Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Jsme stádem ovcí? Jak si uchovat svobodnou vůli?

Hodnocení uživatelů:  / 11
NejhoršíNejlepší 

Emil Kalabus

Americký vědec, filosof, publicista a profesor na Massachusettském technologickém institutu Noam Chomský objevil a následně specifikoval 10 způsobů, jakými se nás snaží dnešní systém zmanipulovat tak, jak jim to nejlépe hraje do karet. Nejsou to však všechny možnosti, kterých mocní využívají. Je zde řada dalších neméně sofistikovaných metod, které nás ovlivňují. O těchto metodách bude dnešní blog.

  • jsme-stadem-ovci-jak-si-uchovat-svobodnou-vuli

1. Strategie odvádění pozornosti.

Základní element sociální kontroly je rozptylování veřejné pozornosti od důležitých otázek a změn řízených našimi politickými a ekonomickými elitami za použití techniky zaplavujících veřejnost bezvýznamnými informacemi. Strategie rozptylování pozorností je taktéž podstatná na odstranění veřejného zájmu o základních vědomostech vědy, ekonomie, psychologie, neurobiologie a kybernetiky. Jde o přesměrování naší pozornosti od našich skutečných sociálních problémů k problémům, které nemají žádnou reálnou důležitost.

2. Vytvoření problémů a následné řešení.

Tato metoda v podstatě zdůrazňuje symptomy, zatímco skrývá zásadní vnitřní příčiny. Například poukazuje na násilí ve městech anebo na podrobnosti krvavých útoků bez toho, aby se hledaly příčiny těchto problémů. Vytváří a manipuluji s krizemi, které se týkají ekonomiky, aby povzbudila veřejnost přijmout nevyhnutelné zlo v podobě omezení občanských práv, nebo postupného snižování veřejných služeb.

3. Postupná strategie.

To v podstatě znamená postupně zavádět destruktivní sociální politiku, která by nebyla akceptována, kdyby byla na veřejnost uvedena náhle.

4. Strategie podřizování.

Další způsob, jak získat souhlas od veřejnosti s nepopulárními opatřeními, je představit je jako ,,bolestné a nevyhnutelné“ s cílem získat veřejné pochopení pro jejich budoucí uplatnění. Je to podobné jako postupná strategie. Je lehčí přijmout budoucí oběti na místo okamžité porážky, protože účinek není cítit okamžitě. Potom se veřejnosti doporučí uvěřit, že ,,v budoucnu bude všechno lepší“. Tato strategie byla velmi oblíbená v Sovětském svaze a postkomunistických státech. Ale ani příslib toho, že do 20 let doženeme životní úroveň Západních zemí z tohoto konceptu nevybočuje.

5. Zacházení s veřejností jak s dítětem.

Mnoho reklam a propagandy využíváte dětské řeči a intonace dětí, jakoby divák nebo posluchač byl malé dítě nebo mentálně zaostalý. Pravidlo je takové, že když s lidmi zacházíte jakoby byly dvanáctileté děti nebo ještě mladší, mají sklon reagovat bez kritiky, tak jak to malé děti dělají.

6. Podporováním emocionálních reakcí namísto reflexních.

Klasická technika pro ovlivňování racionální analýzy a kritické úvahy. Otevírá dveře nevědomí, kam se implantují plány, přání a strachy. Cílem je vzbudit primitivní a očekávanou emoční reakci místo toho, aby se podporovala samostatná úvaha a vyjádření osobního názoru.

7. Bombardování veřejnosti maličkostmi k udržování jejich ignorance a nevědomosti.

Je důležité je přinutit k neschopnosti rozumět technologiím a metodám používaných na jejich zotročení. Kvalita vzdělání poskytovaná nižším a pokud možno také středním sociálním vrstvám je udržovaná na nízké úrovni a je mizerná tak, jak je to jen možné. Ve školském systému je podporováno memorování zpaměti, odříkávání definic a neodporování „autoritám“. Nepodporuje se vyjádření osobního názoru. V budoucnu je pak možné, aby s takto vzdělanými lidmi mohlo být manipulováno jako se stádem ovcí.

8. Podporování veřejnosti v tom ,,být šťastní s průměrností“.

Metoda zahrnuje podporování veřejnosti, aby uvěřila, že je v módě být povrchní, vulgární a nevzdělaný. Cílem je, aby všichni uvěřili, že právě toto jsou dobré vstupní parametry a charakteristiky pro moudrost dosahovanou věkem.

9. Podpora vlastní viny.

Jedná se o mimořádně zvrácenou strategii. Týká se to neustálého nadávání lidem za jejich vlastní neštěstí, kvůli selhání jejich inteligence, jejích schopností nebo jejich snů tak, aby nezkoumali chyby sociálního a ekonomického systému, který je zotročuje. Jeden z nejvýraznějších mýtů americké společnosti je, že když budeš pokud možno nepřetržitě pracovat, budeš potom úspěšný a zbohatneš. To se občas některým lidem podaří a jejich úspěch je médii široce propagován. Párkrát se to stane a všem z nás je pak donekonečna připomínané, že když tam ti to dokázali, potom to můžeš dokázat taky. Avšak když budeš usilovně a nepřetržitě pracovat a nezbohatneš, potom je problém v tom, že jsi nepracoval dostatečně tvrdě nebo jsi nebyl dostatečně šikovný – problém je v tobě. Takže nezáleží na tom, co se stane v reále, mýtus zůstává netknutý a Amerika zůstane krajinou příležitostí.

10. Poznat individualitu lidí dřív, než oni poznají samy sebe.

Za posledních 50 let vědecký pokrok vygeneroval rostoucí propast mezi tím, co veřejnost neví a mezi vědomostmi dominantní elit. Díky biologii, neurologii a aplikované psychologii získal systém vyspělé vědomosti fyzické a psychologické povahy lidí. Tyto vědomosti se cynicky využívají k manipulaci s veřejností, jako by se jednalo o stádo ovcí.

Noam Chomský zdůrazňuje, že manipulace nevzniká při tajných dohodách na tajných místech, ale jednoduše vyplývá z faktu, že ti, co „nezávisle“ ovlivňují veřejnost, vycházejí ze stejného světonázoru a sledují společný cíl – maximalizovat zisk pro vlastní rodinné korporace.

Mimo sofistikované metody, které zmínil Noam Chomský, zde existují další nebezpečné metody, které nás mají za úkol zmanipulovat.

Moderní metody ovládání mysli jsou jak technologické, tak psychologické povahy. Testy však dokazují, že pouhým odhalením metod ovládání mysli mohou být její účinky redukovány nebo eliminovány.

Vzdělání - Jde o nejzjevnější, přesto dosud nejzáludnější metodu manipulace. Inkluze je jednou z jejich metod, která povede k cílenému snížení vzdělanosti.

Nikdo neodhalil podstatu moderního vzdělávání lépe než Charlotte Iserbyt – chcete-li se více seznámit s těmito postupy, stáhněte si zdarma PDF její knihy The Deliberate Dumbing Down of America (Promyšlené ohlupování Ameriky), která odhaluje, jak globalizace vede k budoucnosti, v níž budou produkováni servilní trubci, ovládaní plně vzdělanou, informovanou elitou.

Reklama a propaganda - Postupující unifikace médií umožňuje korporacím, aby prorůstaly s vládou, která dnes využívá princip umístění propagandy. Tištěná média, filmy a televizní zpravodajství dnes mohou uceleně vytvářet jednotné poselství, jež má zdánlivě punc pravdivosti, neboť vychází současně z tolika různých zdrojů. Jakmile se jedinec ztotožní s hlavním „poselstvím“, bude jeho otisk nacházet všude. A to se ještě nebavíme o podprahových signálech.


Potraviny, voda a vzduch– Aditiva, toxiny a další jedy v potravinách doslova mění chemické složení mozku v zájmu dosažení poslušnosti a apatie. Fluorid v pitné vodě prokazatelně snižuje IQ; aspartam a glutaman sodný jsou excitotoxiny, které dráždí mozkovou buňky tak intenzivně, až odumřou; a snadno dostupné rychlé občerstvení, které obsahuje tyto jedy, vytvořilo populaci, která postrádá jakoukoli motivaci žít aktivním způsobem života. Většina současného světa je dokonale uzpůsobena k pasivnímu vnímání – a přijímání – diktátorské elity.

Drogy – Může se jednat o jakoukoli návykovou látku, úkolem těch, kteří se snaží o ovládání mysli, je však zajistit, abyste byli závislí alespoň na něčem.

Elektromagnetické spektrum – Elektromagnetická polévka nás obklopuje všechny, s pomocí moderních přístrojů, které mají přímý dopad na fungování mozku.

Televize, computery a „frekvence blikání“ – Je velmi špatné, že to, co je „programováno“ do vaší televize, je zrežírováno; vše je jednodušší, když vás doslova ukolébají ke spánku a z televize učiní psycho-sociální zbraň. Testy frekvence blikání ukazují, že alfa mozkové vlny se mění a vedou k určitému typu hypnózy, což nevěští nic dobrého v souvislosti s nejnovějšími poznatky o tom, že světla mohou přenášet kódovaná internetová data, když „blikají rychleji, než je oko schopno zaznamenat“.

Ano, je vyvíjeno koordinované úsilí o řízení a předvídaní lidského chování. Jedině když prohlédneme jejich snahy nás uspat, uchováme si svou svobodnou vůli.

Otázky k zamyšlení.

Není námi vytvořený systém opravdu podobný Matrixu z filmové trilogie?

Ano, systém Matrixu je téměř dokonalý, možná jsme moderními otroky, ale přesto máme možnost volby.

Facebook komentáře