Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

OSA: BRUSEL-PAŘÍŽ-BERLÍN

Hodnocení uživatelů:  / 3
NejhoršíNejlepší 

Úspěch projektu Evropského sdružení uhlí a oceli (ESUO) zahájený v roce 1952 přispěl ke vzniku velmi přitažlivého Evropského hospodářského společenství (EHS), které od roku 1958 lákalo ke vstupu mnoha parametry. EHS představovalo prostor svobody a dodržování přijatého práva a bylo postaveno na volném trhu, konkurenci a společném zájmu mírového soužití. Známé a mnohokrát opakované.

Tři pilíře pro funkční Evropskou unii tj. spolupráce v oblasti spravedlnosti, policejní a soudní, v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky stále ještě činily Evropskou unii přitažlivou, konkurence schopnou, svobodnou a bezpečnou. Opět známé a mnohokrát opakované.

  • osa-brusel-pariz-berlin

Nastupují noví vládci

2009 vznikla sui generis Evropská unie (EU) a během pouhých osmi let se díky svým hlavním politikům stala tak odpudivým politickým útvarem, že je mnohdy srovnávána se zřízeními socialistickými, fašistickými a nacistickým. Vizitka strašlivá. Jde o hodnocení oprávněné?

Kritika EU

Zčásti je hodnocení samozřejmě přehnané. V EU nedochází k výstavbě kárných či koncentračních táborů, nedochází k politickým popravám, EU nezahájila žádné etnické čistky, řada norem sekundárního práva EU je spíše přínosem, než zátěží a výčet dobrého by tím jistě neskončil.

Leč výčet špatného je také nemalý. A pomalu a jistě se stává převažujícím. Vrcholem politické chyby bylo akceptování porušení evropského práva SRN a to paní Merkelovou, která zahájila migrační politiku na úkor původních Evropanů, bez ohledu na názory jejich vlád či obyvatel. Takový akt zvůle jedince naposledy Evropa poznala ve II. Světové válce.

Pád dolů

EU extrémní a mnohdy zbytečnou regulací prakticky likviduje konkurenceschopnost nejen jednotlivých firem, ale i států a EU jako celku. Ekonomické chřadnutí je zřejmé a nic na tom nespraví výborné výsledky SRN díky měně euro. Zdá se ale, že tato měna slouží jen jednomu státu, ostatním nikoliv. Rétorika elit EU je vůči národům v Evropě nezřídka pohrdlivá až i zbytečně nepřátelská. Systém příkazů a zákazů dosáhl absurdních výší a nakonec vedl k odchodu druhé nejlepší ekonomiky, tedy Velké Británie, z EU. Státy V4 (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko) jsou trvale jak vedením EU, tak politiky Německa a Francie kritizovány a napadány, jejich obyvatelé a vlády kárány a jsou jim nařizována opatření, která nejsou pro tyto země přijatelná.

Obludnost tzv. Většinového hlasování se blíží nikoliv demokracii, ale spíše tak nechvalně známým nacistickým Norimberským zákonům. Jako by světem akceptovaná Radbruchova teorie o tom, že nelze „cokoliv (!)“ odhlasovat ztratila od roku 1945 platnost. Jenomže neztratila.

Spojené státy Evropské se rozplynuly

Mnozí jsme si představovali, že integrace evropských států bude završena vznikem Spojených států Evropských a i termín Evropská unie nezněl špatně. Těžko si ale někdo mohl představovat, že bude cílem podivných „elit“ vymazat národní státy, vymazat vlády a ponechat vše na ose Brusel-Paříž-Berlín, jako kdyby ostatní obyvatelé EU neměli žádných práv.

Nepochybně nikdo v žádném referendu by nedal souhlas k tomu, aby OSA Brusel-Paříž-Berlín rozhodovala o osídlení území členských států cizími příchozími bez ohledu na to, zda jsou či nejsou uprchlíci. A doprovázet tuto politiku dokonce vyhrožováním jednotlivým státům? Rozsudek Soudního dvora Evropské unie, který nakázal zemím EU přijímat migranty na základě „většinového hlasování“ bude jednou v dějinách justice stát vedle těch nejhorších rozsudků, které vydávaly nacistické soudy. Jde o neuvěřitelné zneužití evropského soudu, který se vůbec nezabýval tím, že tzv. „většinové hlasování“ nemá a nesmí mít bezbřehý rozsah.

OSA „tvrdého jádra“

Toto tzv. „tvrdé jádro“ dnes není ničím jiným, než sobeckým, mocichtivým a bezohledným seskupením, jehož cílem rozhodně není blahobyt všech Evropanů. Možná Němců a možná Francouzů, a politiků napojených na Brusel.

Pokud dnes chudé země mají zájem vstoupit do EU, pak jedinou motivací je získat dotace. Ideje svobody, práva a bezpečnosti jsou vymazány termínem více než vágním: „Evropské hodnoty“. Politická a ideová přitažlivost dnešní Evropské unie je proto nulová, v případě bezpečnostní a migrační politiky je přitažlivost EU hluboce záporná.

Velmoci zbrojí

OSA samozřejmě znepokojuje všechny světové velmoci. Spojené státy zjevně dávají najevo, že další spolupráce s EU se jeví obtížná. Vojenské síly NATO , které ze 75% představují Spojené státy (významně i Velká Británie) by šly dnešní OSE pomoci? Deklarace jsou jistěže zatím opačné, ale jsou to jen deklarace. Ruská federace zbrojí a zbrojí a s taktikou preventivních záborů (Krym ap.) vyhrocuje stav bez ohledu na jakékoliv světové mínění.

Reforma EU

Reforma EU vyžaduje dva předpoklady: Za prvé zájem o ni a za druhé cíl, ke kterému se má přetvořit. Ani jeden z těchto předpokladů v dnešní EU není. Opak je na pořadu dne. Tuhá centralizace, trestání států, ekonomické vyhrožování, pokračování v násilném osidlování migranty. OSA ZLA se v žádnou osu DOBRA sama nezmění. Je jen jediná možnost, jak se z tohoto osvobodit. Přes řadu nesporných přínosů je nutné odejít z EU dříve, než se situace ještě více vyhrotí.

Budeme po odchodu z EU na tom ekonomicky hůře? Budeme. Budeme hospodářsky zranitelnější? Budeme. Stojí to tedy za to? Stojí. Pojďme pryč.

Byli jsme před EU, budeme i po ní.

zdroj:http://pravyprostor.cz/osa-brusel-pariz-berlin/

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 epshark@seznam.cz 2017-09-22 06:13
Nic dobrého nelze čekat od neomarxistické Evropské unie a jejich lídrů. Stejně jako od Macrona a Merkelové. Bylo by chybou zařazovat se do hlavního proudu EU. Hlavní proud teče do kanálu.

http://www.epshark.cz/clanek/100/bezdetni-evropsti-lidri-nas-jako-namesicni-vedou-do-katastrofy

Facebook komentáře