Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Právdoláskař a lidumil Schwarzenberg se zase jednou řádně „odkopal“!

I já mám rád lidi, pokud jsou milí, čestní, pracovití a rozumní. Jakkoliv řada příznivců a stoupenců za takového považuje i Karla Schwarzeneberga, já hned z několika důvodů to říci nemohu. Tím nechci říci, že jej nemám rád jako každého jiného běžného člověka, nebo že bych jej evidentně nenáviděl, ale jsou jisté důvody (a není jich málo), abych byl vůči němu hóóódně zdrženlivý, nesouhlasil s ním v mnoha věcech nota bene, jej ještě považoval za nějakého idola – bohéma! Prostě ho nemusím!

  • pravdolaskar-a-lidumil-schwarzenberg-se-zase-jednou-radne-odkopal

Pominu-li řadu všeobecně známých negativních věcí, o kterých se u pana Karla Schwarzenberga ví a nejsou tedy pro většinu lidí neznámé, proč jej rád mít nemohu je i důvod, vyplývající z článku v Prvních zprávách
(http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/schwarzenberg-mesity-at-v-cr-rostou-islam-mi-nevadi/), tedy jeho postoj k islámu. V článku je malá reportáž (resp. výňatek) z jeho setkání s českou muslimkou Romanou Červínkovou, ze které přímo „září“ jeho mírumilovnost, lidumilnost a pochopení pro lidi s jiným náboženským vyznáním, v tomto případě islámem. Pro mě však sdělení šokující! O co jde?
Paní R. Červínková využila konání happeningu Fóra Karla Schwarzenberga a přes původní rozhodnutí se debaty nezúčastňovat, nakonec podlehla a položila K. Schwarzenbergovi otázku, jaký je jeho názor na muslimy. Zde je jeho (pro mne nepřijatelná) odpověď:
„ Islám je jedno z největších světových náboženství ve světě a já, i když jsem silně věřící katolík, nemám proti tomuto náboženství žádné výhrady. Mám několik muslimských přátel v zahraničí, několikrát jsem byl v Saúdské Arábii, Jemenu a jiných zemích a jsou to výborní lidé. To, co se v ČR děje teď, jsou akorát reakce nevzdělaných lidí a této hysterii napomáhá i prezident Zeman, využívá ji a nazývá jako problém číslo jedna. Pokud bude (má na mysli v ČR) tolik muslimů, aby taková mešita mohla vzniknout, nemám s tím žádný problém. Větší strach než z Česka plných mešit mám spíš strach z prázdných kostelů“, řekl K. Schwarzenberg.
Na tento „pozoruhodný“ názor mohu reagovat jen slovy Voltairea: „ S Vašim názorem hluboce nesouhlasím, ale do smrti budu hájit Vaše právo jej říkat!“ Mám-li však posoudit tento Schwarzenbergův názor z pohledu české (ale nejen té) reality, pak bych především konstatoval slovy V. Klause, že jsou to falešná a prázdná slova.
Především, uznávat islám, nebo jakékoliv jiné náboženství je jen otázka vnitřního cítění a přesvědčení každého jedince a pokud je to náboženství, které je z hlediska státu uznávaným a legitimním náboženstvím ve smyslu filosofie (nikoliv panování, ovládání člověka, lačné po majetku a jiných statcích atd.) náboženství, které posiluje ducha (resp. zdraví) člověka, pak s tím asi nebude mít problém žádný člověk. Na druhé straně je však také nutné připomenout, že ne vždy a ne každé náboženství bylo (nebo je) pro lidstvo bezmezně pozitivní, mírumilovné, chránící životy druhých. Tím je právě např. zmíněný islám, který jakkoliv v obecném smyslu slova je pro muslimy pozitivní a jejich ducha s obrazem Aláha posilňujícím, na druhé straně se islám projevuje prvky především pro evropskou civilizaci cizími, neřku-li zcela nepřijatelnými. Jestliže pan Schwarzenberg pozitivně hodnotí islám jako takový obávám se, že o něm ví méně než já (a přiznám se, já o tom vím málo, de facto nic). Přesto by asi před pozitivním hodnocením islámu měl vědět jisté skutečnosti, aby s osobitým přístupem mohl islám hodnotit (http://www.nabozenstvi.apu.cz/islam.html).
To, že má v arabském světě „několik“ muslimských přátel ještě neznamená, že je lze všeobecně považovat islám za bezproblémový. Tedy s výjimkou pana knížete samého, což vyplývá nejspíš z jeho neznalosti podstaty islámského náboženství, jak výše uvedeno.
Že několik jeho muslimských přátel jsou výborní lidé nemohu soudit, ale jistě tak tomu může být. Ostatně celá řada muslimů, ale třeba i cikánů a lidí jiných etnik jsou či mohou být „výborní“ lidé, což ovšem neznamená opodstatněnost takto pozitivně posuzovat v tomto případě celé náboženství, v jiném pak celé etnikum. A samozřejmě naopak! Tak jak nelze házet „dobré lidi se špatnými do jednoho pytle“, tak stejně je nutné přistupovat k otázce náboženství, v tomto případě islámu. Pan „kníže“ se však dopouští urážky těch lidí, kteří s islámem nesouhlasí nebo mají vůči němu výhrady, které považuje za nevzdělané ( to říká ten pravý), notabene konstatování, že tomu napomáhá i prezident Miloš Zeman. Aby ne, když ten je pro něj nepříjemná tříska v oku, ale s nějakým napomáháním to nemá nic společného. Konstatuje-li prezident svůj názor na islám či muslimy, vyjadřuje pouze názor svůj, k němuž má jistě i svůj důvod. Konec konců stejně, jako vyjadřuje svůj názor, byť nepřijatelný, sám K.Schwarzenberg.
Pozitivní hodnocení islámu na happeningu svého Fóra Karla Schwarzenberga je typickou ukázkou vrcholného populismu a falešného lidumilství. Jinak by to ani nešlo, aby na některé problematické otázky nereagoval jinak než způsobem, který posílí jeho ego, postavení a v neposlední řadě i jeho politický post jako předsedy TOP 09. Zvláště v předvolebním období. Jedno souvisí se vším se říká zvláště, když se dozvídáme, že protiislámský aktivista Lukáš Lhoťan upozornil na fakt, že jistý Hamza Jan Velička propagoval mezi muslimy volbu Karla Schwarzenberga za prezidenta ČR, kolem Veličky se organizuje nábor bojovníků džihádu do Sýrie z řad českých muslimů. A při tom právě tito lidé podporují tvář TOP 09, tedy Agenta 009 jako pro islám nejpřijatelnější možnost! K tomu přikládám toto video, které má sice poněkud jiný charakter, ale vychází ze stejného problému, určitě jej shlédněte, zde: "> 
Je tedy něco divného či ohromujícího, že K. Schwarzenberg se vyjádřil jak se vyjádřil? Můžeme (ne)pochybovat, jaké dobré přátele (muslimy) má v zahraničí ? Můžeme se divit, že nemá nic proti výstavbě mešit v Česku? Rovněž se nelze divit jeho obavám, že ubývá věřících a návštěvníků kostelů (na bohoslužbách), přesto se pan Schwarzenberg (coby silně věřící katolík) nerozpakoval prosazovat a realizovat nespravedlivý zákon o církevních restitucích ve prospěch katolické církve a jiných (a nejen církví).
Že problematika nebo otázka islámu není okrajovou záležitostí, ale podle Miloše. Zemana dokonce problémem číslo jedna je řada důkazů ani ne tak z řad českých občanů, kam islám ještě tolik nezasáhnul, ale ze zahraničí (Belgie, Francie, SRN atd.), odkud se projevují víc než hlasité nesouhlasy a protesty zatím pouze proti „některým“ projevům muslimů na území státu, kde ještě ani nejsou jeho občany Jisté je, že „zatím“ jsou to ze strany muslimů jen vyhrůžky v rozporu s místními zákony, avšak jejich požadavky v případě jejich nenaplnění jsou odhodlání řešit po svém - násilnou cestou a i vraždami. Důkazů je o tom přehršel. Může být namítnuto, že se jedná o aktivitu nějakých neoficiálních revolučních skupin, prosazující práva islámu a že to tedy není celoislámský trend, nicméně nelze podceňovat muslimské bojovníky za svá práva. Může se totiž jednat o předvoj v prosazování legitimity a postavení islámu v evropských zemích, odkud pak pramení oprávněné nebezpečí z islamizace Evropy. Způsoby, kterými svá práva prosazují, tomu nasvědčují a nelze je podceňovat. Nemusí to být vždy jen násilnou činností, ale i způsobem, jak ukazuje video v příloze.
Karel Schwarzenberg se opět projevil jako pokrytec, falešný lidumil a populista. Sám nezpochybnitelný (ne)„vzdělanec“ drze přisuzuje negativismus k islámu nevzdělaným lidem, předhazuje veřejnosti pozitivní vztah k islámu, k výstavbě mešit atd. jen proto, že tím podpoří svou osobnost a TOP 09 v nadcházejících volbách. Chápat lze jeho touhu po svobodě a právu, ale především by měl dbát o spravedlnost a právo většiny občanů České republiky, než poklonkovat šířícímu se islámu do zemí, které jsou se všemi svými občanskými, rodovými i osobními zvyklostmi a tradicemi diametrálně vzdáleny náboženství islámu. Je-li pan Schwarzenberg bytostně přesvědčen o správnosti svého postoje vůči islámu, nechť jej zkusí prosazovat ve svém rodném Rakousku. Obávám se, že by se zlou pochodil.
(PS: Paní Červínkové se tímto omlouvám, pokud jsem jí vzal nějaké iluze o dobrosrdečnosti, upřímnosti a čestnosti pana knížete Schwarzenberga. Lepší však je vědět pravdu, než žít v iluzi, že to ten člověk opravdu myslí tak, jak se vyjadřuje. V případě pravdoláskaře Schwarzenberga to platí dvojnásob).

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře