lišácky" uvedl, že mu "není jasné, co Klaus míní osobními garancemi"? Veřejnosti ovšem rovněž není jasné, zda údajné nejasnosti knížete pána pramení z toho, že projednávání Klausova požadavku ve vládě prospal, či nepochopil z jiných důvodů - třeba proto, že zmíněný "šlechtic obětavě sloužící českému lidu", se biologicky již nesporně "ráčí vynacházet" za zenitem své duševní výkonnosti.

Dalším "hitem naší politické sezóny" je vládou prosazované nové plošné zvýšení DPH o 1%. U potravin a jiných dodávek denní potřeby, oproti mínění premiéra - fyzika Nečase a kompetentního ministra financí - chemika Kalouska /1960/, jde opět podle mínění prezidenta Klause a řady vystudovaných ekonomů o další z řady předchozích vládních ekonomických hloupostí.

Lze pochopit nedostatečnou vzdělanost doktora fyziky a inženýra chemie v oboru ekonomie a státních financí. Co lze ale chápat obtížněji je, že námi placení jmenovaní spoluobčané bez příslušné odborné kvalifikace kompetentně rozhodují o tom, co se nás všech i našich potomků mimořádně závažně týká? 

Snad už všichni svéprávní občané našeho státu, kteří umějí číst, nebo aspoň poslouchat rádio, či vnímat televizi, vědí, že se na vyšší DPH nevybere o tolik více, o kolik se plošně zvýší a že právě to se v rámci s Kalouskovými ekonomickými představami o doplňování státní kasy zvýšeným vyprazdňováním kapes občanů prokazatelně zákonitě děje.

Odborníkům bylo jasné od samého začátku "modernizačních reforem" Nečasovy vlády, že vyšší daně záchranu státní pokladny nepřinesou a dnes o tom jasně hovoří statistické ukazatele ekonomické reality za posledních 8 kvartálů - tedy za celou dobu působení této údajné "vlády rozpočtové zodpovědnosti". Deficit příjmů do státní pokladny se nezastavil, ani neklesá, nýbrž trvale roste. Avšak právě ministru Kalouskovi a premiéru Nečasovi, jak vidno, to stále nedochází.

Položme si všetečnou, ale legitimní otázku, kde peníze, které spotřebitelé za výrobky s vyšší DPH utratí, vlastně zůstávají? Podle skutečných odborníků, tedy kromě našich vpředu jmenovaných kompetentních státních představitelů – v případě potravin jsou to pouze obchodní řetězce, kterým mohou narůst marže /"obchodní marží" obecně rozumíme rozdíl mezi prodejní - "tržní" a nákupní - "skladovou" cenou prodaného zboží/.

Z národohospodářského pohledu ale možné vyšší obchodní marže nemusejí nutně znamenat vyšší zisky ani obchodníků, natož státu, protože v současné době rostou také náklady na produkci čehokoli, samozřejmě nejen v řetězci výroby potravin. Všichni podnikatelé, jakož i všichni občané této země, musí řešit nárůsty cen za dodávky a zboží, kterým se nejde vyhnout. Například podle Českého statistického úřadu vzrostly v červenci letošního roku meziročně /oproti červenci roku 2011/ v průměru ceny zemního plynu o 14%, elektřiny o 4,2%, vodného o 12%, teplé vody o 8,6% a nájemného o 5,2%.

Vlivem těchto vícenákladů je dražší výroba všeho, ale zůstaňme u potravin. Nákup zemědělských surovin a výroba potravin jsou dražší a také je vyšší režie jejich maloobchodního prodeje. Aby marže /rozdíl cen/ zůstávaly aspoň stejné při růstu uvedených položek, je nutné zvyšovat prodejní ceny, což se v masivním měřítku u potravin také děje. Gramotní občané chápou, když se zvyšují náklady na podnikání všude v potravinovém řetězci, že konečné prodejní ceny zboží se musí zvyšovat.

Uvedená zákonitost je ovšem patrně nad schopnosti chápání našich kompetentních státních představitelů - ministra financí Kalouska a premiéra Nečase, kteří tvrdošíjně hájí potřebu k vyšším cenám zboží a služeb ještě také zvyšovat DPH, ačkoli se v praxi nejen u nás dostatečně jasně prokázalo, že záplatování rozkrádaného státního rozpočtu zvyšováním daní nepřináší pozitivní výsledky.

Mimochodem - náš stát nezískal do státní kasy víc peněz ani v případě zvýšení spotřební daně z piva. Naopak výsledkem tohoto "odvážného státnického kroku" byl trojnásobný nárůst dovozů levnějšího a méně kvalitního moku z Polska a Maďarska. Ale to je jen na okraj k premiérovu již nechvalně proslulému státnickému výroku o tom, že "nutnost zvyšování daní nechápou jen debilové".

Závěrem lze seriozně konstatovat, že zvyšování DPH nikomu nepomáhá, ani státu, ani podnikatelům, ani občanům. Ve všech případech přináší ztráty konkurenceschopnosti - snižování výrobního i prodejního potenciálu do budoucnosti. To vše je samozřejmě ke škodě státní ekonomiky. Bohužel to však v ČR nechápou právě kompetentní státníci - jmenovitě Miroslav Kalousek a Petr Nečas.

Jde o nějakou "osudovou", tedy "nenapravitelnou chybu" nás - poctivých občanů, kteří jsme si neužitečné spoluobčany do čela státu zvolili? Určitě nikoliv, ale pro nás a naše děti je již doslova existenčně nutné docílit neprodlené odstoupení Nečasovy katastrofální vlády. Dřív než budou nuceni přistoupit k měnové reformě, jako komunisté uchopivší vládu po "Vítězném únoru" v roce 1948.

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Facebook komentáře