Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

USA pripravili na Ukrajine fašistický puč

Aby sme zabránili rozdeleniu Ukrajiny, my ukajinskí dôstojníci, zverejňujeme tieto materiály, pre pochopenie operatívnej situacie a zachovanie územnej celistvosti Ukrajiny.

  • usa-pripravili-na-ukrajine-fasisticky-puc
  • 1390794162_succesussa

 

História vzniku “Pravého Sektora”.

Najprv Vás oboznámime s lídrami fašistickej štruktúry:

A.I.Tarasenka , prezývaného “Pilipas”, P.P.Buraka, prezývaného “Otec Peter” a A.L.Stempického, prezývaného “letec”.

Do neformálneho hnutia Pravý Sektor vstupujú nasledovné organizácie: VO “Trizub” S. Banderu (lídri – Tarasenko A.I, Jaroš D.A., Stempický A.L), “Biele Kladivo” (veliteľ Vachnij A.V.), oddiely “Poltava” a “Morozno” (veliteľ Šumkov  O.C.)

História vzniku organizácie.

Pravý Sektor sa objavili na pozadí vnútorného konfliktu medzi stranou Sociálno – Národné Zhromaždeníe a  radikálnou VO “Trizub”  S. Benderu (nepotrebuje komentár). Tieto organizácie prostredníctvom rôznych grantových štruktúr získali finančné prostriedky z rôznych západných “pro-ukrajinských organizácií” (spravodajské agentúry boli ešte za sovietskej éry vytvorené krajinami NATO, ako súčasť politického boja a podpory národných hnutí v jednotlivých republikách zväzu), ako sú napríklad rôzne združenia veteránov a vojakov OUN – UPA, fondy neznámych ukrajinských patriotov, spisovateľov a aktivistov, ktorí skutočne verili v získanie nezávislosti Ukrajiny, ale potom, čo ju získala, sa “zabudli” vrátiť domov a naďalej existujú dodnes. Je to profašistická organizácia, ktorá zahŕňa zástancov myšlienky fašizmu a jeho vzniku na území Ukrajiny po vzore Nemecka v rokoch 1933-1945.

Viac informácií o činnosti špecifikovanej skupiny môžete voľne získať na internete.

Koordinačné centrum

Je vďaka tomuto odhaleniu zahraničných charitatívnych organizácií od počiatku Euromajdanu uzavreté, začali vytvárať vnútorné a koordinačné centrum (analytici,  stratégovia a akčné skupiny zapojené do boja cez internet na monitorovanie a vytváranie provokatérov, blogovanie na uzavretých stránkach nacionalistami a nacistami v globálnej sieti). Toto centrum vydalo poverenie na zabíjanie na ul. Gruševského, kvôli  zvýšeniu eskaláciie konfliktu a vyvolania hnevu  davu na policajtov. Zhodou okolností sa toto centrum, ktoré je špeciálne vybavené, nachádza v Kyjeve na ul. Mazepa č.6a, Je zaujímavé, že na danej adrese sa takisto nachádzajú horeuvedené grantové organizácie (táto informácia je k dispozícii na internete). Tiež si zaslúži bezprostrednú pozornosť tá skutočnosť, že medzi veľvyslanectvom Lotyšskej republiky a centrálou je neustály pohyb ľudí a na ulici sa vykonáva videodohľad a kontradohľad  (za účelom zistenia sledovania zo strany represívnych orgánov).

Financovanie

Od samého začiatku Euromajdanu, každý vedúci tímu odporu dostal peňažnú odmenu (za každého aktívneho bojovníka 200 dolárov za deň na jedného člena tímu a ďalších 500 dolárov, ak má skupina viac ako 10 osôb, koordinátori – od 2000 USD na deň nepokojov, za predpokladu, že kontrolovaná skupina vykonáva priamy útok proti policajným orgánom a predstaviteľom verejnej správy).

Bolo zistené, že finančné prostriedky prichádzajú  na americké veľvyslanectve v Kyjeve diplomatickou cestou, odtiaľ putujú do centrál “Slobody” a “Vlasti” (Baťkivščiny)  (približne 20 miliónov dolárov za týždeň). Na druhej strane, tieto prostriedky boli rozdelené na podporu Euromajdanu (osobné ochranné prostriedky, podplácanie úradníkov a presadzovania práva, platobné médiá, nepokoj) a denných výplat aktívnych bojovníkov, vodcom prevod finančných prostriedkov na osobné účty. Avšak bolo zistené, že najradikálnejší predstavitelia týchto štruktúr majú zaručenú pomoc vo forme núdzovej evakuácie z územia Ukrajiny a poskytnutie ubytovania a potrieb v ktorejkoľvek krajine EÚ, ktorú si vyberú (živým príkladom je vodca politickej skupiny provokatérov tzv. “Automajdana” – Koba, ktorý ako krysa utiekol do zahraničia, a ako sa ukázalo, nie je dôležitá pre neho Ukrajina, ale iba finančné záujmy).

Oddiely

Eskadry “Biele Kladivo” – elita pogromov! Skladá sa zo stálych členov – bojovníkov, ktorých spájajú myšlienky neonacizmu a nenávisti voči Židom, čiernym a “odpadu”. Členovia skupiny sú známi vo svojom okolí ako najagresívnejší a neadekvátni muži, ktorí sú ochotní vykonať akékoľvek kroky s ohľadom na určité kategórie osôb (drvivá väčšina prvej skupiny je odsúdená za závažné trestné činy a istý počet cudzincov, ktorí sú prenasledovaní vo svojich krajinách za takéto trestné činy). Osobitne sa tejto skupine nepáčilo, že na Euromajdane formálne vystúpili zástupcovia židovských obcí na Ukrajine a modlitby rabínov. Výsledkom je, že aj napriek vedeniu Euromajdanu, ktoré vykonalo sériu útokov proti členom židovskej komunity v takzvanej synagóge na leme, až potom, čo bol zbitý vedúci skupiny “Krym” (vyrazili mu zuby a vykonali zásah na podriadených) a obyčajní vojaci (konalo sa to na 5. poschodí domu odborárov s účasťou 40 bojovníkov “Slobody”), boli nútení dočasne (až do víťazstva revolúcie) zastaviť prenasledovanie príslušníkov židovskej komunity.

Avšak, títo ľudia dostali zbrane (kompletne aj s inštruktormi (asi 200 ľudí ) z veľvyslanectva USA) na vraždenie komplicov na Gruševského ulici, ktorí začali odsudzovať ukameňovanie a molotovove koktejly na zamestnancov “Berkutu” v uliciach za účelom stupňovania napätia a hodenie viny na policajtov, tak to bolo s prvou z obetí, ktorou bol etnický Armén a ktorého účasť na barikádach, pokiaľ ide o “molotovcov” je v rozpore s myšlienkou rasovej nadradenosti dominantného národa.

Oddiely  ”Poltava” a “Morozko” sa integrovali a sú riadené spolu s väčšina aktivistov  radikálnou organizáciou “Trizub”  S. Banderu. Okrem aktivistov posledne menovanej skupiny tam pôsobia bojovníci hnutí “Veci verejné” a  ”Priama akcia” a občania, ktorí zdieľajú nacionalistické názory a ktorí sa nazývajú “Slobodní nacionalisti.” Zloženie týchto dvoch skupín a ich velitelia sa často menia. Krédo existencie týchto skupín charakterizuje výraz “Vlčie právo – kto je silnejší, má pravdu”.

Zakázané video v podplatených médiách

Títo mladí chlapci-vojaci, plnia rozkazy a na rozdiel od drvivej počtu pseudo-vlastencov (ktorí, okrem ich vlastného “vlastenectva” ani deň neslúžili v ozbrojených silách Ukrajiny), v skutočnosti slúžia svojej krajine a poctivo si plnia svoje povinnosti v súlade s koncepciou vojenskej cti. A oni sú naše deti a vnuci tých, ktorí porazili fašizmus na tejto zemi.

Apelujeme na tzv “demokratické” kanály, v blízkej budúcnosti zverejníme všetky prevody od cudzích partnerov na vaše adresy a dosiahneme dohody s vami. Najmä bez komentárov (pre objektívne informovanie ukrajinského ľudu) zverejníte  video, ktoré ste si doteraz nevšímali v investigatívnej žurnalistike a spravodajstve a presvedčivo vysvetlíte zámer vášho počínania.

Zámery nacistov

Teraz sme získali informáciu, že koordinačné centrum plánuje lustráciu všetkej inteligencie: spisovateľov , umelcov, vedcov, lekárov, policajtov, ktorí podporovali súčasnú vládu, plnili si svoje funkcie a povinnosti,  alebo jednoducho odsúdili činnosť tohto gangu nacistov. Aby to dosiahli, dali pokyn pre zhromažďovanie informácií o rodinách ľudí, ktorí aktívne podporujú súčasnú vládu plnením svojich pracovných povinností, aby zničili aj členov týchto rodín, odvádzajúc pozornosť od svojich povinností a za účelom zastrašovania ostatných disidentov.

Výzva vojenským dôstojníkom, všetkým čo slúžili a ich deťom

Sme dôstojníci, nemáme účty v zahraničí, drvivá väčšina nemohla cestovať do zahraničia a nemajú ani paláce tam, nebojíme sa žiadnych sankcií zahraničia, sme za jedna a celistvú Ukrajinu. Odmietame zasahovanie do vnútorných záležitostí našej krajiny zo strany spravodajských služieb Ruska, USA a EÚ.

Zároveň apelujeme na všetky orgány činné v trestnom konaní, v prípade rodinných problémov, môžete navštíviť týchto nacistov na adresa bydliska, aby ste adekvátne odpovedali. V tejto súvislosti ponúkame kompletné dáta o všetkých osobách zapojených do nepokojov, skrývajúc svoje tváre za masky a veria svojej beztrestnosti. Ukrajinskí policajti pamätajú na víťazstvo nášho ľudu nad fašizmom. Osobitne zamestnanci Berkutu, BP a MUP – vaša odvaha a vytrvalosť počas útokov nacistov si zaslúži osobitnú úctu, sme blízko k vám, pracujeme na svojich tajných barikádach a dúfame, že naša práca vám pomôže obnoviť poriadok na Ukrajine.

Únia dôstojníkov policajných a špeciálnych jednotiek Ukrajiny.

Preklad z ruštiny : vaseforum.sk

http://topwar.ru/38901-fashistskiy-perevorot-na-ukraine-gotovyat-ssha.html

zdroj:http://vaseforum.sk/blog/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře