Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Otevřený dopis všem občanům ČR

Hodnocení uživatelů:  / 10
NejhoršíNejlepší 
  • otevreny-dopis-vsem-obcanum-cr

Otevřený dopis všem občanům.

Navazuji tímto na otevřený dopis Ing. Josefa Mrázka prezidentu republiky Miloši Zemanovi (http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/josef-mrazek-otevreny-dopis-prezidentu-republiky-milosi-zemanovi.html) ve věci intervence ČNB na umělé znehodnocování české koruny ve prospěch eura. Jak uvádí Ing. Mrázek, bylo ČNB jen během ledna a února 2016 na znehodnocování české koruny vynaloženo dalších 114 miliard Kč. Nejsem ekonom, věci příliš nerozumím, nemohu tedy detailně analyzovat všechny skutečnosti a dopady, které s touto záležitostí souvisí, ale jedno vím jistě, že to není normální, ani standardní. Bližší vysvětlení podává sám Ing. Mrázek v dopise prezidentu republiky.

Nicméně není od věci připomenout faktickou poznámku pana Ing. Mrázka, že ministr financí A. Babiš zápasí ve vládě o každou miliardu schodku 70 miliard Kč, je mu vyč& iacute;táno, že tento schodek neodpovídá současnému vývoji ekonomiky a že jen velmi opatrně, ne-li zbaběle, snižuje schodek rozpočtu v řádu jen desítky milard. Pozoruhodný je na tom fakt, že ve směru opatření ČNB jsou politici napříč politického spektra k opatření ČNB němí, laxní a hlavně nečinní přesto, že to dlouhodobě poškozuje celou naši ekonomiku, paradoxně však ne je osobně. Proto také zřejmě ten nezájem.

K citovanému opatření ČNB se otevřeně vyjádřilo již v r. 2013 Občanské sdružení Právníci radící občanům ( Utajované pravdy a oficiální lži prostřednictvím uživatele New World Order Opposition Organization< /u> 17. listopad 2013(https://www.facebook.com/permalink. phpstory_fbid=476744859113935&id=327616204026802)které na ČNB podalo trestní oznámení. Jakkoliv má opatření ČNB výrazný dopad na stav státních financí, není nijak zvlášť sledováno ani politiky, ale ani médii. Občas se o něm mluví v OVM, kde pan guvernér banky Singer celou záležitost vždy natolik obstruktivně ukecá, že to veřejnost není sto pochopit a ve výsledku to udělá dojem, že jde o sice nepopulární, ale pro českou ekonomiku nepostradatelné opatření. Jak skutečně to české ekonomice je (resp. bylo) potřebné, vysvětluje Ing. Mrázek v citovaném dopise, resp. OS Pravnící radí občanům.

Nicméně, vycházíme-li ze skutečnosti, že za první dva měsíce roku 2016 bylo ČNB na znehodnocení české koruny vynaloženo 114 miliard korun, lze usoudit, že za předpokládaného průměru cca 55 milard měsíčně se lze dostat k částce okolo 650 miliard korun za jediný rok, což je cca polovina celého státního rozpočtu. Pokud vycházíme ze skutečnosti, že intervence ČNB trvá zhruba od listopadu 2013 do dnešních dnů, pak při hrubém odhadu již bylo, s cílem údajně zabránit hrozbě tzv. deflace, ČNB vynaloženo zhruba 1,5 bilionu korun, což je mnohem víc, než představuje jeden celý roční rozpočet ČR. Existuje zde však podezření, že snížení kurzu české koruny mělo ve skutečnosti jiný cíl a sice, umožnit některým finančním skupinám spekulace při obchodech na devizových trzích, při kterých mohly tyto zainteresované finanční skupiny neoprávněně získat prospěch velkého rozsahu v řádu až miliard korun. Toto podezření trvá.

Naskýtá se otázka, zda je reálně možné chtít po představitelích ČNB logicky vysvětlit a zdůvodnit postup ČNB, když jejich cílem mělo být zabránit hrozbě tzv. deflace, tj. snižováním cen podpořit český export, což si ve výše uvedenémobdobí vyžádalo odhadem 1,5 bilionu korun ? Odkud se na to peníze vzaly, když státní dluh již činí bezmála 2 biliony? S největší prvavděpodobností z další půjčky ze zahraničí, čímž postupně dluhy st&aacu te;tu vůči zahraničí opět vzrostly. Rovněž by bylo záhodno toto opatření odborně analyzovat ,aby bylo prokazatelně doloženo,že opatření ČNB bylo nevyhnutelné, pro stát výhodné, resp. zda v případě, kdyby k opatření nedošlo, byl by takto nepodpořený export na tom byl podstatně či významně hůře, než ČNB, deklarovala. Jinými slovy, zda takto vynaložen&e acute; prostředky byly vynaloženy účelně, efektivně a odpovědně a zda výše vynaložených prostředků (1,5 bilionu Kč) by stejným způsobem mohla podpořit export bez toho, že k tomuto opatření došlo. Není totiž možné přehlédnout, že zatímco na jedné straně mělo toto opatření (údajně) pomoci exportu, na druhé straně to však významně poškodilo (a poškozuje) domácí ekonomiku, potažmo občany, u kterých se toto opatření projevilo zvlášť výrazně.

Je tedy na pováženou, zda opatření ČNB bylo skutečně neodkladné, potřebné, zda výsledky tohoto opatření jsou adekvátní a prokazatelně pro českou ekonomiku prospěšné. Zatím to vyvolává celou řadu otázek, pochybností a obavy, že ČNB svým výjimečným postavení si takto vytváří vlastní bankovní politiku, kterou nemá šanci žádná státní instituce ovlivnit. Dosud však nelze vyloučit, resp. prokázat úmysl přímý, nicméně lze prokázat úmysl nepřímý, tedy srozumění členů bankovní rady ČNB s tím, že přijatá opatření měnovou stabilitu zřejmě nezajistí, nebo ji třeba i zajistí, ale zcela nemravným a nečestným způsobem, notabene na úkor životní úrovně občanů.

Je proto velmi žádoucí, aby se občané více zajímali a angažovali v zjišťování skutečností, zda nás představitelé ČNB úmyslně neuvedli v omyl, aby sami mohli z této situace těžit. Občanská iniciativa by v tomto směru mohla zapůsobit až tak, že se ČNB budou zabývat orgány v trestním řízení, jak to také vyjadřuje žádost Ing. Mrázka v dopise prezidentovi. Nebezpečnost takového jednání pro společnost není třeba blíže rozebírat, neboť je zcela zřetelná a zjevná.

Jiří B a ť a , 28. března 2015

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 Bus Bělojar 2016-03-29 08:53
Je to prosté-"česká" národní banka není ani česká,ani národní a jediný úkol,který obdržela a který musí splnit je,co nejvíce "znehodnotit" českou korunu a co nejvíce okrást stát o to,co mu ještě zbylo.Je to lobby EU na odstranění koruny a rychlejšího přijetí eura.Ale máme obrovskou výhodu a hlavně jistotu,že se jim to nepodaří.Máme zkušenosti našeho menšího bratra,kterého doslova brutálně okradli při přijetí eura-Slovenska. Možná by nebylo od věci nechat si od slováků vypočítat ztráty národního majetku po přijetí eura.

Facebook komentáře