Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Tureckým twitterem se šíří vlna genocidní nenávisti vůči židům

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Prohlášení tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana - a těch Turků, kteří sdílejí jeho světonázor - jsou dalším důkazem toho, že muslimští fundamentalisté se postavili proti samotné existenci Izraele jako suverénního židovského státu. Jejich mrzutost nad Jeruzalémskou deklarací Trumpa nemá nic společného s americkou nebo izraelskou politikou.

Důvod jejich zuřivosti je samotná existence Izraele jako mocného národa Židů, kde Židé nejsou dhimmis (druhořadé a pronásledované bytosti). Fanatičtí muslimové nemohou překonat skutečnost, že Židé stále žijí a ovládají údajně jejich muslimskou svatou zemi.

Aby ospravedlnili svůj vztek, tito radikálové přepsali historii. Například jejich tvrzení, že Jeruzalém je muslimské svaté město, jsou falešná. Zatímco Jeruzalém je zmíněn 850 krát ve Starém zákoně, není ani jednou zmíněn v Koránu.

 • tureckym-twitterem-se-siri-vlna-genocidni-nenavisti-vuci-zidum

I když uznání Jeruzaléma jako izraelského hlavního města od prezidenta Spojených států Donalda Trumpa 6. prosince bylo odsouzeno velkou části muslimského světa, jedna reakce vynikla - reakce tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

"Ti, kteří si dnes myslí, že jsou majiteli Jeruzaléma, nebudou ani moci najít zítra stromy, za které by se mohli skrýt," řekl během setkání ke dnu lidských práv v Ankaře 10. prosince.

Erdogan odkazoval na Hadith (výroky islámského proroka Mohameda) o Soudném dni:

"Abu Huraira ohlásil Alláhovu poslovi (sall Allaahua layhiwa sallam) slova: Poslední hodina nepřijde, dokud muslimové nebudou bojovat proti Židům a muslimové je budou zabíjet, dokud se Židé nebudou skrývat za kamením nebo stromy a kámen nebo strom řekne: Muslime nebo služebníku Alláha, je za mnou Žid, přijď a zabij ho, ale strom Gharqad to neřekne, protože to je strom Židů."


"Doufám, že to pro nás bude záminka k válce. Plivu na krev Židů."
Radikální Turci odrážejí Erdoganův sentiment v sociálních médiích. Pod tajemnou značkou #KudüseSahipÇık ("Ochraň Jeruzalém"), která se rychle stala populárním tématem, turečtí uživatelé twitteru vyjádřili horoucí nenávist k Židům - nikoli nenávist k Izraelcům, ale k Židům. Zde jsou některé příklady:

 • "[S každým] zmasakrovaným Židem, svět se uvolní a řekne:" Zbavil jsem se těch špinavých"."
 • "Ummah [islámská komunita] je připravena pro intifádu, která může Židy vyhladit."
 • "Prohlásit Jeruzalém za hlavní město Izraele znamená zahájit novou válku na Blízkém východě. Nemáme strach z války." [Otázka je] Kde budeme pohřbívat milióny židovských těl? Dotknout se Jeruzaléma znamená konec Židů."
 • "Žid je zbabělec, nemůže bojovat, důvěřuje svým penězům a najímá si vojáky, ale my potřebujeme jednotu a živobytí."
 • "Aby Jeruzalém mohl patřit k muslimům, v palestinských zemích by neměl zůstat jediný Žid. Je to buď vítězství, nebo vítězství."
 • "Ach, Alláhu, neberte mi mou duši, dokud mi neudělíte výsadu, že se budu moci účastnit džihádu proti izraelským židovským psům."
 • "Existuje pouze jedna věc, co se dá říci o Židech: Nikdy neexistoval žádný tak zbabělý, nečestný a primitivní národ jako oni. Vítězství bude určitě naše."

Někteří uživatelé na twitteru chválili Hitlera za vraždy Židů, jiní ho odsoudili za to, že neudělal dostatečnou práci. Pak existují i ti, kteří navrhli pronásledování tureckých Židů. Označením tureckého ministra vnitra Süleymana Soyluho, jeden uživatel tweetoval:

"Synagogy, izraelský konzulát a Židé ... Když spálíme, zničíme a zabijeme všechny tyto věci, budeme nyní považováni za zločince?"

Ostatní tweety byly ve stejném duchu a vypadaly takhle:

 • "Zavřete všechny synagogy v Turecku, buď zatkněte, nebo deportujte všechny židovské občany, uzavřete všechna vodní potrubí do Izraele a pak automaticky chcípnou."
 • "Co kdybychom zavřeli synagogy a kostely? A otevřete Hagii Sophii [křesťanskou baziliku v Istanbulu] k uctívání [islámu]?"
 • "Zavřete všechny synagogy v Istanbulu." Tolerance má hranice. "Jeruzalém je hlavním městem muslimských věřících."

Erdoganova prohlášení - a tvrzení Turků, kteří sdílejí jeho světový názor - jsou dalšími důkazy, že muslimští fundamentalisté se postavili proti samotné existenci Izraele jako svrchovaného židovského státu. Jejich zuřivost nad Trumpovou Jeruzalémskou deklarací nemá nic společného s americkou nebo izraelskou politikou. Důvod jejich zuřivosti je samotná existence Izraele jako mocného národa Židů, kde Židé nejsou dhimmi (druhořadé a pronásledované bytosti). Fanatičtí muslimové nemohou překonat skutečnost, že Židé stále žijí a ovládají údajně jejich muslimskou svatou zem.

Tyto reakce jsou také jednoznačnou ukázkou islámské genocidní nenávisti vůči Židům a extrémní islámské nesnášenlivosti k jiným vírám, jejich znakům a národním dějinám.

Aby ospravedlnili svůj vztek, tito radikálové přepsali historii. Například jejich tvrzení, že Jeruzalém je muslimské svaté město, jsou falešná. Zatímco Jeruzalém je zmíněn 850 krát ve Starém zákoně, není ani jednou zmíněn v Koránu. Od té doby, co král David udělal z Jeruzaléma hlavní město Izraele před 3000 lety, město hrálo ústřední roli v židovské existenci. To se stalo centrem muslimského zájmu pouze od roku 1980, kdy Izrael přijal základní zákon - rovnocenný ústavnímu ustanovení - a prohlásil sjednocený Jeruzalém za své hlavní město.

Muslimové nikdy nevyhlásili Jeruzalém za své hlavní město, ani když řídili oblast později nazvanou jako "Palestina", po jejich invazi v sedmém století. Namísto toho na počátku osmého století postavili město Ramla a učinili z něj místní hlavní město. Jordánsko také nevyhlásilo Jeruzalém muslimským hlavním městem, když ovládalo město od roku 1948 do roku 1967. Navíc během těchto 19 let jediným arabským vůdcem, který navštívil Jeruzalém, byl král Abdulláh I. z Jordánska - který byl v roce 1951 zavražděn arabským nacionalistou spojeným s bývalým muftím tohoto města.

Je pravda, že mešita Al-Aqsa se nachází v Jeruzalémě, první odkaz na mešitu se objevil ve 12. století. Přesto společné vnímání, že chrámová hora, kde se nachází Al-Aqsa, je "třetím nejposvátnějším místem v islámu", vychází z rétorického triku: Mekka je nejposvátnější místo islámu, Medina je druhá nejposvátnější. Pro Židy je Jeruzalém nejposvátnější město a chrám Mount nejposvátnější místo. Pro judaismus je druhé nejposvátnější místo jeskyně patriarchů v Hebronu, kterou muslimové uzurpovali, když dobyli město v 7. století a znovu ji nazvali mešitou Ibrahimi. Pokud muslimové mají právo ovládat město, které hostí jejich takzvané "třetí nejsvatější místo", proč se staví proti židovské kontrole nad městem, které obsahuje první a druhé nejposvátnější místo judaismu?

Mnozí muslimové také často úmyslně zamlčují, že status Jeruzaléma jako hlavního města Izraele neohrožuje náboženskou svobodu muslimů a křesťanů. Město ve skutečnosti nikdy nebylo ve svých dějinách tak otevřené poutníkům ze všech náboženství, jak bylo pod izraelskou vládou. Naproti tomu, v průběhu 19 let, kdy staré město a jeho svatá místa byla pod jordánskou okupací, Židům - bez ohledu na původ jejich cestovních pasů - bylo zakázáno navštěvovat a modlit se tady. Ještě dnes Židé, kteří navštěvují chrámovou horu, mají zakázáno modlit se tam.

Od příchodu islámu, muslimské režimy zničily - nebo přeměnily na mešity- synagogy, kostely, buddhistické a hinduistické chrámy a jiná ne-muslimská svatá místa. Obvinění Izraele z toho, že se takového chování dopouští, je pouhou propagandou.

Falešný příběh o Jeruzalému je součástí toho, co Moše Šaron, emeritní profesor islámských a blízkovýchodních studií na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, nazývá "islamizací historie". Její základní teze říká,

"že ... všechny hlavní postavy historie jsou v podstatě muslimové - od Adama až do našeho času. Takže jestliže Židé nebo křesťané něco požadují a zakládají to na faktu, že tam byl král zvaný Šalomoun nebo král David nebo prorok zvaný Mojžíš nebo Ježíš, říkají něco, co není pravdivé, nebo ve skutečnosti nevědí, že všechny tyto postavy jsou v podstatě muslimské postavy."

Dále vysvětluje:

"Cokoli, co se spojilo s těmito lidmi nebo s těmito proroky, kteří byli všichni muslimové, se stalo muslimským územím. A proto, když islám nebyl na ... Blízkém východě nebo jiných částech mimo Blízký východ, které jsou nyní muslimské ... každé takové místo bylo vlastně osvobozeno, ne podmaněno ... Islám se v dobách Mohameda objevil - nebo se z jejich pohledu objevil - jako osvobozující..."

... patrně islámské náboženství existovalo od počátku a bylo zdeformováno náboženstvími, které se objevily později: judaismem a křesťanstvím.

Proto je izraelský boj také bojem Západu proti historickému revizionismu uloženému šárii a otroctví dhimmi, statusu "tolerovaného" občana druhé třídy, který islám přiznává Židům a jiným ne-muslimům. Jedná se o boj za svobodu, v níž židé si berou zpět svou historii a svobodu od islamistických a jiných diktátorů a uchovávají ji ve své vlastní staré vlasti.

Islámské chápání dějin a zeměpisu se však zcela liší od vědeckých a historických skutečností.

Podle islamistů jsou všechny významné postavy, které začínají od Adama a Evy, muslimové, a proto všechny země, kde žili, byly muslimské země. Judaismus, křesťanství, zoroastrismus, jezídismus a další nejsou systémy víry, které by mohly být respektovány. Věřící ze všech těchto náboženství jsou okupanti v muslimských zemích. Nejsou to domorodci nebo čestní obyvatelé. Nejsou to ani komunity, jejichž práva a náboženská svoboda by měly být respektovány stejně jako práva muslimů. Ve skutečnosti podle tohoto názoru opustili jediné pravé náboženství, oni byli proto prokletí a budou potrestáni Alláhem, pokud nekonvertují na islám. Pokud jim je dovoleno žít i přes to, je to kvůli "milosrdenství" islamistů - ale vždy musí zůstat v podřízené pozici vůči muslimům.

To je to, co islamisté uplatňují a vynucují v zemích, ve kterých vládnou. Ale věda - včetně skutečné historie, archeologie a objektivních teologických studií, a jiných - by nesouhlasila s revizionistickým chápáním historie islámu.

Je přirozené, že náboženství tvrdí, že je to jediné pravé. Ale většina to dělá tím, že stále uznává a respektuje jiné víry a jejich historii. To, co je destruktivní a netolerantní, spočívá v tom, že jedno náboženství popírá autenticitu jiných náboženství a dehumanizuje a démonizuje jejich věřící. Toto zkreslené a zavádějící chápání světových dějin také pomohlo vytvořit extrémně represivní a násilné muslimské režimy, které nikdy ne-muslimy neměly za rovnocenné.

Ideologie, která tvrdí, že všechny lidské dějiny jsou vlastně jejich vlastní historií, a jiné víry jsou jen vynálezy vytvořené podvodníky, kteří svedli své věřící z cesty, a nevěřící, se budou v pekle navždy smažit, protože nevěří v jediné věčné, pravé a dokonalé náboženství, není schopna vytvořit tolerantní kulturu, která respektuje a přijímá jiné víry. Proto tato popírající, nadřazenost hlásající a totalitní ideologie nebyla schopna propagovat náboženskou, kulturní nebo intelektuální rozmanitost kdykoli v dějinách v zemích, které dobyla.

Tento popírající pohled na historii, který neuznává nic jiného než islám, vytváří obrovské rozdíly v porozumění mezi islamisty, kteří si falešně uplatňují vlastnictví Jeruzaléma a izraelských Židů, kteří přestavěli svou domovinu a chtějí tam žít důstojně.

Islamisté se pokoušejí oklamat islámskou historii tím, že ji kombinují s nenávistným učením v islámském písmu a otevřeně tvrdí, že Židé a jiní ne-muslimové jsou "prokletí Alláhem" a "budou zabiti". Tato revizionistická historie je důvod a proč fundamentalisté, jako je Erdogan - a turečtí uživatelé twitteru, kteří ho následují - nemají žádné výčitky při šíření genocidního jedu.

Jejich lži musí být označeny za to, čím ve skutečnosti jsou: antisemitismem a prolhanostmi hrajících si na legitimní kritiku americké a izraelské politiky.

Uzay Bulut, novinářka, která se narodila a vyrůstala jako muslimka v Turecku, v současnosti sídlící ve Washingtonu DC.

Překlad původního textu: Turkish Twitter Explodes with Genocidal Jew-Hatred
Překlad: Mikuláš Hrubiško

zdroj:https://cs.gatestoneinstitute.org/11700/turecko-twitter-antisemitismus

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Facebook komentáře