Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Demografická data muslimské populace v Německu - dnešek a budoucnost

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

napsal Soeren Kern

Kritici německé politiky "otevřených dveří" poukazují na prudký nárůst počtu muslimské populace v Německu – která poprvé přesáhla šest milionů v roce 2016 – který navždy změnil tvář země.

Cenou za zvrácení nepříznivého demografického vývoje je hlubší islamizace Německa pod rouškou multikulturalismu.

S porodností 1,6 dítěte na ženu, nacházející se značně pod limitem 2,1 dítěte potřebného k zachování kultury,bude podle demografických zpráv Německo potřebovat stabilní příliv přistěhovalců v počtu 300 000 osob za rok, chce-li udržet nynější stav populace do roku 2060.

"Dovážíme si do země islámský extremismus, arabský antisemitismus, národnostní a etnické konflikty jiných států a rozdílné chápání společnosti a práva jako takových. Německé bezpečnostní složky nejsou schopny řešit nově vzniklé bezpečnostní problém a související reakce německých obyvatel." – uniklý dokument německé rozvědky.

Více než před deseti lety varoval historik Bernard Lewis, před kompletní islamizací Evropy na konci jednadvacátého století, pokud budou pokračovat současné migrační trendy. Německé politické špičky jsou předvojem splnění těchto předpovědí.

  • demograficka-data-muslimske-populace-v-nemecku-dnesek-a-budoucnost

 

Podle zprávy Německé vlády, Německo musí přijmout 300 000 imigrantů ročně po dobu příštích čtyřiceti let, má-li se vyhnout úbytku populace.

Dokument, jehož části byly uveřejněny v tisku (Rheinische Post) prvního února uvádí, že německá vláda spoléhá na stálou masovou migraci – pravděpodobně z Afriky, Asie a Blízkého východu – v otázce udržení současného počtu německé populace (82,8 milionů obyvatel) až do roku 2060.

Zpráva naznačuje, že rozhodnutí kancléřky Angely Merkelové, přijmout do Německa zhruba jeden a půl milionů, převážně muslimských, přistěhovalců nebylo primárně motivováno humanitárními důvody, ale předem naplánovanou snahou zvrátit nepříznivý demografický vývoj Německa a udržení sociálního státu do budoucnosti.

Pokud většina nových příchozích po dobu příštích čtyřech desetiletí bude pocházet z muslimských zemí, pak populace muslimů v Německu překročí hranici dvaceti milionů a v roce 2060 budou tedy tvořit 25% celkového počtu obyvatel.

Kritici německé politiky "otevřených dveří" poukazují na prudký nárust počtu muslimské populace v Německu – která poprvé přesáhla šest milionů v roce 2016 – který navždy změnil tvář země.

Masová imigrace a rychlý vzestup islámu v Německu se projevuje vznikem "no-go" zón, soudů Šaría, polygamií, dětskými sňatky a násilím ze cti. Je taktéž odpovědná za společenský chaos, včetně útoků džihádistů, epidemií znásilnění, krizi veřejného zdraví, narůstající kriminalitu a v neposlední řadě také hromadným nákupem zbraní pro sebeobranu v řadách německých obyvatel. V tom nejhorším případě končí obavy obyvatel opuštěním země.

Pryč se starým, sem s novým...

Podle zprávy Federálního Statistického Úřadu (Destatis), předpokládala vláda pokles populace ze současných 83 milionů na 73 milionů, v nejhorším případě na 67,6 milionů do roku 2060. Tento odhad se ovšem přepočítává na základě předpovědí budoucí migrace, porodnosti a předpokládané délky života.

Předběžné odhady Destatis ukazují, že díky pozitivním výsledkům v oblasti migrace (vice lidí do země přichází, než z ní odchází) počet obyvatel vzrostl o 1,14 milionů v roce 2015 a dalších 750 000 v následujícím roce. Německá populace tedy čítala 82,8 milionů obyvatel.

S průměrnou porodností 1,6 dítěte na ženu, která je pod limitem nutným k obnově populace (2,1 dětí na ženu) bude Německo potřebovat ročně 300 000 nových příchozích, chce-li udržet počet obyvatel stabilní do roku 2060.

Zpráva zdůrazňuje potřebu rychlé integrace přistěhovalců do ekonomiky, aby se stabilizovali odvody do sociálního systém. "Dle stávajících zkušeností to nebude snadný úkol a potrvá delší dobu, než se původně očekávalo," uvádí zpráva. "Úspěch je měřitelný pouze ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu."

Nedávný průzkum deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung zjistil, že třicet největších německých společností zaměstnalo pouze 54 uprchlíků, včetně 50 zaměstnanců na pozicích kurýra pro Deutsche Post. Vedení společností uvádí jako hlavní problém nedostatečnou kvalifikaci a neznalost němčiny.

Podle Spolkového úřadu práce, je vzdělání nových přistěhovalců nižší než se očekávalo. Pouze čtvrtina z nich má střední vzdělání. Zbývající tři čtvrtiny nejsou vyučeni v žádném oboru a pouhá 4% nově příchozích má vyšší kvalifikaci.

Prozatím je většina přistěhovalců z let 2015 a 2016 závislá na podpoře státu. Německé daňové poplatníky stála podpora a pomoc uprchlíkům a žadatelům o azyl v roce 2016 okolo 21,7 miliard eur (asi 567 miliard korun). Očekává se, že stejnou částku zaplatí I letošní rok.

Dokument zpracovaný ministerstvem financí odhaduje náklady spojené s migrační krizí na 93,6 bilionů euro do roku 2020. Asi 25,7 bilionů poputuje z kapes daňových poplatníků na sociální výdaje jako je podpora v nezaměstnanosti nebo příspěvky na bydlení. Na jazykové kurzy bude vyčleněno 5,7 bilionů a 4,6 bilionů na integraci přistěhovalců do pracovního procesu.

Masová migrace také zvyšuje poptávku po bydlení a tlačí ceny nájmů nahoru pro pracující obyvatele. Každý rok je zapotřebí 350 000 nových bytů k pokrytí poptávky, ale v roce 2014 bylo postaveno pouze 245 000 bytů a dalších 248 000 v roce 2015 (Rheinische Post).

Podle policejních zpráv jsou přistěhovalci odpovědní za 208 344 trestných činů. Toto číslo představuje 80% nárust od roku 2014 a znamená 570 trestných činů denně, nebo 23 trestných činů každou hodinu spáchaných mezi lednem a prosincem 2015.

Zveřejněný dokument německé tajné služby varoval před možnou zvyšující se politickou nestabilitou v zemi následkem masové migrace z muslimských zemí. Dokument uvádí že "integrace stovek tisíců ilegálních přistěhovalců bude nemožná vzhledem k jejich vysokým počtům a již etablovaných paralelních muslimských společností v Německu." Zpráva poukazuje I na další nebezpečí:

"Dovážíme si do země islámský extremismus, arabský antisemitismus, národnostní a etnické konflikty jiných států a rozdílný přístup a chápání společnosti a zákonů jako takových."

V rozhovoru pro Die Welt, prohlásil nejmenovaný vysoký úředník pro bezpečnost:

"Velký příliv lidí z jiných částí světa povede k destabilizaci naší země. Tímto přístupem k masové migraci vytváříme podmínky pro extremismus. Většinová Společnost se radikalizuje, protože si takovou migraci nepřejí a je jim vnucována politickými špičkami. V budoucnu se velký počet Němců odkloní od ústavního státu."

Nedávný průzkum společnosti YouGov odhalil, že 68% Němců vidí masovou migraci jako důvod zhoršené bezpečnostní situace v zemi. Téměř 70% respondentů přiznalo, že se bojí o život a majetek na německých nádražích či v metrech a 63% se necítí bezpečně na větších veřejných akcích.

Průzkum společnosti INSA pak dodává, že 60% Němců věří, že islám nepatří do Německa. Téměř polovina respondentů (46%) se obává další islamizace země.

Nicméně pokud by se v Německu konaly volby, Angela Merkelová by byla hladce zvolena kancléřkou na další čtyři roky. Průzkum společnosti INSA pro německý Bild z počátku února připisuje vítězství křesťanským demokratům Angely Merkelové (CDU) se ziskem 33% hlasů před druhou sociálně demokratickou stranou (SPD) s 27% hlasů a 9% pro proti-imigrační stranu Alternativa pro Německo (AfD).

Prognózy muslimské populace v Německu

Německo společně s Francií vede mezi zeměmi západní Evropy v počtu muslimských obyvatel.

Nárust muslimské populace v Německu je poháněn masovou migrací. V roce 2016 přišlo do Německa podle odhadů asi 300 000 lidí, v roce 2015 to bylo vice jak milion. Nejméně 80 % (800 000 v roce 2015 a 240 000 lidí v roce 2016) nově příchozích pochází z muslimských zemí podle CCMG (Central Council of Muslims in Germany – organizace sdružující asi 20 000 muslimů).

K tomuto číslu je nutné připočíst přirozený nárust populace v muslimskými komunitách, které již v Německu jsou – 1,6% ročně (zhruba 77 000) podle dat odvozených ze studie růstu muslimské populace v Evropě, provedenou Pew Research Centre.

Podle odhadů výzkumu, které vycházely z dat ještě před začátkem krize, muslimská populace v Německu měla dosáhnout 5 145 000 obyvatel na konci roku 2015.

Po započtení 800 000 nových příchozích v roce 2015 a 240 000 v roce 2016 společně s přirozeným přírustkem obyvatelstva (77 000) vzrostla jednorázově muslimská populace o 1 117 000 a dosáhla odhadovaných 6 262 000 na konci roku 2016. To se rovná asi 7,6% celkového počtu obyvatel Německa.

Velikost muslimské populace může v roce 2020 čítat na 20 milionů obyvatel podle Uwe Brandla, presidenta Bavorského Spolku Obcí (Bayerische Gemeindetag). Jeho odhad se zakládá na takzvaném sjednocení rodin. Jedná se o proces, kdy úspěšný žadatel o azyl postupně přivede do země zhruba čtyři až osm dalších rodinných příslušníků.

Před více jak deseti lety varoval historik Bernard Lewis před převážně islámskou Evropou na konci jednadvacátého století, budou-li současné migrační trendy pokračovat. Německé politické špičky jsou předvojem naplnění jeho vize.

Překlad původního textu: Germany's Muslim Demographic Future

Soeren Kern je členem Gatestone Institute v New Yorku.

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Facebook komentáře