Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Žádám obyvatele obce Řeporyje o odlití bronzové sochy starostovi Pavlu Novotnému a to v nadživotní velikosti

Hodnocení uživatelů:  / 59
NejhoršíNejlepší 

Emil Kalabus

Žádám obyvatele obce Řeporyje o odlití bronzové sochy starostovi Pavlu Novotnému. Bronzová socha by mohla být v nadživotní velikosti a stát před radnicí nebo krok od plánovaného pomníku pro vlasovce. Byla by to zasloužená památka na člověka, který se snaží přepisovat historii a z válečných zločinců dělat osvoboditele a oběti.

  • zadam-obyvatele-obce-reporyje-o-odliti-bronzove-sochy-starostovi-pavlu-novotnemu-a-to-v-nadzivotni-velikosti
Pan Novotný evidentně ohýbá historii a hodlá stavět pomník mužům, které zavrhla v té době sama Praha, tedy i Řeporyje, Američané, Britové i Sovětský svaz. Pan Novotný patrně nezná podrobnou historii ROA a neví, že jejími členy byli ve velké míře váleční zločinci - členové RONA (Ruská národní osvobozenecká armáda), jejíž vojáci se „proslavili“ brutálním potlačením Varšavského povstání, ve kterém nechutným způsobem umučili stovky civilistů. Po rozpuštění RONA  přešli tito váleční zločinci pod velení Vlasova do ROA v němž tvořili podle odhadů až 50 % jeho mužstva. Možná méně, možná více, není přesně doloženo.
 
 Žádám proto řeporyjské občany, aby postavili panu Novotnému v Řeporyjích nadživotní bronzovou sochu, aby každý viděl jak vypadá člověk, který se zasadil o výstavbu pomníku pro válečné zločince, aby viděli člověka, který ztratil tvář. Stačilo by, kdyby místo obličeje pana starosty byla jeho holá řiť, protože právě v této póze se velmi rád ukazuje na fotografiích. Pokud by byl pan Novotný při smyslech, nevyčítal by dnes Rusům jejich nesouhlas s poněkud problematickou a opožděnou výstavbou pomníku v Řeporyjích. Především by pak v přímých přenosech a vstupech britské či americké televize mohl diskutoval s našimi spojenci, tedy Američany a Brity a zeptat se jich, proč tehdy vydávali jeho dnešní chráněnce rudoarmějcům... Byli to skutečně Američani a Britové, kteří vydali "osvoboditele Řeporyje", tedy obyčejné vojáky i jejich vůdce Vlasova a Buňačenka Sovětům. Historie doložila nad vší pochybnost, že obyvatelé tehdejší Prahy, tedy i Řeporyje se jaksi zřekli svých pochybných osvoboditelů a klidně je nechali povraždit. Jak jsem psal, není bez zajímavosti, že ROA včlenila do svých řad válečné zločince z RONA kteří, velmi brutálně potlačili Varšavské povstání. Nad jejich krutostí a nelidskostí se pozastavovali jak otrlí vojáci SS, tak rovněž vojáci z uskupení cizineckých kolaborantských divizí.
 
Je nutné zmínit, že uvedené divize bojovali po boku Němců zcela vědomě a v této době již se souhlasem Hitlera i Himmlera.
 
Vlasovci se na konci války, kdy již byla jasná brzká prohra nacistického Německa, snažili postavit opět proti německým nacistům, aby unikli trestu za kolaboraci s Němci. Proto 5. května se začaly přesunovat jednotky ROA ze Suchomast do Prahy, kam dorazily v brzkých ranních hodinách o den později. Vlasovcům se podařilo obsadit některá předměstí a oblasti v Praze pod velením Sergeje Buňačenka. Zde vedli boje proti německým vojskům, ale zároveň docházelo k vyjednávání, jak s představiteli České národní rady a českého odboje, tak s americkými vojenskými činovníky. Nebylo totiž jasné, jestli Prahu obsadí americká vojska, ani jak se Američané zachovají vůči ROA. S vývojem událostí bylo zřejmé, že Praha patří do sféry vlivu SSSR a od ROA se začaly distancovat i české orgány. ČNR se 7. května rozhodla odmítnout další pomoc od ROA, a tak vlasovci 8. května v ranních hodinách museli Prahu opustit a zamířit k americkým vojskům, aby unikli hněvu rudoarmějců, kteří dorazili pod vedením maršála Koněva do Prahy o den později. Jedna ze skupin, která však před Rudou armádou nestačila utéci, byla postřílena ruskými vojáky v Praze-Jinonicích.
 Po opuštění Prahy směřovaly jednotky 1. divize ROA opět do Suchomast a poté pokračovaly dále na jih do oblastí obsazených Američany. 
 
Některé vojenské oddíly vlasovců však byly obklíčeny ještě v sovětské zóně, jiné dospěly do zóny americké, kde se počátkem května 1945 nacházelo i jižní uskupení ROA.  Avšak i tyto vojáky Američané předali Sovětům, a to i přesto, že generál Vlasov napsal 11. května vládám USA a Velké Británie otevřený dopis, ve kterém vysvětloval postoje ROA i obavy z dalšího osudu svých vojáků. Dne 12. května předali Američané Sovětům i generála Vlasova. „Popravy“ vojáků ROA probíhaly již krátce po jejich zatčení na území Československa. Často se však jednalo o zběsilé vraždění i zraněných přímo v nemocnicích. Mnoho vojáků bylo odehnáno na Olšanské hřbitovy, tam zastřeleno a naházeno do dvou jam. Další příslušníci ROA byli popraveni v Sovětském svazu. Vlasov sám byl z amerického zajetí 12. května 1945 odveden sovětskou hlídkou, posléze byl v Moskvě souzen za vlastizradu a 2. srpna 1946 byl spolu s jedenácti dalšími odsouzen k trestu smrti a popraven oběšením.
 
Pan Novotný by si dle mého soudu bronzovou sochu v nadživotní velikosti v Řeporyjích opravdu zasloužil. Komu jinému se po tolika letech podařilo Vlasovovi a vlasovcům vdechnout život. Komu jinému se po tolika letech daří důstojně oslavit chráněnce Hitlera a Himmlera!   Stačilo by, kdyby místo obličeje pana starosty byla jeho holá řiť. Možná by jeho socha byla slavnější než fiktivní Jára Cimrman,viz Járova „Autobusta“  se zcela strhanými rysy - foto zde:  https://cs.wikipedia.org/wiki/Jára_Cimrman
  
 
Zdroj:
 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Andrejevič_Vlasov
 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ruská_osvobozenecká_armáda
 
https://www.narodninoviny.cz/fakta-vlasovci-byli-valecni-zlocinci-kterikolaborovali-s-nemeckymi-nacisty/
 
http://fremd.sweb.cz/c24.htm

Facebook komentáře