Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Reportáž z knihy - M. Morris: Co nesmíte vědět! 2. - Nepohodlná pravda

Hodnocení uživatelů:  / 8
NejhoršíNejlepší 

Emil Kalabus

Nepohodlná pravda

Věda je v počátku dvacátého století infiltrována křiklouny. Korektní vědci typu Maxwella, Rutherforda či Hubblea byli dehonestováni a překryti těmi, kteří do vědy propašovali hysterii a fantazírování. Produktem takového fantazírování je také globální oteplování.

Nesmíme se nechat dál vodit za nos Al Gorem a jemu podobným byznysmenům s našimi penězi, kterým se podařilo přesvědčit strašnou spoustu lidí, že i jejich dech je to, co nejvíc škodí této planetě, a proto musí být regulován a zdaněn. Podvod s CO2 není nic jiného než globální plán na zavedení dalších daní, prosazovaný lidmi, kteří doufají, že zbohatnou z našeho kolektivního pocitu viny – viny za problém, který je zcela vymyšlený a fiktivní.

  • reportaz-z-knihy-m-morris-co-nesmite-vedet-2-nepohodlna-pravda

 

Mike Davis, známý americký vydavatel NaturalNews.com a Health Ranger

Michael Morris se ve své knize zabývá celkem podrobně pohádkou o globálním oteplování. Morris si všímá zajímavé věci. Píše, že ten, kdo dokáže vyprávět dobrý příběh či dobrou pohádku, získá si trvalou pozornost mas.

Pisatel knihy v této části vypráví jak vznikla pohádka o globálním oteplování. Pohádka v Morrisově podání se jmenuje - Nepohodlná pravda.

Morris si všímá jedné zajímavé věci, která se děje ve vědě. Ve vědě dle něj existují vždy různé teze a antiteze. Vědci se mohou profilovat pouze tím, že objeví nové teorie a že je (pokud možno) podpoří důkazy. Čím okázalejší je nějaká teorie, čím víc ji může někdo využít, tím lehčí je pro vědce získat nové peníze, psát články a pořádat přednášky. Je ovšem důležité vědět, že ke každé vědecké teorii existuje jedna či více protiteorií, které se také odvolávají na údajné „důkazy“. To už je vlastnost teorií: Nikdo neví, zda jsou skutečně správné.

Morris se tázal mnoha vědců na jejich názor na globální oteplování. Většina z nich nepodporuje lži OSN a IPCC, ale naopak je toho názoru, že avizované „globální oteplování“ se nekoná! Naopak časopis Newsweek přinesl 28. dubna 1975 zprávu o tom, že podle názoru významných vědců se Země výrazně ochlazuje a bude se ochlazovat i nadále. Jak to ve skutečnosti je?

Od roku 1990 vydával IPCC (IPCC- Mezinárodní panel pro změny klimatu) v pravidelných intervalech „věcné zprávy“ a „mimořádné zprávy“, které měly dokázat zodpovědnost člověka za údajné oteplování Země. Ovšem stále znovu musely výbory OSN, složené z lobbistů různých obchodních odvětví, korigovat své dřívější prognózy. Ukázalo se, že mnoho zpráv IPCC je z vědeckého hlediska nesprávných a chybných. Pochybnosti o globálním oteplování byly stále hlasitější, ovšem IPCC a OSN nemohly a nechtěly ustoupit. Co se nehodilo, z toho se vhodné udělalo. Pochybovači byli označeni za popírače klimatických změn a na veřejnosti se stali cílem škodolibosti. Proto většina vědců mlčela a klimatistům se podřídila.

Údaje o klimatu, o něž se opíraly zprávy IPCC, pocházeli většinou z centra pro výzkum klimatu

anglické University of East Anglia. Byly ale zfalšované. Ještě v roce 2008 hovořili prezidentský kandidát Barack Obama i jeho protivník McCain o nebezpečí globálního oteplování, ale pak se v listopadu 2009 podařilo hackerům nabourat se do počítačů Univerzity of East Anglia. Zveřejnili údaje dokazující, že univerzita třináct let falšovala údaje, aby vyhovovaly jejímu tvrzení, že existují klimatické změny způsobené lidmi. Používali se triky, aby se „zakryl“ pokles teplot v posledních dvaceti letech, jak napsal ředitel oddělení klimatických výzkumů Phil Jones v e-mailech svým kolegům.

Tento podvod byl po zveřejnění e-mailů nazván skandál Climate-Gate. Člověk by se mohl domnívat, že se taková zpráva dostane ihned na titulní stránky všech tištěných médií, vždyť o tom desítky let referovala! Ale novinám to očividně bylo trapné a skandál se v hlavních médiích neobjevil. Politický establishment neměl vůbec zájem o to, aby se lži odhalily. Dělal to, co dokáže nejlépe – NIC. A pokračoval jako doposud. Jen pojem zemské oteplování nahradil pojmem změna klimatu.

Mezi vědci neexistoval žádný jednotný názor na danou problematiku, což platí dodnes. Klimatismus je však podle Morrise dobrý byznys. Na jeho podkladě vznikla Agenda 21. Klíčové sdělení zprávy o 359 stránkách můžeme shrnout takto: „Musíme svět kompletně přetvořit, protože by se jinak zhroutil. Máme příliš velkou spotřebu všeho! Musíme zastavit růst obyvatelstva a plýtvání přírodními zdroji.“

Zejména západní střední třída spotřebovává v očích klimatistů příliš mnoho. Bylo nutné ji zásadním způsobem oslabit, protože byla nepotřebná. Plán předpokládal, že bude výrazně omezeno soukromé vlastnictví a že lidé budou žít pokud možno ve městech, protože se dají lépe kontrolovat. Města by však nesměla dále růst. Každý by měl v budoucnu stále méně životního prostoru, pokud by se ovšem nepodařilo redukovat počet obyvatel ve světě, což bylo vlastním cílem elity. Bylo výslovně poukázáno na to, že budoucnost zemědělství závisí na geneticky modifikovaných organismech (GMO) a že budoucnost zásobování energiemi je v elektřině z atomových elektráren.

Agenda 21 vychvalovala globalizaci a požadovala další odstraňování národních hranic a obchodních bariér. Lidé se nacházeli po pádu berlínské zdi ve stavu mírového nadšení a považovali zrušení všech hranic za dobrý nápad, aniž by přemýšleli o možných důsledcích. Největším problémem architektů nového světového řádu bylo v roce 1992, jak „zabalit“ vskutku radikální obsah – potlačení střední třídy – tak,, aby se to mohlo prodat všem. Šlo o to nalézt pozitivní termíny – a našly se hned dva: Trvalá udržitelnost a sociální spravedlnost. Pod záštitou OSN se mělo celosvětově vytvořit povědomí pro „trvalou udržitelnost“ a proniknout do všech částí společnosti. Společnost 21. století se měla kompletně přetvořit pod pláštíkem „ochrany životního prostředí“ a „trvalé udržitelnosti“. A to se také podařilo.

Morris píše, že Agenda 21 je hluboce fašistický dokument, který propaguje vyvlastňování a genocidu. Původní obyvatelstvo na celém světě je označováno jako neschopné starat se o svoji půdu udržitelným způsobem, a proto musí být podřízeno „nutnostem udržitelného života“. Nevěříte? Přečtěte si sami tento dokument, můžete si jej zdarma stáhnout z internetu.

Co k Morrisově pohádce o globálním oteplování napsat. Existují vědecké teorie, které změny klimatu popisují odlišně, ale to je zase jiné téma pro nový článek.

Podle přírodovědce, profesora Miroslava Kutílka, člověk za globální oteplování není odpovědný. Je to jen nástroj, jak ožebračovat obyčejné lidi, aby si jiní narvali kapsy, což je i příklad solárních panelů.

Profesor Kutílek tvrdí: „ Bojovníci proti globálnímu oteplování označují oxid uhličitý za škodlivý plyn. Není CO2 nakonec ale spíše prospěšný plyn, který napomáhá fotosyntéze a větším výnosům v

zemědělství?

Mám dost kamarádů a kamarádek po světě, kteří změřili a popsali, jak prospěšný je CO2 pro naše kulturní rostliny nejen v dnešních koncentracích, ale dokonce i v koncentracích podstatně vyšších. A přitom čím víc CO2, tím rostliny spotřebují méně půdní vody na produkci například jednoho kilogramu rostlinné hmoty, nebo na jeden kilogram pšenice. CO2 není v dnešních koncentracích zlý přítel. Bohužel v rozměru desítek milionů let ho bude ubývat.

Neukazuje se tedy, že měl Václav Klaus nakonec pravdu?

Nejen on ji měl, ale menšina vědců a zemědělských praktiků. Zdůrazňuji slovo menšina.

Mohou opatření EU v boji s globálním oteplováním – podpora obnovitelných zdrojů energie včetně fotovoltaiky místo fosilních paliv a tak dále na klimatu vůbec něco změnit?

Vůbec nic, kromě ožebračování obyčejných lidí. Kam se poděla jedna ze základních tezí kapitalismu, že se nové technologie musí projevit novou vyšší kvalitou výrobků a navíc také svou lácí (laciností, levností) a dostupností svých produktů pro většinu?

Zdroj: Kniha - M. Morris Co nesmíte vědět! 2.

http://orgo-net.blogspot.cz/2013/03/clovek-za-globalni-oteplovani-neni.html

Facebook komentáře