Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Španělsko: Ustanovuje se nenávistný projev pojmem "islamistický"?

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Vnější nepřátelé nám chtějí říkat, jak řídit naši zemi... Angela Merkelová a její souputníci, George Soros, přistěhovalecké mafie, věří, že nám mohou říkat, kdo může a kdo nemůže vstupovat do naší země. Požadují po nás, aby naše lodě vyzvedávaly takzvané trosečníky z moře, převážely je do našich přístavů. A pak je ještě máme zahrnout penězi. Kdo si myslí, že jsme? — Javier Ortega Smith, generální tajemník španělské strany Vox.

"Tyto... skupiny neční kvůli předsudkům ('islamofobii' nebo rasismu), ale kvůli tomu, že jsou nejméně asimilovatelnými cizinci, je s nimi spojena řada problémů, jako je například nechuť pracovat a trestná činnost, a strach, že budou v Evropě prosazovat své zvyky... Další obavy se týkají muslimských postojů vůči nemuslimům, včetně křesťanofobie a židofobie, džihádistického násilí a domáhání se toho, aby islám měl privilegované postavení vůči jiným náboženstvím." – historik Daniel Pipes v komentáři "Civilizacionistické strany Evropy", listopad 2018.

"A všichni víme o nedostatku svobody, ne-li přímého pronásledování, kterým v islámských zemích trpí ženy a křesťané, zatímco oni si zde užívají velkorysost charakteristickou pro svobodu, demokracii a vzájemnost, a samozřejmě všechno to, co systematicky odmítají..." — předseda strany Vox Santiago Abascal v komentáři "Trojský kůň" pro web Libertad Digital v prosinci 2014.

"Levice obhajuje jakoukoli bezdůvodnou urážku křesťanů, ať už je sebehloupější, jako 'svobodu projevu', když současně pouhou kritiku islámu označuje jako 'islamofobii'... Jsme ještě ve Španělsku, nebo už jsme v Íránu?" – bloger Elentir pro web Contando Estrelas.

  • spanelsko-ustanovuje-se-nenavistny-projev-pojmem-islamisticky

Španělští státní zástupci zahájili vyšetřování podezření ze spáchání trestného činu, aby zjistili, zda se generální tajemník Voxu, což je rychle rostoucí španělská populistická strana, provinil nenávistným projevem, když varoval před "islamistickou invazí".

Trestní vyšetřování, založené na stížnosti muslimské aktivistické skupiny, má za cíl umlčet kritickou diskusi o islámu před národními volbami, které se budou konat 28. dubna 2019. V širším slova smyslu však případ potenciálně ohrožuje svobodu projevu ve Španělsku.

Státní zástupci ve Valencii, třetím největším městě ve Španělsku, uvedli, že vyšetřují Javiera Ortegu Smitha, druhého nejvýznamnějšího představitele Voxu, za údajný zločin z nenávisti poté, co obdrželi stížnost od muslimské skupiny s názvem "Muslimové proti islamofobii" (Musulmanes Contra la Islamofobia).

Na shromáždění ve Valencii dne 16. září 2018, Javier Ortega Smith prohlásil, že "společným nepřítelem" Evropy je "islamistická invaze":

"Španělsko čelí hrozbám od vnitřních i vnějších nepřátel. Vnitřní nepřátelé jsou dokonale identifikovatelní: [katalánští] separatisté, přátelé [baskických] teroristů, ti, kteří chtějí roztrhat náš národ na kusy."

"Vnější nepřátelé nám chtějí říkat, jak řídit naši zemi... Angela Merkelová a její souputníci, George Soros, přistěhovalecké mafie, věří, že nám mohou říkat, kdo může a kdo nemůže vstupovat do naší země. Požadují, aby naše lodě vyzvedávaly takzvané trosečníky z moře, převážely je do našich přístavů. A pak je ještě máme zahrnout penězi.Kdo si myslí, že jsme? Říkáme už je toho dost..."

"Sjednotíme náš hlas s těmi miliony Evropanů, kteří se proti tomu také staví. Ty hlasy říkají, ať žije Německo, ať žije Švýcarska, ať žije Francie, ať žije Velká Británie. Tito Evropané rozumí potřebě respektovat národní suverenitu a národní identitu. Nechtějí se rozpustit v magmatu evropského multikulturalismu."

"Společně budeme silnější proti společnému nepříteli, kterého lze velmi jasně pojmenovat. Nepřestanu to říkat. Náš společný nepřítel, nepřítel Evropy, nepřítel svobody, nepřítel pokroku, nepřítel demokracie, nepřítel rodiny, nepřítel života, nepřítel budoucnosti se nazývá islamistická invaze."

"V sázce je to, co chápeme nebo známe jako civilizaci. Je vážně ohrožena. Nejsme sami. Stále více Evropanů se proti tomu staví v důsledku toho, že trpí ve svých městech, na svých ulicích a ve svých čtvrtích kvůli tomu, že je uplatňováno právo šaría. Nejsou ochotni nechat své katedrály strhnout a vynuceně je nahradit mešitami."

"Nejsou ochotni akceptovat to, aby si musely jejich ženy zakrývat tváře černou látkou a byly nuceny jít deset kroků pozadu - aby se s nimi zacházelo hůře než s velbloudy. Nejsou ochotní nechat vyhasnout to, co chápeme jako civilizaci a úctu k právům a svobodě."

Zakladatel organizace Muslimové proti islamofobii Ibrahim Miguel Ángel Pérez řekl, že výroky Javiera Ortegy Smitha jsou "zcela nepravdivé a podkopávají sociální mír a soužití" tím, že "podporují vytváření atmosféry strachu a zavrhování muslimských komunit." Španělský konvertita k islámu Pérez k tomu ještě dodal:

"Jsme přesvědčeni, že obsah videa, které koluje po internetu, je velmi alarmistický a mohl by ohrozit soužití a sociální mír, a proto jsme se rozhodli jednat, abychom zjistili, zda by jeho obsah mohl být základem pro domnělý zločin z nenávisti."

Státní zástupci musí nyní určit, zda se Javier Ortega Smith dopustil trestného činu z nenávisti, jak je popsáno v článku 510, odstavci 1 trestního zákoníku, který stanoví tresty odnětí svobody od jednoho roku do čtyř let pro osoby, které byly shledány vinnými z "veřejného podněcování, propagace nebo přímého i nepřímého podněcování k nenávisti, nepřátelství, diskriminaci nebo násilí proti skupině [...] na základě rasistických, antisemitských nebo jiných motivů spojených s ideologií, náboženstvím nebo přesvědčením."

Javier Ortega Smith uvedl, že s "potěšením" státním zástupcům vysvětlí, co mínil "islamistickou invazí", a že se jedná o "pokus ukončit svobody, ukončit úctu k rodině, životu, ženám a demokracii." Pokud státní zástupce zjistí, že existuje nějaký údajný zločin, "nebude problém vysvětlit, že Evropa a Španělsko čelí pokusu o islamistickou invazi kvůli samotným Evropanům a jejich chybné politice týkající se státních hranic a jejich kontroly," dodal.

Strana Vox, která byla založena v prosinci 2013 v reakci na degeneraci španělského konzervatismu, sílí v průzkumech - ve velké míře proto, že zaplňuje politické vakuum vzniklé posunem středopravicové Lidové strany doleva. Mnoho španělských voličů to vnímá tak, že Lidová strana opustila svoji roli standardního nositele konzervativních hodnot.

Často onálepkovaná politickým a mediálním establishmentem Španělska jako "krajně pravicová", strana Vox neodpovídá tradičnímu pravo-levému paradigmatu. Například v regionálních volbách v Andalusii, v prosinci 2018, byla strana Vox katapultována do andaluského parlamentu voliči z celého politického spektra: 45 % těch, kteří hlasovali pro Vox v roce 2018, podporovalo v roce 2015 Lidovou stranou; dalších 15 % voličů Vox dříve podporovalo centristickou stranu Občané (Ciudadanos); a neuvěřitelných 15 % voličů Vox si dříve zvolilo některou ze středo-levicových a levicových stran.

Strana Vox (latinský výraz pro hlas) se popisuje jako společensky konzervativní politický projekt zaměřený na obranu tradičních španělských hodnot před výzvami vznikajícími díky masové migraci, multikulturalismu a globalismu. Základní poslání strany Vox je, jak tvrdí, že se zaměřuje na ústavní demokracii, kapitalismus volného trhu a právní stát. V zahraniční politice je Vox pro-izraelský, pro-americký a pro-NATO. Představitelé strany vyzvali Španělsko, aby zdvojnásobilo své výdaje na obranu a aby splnilo své závazky vůči Severoatlantické alianci. V domácí politice, strana Vox deklarovala prioritu uzákonění ústavní reformy zaměřené na prevenci územní dezintegrace Španělska, která je ohrožena baskickým nacionalismem a katalánským separatismem.

Rostoucí přitažlivost strany Vox spočívá také v tom, že je to jediná politická strana ve Španělsku, která se zásadně vyhýbá politické korektnosti. Představitelé strany Vox mluví s upřímnou a jasnou přesvědčivostí, která nebyla v multikulturním Španělsku již dlouho slyšet.

"Nejsme ani fašistická strana, ani krajní pravice, ani nejíme děti, ani nejsme totalitáři," řekl Javier Ortega Smith v rozhovoru pro televizní program Espejo Público"Jsme jediná strana, která hájí ústavu a demokracii [proti katalánským separatistům]."

Strana Vox by mohla být popsána jako "civilizacionistická", což je pojem vytvořenýhistorikem Danielem Pipesem popisující strany, které si "váží evropské a západní tradiční kultury a chtějí ji bránit před náporem imigrantů, podporovaných levicí." V eseji nazvané "Civilizacionistické strany Evropy" Daniel Pipes napsal:

"Civilizacionistické strany jsou populistické, anti-imigrační a anti-islamizační. Populistické znamená starat se o stížnosti na systém a o podezření vůči elitám, které tyto obavy ignorují nebo očerňují."

"Civilizacionistické strany, vedené italskou Ligou, jsou proti přistěhovalectví, které se snaží kontrolovat, omezovat a dokonce chtějí zvrátit imigraci posledních desetiletí, zejména muslimů a Afričanů. Tyto dvě skupiny neční kvůli předsudkům ("islamofobii" nebo rasismu), ale kvůli tomu, že jsou nejméně asimilovatelnými cizinci, je s nimi spojena řada problémů, jako je například nechuť pracovat a trestná činnost, a strach, že budou v Evropě prosazovat své zvyky."

"A konečně, tyto strany jsou anti-islamizační. Jak se Evropané dozvídají o islámském právu (šaríi), tak se stále více zaměřují na své postavení týkající se ženských otázek, jako jsou nikáby a burky, polygamie, taharrush (hromadné sexuální napadení), vraždy ze cti, a mrzačení ženských pohlavních orgánů. Další obavy se týkají muslimských postojů vůči nemuslimům, včetně křesťanofobie a židofobie, džihádistického násilí a domáhání se toho, aby islám měl privilegované postavení vůči jiným náboženstvím."

Od založení strany Vox, straničtí představitelé varují před plíživou islamizací. V prosinci 2014 například předseda strany Vox Santiago Abascal kritizoval rozhodnutí španělské vlády schválit zákon, který propaguje islám ve španělských veřejných školách. V eseji nazvaném "Trojský kůň" Santiago Abascal uvedl, že vláda připisuje islámu "nebezpečné privilegium":

"Španělský stát umožňuje muslimské komunitě mít kazatele ve školách a propagovat Mohameda jako vzor... Tento zákon byl podle odborníků vypracován v plném rozsahu špičkami muslimské komunity ve Španělsku, s minimální revizí kompetentního ministerstva. Každý článek tohoto zákona překvapuje svým výrazně konfesním charakterem. Celkově se tento zákon jeví jako výrazně proselytizující, a pod rouškou tolerance zakrývá ty nejkontroverznější aspekty přísného teokratického systému. Dobře víme o kontroverzních kázáních imámů v našich mešitách, která bývají často na hraně zákona. A všichni víme o utlačování a pronásledování, kterému v islámských zemích čelí ženy a křesťané. Imámové si ve Španělsku užívají velkorysou svobodu, demokracii a vzájemnost, což je samozřejmě všechno to, co sami ve svých kázáních systematicky popírají..."

"Už víme, že část západního světa je odhodlána spáchat sebevraždu a mnohé vlády vědí, že pro dosažení tohoto cíle musí zničit své vlastní základy. Ten progresivní mýtus o překrásném multikulturalismu - který se odráží v nesmyslech, jako je Aliance civilizací nebo falešné představy o mírumilovném soužití "tří kultur" v al-Andalus - je živen především pohrdáním vlastní kulturou. Nejlepším spojencem nesnášenlivosti je relativismus těch, kteří nemají žádné zásady."

"Dnes musíme čelit dvěma fundamentalismům, které, jak vidíme, jsou spojenci: islamismu a radikálnímu sekularismu. Každým dnem se zdají být vzájemně méně protikladné a více se doplňující."

Poté, co členové muslimské komunity obvinili Abascala z toho, že je "anti-demokratický""islamofobní" a "reakční", jim Santiago Abascal odpověděl:

"Je to poněkud zvláštní, že mě Islámská komise Španělska obviňuje z toho, že se snažím "vytvářet neustálý zmatek" tím, že ztotožňuji politický rozměr islámu s náboženskou dimenzí, když právě na kombinaci náboženství a politiky je očividně konstituován muslimský svět. V tomto ohledu stojí za to připomenout, že zatímco naše křesťanská civilizace byla postavena právě na oddělení světských a náboženských otázek, nemůžete říct totéž o vaší..."

"Samozřejmě, ne všichni, kdo vyznávají islám, sdílejí nejextrémnější projevy islamistické nesnášenlivosti a podporují terorismus, ale je také pravda, že neúspěch multikulturalismu je v celé Evropě jasně viditelný. Znovu opakuji, že existují lepší a horší civilizace, a jsem si jistý, že tento pohled sdílíte. Jak jsem řekl, uvedení všech na stejnou úroveň jen dláždí cestu barbarství."

"Konečně: odkazujete na "mýtus" invaze (předpokládám, že to odkazuje na rok 711), historický fakt, který zpochybňujete v souladu s nejtemnějším historickým revizionismem. My Španělé však víme velmi dobře, že tento "mýtus" je nepopiratelná historická realita, které vděčíme za vytvoření hlubokého pocitu národní identity vytvořené během osmi století boje za znovuzískání vlasti našich předků."

rozhovoru v srpnu 2017, pár dnů po džihádistických útocích v Barceloně a blízkém Cambrils, během kterých bylo zabito 14 lidí a více než 130 zraněno, byl Santiago Abascal dotázán, zda je Španělsko ve válce, na což odpověděl:

Abascal: "Jsme v globální válce. Vyhlásili nám válku. Není to válka mezi běžnými armádami. Je to válka, která je jiná a velmi odlišná od válek, které jsme dosud znali. Je to globální válka proti radikálnímu islámu."

Otázka: "Je Španělsko zodpovědné? Jsou Španělé zodpovědní? Jsou Evropané zodpovědní? Musíme za něco žádat o odpuštění?"

Abascal: "Ti, kdo musí požádat o odpuštění, jsou politici, za to, že nás nechrání. Politici se provinili tím, že akceptují masivní islámskou invazi, protože nedoceňují význam hranic a poskytují migrantům ekonomickou pomoc placenou španělskými daňovými poplatníky."

Otázka: "Jsme zodpovědní za lidi, kteří nevidí jinou možnost než se obětovat?"

Abascal: "Jsme zodpovědní, protože nás chtějí zabít?"

Otázka: "Poslanec z levicové strany Podemos řekl, že musíme převzít odpovědnost."

Abascal: "My za to nejsme odpovědní. Mé děti za to nejsou odpovědné. Nehodlám akceptovat, aby se moje děti musely klanět k Mekce. Nehodlám akceptovat, aby mé dcery byly nuceny nosit závoj. Pokud má krajní levice tyto lidi ráda, tak fajn. Pokud mají rádi tyto džihádisty, měli by si je pozvat do svých domovů a nechat je vynucovat nošení závoje na jejich dcerách. Těmto politikům chybí odvaha bránit naše hranice a chybí jim odvaha bránit Španěly."

Otázka: "A co islamofobie?"

Abascal: "Nebezpečím je islamofilie. Jsem unavený z této neustálé zaujatosti islamofobií. Muslimové nejsou ve Španělsku vystaveni pronásledování. Nelíbí se mi, že muslimové nejsou schopni rozlišovat mezi náboženstvím a politikou. Nelíbí se mi, jak se chovají k ženám. Nemám rád jejich pojetí svobody. Nelíbí se mi to. A když to říkám, jsem nazýván islamofobem. Mohu kritizovat komunisty a neříkají mi komunistofob. Když kritizuji separatisty, neříkají mi separatistofob. Ale pokud kritizuji muslima, protože se mi nelíbí jejich světonázor, říkají mi islamofob. Proč?"

V rozhovoru pro rozhlasové vysílání v listopadu 2018 komentoval Santiago Abascal rostoucí podporu pro Vox takto:

"Jsem si velmi dobře vědom odpovědnosti, kterou na sebe bereme. Stále více lidí nám věří. Lidé jsou zklamáni, protože ostatní strany je zklamaly. Byli jsme schopni spojit se s lidmi, kteří ve svých domovech říkají to samé, co říkáme my na veřejnosti. To je klíčem k velké podpoře, kterou dostáváme. Víme, že lidé, kteří přicházejí na naše shromáždění, tak nečiní kvůli Voxu, ale proto, že se obávají o svou zemi, a protože se my nestydíme mluvit o Španělsku."

"Vox se nestydí používat slova jako "reconqvista / znovudobytí". Úspěch, který sklízíme, je do značné míry dán tím, že jsme zachránili slova, která se zdála být zavrženými. Z historického hlediska není reconqvista špatná věc. Naopak jsme se díky ní vyhnuli islamizaci a žijeme díky ní ve svobodě."

Mezitím Ibrahim Miguel Ángel Pérez, muž, který nahlásil Javiera Ortegu Smitha španělským státním zástupcům, říká, že je odhodlán uvěznit ty, kteří podle něj "vyjadřují nenávist k islámu". Pérez, který se před svojí konverzí k islámu oženil s Maročankou, je členem levicové strany Podemos. Chlubil se také svým úsilím vynucovat rušení účtů na sociálních sítích desítkám lidí, kritickým vůči islámu.

Bloger "Elentir" napsal o významnosti obvinění z projevu nenávisti proti Javierovi Ortegovi Smithovi toto:

"Po celá léta levice udržovala podivný dvojí metr o náboženských záležitostech: podporuje nenávist vůči křesťanství, nazývá jej zpátečnickým a machistickým, zatímco k islámu je přátelská."

"Se stejným dvojím metrem vás obviní ze zločinu 'mikro-machismu', když vyjádříte kompliment ženě, přitom současně obhajuje používání islámského zahalování a neodvažuje se kritizovat krutou diskriminaci žen v muslimských zemích."

"Zatímco tady na Západě levice dělá vše, co je v jejích silách, aby vykořenila naše křesťanské dědictví, považuje levice za respektováníhodné to, že existují země, které mají islám jako své oficiální náboženství a které považují náboženské menšiny za občany druhé kategorie nebo je dokonce vystavují pronásledování a perzekuci."

"Se stejným dvojím metrem levice obhajuje jakoukoli bezdůvodnou urážku křesťanů, ať už je sebehloupější, jako 'svobodu projevu', když současně pouhou kritiku islámu označuje jako 'islamofobii'."

"Všimněte si, že Javier Ortega Smith zmínil "islamistický", což je adjektivum, které odkazuje na islámský extremismus."

"Zdá se, že jim nejde jen o to, abychom přestali kritizovat islám, chtějí, abychom přestali kritizovat i extrémnější verzi islámu – islamismus. Dne 4. dubna 2019 mnoho sdělovacích prostředků uvedlo, že státní zastupitelství vyšetřuje Ortegu, aby ověřilo, zda existuje takový "zločin z nenávisti".

"To znamená, že veřejné prostředky budou použity na zkoumání, zda se může člověk vyjadřovat o islámu."

"Jsme ještě ve Španělsku, nebo už jsme v Íránu?"

"Dalo se očekávat, že se někteří muslimové dříve nebo později pokusí přenést do Španělska prostředí nesnášenlivosti vůči jakékoli kritice islámu, jako je tomu ve většině islámských zemí.

"Když se muslimská asociace snaží cenzurovat kritiku islamismu, tak politická a médiální levice stále mlčí jako hrob. A nejen to: včera progresivní média plnila svůj obsah ne proti veřejně odsuzující asociaci, ale proti veřejně odsuzovanému politikovi."

"Pokaždé, když Asociace křesťanských právníků učiní veřejné odsouzení proti činům křesťanofobie, levicová média hovoří o "ultra-katolické skupině". Včera ani jeden z progresivistů nepoužil termín "ultra-islámská skupina" k popisu organizace, která se snaží ukončit právo kritizovat islamismus."

"Spíše se zdá, že zprávy jsou tvořeny tak, aby naznačovaly, že pouhá skutečnost, že probíhá vyšetřování státním zastupitelstvím, již činí Ortegu vinným. Žádná presumpce neviny, žádná svoboda projevu nebo tolerance. Když dojde na islám, levice zrelativizuje 'cokoliv', aby vám autoritářsky 'zavřela vaše ústa.'"

Mezitím, podle Centra pro sociologický výzkum (Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS), španělského výzkumného ústavu zkoumajícího veřejné mínění, je strana Vox populárnější než kdy byla. Nedávný průzkum zjistil, že strana Vox by měla získat přibližně 12 % hlasů v nadcházejících národních volbách dne 28. dubna. Pokud strana Vox získá v příštím parlamentu mezi 29 a 37 mandáty, stanese zásadním hráčem v jakékoli potenciální pravostředové koaliční vládě. (Poznámka překladatele: Strana Vox získala ve volbách do Kongresu poslanců 10,26 % hlasů, což stačilo na 24 mandátů.)

Soeren Kern je výzamným spolupracovníkem Gatestone Institutu v New Yorku.

Překlad původního textu: Spain: Does the Term 'Islamist' Constitute Hate Speech?
Překlad: Josef Zbořil.

zdroj: https://cs.gatestoneinstitute.org/14467/spanelsko-nenavistne-projevy

 

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Facebook komentáře