Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Je-li řečeno A je na místě říci i B, pane kardinále Duko! Aneb fakta hovoří.

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Předpokládám, že i na tento můj příspěvek zareaguje „po svém“ strážce čistoty katolické církve a zastupující obhájce církevních restitucí pan Josef Nerušil z Arcibiskupství pražského. Ale k věci.

  • je-li-receno-a-je-na-miste-rici-i-b-pane-kardinale-duko-aneb-fakta-hovori

Nijak není překvapující, že názor poslance Igora Jakubčíka (ČSSD) „zvedl“ ze židle představitele církve, jmenovitě kardinála Dominika Duku. Je přece neslýchané, že si někdo dovolí takto osočovat a pomlouvat katolickou církev! Pan Duka se ohradil proti výroku poslance Jakubčíka, podle kterého katolická církev kolaborovala s nacisty a upřesnil, že naopak za druhé světové války církev jako celek trpěla a vzdorovala nacistické totalitě.

Dovolil bych si upozornit na jisté fabulace, které pan Duka mistrně ovládá když např. říká za A), že katolická církev za druhé světové války jako celek trpěla a vzdorovala nacistickému režimu. Tím chtěl jakoby vyvrátit zcela nepodložené tvrzení pana poslance Jakubčíka, že by se církev jakkoliv exponovala v nacistické totalitě. Očekával bych, že bude následovat za B) nějaké to „ ale“, ono však žádné „ale“ nebylo. Přesto, že nejen výrok poslance Jakubčíka, ale i názory jiných, kteří se k výroku vyjádřili, jasně dokazuje, že tvrzení pana Duky není zcela košér, není úplné a tedy také ne zcela pravdivé. Tak např. jeden z nesouhlasných příspěvků s názorem kardinála Duky argumentuje tím, že „Katolická církev by se měla omluvit za ustašovské Chorvatsko, klerofašistické Slovensko, za poválečnou pomoc s přesídlením nacistů do Jižní Ameriky a také, pokud skutečně žehnal papež hitlerovským vojskům při útoku na SSSR, tak i za toto požehnání atd.“! Jak víme, zatím k něčemu takovému nedošlo. Že by snad proto, že by to nebyla pravda? A co potom např. mj. tyto dokumenty:

O spojení mezi katolickou církví a nacismem nebylo v případě Hitlerova loutkového slovenského státu nikdy pochyby. Podle zprávy Newyorských Times z Bratislavy dne 28. srpna 1940 prohlásil ministerský předseda Vojtěch Ťuka veřejně, že "slovenský vládní systém bude v budoucnosti kombinací německého nacismu a římského katolicismu". Monsignore Tiso sám pak řekl, že "katolicismus a nacismus mají mnoho společného a pracují ruku v ruce, aby reformovaly zemi". Bezohledný antisemitismus byl jednou z prvních reforem. V interviewu s redaktorem německého týdeníku Neue Ordnung dne 22. prosince 1941 prohlásil Tiso, že slovenský antisemitismus je zdůvodněn "láskou k našemu vlastnímu lidu" a je v zájmu nacismu. "Vše, co podnikáme proti Židům" pravil, "činíme z lásky k našemu vlastnímu lidu. Láska k bližnímu a láska k vlasti se vyvinuly v plodný boj proti nepřátelům nacismu" Už v roce 1941 se mohlo Tisovo Slovensko chlubiti, že je první zemí na světe, která je prosta Židů.

Frederick F. Schräder otiskl ve své knize "Církev a stát v Německu", jež byla v Americe velmi rozšiřována "Německou informační knižnicí", oficiální text konkordátu mezi Vatikánem a Hitlerem a citoval závěr zprávy, kterou o něm uveřejnil nejvlivnější katolický časopis v Německu. Tento závěr zní: "Bylo souzeno, aby konstelace Adolf Hitler, Franz von Papen a kardinál Pacelli obnovila staré svazky mezi Říší a církví." Tento konkordát mezi Vatikánem a Hitlerem byl totiž první všeobsažnou dohodou, uzavřenou po více než 150 letech mezi římskokatolickou církví a Německem. Tyto svazky nebyly by se daly obnoviti, kdyby v Německu byla u moci demokratická vláda, neboť spojují autoritativní stát s autoritativní církví. Franz von Papen, který spolupodepsal s papežem Piem XII. vatikánský konkordát s Hitlerovou říší, shrnul vatikánsko-hitlerovskou politiku takto (Volkischer Beobachter ze 14. ledna 1934): "Třetí říše je první mocností, která nejen uznává vysoké principy papežství, nýbrž uvádí je současně i v praxi.

Zdroj (http://www.iniciativy.nazory.cz/vatikan/index.htm). http://amail.centrum.cz/download.php?msg_id=000000002aa1003ae0fc00cece46&;idx=6&filename=c%C3%ADrkev%201.jpg&r=39.52896151866445 http://amail.centrum.cz/download.php?msg_id=000000002aa1003ae0fc00cece46&;idx=7&filename=c%C3%ADrkev%202.jpg&r=87.5339018531527 http://amail.centrum.cz/download.php?msg_id=000000002aa1003ae0fc00cece46&;idx=8&filename=c%C3%ADrkev%203.jpg&r=75.10493819143306

Je k tomu třeba nějakých slov? Ano, aby nám to vše pan kardinál Duka relevantně objasnil!

Pan kardinál Duka na svém facebookovém profilu uvedl, že nemůže mlčet k výroku, že katolická církev kolaborovala s nacismem, že církev u nás trpěla, vzdorovala nacistické totalitě, že několik stovek kněží bylo umučeno či popraveno, což potvrzuje papežova encyklika „ Mit brennender Sorge“ z r. 1937. S tím mohu já a zcela jistě i široká veřejnost souhlasit, což konec konců nikdo nepopírá, ale to nebylo meritum věci. Přijde mi však poněkud irelevantní odvolání se pana Duky na papežovu encykliku z rolu 1937, která by podle něj měla potvrdit slova v textu prohlášení na jeho FB profilu. Přiznám se, že toto papežovo dílo je mi stejně známé jako povrch planety Venuše, nicméně máme se tedy domnívat, že v této encyklopedii již byly známy osudy katolických kněží, kteří budou umučeni v koncentračních táborech nebo popraveni nacisty? Že by byl papež takový věštec a mohl tyto události predikovat ve své encyklopedie již v r. 1937? Nebo, že by si pan Duka myslel, že odvolá-li se na papežovu encykliku, bude veřejnost lapat po vzduchu?

Vrátím se však k panem kardinálem nevyřknutému za B), které by mělo následovat po vyřknutí za A). Pan kardinál Duka konstatuje všeobecný fakt a skutečnosti, že za II.SV byla řada katolických kněží popravena či umučena v koncentračních táborech. Myslím, že proti tomu se nadá nic namítat, nicméně to nebyla podstata výroku poslance Jakubčíka. Ten totiž po korekci svého výroku vyslovil názor, že to byli „představitelé“ katolické církve, kteří kolaborovali s nacisty, k čemuž však pak kardinál zaujal postoj mrtvého brouka, jinými slovy, k tomuto faktu se nevyjádřil a přešel k rétorice o strádání církve, umučených a popravených kněžích apod. Proč tedy zamlčuje nebo neobjasňuje (neobhajuje) pravdu o představitelích katolické církve, kteří byli nařčeni z kolaborace s nacisty? Je snad pravda tak zžírající, že se o ní nechce panu Dukovi mluvit a ta nejpodstatnější část celé záležitosti je ponechána k dalším spekulacím a dohadům?

Chápu, že může být pro pana kardinála nebo jiné představitele církve značně nepříjemné, hovořit o aktivitách církevních hodnostářů v době fašistické okupace a režimu v Evropě, nicméně mají to být především oni, aby poukázali na hříchy nejen nacistů, ale i představitelů kléru té doby. Takto je zase jen dáván podnět k různým dohadům a podezřením, přičemž si myslím, že není zas až tak těžké přiznat, že i ze strany katolické církve, resp. jejich vysokých hodnostářů, docházelo v době nacistického režimu k politickým excesům. Co se stalo, stalo se, je lidské to nejen přiznat, ale i (s odsouzením) pochopit. Ale zatloukat, ještě lépe lhát a dělat dotčené z nařčení, místo objasnění tohoto výroku, to není řešení. Notabene, když pan Nerušil bude psát o tom, že zase jako obvykle, lžu já.

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Facebook komentáře