Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Zneužitá Ukrajina

Hodnocení uživatelů:  / 12
NejhoršíNejlepší 

Emil Kalabus

Jaký zájem mají na Ukrajině EU a USA? Je opravdu vítězstvím demokracie násilné odstranění demokraticky zvolené vlády, jak je nám to prezentováno, nebo je to spíše černý humor?

Co všichni na Ukrajině pohledávají?

Už Brzezinski napsal, že Ukrajina je nový důležitý prostor na euroasijské šachovnici. Bez Ukrajiny prý Rusko nebude nikdy euroasijskou říší. Brzezinski tvrdí, že kdyby Moskva ovládla Ukrajinu s jejím velkým přírodním bohatstvím a přístupem k Černému moři, získalo by Rusko automaticky nástroj, jak se stát mocnou říší v Evropě i v Asii.

  • zneuzita-ukrajina

Brzezinski napsal tato slova těsně před nástupem Vladimíra Putina k moci.

Ukrajina je ve svých současných hranicích největší země evropského kontinentu. Má 45 milionů obyvatel. Tato země byla opakovaně rozdělována a znovu sjednocována. Lidé byli přesídlováni a převychováváni. Ukrajina byla po dlouhou dobu vystavena vlivu polsko-litevského státu, Rakouko-Uherska a Rusku.

Na Ukrajinu měla vliv Evropa i Rusko. Dodnes na Ukrajině existují dva tábory, jeden prozápadní a druhý proruský.

Pro Západ bylo proto celkem snadné organizovat od vyhlášení nezávislosti Ukrajiny v roce 1991 jednu revoluci za druhou a pokoušet se zakázat ruský jazyk. Proč k tomu dochází a co je cílem?

Na tyto otázky odpovídá spisovatel Michael Morris.

Ukrajina je země s velkými zásobami surovinových zdrojů. Pro západní firmy bylo možné zajistit si jednotlivé suroviny a zároveň získat lukrativní zakázky v procesu „pozápadnění“ země.

Evropa měla na Ukrajině částečně obdobné zájmy jako USA, neboť Ukrajina nabízela možnosti nového obrovského odbytiště.

Není tajemstvím, že již léta probíhá na Ukrajině tzv. Landgrabbing (ilegální zabírání cizí půdy) ve prospěch velkých západních amerických, britských a německých agrárních koncernů, bank a investorů, ale také ve prospěch ukrajinských oligarchů. Ukrajina evropská země s největšími zemědělskými plochami. Disponuje 32 miliony hektary půdy, což je dvakrát více, než má Německo.

Velké americké koncerny jako DuPont nebo Monsato skupují rozsáhlé zemědělské plochy, které jsou důležitou součástí v boji o kontrolu světové produkce potravin. DuPont a Monsato mohou na Ukrajině pěstovat geneticky upravené potraviny – GMO.

Vedle ekonomického a vojenského aspektu má Ukrajina pro Evropu velký význam ještě v jedné oblasti. Je to téma, o němž dosud nikdo otevřeně nehovořil: Konečné úložiště jaderného odpadu!

V Evropě se již desítky let produkuje nesmírné množství jaderného odpadu a nikdo neví, kam s ním. Do roku 2020 nebude mít Evropa žádné konečné úložiště jaderného odpadu – a možná ho nebude mít nikdy. Přitom do roku 2020 přibude podle údajů Bruselu v Evropské unii nejméně 1,8 milionu krychlových metrů radioaktivního odpadu.

Co to má společného s Ukrajinou? Je to prosté – kvůli jaderné katastrofě v Černobylu v roce 1986 bylo území o velikosti 150 000 km2 – což odpovídá polovině velikosti Itálie- tak silně zamořené, že je navždy neobyvatelné. V okolí Černobylu bylo vytvořeno ochranné pásmo, jež je ideálním místem pro uložení evropského jaderného odpadu. Ukrajina sama má 15 jaderných reaktorů a nynější vláda rozhodla, že právě toto místo se stane konečným úložištěm jaderného odpadu z ukrajinských jaderných elektráren. Doposud Ukrajina odvážela vyhořelý jaderný odpad do Ruska.

Vybudováním konečného úložiště jaderného odpadu byla pověřena americká společnost Holtec International. Tato firma se specializuje na jaderný odpad, avšak v USA ji byla kvůli výrobě vadných kontejnerů na jaderný odpad odebrána licence. Pro Ukrajinu má ale být tato společnost dobrá. Evropanům to může být jedno, neboť jejich sudy s jaderným odpadem prý vypadají ještě hůř, a proto tlačí na to, aby bylo na Ukrajině co nejrychleji vybudováno co nejvíc konečných úložišť odpadu. Zatím mohou být sudy „přechodně uskladněny“ kdesi v ochranné pásmu...

Podobná kapitola se odehrála s ukrajinským zlatem.

Nová, Západem dosazená vláda Ukrajiny nechala v březnu 2014 odvést zlaté rezervy své země do USA. Očití svědci popisují, že viděli, jak „dva malé autobusy bez poznávacích značek přepravily 40 uzavřených beden na letiště Borispol, kde asi 15 maskovaných a ozbrojených osob přeneslo tyto bedny do připraveného dopravního letadla.“

Těchto 42 tun zlata patřícího ukrajinskému lidu bylo v New Yorku již toužebně očekáváno představiteli FEDu, poněvadž Německo, Rakousko, Belgie a Nizozemsko plánovaly stažení svého zlata deponovaného u organizace FED domů, aby se tak připravily na předpokládaný krach eura.

FED však již zlato neměl a tak ho musel získat jinde. Získal ho na Ukrajině.

Ano Ukrajina jako země má pro Evropu i USA velký význam a nejde pouze o význam politický. Ukrajina se nemůže proti výprodeji své zemědělské půdy nikterak bránit, poněvadž její souhlas s prodejem půdy je základním předpokladem pro poskytnutí úvěrů ze strany EU a mezinárodních finančníků, přičemž bez úvěrů by se země na místě zhroutila.

Jinými slovy - supi z MMF už si dávno Ukrajinu naporcovali zrovna tak, jako to udělali s Řeckem.

Ukrajina je tedy uvržena do svého dluhového otroctví. To pomůže Západním bankám vyloupit cenná aktiva z této země a znásilnit její přírodní zdroje spolu s uvalením drakonických zbídačujících opatření na obyvatelstvo.

Facebook komentáře