Taktika boje začne tzv. Guerillovou válkou, což je v podstatě partyzánský styl boje a zahrnuje i infiltraci domácího obyvatelstva, navázání kontaktu s již žijícími přistěhovalci na vytyčeném území, bránění ve snaze udržovat veřejný pořádek, ochromení obyvatelstva zastrašujícími akcemi, které nabourají jejich důvěru v demokratické zřízení a vzbudí v nich strach. Jedná se tedy o totální válku zevnitř. Představte si tedy něco jako miliony červotočů, chodbičky a EU je ta dřevěná podlaha. Mezi uprchlíky, kteří do EU směřují jsou i bojovníci IS, kteří čile navazují kontakty s již fungujícími buňkami v EU. Zastrašovací akce, které se už v EU odehrály, včetně silvestrovské noci v Německu anebo zapálení vánočního stromu v Bruselu, jsou předvojem toho, co bude následovat. Jde o tzv. pozemní průzkum bojem a zjišťování situace, jak budou reagovat bezpečnostní složky i samotní civilisté.

Uprchlíci mezi s sebou komunikují převážně přes dubajského operátora firmy Etisalat. Operační důstojník policejního velitelství v jižním Hesensku prohlásil, že válka začala, neboť policejní akce odhalila rozsáhlou síť muslimských vojenských struktur v Německu. Britové po upozornění svých německých kolegů provedli operativní zátah, který odhalil síť muslimských partyzánů v oblasti Midlands. Bojovníci IS připravovali další teroristické a sabotážní akce. Akhul uvedl, že v EU je už cca 450 tisíc bojovníků ISIS a 80% z nich je aktivních. Ostatní zatím vyčkávají, skrývají se a jsou zatím mimo dosah velitelů IS. Kontrola a odposlouchávaní mobilních telefonů odhalilo, že nejvíce teroristických buněk je v Hesensku a v Británii.

Krátká zpráva FSB pro vnitřní potřeby Kremlu uvádí, že Američané (státní tajemník John Kerry a tajemník pro obranu Ash Carter) žádali o pomoc RF při hledání jisté teroristické buňky IS, která už aktivně operuje v EU, jelikož je důvodné podezření, že tato skupina bojovníků připravuje velký plynový útok proti vybranému evropskému městu. Útok by měl byl proveden sarinem. Výzvědní experti varovali, že provedení útoku sarinem může být otázkou krátké doby. Vzhledem k tomu, že sarin dodalo islámským bojovníkům Turecko, Obamův režim se obává, že pokud by opravdu došlo k plynovému útoku někde v EU, tak by to u Evropanů poškodilo důvěru v USA, a NATO by zřejmě mohlo svou existenci pak zabalit, protože Turecko je v NATO. Další pikantností je, že dokumenty, které dovedly FSB k odhalení útoku na evropské město, poskytl člen tureckého parlamentu Eren Erdem (CHP), což se mu pak stalo osudným. FSB po přezkoumání dokumentů požádala o spolupráci FDCS, která má dlouhodobě v hledáčku převážení afghánského heroinu islamisty přes Sýrii a Turecko do EU. FDCS upozornila americkou CIA a švýcarskou federální výzvědnou službu (FIS), že přes švýcarské území projde zřejmě dodávka sarinu, který bude převážen bojovníky IS pod rouškou pašeráků drog. Švýcarské úřady díky varování zadrželi dva z pěti údajných pašeráků drog pro podezření z transportu výbušnin a toxických plynů. Nepodařilo se však zadržet vůdce teroristické buňky IS ani deportovaný sarin. Není tedy potvrzeno ovšem ani vyloučeno, kde se zásilka nachází a zda opravdu šlo o sarin a zda tato zásilka doputovala do místa určení. Vzhledem k tomu, že IS vyhlásil v minulém roce tři fatwy: masové zabíjení nevěřících psů, zabíjení homosexuálních reportérů a zabíjení postižených dětí, působí všechny útoky v EU jako mrazivé poselství islamistů.

Dánský historik a publicista Lars Hedegaard říká, že vzhledem k postupné islamizaci Evropy nečeká Evropany zářivá budoucnost. Z EU se tak stane třeba druhé Kosovo, nebo Libanon. Tím, že většina členských států EU v roce 1995 podepsala Schengenskou dohodu, tím se fakticky vzdaly ochrany svých hranic. Brusel hřímal, že EU sama ochrání všechny její členy, ovšem minulý rok je příliš prošpikovaný smutkem, než radostí z bezpečí. Historik namítá, že politici, akademici, aktivisti a novináři neustupují ze svého přesvědčení, že imigranti ze třetího světa zachrání EU a tím se právě prohlubuje názorová propast mezi běžnými občany a vládnoucími elitami. Celá EU se v budoucích časech promění v bojiště. Pokud dojde ke zničení suverénních teritoriálních států, můžeme jen spekulovat co je pak nahradí, říká bez obalu dánský historik.

Dánský premiér Henrik Sass Larsen oznámil, že uprchlíci ze třetího světa mají problém se integrovat na trhu práce. Je už zřejmé, že finanční prostředky k těmto účelům budou už brzy vyčerpány. Je tedy nutné omezit migrační politiku směřující do Dánska, neboť Dánsko čelí sociální katastrofě. Dánská společnost je postavena na principech, rovnosti, svobody a solidarity, ovšem masová migrace tyto principy podkopává a v důsledku tak ničí blahobyt naší společnosti.

Společnosti, které jsou založeny na demokratickém principu, jsou v podstatě dohody mezi lidem a zvolenými zástupci vlády. Zástupci lidu, tedy vláda demokratické společnosti, mají zaručovat, že budou hájit právo a pořádek, zákony, chránit svůj lid před násilím a nespravedlností a trestat zločince. Lid toto akceptuje a tím pádem nebere zákon do vlastních rukou. Je smutné, že minulý rok ukázal demokratické zřízení ne zrovna v nejlepším světle, jako velmi slabošské, lehce napadnutelné, neschopné adekvátní obrany a snadno zkorumpovatelné a vydíratelné.

                                                                    -ed-

Zdroj: Ammánská pobočka Al Jazeera, turecký novinář M. Akhul, Deník Al Ahram, mluvčí policejního ředitelství Ammánu, Denník politika, Federální bezpečnostní služba (FSB) Kreml, člen tureckého parlamentu Eren Erdem (CHP) – údajně obžalován za velezradu, neboť poskytl FSB tajné dokumenty.

zdroj:http://drunecka.blog.idnes.cz/c/491627/evropa-v-sevreni.html?ref=viacrubrika